Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
dr Tomasz Gendek       Oznakowanie substancji      i preparatów chemicznych       Przewodnik po symbolach...
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment           pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
Wydawnictwo         VERLAG DASHOFER Sp. z o.o.         Fachow         Świat profesjonalnej wied...
Copyright © 2011ISBN: 978-83-7537-125-3Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.al. Krakowska 271, 02-133 Warszawatel.: 22 55...
OZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCHSpis treści1. Wstęp...........................................................
WstępOZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH 6. Oznakowanie produktów biobójczych ...................................
WstępOZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH   13.3. Zakres zastosowania ..........................................
WstępOZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH1. WstępOznakowanie substancji i mieszanin, ogólnie rzecz ujmując: wsz...
WstępOZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCHko do 30 listopada 2012 roku. Po tej dacie należy je albo z rynku wyco...
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment           pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych - ebook
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych - ebook

2,629 views

Published on

Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych - ebook

Autor: Tomasz Gendek
Data wydania: 01.12.2011
Liczba stron: 100
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
ISSN: 978-83-7537-125-3

Publikacja ma na celu nie tylko przedstawienie oznakowań (piktogramów, znaków lub symboli graficznych), jakie powinny znaleźć się na etykiecie produktu chemicznego, ale także wskazanie najważniejszych zwrotów, opisów oraz innych wymogów, m.in. ograniczeń, zakazów i możliwych wyłączeń w oznakowaniu lub opisach produktów chemicznych, które powinny być zamieszczone na opakowaniach produktów chemicznych.


Obecnie w UE obowiązują jednocześnie dwa różne systemy oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych oparte na różnych przepisach. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia CLP ustanowiono nowy system oznakowywania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, który stopniowo zastąpi dotychczas obowiązujące zasady klasyfikacji i oznakowania oparte na wymaganiach dyrektywy UE nr 67/548 zwanej potocznie „dyrektywą substancjową” oraz dyrektywie 1999/45 zwanej potocznie „dyrektywą preparatową”.


Aby zmiany zasad klasyfikacji i oznakowania opakowań produktów chemicznych mogły odbywać się płynnie i nie pociągały za sobą zbyt dużych kosztów dla przedsiębiorstw, zastosowano szereg okresów przejściowych.

Dopiero po 1 czerwca 2017 r. na rynku UE będą obecne substancje i mieszaniny oznakowane wyłącznie wg zasad CLP. Do tego czasu niezbędną pomocą każdego specjalisty, mającego do czynienia z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami będzie publikacja „Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych”.


- przedstawia oznakowanie substancji i mieszanin zgodnie z nowymi kryteriami klasyfikacji CLP oraz stare dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE, które jeszcze wciąż obowiązują

- przybliża oznakowanie szczególnych grup produktów chemicznych: kosmetyków, detergentów, produktów biobójczych, wyrobów aerozolowych, środków ochrony roślin i in.

- omawia oznakowanie chemikaliów w transporcie zgodnie z ADR, a także oznakowanie pojemników do ich składowania

- ze względu na formę pliku PDF, ułatwia szybkie wyszukanie informacji.

pełna wersja:
http://epartnerzy.com/ebooki/oznakowanie_substancji_i_preparatow_chemicznych_p31931.xml

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych - ebook

 1. 1. dr Tomasz Gendek Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych Przewodnik po symbolach i oznaczeniach chemikaliówPrzemysł
 2. 2. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com.
 3. 3. Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Fachow Świat profesjonalnej wiedzy a al. Krakowska 271 02-133 Warszawa ,VERLAG tel.: 22 559 36 00, 22 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 22 829 27 27DASHÖFERwww.dashofer.pl siąż K ka Tomasz Gendek OZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH Warszawa 2011www.dashofer.pl 1aCopyright© Verlag Dashöfer
 4. 4. Copyright © 2011ISBN: 978-83-7537-125-3Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.al. Krakowska 271, 02-133 Warszawatel.: 22 559 36 00, 22 559 36 66, faks: 22 829 27 00, 22 829 27 27www.dashofer.plwww.dashofer.pl 2Copyright© Verlag Dashöfer
 5. 5. OZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCHSpis treści1. Wstęp.............................................................................................................................62. Oznakowanie substancji i mieszanin zgodnie z kryteriami klasyfikacji CLP..................8 2.1. Podstawa prawna ..............................................................................................................8 2.2. Zakres zastosowania rozporządzenia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ...............................................................9 2.3. Informacje obowiązkowe na etykiecie ...............................................................................9 2.4. Identyfikator produktu .....................................................................................................10 2.5. Piktogramy określające rodzaj zagrożenia .....................................................................10 2.6. Zasady pierwszeństwa piktogramów określających rodzaj zagrożenia .........................13 2.7. Język oznakowania na etykiecie .....................................................................................15 2.8. Hasła ostrzegawcze ........................................................................................................15 2.9. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia ............................................................................15 2.10. Zwroty wskazujące środki ostrożności ...........................................................................15 2.11. Informacje uzupełniające na etykiecie ............................................................................16 2.12. Wielkość i wygląd elementów etykiety ............................................................................17 2.13. Przykładowe oznakowanie bezpieczeństwa ...................................................................183. Oznakowanie substancji i mieszanin zgodnie z kryteriami klasyfikacji według dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE ........................................................................19 3.1. Podstawa prawna..............................................................................................................19 3.2. Zakres zastosowania rozporządzenia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ...............................................................19 3.3. Wzory znaków ostrzegawczych ........................................................................................20 3.4. Informacje obowiązkowe na etykiecie ...............................................................................21 3.5. Wygląd i wielkość etykiety i oznakowania .........................................................................22 3.6. Znaki ostrzegawcze i treść................................................................................................23 3.7. Inne dodatkowe informacje ...............................................................................................23 3.8. Przykładowe oznakowanie bezpieczeństwa .....................................................................254. Oznakowanie substancji i mieszanin przeznaczone dla osób niewidomych lub niedowidzących – ostrzeżenia wyczuwalne przez dotyk........................................26 4.1. Wprowadzenie ..................................................................................................................26 4.2. Podstawa prawna..............................................................................................................26 4.3. Zakres zastosowania i okresy przejściowe .......................................................................26 4.4. Kryteria wyboru zgodnie z rozporządzeniem....................................................................26 4.5. Kryteria wyboru przy klasyfikacji zgodnej z CLP...............................................................27 4.6. Odstępstwa .......................................................................................................................28 4.7. Wygląd oznakowania ........................................................................................................28 4.8. Umieszczenie i trwałość oznakowania..............................................................................305. Oznakowanie kosmetyków ..........................................................................................31 5.1. Wprowadzenie ..................................................................................................................31 5.2. Podstawa prawna..............................................................................................................31 5.3. Zakres zastosowania ........................................................................................................31 5.4. Elementy oznakowania produktów kosmetycznych ..........................................................31 5.5. Odstępstwa w oznakowaniu kosmetyku ...........................................................................33 5.6. Elementy graficzne............................................................................................................33 5.7. Dodatkowe elementy graficzne .........................................................................................33www.dashofer.pl 3Copyright© Verlag Dashöfer
 6. 6. WstępOZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH 6. Oznakowanie produktów biobójczych ........................................................................35 6.1. Wprowadzenie.................................................................................................................35 6.2. Podstawa prawna ............................................................................................................35 6.3. Zakres zastosowania ......................................................................................................35 6.4. Elementy oznakowania produktu biobójczego ................................................................36 6.5. Ulotka informacyjna ........................................................................................................37 6.6. Dodatkowe wymagania ...................................................................................................37 6.7. Elementy graficzne..........................................................................................................37 7. Oznakowanie wyrobów aerozolowych .......................................................................38 7.1. Wprowadzenie.................................................................................................................38 7.2. Podstawa prawna ............................................................................................................38 7.3. Zakres zastosowania ......................................................................................................38 7.4. Elementy oznakowania wyrobu aerozolowego ...............................................................39 7.5. Ulotka informacyjna ........................................................................................................40 7.6. Dodatkowe wymagania i ograniczenia............................................................................40 8. Oznakowanie towarów paczkowanych.......................................................................41 8.1. Wprowadzenie 8.2. Podstawa prawna ............................................................................................................41 8.3. Zakres zastosowania ......................................................................................................41 8.4. Zasady oznakowania towarów paczkowanych................................................................41 8.5. Odstępstwa – wyroby aerozolowe ..................................................................................44 9. Oznakowanie detergentów.........................................................................................45 9.1. Wprowadzenie.................................................................................................................45 9.2. Podstawa prawna ............................................................................................................45 9.3. Zakres zastosowania ......................................................................................................46 9.4. Elementy oznakowania detergentu .................................................................................46 9.5. Oznakowanie dotyczące zawartości ...............................................................................47 9.6. Oznakowanie dotyczące stężeń .....................................................................................48 9.7. Oznakowanie detergentów przeznaczonych do prania...................................................48 9.8. Elementy graficzne..........................................................................................................4910. Oznakowanie wyrobów zawierających azbest...........................................................50 10.1. Wprowadzenie...............................................................................................................50 10.2. Podstawa prawna ..........................................................................................................50 10.3. Zakres zastosowania ....................................................................................................50 10.4. Oznakowanie ................................................................................................................50 10.5. Wyjątki...........................................................................................................................5111. Oznakowanie wyrobów zawierających lotne związki organiczne ..............................52 11.1. Wprowadzenie...............................................................................................................52 11.2. Podstawa prawna ..........................................................................................................52 11.3. Zakres zastosowania ....................................................................................................52 11.4. Oznakowanie ................................................................................................................53 11.5. Elementy graficzne........................................................................................................5312. Oznakowanie środków ochrony roślin .......................................................................54 12.1. Wprowadzenie...............................................................................................................54 12.2. Podstawa prawna ..........................................................................................................54 12.3. Zakres zastosowania ....................................................................................................54 12.4. Ulotka informacyjna ......................................................................................................55 12.5. Oznakowanie ................................................................................................................56 12.6. Odstępstwa i zakazy .....................................................................................................5713. Oznakowanie rurociągów, pojemników i zbiorników do składowania chemikaliów....58 13.1. Wprowadzenie...............................................................................................................58 13.2. Podstawa prawna ..........................................................................................................58www.dashofer.pl 4Copyright© Verlag Dashöfer
 7. 7. WstępOZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH 13.3. Zakres zastosowania ....................................................................................................58 13.4. Wygląd oznakowania ....................................................................................................5914. Oznakowanie produktów chemicznych w transporcie ...............................................61 14.1. Wprowadzenie...............................................................................................................61 14.2. Podstawa prawna ..........................................................................................................61 14.3. Zakres zastosowania ....................................................................................................61 14.4. Elementy oznakowania sztuk przesyłki .........................................................................63 14.5. Elementy graficzne oznakowania ADR – klasy zagrożenia ..........................................64 14.6. Przepisy szczególne dotyczące oznakowania .............................................................66 14.7. Odstępstwa w oznakowaniu..........................................................................................67 14.8. Inne oznakowania .........................................................................................................68Załącznik 1. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia ......................................................69 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zagrożeń fizycznych..........................69 Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia dla zdrowia.........................................69 Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia dla środowiska ...................................71Załącznik 2. Zwroty wskazujące środki ostrożności ......................................................72 Zwroty wskazujące środki ostrożności – ogólne..................................................72 Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie .......................................72 Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie ..........................................73 Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie ..................................75 Zwroty wskazujące środki ostrożności – usuwanie .............................................76Załącznik 3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty R).....................................77Załącznik 4. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (zwroty S) ...........82 Dodatkowe zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin ......................................................................................................83Załącznik 5A. Informacje uzupełniające o zagrożeniach .................................................85 Właściwości fizyczne ...........................................................................................85 Wpływ na zdrowie ................................................................................................85 Szczególne zasady dotyczące uzupełniających elementów etykiety dla niektórych mieszanin......................................................................................85 Mieszaniny nieprzeznaczone dla ogółu społeczeństwa.......................................86Załącznik 5B. Szczególny sposób oznakowania niektórych preparatów chemicznych ...87 Preparaty dostępne dla konsumentów ................................................................87 Preparaty przeznaczone do stosowania w postaci rozpylonej.............................87 Preparaty zawierające substancje z przypisanym zwrotem R33 ........................87 Preparaty zawierające substancje z przypisanym zwrotem R64 ........................87 Preparaty zawierające ołów .................................................................................87 Preparaty zawierające związki cyjanoakrylowe ...................................................88 Preparaty zawierające składniki epoksydowe o średniej masie cząsteczkowej Ł 700 ....................................................................................................................88 Preparaty zawierające aktywny chlor dostępne dla konsumentów ......................88 Preparaty zawierające kadm (stopy) i przeznaczone do użycia przy lutowaniu lub spawaniu ........................................................................................................88 Preparaty niezaklasyfikowane jako uczulające, zawierające przynajmniej jedną substancję uczulającą ................................................................................89 Ciekłe preparaty zawierające chlorowcowe pochodne węglowodorów ................89 Preparaty zawierające substancje z przypisanym zwrotem R67 ........................89 Cementy i preparaty zawierające cement ............................................................89 Preparaty niezaklasyfikowane jako niebezpieczne i które nie są przeznaczone dla konsumentów ................................................................................................90Załącznik 6. Substancje pochodzące z kompozycji zapachowych mogące wywołać alergie........................................................................................................91Załącznik 7. Kody form użytkowych środka ochrony roślin .............................................92www.dashofer.pl 5Copyright© Verlag Dashöfer
 8. 8. WstępOZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH1. WstępOznakowanie substancji i mieszanin, ogólnie rzecz ujmując: wszelkiego rodzajuproduktów chemicznych, to obszerne i wielowątkowe zagadnienie. Niewątpliwieróżnorodność produktów chemicznych i ich własności ma związek z różnorod-nością przepisów zarówno prawa unijnego, jak i polskiego. Trzeba także pamię-tać, że oznakowując produkt chemiczny, chociażby poprzez przygotowanie jegoetykiety, należy dobrać nie tylko oznakowanie (np. piktogramy), ale również do-brać właściwe zwroty i opisy charakteryzujące własności bądź zagrożenia stwa-rzane przez dany produkt, zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiednichprzepisach.Dlatego też niniejszy poradnik ma na celu przedstawienie nie tylko najważniej-szych oznakowań (piktogramów, znaków lub symboli graficznych), jakie powin-ny znaleźć się na etykiecie produktu chemicznego, ale także wskazanie najważ-niejszych zwrotów, opisów oraz innych wymogów, m.in. ograniczeń, zakazówi możliwych wyłączen w oznakowaniu lub opisach produktów chemicznych, któ-re powinny być zamieszczone na opakowaniach produktów chemicznych.Obecnie w UE obowiązują jednocześnie dwa różne systemy oznakowania niebez- Okresy przejściowepiecznych substancji i mieszanin chemicznych oparte na różnych przepisach.Wraz z wejściem w życie rozporządzenia CLP (rozporządzenie Parlamentu Eu-ropejskiego i Rady 1272/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfi-kacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylającedyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE)nr 1907/2006) ustanowiono nowy system oznakowywania niebezpiecznych sub-stancji i mieszanin chemicznych (patrz rozdz. 2), który stopniowo zastąpi dotych-czas obowiązujące zasady klasyfikacji i oznakowania oparte na wymaganiach dy-rektywy UE nr 67/548 zwanej potocznie „dyrektywą substancjową” oraz dyrek-tywie 1999/45 zwanej potocznie „dyrektywą preparatową” (patrz rozdział 2).Aby zmiany zasad klasyfikacji i oznakowania opakowań produktów chemicznychmogły odbywać się płynnie i nie pociągały za sobą zbyt dużych kosztów dlaprzedsiębiorstw, zastosowano wiele okresów przejściowych.Umownie, na potrzeby niniejszego poradnika, przyjęto nazywać zasady oznako-wania i klasyfikacji produktów chemicznych, sporządzone zgodnie z wytyczny-mi rozporządzenia CLP, jako „nowe”, a wcześniej obowiązujące wg „dyrektywysubstancjowej” i „dyrektywy preparatowej”, jako „stare”.Jeśli przed 1 grudnia 2010 roku dana substancja była już obecna w obrocie (byłasprzedawana), to oznakowanie opakowań tej substancji sporządzone zgodnie ze„starymi” zasadami nadal obowiązuje, ale tylko w odniesieniu do tych opakowań.Każda następna partia takiej substancji wprowadzana do obrotu musi być sklasyfi-kowana i oznakowana według „nowych” zasad (zgodnie z rozporządzeniem CLP).Należy jednak pamiętać, że substancje wprowadzone do obrotu przed 1 grud-nia 2010 r. i oznakowane według „starych” zasad mogą pozostawać w obrocie tyl-www.dashofer.pl 6Copyright© Verlag Dashöfer
 9. 9. WstępOZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCHko do 30 listopada 2012 roku. Po tej dacie należy je albo z rynku wycofać, albozmienić ich oznakowanie na „nowe”.Natomiast każda substancja wprowadzana po raz pierwszy do obrotupo 1 XII 2010 r. musi być oznakowywana wyłącznie zgodnie z „nowymi” zasa-dami.Mieszaniny mogą być oznakowane obecnie zgodnie ze „starymi” albo „nowymi”(wg oznakowania CLP – patrz rozdz. 2) zasadami. Ta dwojaka możliwość ozna-kowania obowiązuje dla mieszanin do 1 czerwca 2015 roku. Dopiero po tej dacie– analogicznie jak dla substancji – każda nowo wprowadzana mieszanina lub par-tia mieszaniny będącej już w obrocie będzie musiała być oznakowana zgodniez „nowymi” zasadami (CLP). Analogicznie też obowiązuje okres przejściowy dlamieszanin będących w obrocie przed dniem 1. VI. 2015 r. i oznakowanychwedług starych „zasad”; mieszaniny takie mogą pozostawać na rynku ze starymoznakowaniem do 1 czerwca 2017 r.Jak łatwo zauważyć, dopiero po 1 VI 2017 r. na rynku UE będą obecne substan-cje i mieszaniny oznakowany wyłącznie wg zasad CLP.W kontekście zmian, jakie wprowadziło rozporządzenie CLP, krótkiego wyja- Nomenklaturaśnienia wymaga stosowana podwójna nomenklatura w odniesieniu do nazwy„preparat” lub „mieszanina”.Po wejściu w życie rozporządzenia CLP (1272/2008/WE) słowo „preparat” zo-stało zastąpione słowem „mieszanina”:„Termin «mieszanina» zdefiniowany w niniejszym rozporządzeniu powinienmieć takie samo znaczenie jak termin «preparat» stosowany uprzednio w prawo-dawstwie wspólnotowym” 1272/2008/WE, pkt 14.Konsekwentnie także ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicz-nych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322 z 2011 r.) stosuje już nową no-menklaturę, natomiast jednak do dnia dzisiejszego (31.08.2011 r.) rozporządze-nie o oznakowaniu (Dz.U. Nr 53, poz. 439 z 2009 r.) nie zostało w tym zakresiezmienione. Stąd nadal występują różnice terminologiczne pomiędzy obowiązują-cą ustawą a obowiązującym, choć nieznowelizowanym, rozporządzeniem. Mery-torycznie zmiana terminologii nie wprowadza żadnych istotnych zmian, niemniejnależy pamiętać o tych różnicach. W niniejszym rozdziale stosowany będzie ter-min „mieszanina”, chyba że cytowane będą fragmenty przepisów zawierającychjeszcze starą nomenklaturę.www.dashofer.pl 7Copyright© Verlag Dashöfer
 10. 10. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com.

×