Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu) Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-learning). UOC 2010 ...
Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le2Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu)
Estructura de l’i...
Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le3Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu)
Introducció
“Dava...
Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le4Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu)
Selecció del serv...
Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le5Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu)
Disseny del serve...
Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le6Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu)
Fase 1: Perspecti...
Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le7Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu)
Fase 2: Planifica...
Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le8Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu)
•Avaluació i mill...
Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le9Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu)
Fase 3: Concreció...
Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le10Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu)
Una de les carac...
Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le11Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu)
•Format text: di...
Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le12Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu)
•Format web: dis...
Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le13Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu)
La informació qu...
Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le14Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu)
Conclusions
Un s...
Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le15Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu)
BORGES, Federico...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Disseny d'un servei de suport

1,533 views

Published on

Published in: Education, Travel, Technology

Disseny d'un servei de suport

 1. 1. Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu) Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-learning). UOC 2010 1 Sistemes de suport a l’estudiant d’entorns virtuals Disseny d’un servei o acció de suport a estudiants d’entorns virtuals
 2. 2. Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le2Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu) Estructura de l’informe Introducció Selecció del servei Disseny del servei  Perspectiva  Planificació  Concreció Conclusions Bibliografia i webgrafia
 3. 3. Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le3Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu) Introducció “Davant de l'efervescent i canviant societat actual, les necessitats de formació dels ciutadans es prolonguen més enllà dels primers estudis profesionalizadores i s'estenen al llarg de tota la seva vida. La formació contínua resulta cada vegada més imprescindible...”. Marquès, P. (2000). Una institució del sector sanitari, amb 3000 treballadors, es troba amb la necessitat de proporcionar formació continuada a un nombre elevat de treballadors i vol impulsar cursos en línia de manera que aqueta formació pugui arribar a tothom. En el moment de la implantació del campus virtual es proposa dissenyar un sistema de suport a l’estudiant que li faciliti els aprenentatges, fent enfàsi en els aspectes tecnològics que puguin oferir alguns serveis donat que inicialment la formació anirà adreçada a professionals novells. A continuació es presenta la proposta d’un servei de suport a l’estudiant de nova incorporació en el moment de l’accés a un entorn virtual de formació.
 4. 4. Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le4Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu) Selecció del servei Com assenyala Borges (2005) “¿Hasta qué punto los problemas tecnológicos están relacionados con el abandono o las dificultades en el aprendizaje?, ¿es cierto que formando al estudiante novel en lo que implica ser un buen estudiante en línea conseguiremos reducir el abandono y aumentar el disfrute de la formación?” Davant aquesta premissa es pretén dissenyar un servei de suport institucional que estigui integrat en dins la Secretaria del campus que es el espai on es porten a terme totes les accions relatives a la gestió de la formació o de la vida acadèmica de la institució. Una d’aquestes accions, més específica, de la que s’encarrega la secretaria es el suport a l’accés del estudiant a l'entorn virtual de formació. Un dels principals problemes que manifesten els estudiants que tenen contacte per primera vegada amb un curs virtual es l’accés al campus i com a conseqüència també als continguts, als exercicis, etc. Qualsevol dificultat en els passos que han de fer pot suposar un motiu de desesperació, angoixa i frustració amb la formació en línia que pot arribar a crear una resistència cap aquesta modalitat. Vegem un exemple:
 5. 5. Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le5Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu) Disseny del servei El servei de suport per l’accés a l’entorn virtual de formació que hem seleccionat es la informació i orientació que es pot proporcionar a través de diferents mitjans: telèfon, correu, etc. Un d’ells i que a continuació en parlarem es el manual o guia de l’estudiant. Tradicionalment aquest mitjà s’ofereix en paper imprès que es lliura en mà a l’estudiant en el moment d’inici de la formació o es presenta en un arxiu amb format pdf que habitualment també es troba publicat en el campus virtual, en algun espai accessible encara que moltes vegades poc visible. La proposta que aquí es presenta es oferir un servei més dinàmic i actual, que incorpori nous elements a través de les possibilitats que faciliten les noves tecnologies. El servei a l’estudiant ha de ser proper i adequat a les seves necessitats reals, que en aquest cas requereixen d’una resposta ràpida i efectiva a les seves dubtes, preocupacions o problemes. Les fases que comprenen el disseny i que a continuació es detallen son: - FASE 1: Perspectiva - FASE 2: Planificació - FASE 3: Concreció
 6. 6. Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le6Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu) Fase 1: Perspectiva La institució està estratègicament interessada en desenvolupar un pla d’acollida per facilitar la immersió dels nous treballadors. Actualment es disposen de diferents mitjans de comunicació, com la intranet i la web, on hi ha molta informació i coneixement a l’abast de tots els professionals. Tanmateix, les persones de recent incorporació disposen de poc temps per buscar-la i necessiten habilitats per la cerca d’aquella informació important que propiciï una bona integració i desenvolupament professional a la institució. Es per això que el col·lectiu prioritari en iniciar la formació en línia que s’implantarà en breu serà el personal més novell. En aquest primer moment l’acompanyament a l’estudiant serà un factor clau per tal que iniciativa sigui un èxit i contamini positivament properes accions de formació dirigides a altres col·lectius. La institució ha valorar els avantatges de dedicar els recursos materials, personals i econòmics en un servei que garanteixi l’ajuda i orientació a l’estudiant, que li doni confiança en el programa i en la institució, que sigui accessible des de diferents mitjans i en qualsevol moment del dia i lloc.
 7. 7. Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le7Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu) Fase 2: Planificació En aquesta fase es determinaran alguns elements: •Destinataris: L’estudiant inicialment identificat es un professional que incorporat recentment a la institució però que al tractar-se del sector sanitari el perfil d’aquest professional pot ser molt variat, des de metges, infermeres fins a personal administratiu o d’atenció al client. Els coneixements previs en formació en línia o el maneig de les TIC serà diferent i en l’elaboració de la guia s’haurà de tenir en compte aquestes diferències preparant diferents versions o modalitats segons la necessitat de l’estudiant. •Guia complerta, per estudiants amb un nivell de coneixement de les TIC molt baix o baix. •Guia reduïda (consulta ràpida), per aquells estudiants amb un nivell de coneixement de les TIC mig o alt. •Necessitat: D’entrada, per a fer un anàlisi de la necessitat real, sembla difícil conèixer quines seran les preguntes més habituals o quins seran els problemes amb els que es trobarà l’estudiant donat que anteriorment no existia un campus virtual ni es feia formació en línia dins la institució. Una manera es cercant altres fonts d’informació, com experiències d’altres institucions que ja disposin d’un entorn virtual d’aprenentatge o fer entrevistes a professionals de la institució que hagin cursat formació en línia fora del centre.
 8. 8. Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le8Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu) •Avaluació i millora: En el moment de planificar el disseny i implantació d’un servei de suport a l'estudiant cal definir el sistema d’avaluació que es portarà a terme per tal de saber si aquest servei ha resultat eficient, es a dir, que ha estat útil per a l’estudiant i no ha suposat un gran cost per a la Institució. Una vegada seleccionats els instruments d’avaluació: indicadors de qualitat que ens proporcionin dades sobre l’ús de la guia o les dificultats, enquestes d’opinió als estudiants, etc, es aconsellable fer una prova pilot del funcionament del servei, per tal de identificar les errades i establir un sistema de millora del servei. •Disseny i aplicació: La guia de l’estudiant ha de ser una eina d’informació, orientació i ajuda per a l’estudiant en els passos per accedir al campus i la resta de continguts, però no ha d'esser l’única, hem de pensar en les interconnexions que la guia ha de tenir amb la resta de serveis de suport com les FAQs o el taulell de noticies, per tal de no duplicar accions i definir clarament l’aplicació d’aquest servei.. El disseny de la guia pot incloure diferents mitjans (text, imatge, vídeo, ...) i s’ha de combinar amb altres mitjans d’ajuda (telèfon, e-mail) de manera que aquesta combinació arribi a donar resposta als diferents estil de comunicació a que estan acostumats els estudiants o a les seves capacitats, principalment si tenen necessitats especials.
 9. 9. Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le9Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu) Fase 3: Concreció Hem vist que el servei d'informació i orientació a l’estudiant es clau durant el procés d’accés a l’entorn virtual d’aprenentatge, principalment per el perfil d’estudiant que s’ha identificat, un alumne matriculat o inscrit en un curs per primera vegada. A través de la guia de l’estudiant la institució pot proporcionar una ajuda molt complerta en els moments inicials de la formació, bàsicament per què integra les següents funcions: -Funció cognitiva: oferint suport a l’aprenentatge d’habilitats en TIC, indicant els passos a seguir o com interactuar amb alguns elements i continguts del curs. -Funció afectiva: presentant la guia com una eina clara d’entendre, utilitzant un llenguatge senzill i facilitant al estudiant molts recursos i contactes al seu abast. -Funció sistèmica: oferint informació dels processos administratius que ha de seguir l’alumne durant la seva estada en el campus. Concretament la proposta es basa en l’elaboració d’una guia de l’estudiant dinàmica, actual i accessible, elaborada en diferents formats, per garantir que es manté accessible si es produeixen problemes de connexió o equipament.
 10. 10. Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le10Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu) Una de les característiques principals de la guia, sigui en el format que sigui, es que aquesta sigui entenedora i fàcil de seguir per l’estudiant virtual. Així doncs es recomanable que presenti els seu continguts en forma de pregunta, pensant justament quines preguntes es pot fer un estudiant que accedeix per primera vegada a un entorn virtual d’aprenentatge. Un exemple seria: Preguntes relacionades amb el campus ...Com accedeixo? ...De quins recursos disposo? Preguntes relacionades amb el curs ...Com accedeixo? ...Com s’estructura el curs? els continguts, activitats, avaluació ...Com moure’m dins del curs ...Quin suport tutorial tindré? ...Com puc fer el seguiment de la meva progressió? Un altre característica es que contingui instruccions clares i acompanyades d’imatges o altres elements que facilitin la seva comprensió. “...s’obrirà un formulari que has d’emplenar i enviar fent clic al botó “crea el meu compte”.
 11. 11. Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le11Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu) •Format text: disseny d’un document en paper que tal i com hem comentat en la fase de planificació podria tenir dues versions: Els pictogrames són recursos de comunicació de caràcter visual que serveixen, entre altres coses, per facilitar la comunicació o estimular l'expressió en el cas que l’estudiant tingui alguna mancança comunicativa. Es per aquest motiu que una presentació en forma de pictogrames pot representar un recurs capaç d'adaptar-se als diferents estils comunicatius. Aquest disseny serviria com a guia ràpida de consulta, es podria editar e un format de “butxaca” i l’estudiant disposaria d’ella en qualsevol moment i lloc (ordinador de casa o de la feina, biblioteca,...). Guia reduïda (consulta ràpida), per aquells estudiants més familiaritzats amb les TIC. El document ha de tenir una extensió curta i es pot presentar amb un disseny més atractiu, en un format tipus “tríptic” o una idea més atractiva seria elaborant un fulletó amb un sistema de pictogrames. Guia complerta, per estudiants amb un nivell de coneixement de les TIC baix. El document hauria de contenir la informació indispensable però ben il·lustrada per què l’estudiant pugui seguir sense problemes les indicacions. Es important que la guia estigui ben indexada i ordenada segons la seqüència prevista dels passos que ha d’anar fent l’estudiant i d’extensió suficient. Els formats proposats son:
 12. 12. Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le12Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu) •Format web: disseny en llenguatge html amb hipervincles dins del campus que permeti a l’alumne una mica més avançat accedir directament als punts d’informació que necessiti. Per ampliar informació Per contactar amb altres serveis Per visualitzar algun element (ex: exercicis) mitjançant alguna “demo”. Per fer el seguiment del seu progrés.
 13. 13. Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le13Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu) La informació que proporciona la guia a d’esser la suficient i essencial per què l’estudiant trobi allò que necessita, amb poc text i molta imatge i amb les indicacions clares. L’objectiu, en qualsevol dels formats presentats, es que l’estudiant sigui autònom però sempre hem d’oferir una via alternativa de suport, ja sigui mitjançant un telèfon de contacte, un correu electrònic o una assistència tècnica remot.
 14. 14. Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le14Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu) Conclusions Un servei de suport a l’estudiant virtual ha de ser útil i eficient per tal d’evitar que les dificultats tècniques superin a les acadèmiques i interfereixin en el progrés de l’estudiant durant el procés d’ensenyament-aprenentatge. La selecció dels serveis que formen part d’un sistema complert de suport es un pas decisiu per ajudar a l’estudiant a resoldre les seves necessitats dins el campus virtual. Un dels serveis principals es oferir informació i orientació a l’estudiant en el moment de l’accés al campus virtual, per què es el seu primer contacte amb el nou l’entorn i parteix d’unes expectatives que es poden veure frustrades i condicionar la continuïtat del curs. Aquest servei l’ha d’ajudar a conèixer els procediments i facilitar-li l’aprendre. Per aquest fi es poden utilitzar diferents mitjans. Aquí hem presentat el disseny de la guia de l’alumne com una eina accessible, dinàmica i que permet la seva presentació en diferents formats que s’apropin als diferents estils dels estudiants.
 15. 15. Gestió i sistemes de suport a l'estudiant. Màster en Educació i TIC (e-le15Esther Bonet (ebonetl@uoc.edu) BORGES, Federico (2005). «La frustración del estudiante en línea. Causas y acciones preventivas». Digithum [artículo en línea]. UOC. N.º 7. [Fecha de consulta: 27/11/10].http://www.uoc.edu/digithum/7/dt/esp/ borges.pdf ISSN 1575-2275. Marquès, Pere. Web Tecnologia Educativa: http://www.peremarques.net/ Guía del Alumno (versión 3.1). Aul@ Virtual. Universidad politécnica de Cartagena. [data de consulta: 20/11/2010]. Disponible en: www.upct.es Guía del alumno en la plataforma .Guia_alumno_E-learning_v02_230306. Sistemas de enseñanza compostela. [data de consulta: 25/11/2010]. Disponible en: http://www.systemsc.net http://www.systemsc.net/aulasystem/ Breve guía de uso para el alumno de la plataforma moodle E-learning de auladip [data de consulta: 20/11/2010]. Disponible en: www.auladip.es/moodle Guia bàsica para usuarios del campus virtual de la Universidad Europea de Madrid [data de consulta: 27/11/2010]. Disponible en: http://www.uem.es/myfiles/pageposts/GuiaBasicaUsuariosCampusvirtualUEM.pdf Manual de Usuario Plataforma e-ducativa [data de consulta: 27/11/2010]. Disponible en: http://manuales.e- ducativa.com/6.09.03/open/aula/front/es/pdf/manual_aula_front_es.pdf Manual de usuario del Campus Virtual. Universidad Señor de Sipán (Perú) [data de consulta: 27/11/2010]. Disponible en: http://www.uss.edu.pe/descargas/Perfil_Alumno.pdf Bibliografia i webgrafia

×