Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SCIMZS2

2,025 views

Published on

Szkolne Centrum Informacyjne

 • ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is a good website if you’re looking to get your essay written for you. You can also request things like research papers or dissertations. It’s really convenient and helpful.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

SCIMZS2

 1. 1. BIBLIOTEKA CENTRUMINFORMACYJNE
 2. 2. Szkolne Centrum Informacyjne Biblioteka, od 2001 roku - Szkolne Centrum Informacyjne, jestbardzo ważnym elementem popularyzacji czytelnictwa i rozwoju kultury informacyjnej uczniów naszej szkoły. Wspomaga realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną i informacyjnąuczniów, służy doskonaleniu nauczycieli i rodziców. Szkolne Centrum Informacyjne 2
 3. 3. Nasza biblioteka Księgozbiór biblioteki liczy 14.798 woluminów. Posiadamy kameralną czytelnię, kącik opracowania zbiorów oraz wypożyczalnię z czterema stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu (w ramach programu Multimedialne Centrum Informacji w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych). Szkolne Centrum Informacyjne 3
 4. 4. Edukacja czytelniczo-medialnaZajęcia z edukacji czytelniczo – medialnej prowadzone są już z najmłodszymi. Zostajemy czytelnikami biblioteki szkolnej – tradycyjna uroczystośd, podczas której uczniowie zapoznają się z lokalizacją biblioteki szkolnej, jej pomieszczeniem i przeznaczeniem, połączona z pasowaniem pierwszoklasistów na czytelników. Szkolne Centrum Informacyjne 4
 5. 5. Edukacja czytelniczo-medialna Dla uczniów młodszych klas, zajęcia przebiegają pod hasłem Już wiem, gdzie i jak. Uczniowie zapoznają się z układem książek na półkach i uczą się samodzielnie wybierad lekturę.Starsi uczniowie uczestniczą w zajęciach Chcę wiedzieć, więc szukam – kształcących w zakresie wykorzystania różnych źródeł informacji w bibliotece szkolnej. Szkolne Centrum Informacyjne 5
 6. 6. Tradycyjne imprezy i uroczystości Ważne miejsce w działalności biblioteki zajmują imprezy i uroczystości, które dzięki swojejpopularności, stały się cyklicznymi i tradycyjnymi wizytówkami placówki. Należą do nich:Międzynarodowy Dzieo (Miesiąc) Bibliotek Szkolnych; Uroczystośd pasowania na czytelników uczniów klas pierwszych; Mikołajki z Mikołajkiem; Konkurs pięknego czytania kl. III; Światowy Dzieo Książki dla Dzieci; Tydzieo Głośnego Czytania – gimnazjaliści czytają dzieciom. Szkolne Centrum Informacyjne 6
 7. 7. Ogólnoszkolne i środowiskowe imprezy kulturalne Szkolne Centrum Informacyjne to miejsce, w którym organizowane sąogólnoszkolne i środowiskowe imprezy kulturalne. Dużą popularnością cieszyły się wystawy: Bolesławiec - moje miasto, monografia szkoły, prezentacja i wystawa Z biegiem dni, z biegiem lat, Świat Muminków, czy Europejskie świętowanie wiosny. Szkolne Centrum Informacyjne 7
 8. 8. Ogólnoszkolne i środowiskowe imprezy kulturalne Cykliczne spotkania z książką uczniów klas I-III promują czytelnictwo oraz kształcą umiejętnośd czytania ze zrozumieniem. Projekt „Tydzieo z książką” to cykl imprez promujących czytelnictwo – konkursy, wystawy, spotkania. Dzieo Pluszowego Misiaprzybliża maluchom książki ifilmy z niedźwiadkami w roli głównej. Szkolne Centrum Informacyjne 8
 9. 9. Projekty edukacyjne Uczniowie chętnie uczestniczą w projektach,zajęciach wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne. Ogromną popularnością cieszą się projekty eTwinning – międzynarodowej współpracy szkół z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Szkolne Centrum Informacyjne 9
 10. 10. Projekty edukacyjne Udział w konkursach i zdobywane przez nas nagrody mają tutaj niebagatelne znaczenie. Nasze projekty otrzymały: Krajowe i Europejskie OdznakiJakości, Patronat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji, zajęły w kolejnych latach I i III miejsce w konkursie „eTwinning w szkolnej bibliotece”. Stworzona przez nas stronainternetowa „5 lat eTwinningu” zdobyła III miejsce w ogólnopolskim konkursie. Szkolne Centrum Informacyjne 10
 11. 11. Projekty edukacyjne Realizacja projektu„Bezpiecznie w wirtualnym świecie” oraz innych przedsięwzięd w ramach corocznej międzynarodowej akcji Dzieo Bezpiecznego Internetu to także cykl działao przyciągających uczniów do biblioteki. Szkolne Centrum Informacyjne 11
 12. 12. Projekty ogólnoszkolne Biblioteka bierze udział w organizacji wielu ogólnoszkolnych projektów, np.: Zwiedzamy świat z Tomkiem Wilkowskim, Zabawy słowem, Europa bliżej nas, Bolesławiec - moje miasto, Dni kultury języka polskiego, Szkolny Tydzieo Kultury, Tydzieo Humanistyczny, Rok z Patronem, Tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia. Szkolne Centrum Informacyjne 12
 13. 13. Projekty ogólnoszkolne Opracowujemyi współrealizujemy programy wychowawcze i profilaktyczne: Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze, Szkoła dobrych obyczajów, Bezpiecznie w wirtualnym świecie. Organizujemy spotkania autorskie z twórcami kultury, regionalistami, poetami, pisarzami. Szkolne Centrum Informacyjne 13
 14. 14. KonkursyKażdego roku organizowane są różne konkursy czytelnicze. Są wśród nich: Konkursy afiszowe,np.: Święta w Bullerbyn i u nas; Znajdź tytuł! Turnieje (współzawodnictwo drużyn), np.: Znamy wiersze Pana Brzechwy. Quizy, np.: Książka miesiąca; W 180 minut dookoła książki i biblioteki. Konkursy literackie, np.: Moje ulubione miejsce w Bolesławcu; Moja ulubionaksiążka. Zareklamuj bibliotekę! Szkolne Centrum Informacyjne 14
 15. 15. Konkursy Konkursy plastyczne, np.: Konkurs na ilustrację utworów G. Kasdepke; Plebiscyty, np.: Wybieramy książkę roku; Moja ulubiona książka zdzieciostwa – wśród nauczycieli. Turnieje regionalne, np.: Znam moje miasto; O Bolesławcu wiem wszystko. Konkursy całoroczne, np.: Konkurs na najciekawszy dzienniczek lektur; Liga czytelnicza; internetowy „Książka i pisarz miesiąca”; Czytelnik miesiąca, semestru i roku. Szkolne Centrum Informacyjne 15
 16. 16. Inne działania Bierzemy udział w programach: • Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”, • Cała Polska czyta dzieciom, • eTwinning, • Tydzieo z Internetem, • Tydzieo E-Książki, • Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych, • Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. Wydajemy informatory biblioteczne dla uczniów i rodziców orazpopularną serię "Szkolnej Biblioteczki Metodycznej”. Szkolne Centrum Informacyjne 16
 17. 17. Regionalizm Kompletując różnorodne regionalia, nie zapominamy o pokazywaniu naszych „zdobyczy". Przygotowane zostały: - wystawy tematyczne i okolicznościowe, - konkursy dla różnych grup wiekowych. Opracowano i wydano informatory - wydawnictwa własne biblioteki, zorganizowano spotkania z regionalistami. W ramach regionalnychpoczynao dążymy do skupienia w biblioteceefektów wszelkich dokonao dydaktycznych i wychowawczych naszej szkoły w zakresie kształcenia regionalnego: prac literackich, plastycznych, konspektów lekcji, kronikarskich zapisków, sprawozdao. Szkolne Centrum Informacyjne 17
 18. 18. Witryna internetowa - E-Biblioteka Od 2001 roku istnieje WitrynaCentrum Informacyjnego, która jest jednym z podstawowych źródeł informacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Publikuje bieżące wiadomości, informuje o działalności biblioteki. Poprzez rozbudowany systemlinków, udostępnia dzieła literatury polskiej i światowej. Informuje o nowościach książkowych i wybranych publikacjach prasy pedagogicznej. Szkolne Centrum Informacyjne 18
 19. 19. E-Biblioteka W strefie uczniów umieszczone są porady dotyczące korzystania z biblioteki oraz materiały ułatwiające naukę podczas zabawy: filmy i prezentacje multimedialne, quizy i konkursy, animacje i gry, zagadki i zadania logiczne. Strefy dla nauczycieli i rodziców zawierają informacje i materiały wspierające ich w pracy dydaktycznej, wychowawczo - opiekuoczej i rozwoju zawodowym. Stale aktualizowane strony, poświęcone konkursom szkolnym i zewnętrznym, wspierają uzdolnienia i zainteresowania uczniów. W 2002 r. strona została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Biblioteki wSzkole”, zatytułowanym „Pokaż swoją dobrą stronę” oraz w konkursie PPLSKI INTERNET 2011 oraz otrzymała certyfikat „Strona przyjazna dziecku”. Szkolne Centrum Informacyjne 19
 20. 20. E-Biblioteka Nasza E-Biblioteka zawiera zestaw adresów najciekawszych stron, przydatnych do pracy, nauki i rozrywki, oraz podpowiada, jak najefektywniej je wykorzystywad. Nauczyciele i rodzice mogą skorzystad z porad i wskazówek, których udzielają specjaliści w zakresie psychologii,pedagogiki i wychowania oraz dowiedzied się, jaką literaturą dysponuje biblioteka szkolna. Informacje o nowościach (Co nowego w bibliotece) oraz recenzje książek dla uczniów (Fajną książkę przeczytałem), nauczycieli i rodziców zachęcają doczytania i redagowania własnych tekstów. Szkolne Centrum Informacyjne 20
 21. 21. Lubimy lektury Strona Lubimy lektury zawiera wykazy i harmonogramy omawiania lektur, ichkrótkie opisy, wzmianki o autorach. Wiele tytułów jest dostępnych online do czytania i słuchania, niektóre są ilustrowane lub animowane, towarzyszą im zadania dla uczniów. Szkolne Centrum Informacyjne 21
 22. 22. Publikacje Działy Publikacje i Szkolna BiblioteczkaMetodyczna upowszechniają osiągnięcia i doświadczenia pedagogiczne nauczycieli. Szkolne Centrum Informacyjne 22
 23. 23. Multimedia Multimedia promują talenty literackie, plastyczne iinformatyczne uczniów oraz prace nauczycieli, gotowe do wykorzystania podczas lekcji. Szkolne Centrum Informacyjne 23
 24. 24. Narzędzia i aplikacje internetowe W dziale Narzędzia i aplikacje internetowetworzymy biblioteczkę darmowych aplikacji wykorzystywanych w naszej pracy i naszych projektach. Szkolne Centrum Informacyjne 24
 25. 25. Własne wydawnictwa W bibliotece opracowywane i wydawane są różnego rodzaju informatory dlauczniów i nauczycieli, np.: Głos Biblioteki, folder dla przyszłych pierwszoklasistów, Patroni naszych ulic, czy Bolesławiec – moje miasto. Dla rodziców wydane zostały, m.in.: Jak zachęcid dziecko do czytania?; Rozwio geniusz swego dziecka; Jak pomagad dzieciom w nauce?; Przegląd literatury pedagogicznej, psychologicznej i „rodzinnej”. Bardzo popularna wśród nauczycieli jest seria tematycznych zeszytów (2 – 3 w roku) Szkolnej Biblioteczki Metodycznej, zawierająca autorskie scenariusze i konspekty. Szkolne Centrum Informacyjne 25
 26. 26. Osiągnięcia Kilka znaczących wyróżnieo potwierdza właściwy kierunek działao i mobilizuje do dalszej pracy: 2002 r. - wyróżnienie za najlepiej przeprowadzony Tydzieo Czytania Dzieciom w ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom"; - 2002 r. - wyróżnienie w konkursie"Biblioteki w Szkole" na najciekawszą stronę biblioteki szkolnej;- 2003 r. - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o Unii Europejskiej dla pracowników bibliotek, zorganizowanym przezStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Szkolne Centrum Informacyjne 26
 27. 27. Osiągnięcia - 2008 r. - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Projekty edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach szkolnych - ICIM" za projekt „W poszukiwaniu Białej Damy” - tworzymy elektroniczny katalog zamków i pałaców pogranicza polsko - niemiecko - czeskiego. - 2008 r. - II miejsce i tytułINNOWACYJNY NAUCZYCIEL 2008 ogólnopolskiego konkursu, organizowanego w ramach programu „Partnerstwo dla Przyszłości” firmy Microsoft. - 2008 r. – nagroda Prezydenta Miasta za promocję Bolesławca. Szkolne Centrum Informacyjne 27
 28. 28. Osiągnięcia Projekt „Z baśnią w plecaku” w ramach akcji eTwinning – międzynarodowej współpracy szkół otrzymał wiele nagród i wyróżnieo: III miejsce w ogólnopolskimkonkursie "eTwinning w szkolnej bibliotece", "Certyfikat eTwinnig 2009", Patronat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009, Krajową Odznakę Jakości, listy gratulacyjne od Dyrektora Programu "Uczenie się przez całe życie" oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Szkolne Centrum Informacyjne 28
 29. 29. Osiągnięcia  I miejsce w Polsce w konkursie eTwinning w szkolnej bibliotece 2011 ,  II miejsce w ogólnopolskim konkursie na projekt eTwinning z okazji Roku Marii Skłodowskiej- Curie, Osiem projektów eTwinning wyróżniono Krajową i Europejską Odznakę Jakości. Szkolne Centrum Informacyjne 29
 30. 30. Osiągnięcia, upowszechnianie doświadczeń  Udział w Europejskim Forum Innowacyjnych Nauczycieli w Wiedniu. Udział w Ogólnopolskim Forum Innowacyjnych Nauczycieli” Metoda projektów – efektywnym narzędziem edukacyjnym” – Ustroo 2009.  Publikacje w czasopismach „Biblioteka – Wizytówka Szkoły”, „Biblioteka – Centrum Informacji”, „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji, „Biblioteka w Szkole”, portalach internetowych. Szkolne Centrum Informacyjne 30
 31. 31. Osiągnięcia, upowszechnianie doświadczeń • Udział w Europejskim Forum Innowacyjnych Nauczycieli w Lizbonie - 2012. • Udział w Europejskiej Konferencji eTwinning w Berlinie - prezentacja projektu - 2012 r. • Rola mentora programu eTwinning podczas europejskiej kampanii „Powrót do szkoły 2011”. Szkolne Centrum Informacyjne 31
 32. 32. Dziękuję za uwagę Teresa Prokowska Szkolne Centrum Informacyjne 32

×