Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zastosowanie soli1

  • Login to see the comments

Zastosowanie soli1

  1. 1. Zastosowanie soli w życiu codziennym.
  2. 2. Co to są sole?  Sole są to związki chemiczne składające się z metalu i reszty kwasowej.
  3. 3. Sposoby otrzymywania soli:  zasada + kwas = sól + H2O  metal + kwas = sól + H2  Tlenek metalu + kwas = sól + H2O
  4. 4. Przykłady i zastosowanie niektórych soli:  AgCl – chlorek srebra, stosowany w fotografii, do srebrzenia, malowania na szkle, w lecznictwie.
  5. 5.  Na2CO3 - węglan sodu, jest białą, stałą substancją o budowie krystalicznej, dobrze rozpuszczalny w wodzie, higroskopijny. Służy do: wyrobu szkła, mydeł, środków piorących, papieru oraz do zmiękczania wody.
  6. 6.  NaHCO3 – wodorowęglan sodu, biała, krystaliczna substancja dobrze rozpuszczalna w wodzie. Stosowany jest w proszkach do pieczenia, napojach gazowanych oraz lekach na nadkwasote.
  7. 7.  KNO3 – azotan (V) potasu, w przyrodzie występuje jako saletra indyjska. Tworzy bezbarwne kryształy, dobrze rozpuszczalne w wodzie. Stosuje się go do wyrobu prochu, szkła, nawozów sztucznych oraz jako konserwant w przemyśle spożywczym.
  8. 8.  NaCl – chlorek sodu, lądowych powstałych po wyschnięciu mórz (sól kamienna), jest głównym surowcem do otrzymywania chloru i sodu. Najczęściej zwany jest solą kuchenną stosowana jest ona jako przyprawa oraz konserwant. Jej nadużywanie może prowadzić do problemów zdrowotnych.

×