Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment           pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
Stan prawny na 1 maja 2008 r.Wydawca:Anna HaraRedakcja:Wojciech ŁysekSkład, łamanie:Studio Q© Copyright byWolters Kluwer P...
Spis treściWykaz skrótów������������������������������������������������������������������������������������������ 9   ...
Spis treściTytułII�Ochronazasobówśrodowiska������������������������������������������������������238  Dział I. Przepisy o...
Spis treściTytułIV�Poważneawarie���������������������������������������������������������������������������489  DziałI�Pr...
Spis treści  DziałI�Organyadministracjidosprawochrony   środowiska�����������������������������������������������������...
Wykaz skrótówDz. U.   —  DziennikUstawDz. Urz. UE —  DziennikUrzędowyUniiEuropejskiejDz. Urz. WE —  DziennikUrzędowy...
Wykaz skrótówPS       —  PrzeglądSądowySN       —  SądNajwyższyTK       —  TrybunałKonstytucyjnyUE  ...
Wprowadzenie    I. Kształtowanie się ochrony środowiska w Polsce    Człowiekjestjednymzelementówśrodowiskaprzyrodn...
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment           pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wydanie 2 - ebook
Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wydanie 2 - ebook
Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wydanie 2 - ebook
Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wydanie 2 - ebook
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wydanie 2 - ebook

594 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wydanie 2 - ebook

 1. 1. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio,e-booki .
 2. 2. Stan prawny na 1 maja 2008 r.Wydawca:Anna HaraRedakcja:Wojciech ŁysekSkład, łamanie:Studio Q© Copyright byWolters Kluwer Polska sp. z o.o., 2008ISBN: 978-83-7601-120-22. wydanieWydane przez:Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.Redakcja Książek01-231 Warszawa, ul. Płocka 5atel. (022) 535 80 0031-156 Kraków, ul. Zacisze 7tel. (012) 630 46 00e-mail: ksiazki@wolterskluwer.plwww.wolterskluwer.plKsięgarnia internetowa www.profinfo.pl
 3. 3. Spis treściWykaz skrótów������������������������������������������������������������������������������������������ 9 �Wprowadzenie������������������������������������������������������������������������������������������ 11Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska������������� 17TytułI�Przepisyogólne��������������������������������������������������������������������������������19 DziałI�Zakresobowiązywaniaustawy����������������������������������������������������19 DziałII�Definicjeizasadyogólne�����������������������������������������������������������23 � DziałIII�Politykaekologicznaorazprogramyochrony środowiska������������������������������������������������������������������������������������������1 DziałIV�Informacjeośrodowisku�����������������������������������������������������������9 Rozdział1�Dostępdoinformacji ���������������������������������������������������������������� 9 � Rozdział2�Państwowymonitoringśrodowiska orazrozpowszechnianieinformacjiośrodowisku�������������������������������� 92 DziałV�Udziałspołeczeństwawpostępowaniuwsprawie ochronyśrodowiska��������������������������������������������������������������������������107 DziałVI�Postępowaniewsprawieocenyoddziaływania naśrodowisko�����������������������������������������������������������������������������������139 Rozdział1�Postępowaniewsprawieocenyoddziaływania naśrodowiskoskutkówrealizacjiplanówiprogramów��������������������� 139 Rozdział2�Postępowaniewsprawieocenyoddziaływania naśrodowiskoplanowanychprzedsięwzięć��������������������������������������� 11 � Rozdział3�Postępowaniedotyczącetransgranicznego oddziaływanianaśrodowisko������������������������������������������������������������� 210 DziałVII�Ochronaśrodowiskawzagospodarowaniu przestrzennymiprzyrealizacjiinwestycji�����������������������������������������219 DziałVIII�Edukacjaekologiczna,badaniazzakresuochrony środowiskaorazreklama�������������������������������������������������������������������234
 4. 4. Spis treściTytułII�Ochronazasobówśrodowiska������������������������������������������������������238 Dział I. Przepisy ogólne ............................................................................... 238 Dział II. Ochrona powietrza ......................................................................... 242 Dział III. Ochrona wód................................................................................. 263 Dział IV. Ochrona powierzchni ziemi .......................................................... 268 Dział V. Ochrona przed hałasem .................................................................. 274 Dział VI. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi............................. 295 Dział VII. Ochrona kopalin .......................................................................... 299 Dział VIII. Ochrona zwierząt oraz roślin ..................................................... 300 Dział IX. Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska ............................................................ 303 Rozdział1�Przepisyogólne����������������������������������������������������������������������� 303 Rozdział2�Ograniczeniazwiązanezochronązasobówśrodowiska��������� 30 Rozdział3�Obszaryograniczonegoużytkowania ������������������������������������� 31 � Rozdział4�Strefyprzemysłowe����������������������������������������������������������������� 320TytułIII�Przeciwdziałaniezanieczyszczeniom�������������������������������������������328 DziałI�Przepisyogólne�������������������������������������������������������������������������328 DziałII�Instalacje,urządzenia,substancjeorazprodukty���������������������332 Rozdział1�Instalacjeiurządzenia������������������������������������������������������������� 332 Rozdział2�Substancje������������������������������������������������������������������������������� 31 Rozdział3�Produkty��������������������������������������������������������������������������������� 373 DziałIII�Drogi,liniekolejowe,linietramwajowe,lotniska orazporty �����������������������������������������������������������������������������������������380 � DziałIV�Pozwolenianawprowadzaniedośrodowiska substancjilubenergii������������������������������������������������������������������������389 Rozdział1�Przepisyogólne����������������������������������������������������������������������� 389 Rozdział2�Wydawaniepozwoleń������������������������������������������������������������� 39 Rozdział3�Wygaśnięcie,cofnięcieiograniczenie pozwolenia����������������������������������������������������������������������������������������� 41 Rozdział4�Pozwoleniazintegrowane������������������������������������������������������� 434 � Rozdział�Pozwolenianawprowadzaniegazów lubpyłówdopowietrza���������������������������������������������������������������������� 41 Rozdział�(uchylony)�������������������������������������������������������������������������������� 474 Rozdział7�(uchylony)�������������������������������������������������������������������������������� 474 DziałIVa�KrajowyRejestrUwalnianiaiTransferuZanieczyszczeń�������474 DziałV�Przeglądyekologiczne��������������������������������������������������������������481
 5. 5. Spis treściTytułIV�Poważneawarie���������������������������������������������������������������������������489 DziałI�Przepisyogólne�������������������������������������������������������������������������489 DziałII�Instrumentyprawnesłużąceprzeciwdziałaniu poważnejawariiprzemysłowej����������������������������������������������������������497 Rozdział1�Przepisyogólne����������������������������������������������������������������������� 497 Rozdział2�Obowiązkiprowadzącegozakładstwarzający zagrożeniewystąpieniaawariiprzemysłowej������������������������������������� 499 Rozdział3�Obowiązkiorganówadministracjizwiązane zawariąprzemysłową������������������������������������������������������������������������ 19 DziałIII�Współpracamiędzynarodowa�������������������������������������������������2TytułV�Środkifinansowo-prawne�������������������������������������������������������������30 DziałI�Przepisyogólne�������������������������������������������������������������������������30 DziałII�Opłatyzakorzystanieześrodowiska���������������������������������������0 Rozdział1�Wnoszenieopłat��������������������������������������������������������������������� 0 Rozdział2�Stawkiopłatzakorzystanieześrodowiska ����������������������������� 74 � Rozdział3�Opłatypodwyższone �������������������������������������������������������������� 77 � Rozdział4�Przepisyszczególnedotycząceopłat zapobórwody,wprowadzanieścieków izaskładowanieodpadów����������������������������������������������������������������� 8 � DziałIII�Administracyjnekarypieniężne���������������������������������������������9 Rozdział1�Postępowaniewsprawiewymierzeniakary���������������������������� 9 Rozdział2�Wysokośćkar�������������������������������������������������������������������������� 2 Rozdział3�Przepisyszczególnedotyczącekar zawprowadzaniegazówlubpyłówdopowietrza, wprowadzanieściekóworazemisjęhałasu����������������������������������������� 29 DziałIV�Odraczanie,zmniejszanieorazumarzanie podwyższonejopłatyzakorzystanieześrodowiska orazadministracyjnychkarpieniężnych�������������������������������������������33TytułVI�Odpowiedzialnośćwochronieśrodowiska���������������������������������9 DziałI�Odpowiedzialnośćcywilna��������������������������������������������������������9 DziałII�Odpowiedzialnośćkarna���������������������������������������������������������9 DziałIII�Odpowiedzialnośćadministracyjna����������������������������������������99TytułVII�Organyadministracjiorazinstytucjeochrony środowiska�������������������������������������������������������������������������������������������749 7
 6. 6. Spis treści DziałI�Organyadministracjidosprawochrony środowiska����������������������������������������������������������������������������������������749 DziałII�Instytucjeochronyśrodowiska�������������������������������������������������79 Rozdział1�Przepisyogólne����������������������������������������������������������������������� 79 Rozdział2�PaństwowaRadaOchronyŚrodowiska����������������������������������� 770 Rozdział3�Komisjedosprawocenoddziaływania naśrodowisko������������������������������������������������������������������������������������ 773 Rozdział4�Funduszeochronyśrodowiskaigospodarkiwodnej��������������� 778TytułVIII�Programydostosowawcze���������������������������������������������������������849 DziałI�Przepisyogólne�������������������������������������������������������������������������849 DziałII�Ustalenietreściprogramudostosowawczego���������������������������83 DziałIII�Komisjanegocjacyjna�������������������������������������������������������������8 DziałIV�Skutkiprawnewszczęciapostępowania negocjacyjnegoorazustaleniaprogramudostosowawczego��������������88TytułIX�Przepiskońcowy�������������������������������������������������������������������������871 �Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska����������� 873Bibliografia��������������������������������������������������������������������������������������������1113Skorowidz���������������������������������������������������������������������������������������������1121 �
 7. 7. Wykaz skrótówDz. U. — DziennikUstawDz. Urz. UE — DziennikUrzędowyUniiEuropejskiejDz. Urz. WE — DziennikUrzędowyWspólnotEuropejskichk.c. — u stawazdnia23kwietnia194r�–Kodekscywilny(Dz�U� Nr1,poz�93zpóźn�zm�),k.k. — u stawa z dnia czerwca 1997 r� – Kodeks karny (Dz� U� Nr88,poz�3zpóźn�zm�)k.p.a. — u stawazdnia14czerwca190r�–Kodekspostępowania administracyjnego (tekst jedn�: Dz� U� z 2000 r� Nr 98, poz�1071zpóźn�zm�)k.p.c. — u stawazdnia17listopada194r�–Kodekspostępowania cywilnego(Dz�U�Nr43,poz�29zpóźn�zm�)k.p.w. — u stawazdnia24sierpnia2001r�–Kodekspostępowania w sprawach o wykroczenia (Dz� U� Nr 10, poz� 1148 zpóźn�zm�)k.w. — u stawazdnia20maja1971r�–Kodekswykroczeń(tekst jedn�:Dz�U�z2007r�Nr109,poz�7zpóźn�zm�)Lex — SystemInformacjiPrawnejLexM.P. — MonitorPolskiNP — NowePrawoNSA — NaczelnySądAdministracyjnyONSA — OrzecznictwoNaczelnegoSąduAdministracyjnegoOSA — OrzecznictwoSądówApelacyjnychOSNC — OrzecznictwoSąduNajwyższego�IzbaCywilnaOSP — OrzecznictwoSądówPolskichOSS — OrzecznictwowSprawachSamorządowychOTK — OrzecznictwoTrybunałuKonstytucyjnegoPiP — PaństwoiPrawo 9
 8. 8. Wykaz skrótówPS — PrzeglądSądowySN — SądNajwyższyTK — TrybunałKonstytucyjnyUE — UniaEuropejskaWE – WspólnotaEuropejskaWSA ― WojewódzkiSądAdministracyjny
 9. 9. Wprowadzenie I. Kształtowanie się ochrony środowiska w Polsce Człowiekjestjednymzelementówśrodowiskaprzyrodniczego,dlate-gozawszewmniejszymlubwiększymstopniubyłonuzależnionyodwarun-ków,wktórychprzychodziłomużyć�Ztegoteżpowoduodsamegopoczątkupowstawaniaposzczególnychspołeczeństwbyłypodejmowanedziałania,któremogłymiećwpływnastanśrodowiskanaturalnego� Początkowomotywydziałańpodejmowanychwtymzakresiebyłybar-dzozróżnicowane(W�Szafer,Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka,War-szawa197,s�13in�)–poczynającodpobudekreligijnych(np�świętedrzewa),przezwzględyocharakterzegospodarczym(ochronaniektórychgatunkówzwierząt),anabezpieczeństwiepaństwakończąc(np�utrzymywanieprzezpierwszychPiastównienaruszonychpuszcznagranicachzachodnich)� Polskamawtymzakresiepoważneosiągnięcia,aliczbaregulacjipraw-nychwpływającychnaochronęśrodowiskajestimponująca�JużBolesławChro-bryzajmowałsiętądziedziną,obejmującochronąbobry�NastępnerozwiązaniaograniczającekorzystaniezposzczególnychelementówznalazłysięwStatu-tachwareckichWładysławaJagiełłyz1423r�,wktórychobjętoochronądziki,łosie,jelenie(szerzejJ�Boć,K�Nowacki,E�Samborska-Boć,Ochrona środowi-ska,Wrocław2002,s�1)�InnymprzykłademtegotypuregulacjimogąbyćStatutylitewskieZygmuntaIStaregoz12r�wprowadzająceochronężubrawPuszczyBiałowieskiej(W�Radecki,Zarys dziejów prawnej ochrony przyrodyiśrodowiska wPolsce,Kraków1990)� Upadekpaństwowościnieprzerwałrozwojupolskiejmyślidotyczącejochronyśrodowiska�Wzrostliczbyproblemówzwiązanychzrozwojemcywili-zacyjnymspowodował,żespojrzenienatęproblematykęstałosięnawetszerszeibardziejracjonalne�Najlepszymdowodemjestustawazdnia19lipca189r� 11
 10. 10. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio,e-booki .

×