کارگاه الکترونیک

1,558 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

کارگاه الکترونیک

 1. 1. <ul><li>فهرست : </li></ul><ul><li>مدار ساده بسازيم </li></ul><ul><li>يك مدار را چگونه نمايش مي دهند </li></ul><ul><li>كار با مدار ( كار با مقاومت) داراي دو مقاومت متوالي </li></ul><ul><li>كار با مدار داراي دو مقاومت موازي </li></ul><ul><li>باطري چيست ؟چگونه جريان الكتريكي بوجود مي آيد </li></ul><ul><li>شارژ و دشارژ يك خازن الكتروليتي </li></ul><ul><li>ديود فقط در يك جهت جريان را از خود عبور مي دهد </li></ul><ul><li>با تغير قطب هاي باطري در مدار داري ديود چه اتفاقي </li></ul><ul><li> مي افتد </li></ul><ul><li> مدار ساده با يك ديود </li></ul><ul><li>يكسو كننده در ايجاد برق DC نقش دارد </li></ul><ul><li>سيم كشي مدار داراي يك لامپ و يك پريز </li></ul><ul><li>مدار با يك لامپ ويك پريز </li></ul>شروع پايان بازگشت <ul><li>راهنما : </li></ul><ul><li>براي انتخاب فعاليت مورد نظر روي آن كليك كنيد . </li></ul><ul><li>براي شروع نمايش فعاليت هادكمه شروع را بزنيد . </li></ul><ul><li>براي باز گشت به ويندوز روي دكمه پايان كليك كنيد . </li></ul><ul><li>براي باز گشت به اسلايد گذشته روي دكمه بازگشت كليك كنيد . </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>تعويض جهت ديود و باطري در يك مدار </li></ul><ul><li>قرار دادن ديود در مدار ساده اي كه با برق 6ولت AC كار مي كند چه اثري بر روشني لامپ دارد ؟ </li></ul><ul><li>پديد آورندگان </li></ul>
 2. 2. فاز نول <ul><li>يك مدار ساده بسازيم : </li></ul><ul><li>وسايل مورد نياز : </li></ul><ul><li>لامپ 100 وات يا كمترو سرپيچ يك عدد </li></ul><ul><li>كليد يك پل يك عدد </li></ul><ul><li>سيم قرمز و آبي مقداري </li></ul>قبلي پايان بعدي راهنما
 3. 3. فاز نول قبلي پايان بعدي راهنما سيم كشي يك مدار با يك لامپ ( مقاومت ) و يك پريز كليد لامپ تقسيم پريز
 4. 4. فاز نول قبلي پايان بعدي راهنما يك مدار با يك لامپ ( مقاومت ) و يك پريز
 5. 5. + - هر باطري داراي دو قطب مثبت (-) ومنفي (+) است . در قطب منفي تعداد زيادي الكترون وجود دارد . وقتي باطري در مدار قرار مي گيردالكترونها ازطريق مقاومت ( در اينجا لامپ ) ازقطب منفي به قطب مثبت مي روند . حركت الكترونها را در مدار جريان الكتريكي مي گويند قبلي پايان بعدي راهنما
 6. 6. + - + - مدار الكتريكي ساده : اگر يك مدار را به روشي كه هم اكنون خواهيد ديد بسازيد يك مدار الكتريكي ساخته ايد چون رسم مدار به شكلي كه مي بينيد مشكل است , در نقشه ها آن را به اين شكل نشان مي دهند قبلي پايان بعدي راهنما
 7. 7. مدار الكتريكي ساده با يك لامپ مدار الكتريكي ساده با دو لامپ متوالي كار با مدار ساده ( كار با مقاومت ) كليد كليد قبلي پايان بعدي راهنما + - + -
 8. 8. + - مدار الكتريكي ساده با دو لامپ موازي كليد كار با مدار ساده ( كار با مقاومت ) قبلي پايان بعدي راهنما
 9. 9. + - + - خازن الكتروليتي كليك اول = مدار اول بسته مي شود و پس از 10 ثانيه خازن شارژ مي گردد كليك دوم = مدار اول قطع مي گردد هنوز خازن شارژ است كليك سوم = مدار دوم بسته مي شود . بلافا صله جريان از خازن وارد لامپ مي گردد و آن را روشن مي كند اما پس از لحظه كوتاهي با خالي شدن خازن لامپ نيز خاموش مي شود . نتيجه : در حالت اول انرژي الكتريكي در خازن ذخيره مي شود ( شارژ ) در حالت دوم انرژي ذخيره شده در خازن در مقاومت لامپ تخليه مي شود ( دشارژ ) قبلي پايان بعدي راهنما مدار 1 مدار 2 براي شارژ شدن خازن لحظه اي صير كنيد...
 10. 10. قبلي پايان بعدي راهنما + - + - + - + - ديود به شكل غلط در مدار قرار گرفته است لامپ روشن نمي شود . ديود به شكل صحيح در مدار قرار گرفته است لامپ روشن مي شود . براي مشاهده آزمايشات بيشتر اين كليد را بزنيد
 11. 11. قبلي پايان بعدي راهنما قبلي پايان بعدي + - + - ديود به شكل صحيح در مدار قرار گرفته است لامپ روشن مي شود . + - + - وقتي قطب هاي باطري عوض مي شوند لامپ روشن نمي شود براي مشاهده آزمايشات بيشتر اين كليد را بزنيد
 12. 12. قبلي پايان بعدي راهنما + - - + وقتي يك ديود در يك مدار قرار مي گيرد جريان فقط در يك جهت عبور داده مي شود به طوريكه اگر جهت ديود يا جهت قطب هاي باطري عوض شود ديگر جريان الكتريكي بر قرار نخواهد بود . آيا ديود و باطري در اين مدار درست قرار گرفته اند ؟ براي آزمايش درستي پاسخ خود كليد را روشن كنيد ! براي مشاهده آزمايشات بيشتر اين كليد را بزنيد
 13. 13. - + DC ترانسفورماتور ديود موتور الكتريكي - + ترانسفورماتور ديود موتور الكتريكي 6V قبلي پايان بعدي راهنما AC 220V DC 6V 6V AC 6V AC AC 220V
 14. 14. ترانسفورماتور موتور الكتريكي AC 220V 6V AC وقتي ديود را از مدار حذف كنيم جريان AC به موتور ميرسد . موتور الكتريكي با جريان AC كار نمي كند . چرا ؟ جهت جريان AC در هر ثانيه 50 با رعوض مي شود . آيا موتور نيز ميتواند در هر ثانيه 50 بار به راست و 50 بار به چپ بچرخد ؟ موتور بي حركت مي ايستد ! - + ديود DC 6V
 15. 15. قبلي پايان بعدي راهنما + - - + با كليك روي كليد آن را در وضعيتروشن قرار دهيد آيالامپ روش مي شود؟ با كليك ديگر ديود را بچر خانيد . چرا لامپ خاموش مي شود ؟ با كليك بعدي ديود را به حالت اول برگردانيد . چه اتفاقي مي افتد؟ حال با كليك ديگر باطري را سر وته كنيد . چرا لامپ خاموش مي شود؟ تعويض جهت قرار گيري ديود يا باطري چه اثري بر درستي مدار دارد ؟ بازگشت به اسلايدگذشته
 16. 16. - + DC ترانسفورماتور ديود لامپ 6V قبلي پايان بعدي راهنما AC 220V 6V AC وقتي ديود در مدار است نور لامپ كم است اما وقتي ديود از مدار خارج مي شود لامپ پرنور تر مي شود . چرا؟
 17. 17. بازگشت
 18. 18. بازگشت
 19. 19. بازگشت
 20. 20. بازگشت شروع پايان پايان
 21. 21. آزمايشات و فعاليت هاي كتاب حرفه و فن دوم و سوم راهنمايي شروع پايان بازگشت اجراي طرح : طاهره برگي زاده [email_address] مشاور فنی : علي قليان اول [email_address]

×