Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Złodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebook

1,087 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Złodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebook

 1. 1. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio,e-booki .
 2. 2. Kr ystyna KO F TA Z ¸ODZIEJKA PA M I ¢C I
 3. 3. ! "# $ % % & % (( %) * % %+ ,% -. , * ,% ! (& % ( .% (& & / , ( %*. 0 1 % 2 , * % +. )) , 0 + () ) ) . % * $ ( 3 ) % &% +4% ,(& ) 4 ) $ ) , )5 ! % ) *$ ), , %+$ 4 ) 4+%* - , ) 4 - + $* 4 $% % ) *4* ! , ( +( ))* ) 4& - & 4 ) % & % (& +4% 4 *2 .
 4. 4. - + ( / 4+ 0( ( . & -05 6 ) ( * * ( , . ) * % ) )% ) * 0 % 7 $* / 0( ( 5
 5. 5. !89 13 :; % % % * 4 *% ) 2 2 $ + .%*) + < % ) ( ) )( (& )$ )% , ) ) -$ . & ,%& $ * (& % . (& ( & 4 +4 % (, .) ) = % .9 & ( ( 4 ) > ( , 2 2 ( 6 & ) % $ & % %, . & $ % + )* * . % (& ( - ) - %+ ) ,* 4 ) ! -0 % $*) % ( $ & $ ( ( . ( ,0 +4 ( , )+(% % 4 ) ( ,0 +4 ( 6 (&0 , &% %& 7 (-0 & % $ * $% * % , & , % 4* *% ), ? $ 4
 6. 6. ) $ ( % 9 * + *) $$* < & %) $ + ) 4 $ . ( ), % ) $ , 4 & $ & * * @ %* ) ( ( ( (. A % 9 % ) % . ) 4+ % ) $ % $& 4 ,) ( (, =* .4 -0 $ *)* B ) ?. ) ) )0 ) %* ( 4C / % 4 8 + 4 / 4& 2 !%& ) $ (* * ) 4 . ,% ( 5 )$ +4%4 ) ( % *$ )) 4 , 9 $ ) ) ) $ ) $ D (& , .4* ( * & * 4 ) %+ , %4 (& B ) , 0 , * ) %*(, * ( 4 - $ $ & (% . D & *)) * % ) 4 )( % * - 4 ) )4 ), . ,C ) , % 0 ( $ - % ) 5 , ) 4 % )*5 ,5 % 4
 7. 7. 4 / * % - , ) 2 ) % 4 & , ( ( & =, =$ 8 % 4 ) )$ > %4 ) B ) 4+ -
 8. 8. 1E#;!E1 =4 $ % %( % 4 $ * % +%) 4 / * * ) (-0 ( )+ 0 +4B ( 4 ) =+ 8 ) % &% , *% , )) $ * < ) ) . & - *(& - * ( % % ) , *) 0 . & 3 -0 ( , .%* ) * ) % , 0 F *( ) $ % * E% / 6 $ * 4 $ 2 & * , * %* 6 $ 2 4 ) . * (* ( $ , & * . ( % *$ ) ) )* 05 F % &05 !4* ( % , ) 4 , $ * % ( ? ( - 9 & %& (9 9 ) ,0 9 9 ) ,05 +$ ( 5 . *( 5 9 ( $% ) .
 9. 9. * - ) )4 -0 ? ( -0 % , *% G ) ( %% 4 . %) + )* )5 # ) ,0 *4$ ) 4 ,$2 . ) %* -0 *% 5 , ) . ) , * %*5 8 ) , ) ) .) ) %*2 %* % % ! % ( )+. , ), ) * %+ &( % > . ) & )4 & ) ,0 * $ & * & $ ) ) ( ( -$ 4 ) -$ ) ) , 5 = ,. * ) $ ( % %* ) + $ )* ! H ) 43 % 7 * 6 6 % $% * ) % (* )+ , *C , - ) 58 4 , & , . 0 $ ) % 0 ) % (* *$ 4 ) % 0( % $% - %* %* ) &% % % % ( ( % $ . ) , 8 , %+ $*( 1 . & $*( ( )* 0 &. ) $ 0 $ & , ($ ( ( &% ,. % + %+ & ) $ ) 8 .
 10. 10. )+ 4 $ 2 % (* % * $ 4 B ) $ ) ) * 4* ) . 4* 4 ( %+ F $% & 9 ( % * $ )*%* ) % -$ $ ( 0 * ) % % ) ) ) 9 . ( % 8 +4 * * ) * . , $ & 4 , > *( (%+ , % * 6 ) % $ . & 4&? + % $ , $ - %$ / & , $& , 1 , ) / ( %&- ) -$ % + 4 ) &4 ) & ) 0 = ,4 % 4 0 # . $% B ) $% ?$ 9 ) $, ) ( (* . 4 = ,- F % % ( () % ) 0B ) ) * # ) ) % ) $ . & * , = ( ) % ) 4 % %+ =+ 4 - ) % % , ) 4 % ( 5 )+ , $ (* 4* 6 24 - , * + )* ( % . 0 % * 4 ( ) $ )* , + 4 B (.$ ( * % ) % . % ( B ) ?$ B ) # 4 # +4 - )& % $ % *.
 11. 11. $ ) ) 0 % % . % 4 % 4 ) . ($ ( , ( % () 2 $& ? ( B ) , (& 66 % ( $ 4 %3 % 0 I ( $0 , % -$& F -$ * , (-0 % ) % % ) , 2 $)*8 ) $ % 4 , , )+ ) 9( % ( * $7:I3 ! J18 B; 9: !8 8 ) 1 . & ( (&4 ) ) ) ,4 () ( +4 !%& ) 4 5 $ 4 4 % % * 4 4 - % - 4*. ) %*$ % ) 4 ) * %* . -) ) !%* ) , ) . * *4 ) ) ,0 ),) % ) !%& ) 4 5 ) * 4 ) * ) /. % ( % ), %+ G B * % & ( %*( $ )* , . 0 , * % ) 05 B ,5 B ) 4 - $ . ),
 12. 12. , + % ) & ) .) $ B 4 -) 05 # , , ) 4 * % ) . $ -) ) , B ) ( * )+ 1 *) ) % ( % +( % % + , $ - $ 45 6 5 %5 ) $ 5 B ) $ = -$ 4 ) +( I ) % / + %, ) % (& )* * 4 &6 $ ) 4% 4 ) , %= ) , %$ 0 )* %& -)& * 4 . 0% ( % %*0 4 / * ) % $ 26 24 F $ ) ) ) -$ 4 ) 6 4 )+( % % $ % + % 3 *. %C (, % ( + % F % %*$& 4 )+ , %4 )$ F ) $ ) 4 ) ), % %+ ) ) ( )B ) 0 % K) ( , 4*( , ) ( ( 4 84 $.% 4 & , 4 )+( ) ,%, 6 ) ( % $ - % , *4 4 ,4 ) ) , - 0 $% $, F ) , ) , )+ 0 2 $)
 13. 13. /) % (& 2 $) - * 9 ) ,0 % ( F* , 2 $) D , % $ 4 )( % * - $ ) * )) * )+( % % ) $% 4 . 4 / * % % % )< & 4 ) .% 4%* (& )* 4 B ) 4 $ ) ) % !! H ) $ $ + + , $ ) % $ ) ? ( - 7$ 59 ) , % %. ( B ( ) ()4 - 5 B ( % ( ) ,8 ) ) 4 & $ ) ) 4& , = ( . ) ( $ . . 4 %*) 5 B $ $ . %& 4 & & % (& & , & , , F* , % & ) & & ) 4 ) * ) ?. 4 ) ) )4 - $ - %4 - , ) ) , )? ) ( %4+ % )- ( % 4 ) ( % ,4 . % ) ) B 4) 4 $ ( % ), = $% + ( % &
 14. 14. :+% *) (& ( % %4 , ) . % %+ % ( . 4 56 , 5 ) > - ,% ) % + ) % = 4 -0 -) 0 % (& , ( . 6 2 4 , % / 2 4 9 % ) 4 & *% , ( ( 4 4 $2 $ 4 % -$ $ $ 2 $*(& % , % . 3 , % (* 2 $*(& 2 % % . ) B $ (( % / )* - 4 ) ,2 $ 2 % 4 ( ) * 4 .%+( 4 4 & 4 4 ) -0 ) % ) ) -0 4 4% . - ( ) ( 4 ) %& - 4 4 9 ) ( 4 , 9 )% ,4 ( ( * & 4 )( ) )$* 9 ) ) 4 ) (& -0 D* (& % (, 2 $)* ) (& + ) (& ) , 4 ) & 9 *. %+ , % & % ) . - % ) ) % $ F -$ ) -$, ! H ) ( ) * ( - * ) 7 ( ) ) ,0 &( %% 4 8) 4 , % ) ( ( - ( & = ) = ) : % , 4 - % & * $ 4 5
 15. 15. 1 ) % $ % 4,%( , + % , $ 6 ( *( , )$) ) ( ( > ) *$ & )$) &) B% + -) $ 4 , % $ 0 ( ( ) ( ( * $ 4 ),. -0 4* % ,4 ) 8 % - 4 ) ,% - $ (& ( $ . * 4% ) ) , ,) $* 8 4 ) , 4 % , $ 4 $% 4 $ ) > $ ) , 2 $ ) 4* -) (, , ) ( %) ( & .4 ( % , & % $ 4 ) ,0 * 4 , % ) > . * * + & , ) * + % ! H .) + B % $ * (, 2 $)* - .% * ( & ) ) & $ %& ,) & , > 4 ) , & $ & .( ) -0 * ) ! H .) 7 $ (& ) , , ) ) ,% & (, % % +* (& ) ) (& ) %, ( %, ! H .) = 4& 9 & & %, 1 & %* % D % > ) 4 D % %7 % % ( ) 4 ) % 0 > ( ( % % 4 ) ( $% ( ( $ G
 16. 16. F -$ , & , , )( () 2 ) ) 4 % *( D & , 2 % =+ %* $ ( , ) -$ &4 4* ) (% 4* 4 4 4, %!, 4 $ % $ ( * > , . , 2 & , (* ( 1 )* -0 * ) *8 +( ) * ) ( $ ( ( , ) 4 % ( % )+. 4 % )- ) % % 4 % - % ) 4 9 $ . , + 2 < ( , +$* ( % ) *. ) ( $ ( ( ( . +$* , # ( % *> $ % K .) -0 $ )$ ( D , C ) 4 ) 0( 2 % ( C 4 )( G =+ , ) % ) -0 . B , , 4 * 4* - * % *. / 9 % , - >% * $$* % + 84 %+ 4 % . 4 = ( 4 ) ,0 *% . ) ! H ) * $% ) 2 *. % ) $* ) ( * ) ,0 ,. %& ( - 7 ) & &05
 17. 17. , *) ) 4 , 2 )( % = 4 , ( % 0 . 0 , ) B % 4 *) L 9 2 $) * +$ +( +4 , +$ * % % 9 -0 ) 0% ) B ) $ 05 D * ,2 % *) 2 )+ ,% & B ) ) 0 *2$ ) ( * ) 0 ( , ( , ) / . / ( ( % , % 7$ ) 4 5 ! 4 , % + %+ *.) F *) )5 1 . $ 9 ) ,0G 6 ) % 4* ( ( -$ ( ( ), ( , , / *( ! -%* , 4 B )5 > )+( 6 $ =* ) -$ 0 - B ) , ) -$ 0 ), > ( ( (& % 0 8 %) (- ) ) $ 0 F) ) *) 4 ) ) 0
 18. 18. B ) 4 - , - 4 2 $) 6 ( % 4 %)+ , (& , .4 ) 4 F % % % + 5 ) $ ) %* $ 2 $ % 9 , 4* %, I-) ) , !4 , 4 %+ 4 ) ,* 4 0 1 . * 9 ) ( $ % )+ 4 - % % - ) ( . * 4 4C ( %% % =* , % / 0 34 ( 9 *( , 6 % ) 34 4% ) , )+ ) 1 (, ( % 2 % ( - 4 % 8 / +? ( )+ , %4 ) 4* %, % % ) $ 2 $) ), *( B ) (, ( % * .% (& 0 *% 0 % 0 6 (, $ 9 *% ) !4* ( ) * 4 - % - *&2 &5 =
 19. 19. 9 ) % % ) 2 $.) 9 9 ), & ? % ( (& %! H ) $ % 1 . %* % = $$ = 4 9 & * $% 2 * % *( % ! -%* $ 8 % D % 0 4 . ) , $ 4 , % & 4 ) 4 ) % ) 4* ) * ) % ( %+ 4 ) )* / ( & & = , , 0 $% % (& , .% 0 6 ) , 2 ( .$ ) )+ 4 ) % ) ), .(& & * ) (**) $ B +( , , & $ ( % ) % , % ( % , $& 4 9 9 ) ,0 ( $ ( %&- % %,5 B , B , , 8 + , ( , (* B * ) ) * 4 B% .)* (* 4 * .% )* )+ & ? % ( ( ) ) .4& * ) K) (, , > -) ( , %
 20. 20. !4* (* )+ & , & . % ( ) ) )* % ,- & $ 4 B ) $ ( , +.$* 9 ) ) , *$ 1 $. % $ + 8 4 * B , / - % 2 $) . 9 = M " B6; >N 6E1 " - % *( ) + % $ 0 , ) &% ) % ( ( %+4% (* & 6 $% 0 ( % * ?0 = ) = ) %) 0- *4 = ) = ) G / (* ) B ) )+ ( ) ) (* * B ( ) 4 4 ) 4*.) ) $* % ( $ % ) & % ( 4* %+ 4
 21. 21. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio,e-booki .

×