Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zastosowanie soli

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Zastosowanie soli

 1. 1. Zastosowanie soli w życiu człowieka Bartosz Góralewski kl.IIa
 2. 2. Otrzymywanie soli : <ul><li>Sole można otrzymywać wieloma sposobami, wśród których najważniejszym i są: 1. zasada + kwas = sól + woda </li></ul><ul><li>NaOH + HCl = NaCl+ H2O 2. metal + kwas = sól + wodór </li></ul><ul><li>Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 3. tlenek metalu + kwas = sól + woda </li></ul><ul><li>CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O 4. zasada + bezwodnik kwasowy = sól + woda </li></ul><ul><li>Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O </li></ul><ul><li>5. bezwodnik zasadowy + bezwodnik kwasowy = sól </li></ul><ul><li>MgO + SO2 = MgSO3 </li></ul><ul><li>6. metal + niemetal = sól </li></ul><ul><li>2Na + Cl2 = 2NaCl (w ten sposób tworzą się sole kwasów beztlenowych). </li></ul>
 3. 3. Wpływy soli na dziedziny życia <ul><li>Sole należą do jednych z najbardziej potrzebnych związków w życiu człowieka. Mają nieoceniony wpływ na wiele dziedzin życia, takich jak: lecznictwo, rolnictwo, kosmetyka przemysł spożywczy, metalurgiczny, włókienniczy, papierniczy i wiele innych. </li></ul>
 4. 4. Właściwości soli : <ul><li>Sole są zwykle ciałami stałymi, krystalicznymi, najczęściej białymi, chociaż znanych jest wiele soli o różnych barwach ; niebieskiej (CuSO4*5H2O), żółtej (PbI2), czerwonej (HgI2), czarnej (CuS). Rozpuszczalność soli w wodzie jest bardzo zróżnicowana. </li></ul>
 5. 5. Właściwości chemiczne soli : <ul><li>Sole nie zawierające w cząsteczkach atomów wodoru „kwasowych” lub grup wodorotlenowych, mają charakter obojętny, a więc ich wodne roztwory nie powinny zmieniać barwy lakmusu. W wielu przypadkach tak jest istotnie. Jednak liczne ulegają w wodzie hydrolizie, w wyniku czego odczyn ich roztworów może być kwaśny lub zasadowy. Reakcje chemiczne soli są tzw. reakcjami jonowymi, ponieważ sole w roztworach są zdysocjowane na jony. </li></ul>
 6. 6. Wyróżnia się : … <ul><li>sole nasycone, w których nie występują ani grupy hydroksylowe, ani kwaśne atomy wodoru. </li></ul>
 7. 7. … Oraz : <ul><li>Sole nienasycone, które dzieli się na: </li></ul><ul><li>hydroksosole - zawierające grupy hydroksylowe pochodzące z wyjściowej zasady, zwane solami zasadowymi </li></ul><ul><li>wodorosole - zawierające kationy wodoru pochodzące z wyjściowego kwasu, zwane solami kwaśnymi </li></ul><ul><li>hydraty - sole posiadające wbudowane w sieć krystaliczną cząsteczki wody </li></ul>
 8. 8. Przykłady soli i ich zastosowanie <ul><li>Chlorek srebra (I) ; stosowany w fotografii, do srebrzenia, malowania na szkle, w lecznictwie. </li></ul><ul><li>Azotan potasowy ; stosowany jest w przemyśle spożywczym jako środek konserwujący, jako nawóz sztuczny (syntetyczny azotan potasowy - saletra potasowa) oraz w produkcji szkła i prochu. </li></ul>
 9. 9. Sól znana nam najbardziej – sól kuchenna <ul><li>Sól kuchenna – potoczna nazwa halitu oraz soli kamiennej; chlorku sodu (NaCl), związku chemicznego stosowanego jako przyprawa oraz konserwant. Znajdująca się w powszechnej sprzedaży sól to tzw. sól jodowana – ze względów zdrowotnych sztucznie wzbogacona związkami jodu. </li></ul><ul><li>Wielu dietetyków zalicza białą, rafinowaną sól do tzw. białych śmieci (obok cukru i białej mąki). Jej nadużywanie w dzisiejszej kuchni jest jednym z czynników wpływających na powstawanie tzw. chorób cywilizacyjnych oraz Np. nadciśnienia tętniczego. Zaleca się stosowanie soli nierafinowanych, czasami określanych jako kamienne oraz soli morskiej, uzyskiwanej poprzez odparowywanie wody morskiej. </li></ul>

×