Projekt

11,417 views

Published on

Jak skutecznie planować, pisać i realizować rozwojowe projekty edukacyjne?

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projekt

 1. 1. Jak skutecznie <br />planować, pisać i realizować<br />rozwojowe projekty edukacyjne?<br />Przygotowanie: Grażyna Graczyk i Teresa Prokowska<br />
 2. 2. OD POMYSŁU DO PROJEKTU<br />Projekt to interdyscyplinarneprzedsięwzięcie prowadzące do osiągnięcia zaplanowanego celu zgodnie z wytyczonym harmonogramem, przy użyciu określonych zasobów tj.: czasu, zespołu, budżetu. <br />Rezultatem projektu jest przewidywalna zmiana. <br /> Projekt ma nam pomóc wnieść zmianę, pomóc w rozwoju.<br />Projekt jest konkretny- wyraziście określa cele i działania na każdym etapie realizacji.<br />Projekt jest mierzalnyi określony w czasie, co pozwala na jednoznaczną ocenę założonych i osiągniętych rezultatów.<br />Projekt stwarza czytelny mechanizm współpracy - uczestnicy i beneficjenci projektu uzgadniają zadania, dzielą się odpowiedzialnością i korzystają z efektów.<br />Projekt daje się policzyć - także w sensie finansowym. <br />Uwaga!Umiejętność sprawnego pisania i realizacji projektów stwarza szansę zdobywania środków na działalność. Im więcej osób w szkole umie napisać projekt i wniosek, tym większe szanse na dodatkowe pieniądze.<br />
 3. 3. Przykład:<br />Projektem o nazwie „Teraz Teatr” będzie zaplanowanie i zorganizowanie amatorskiego teatru szkolnego w gimnazjum w Teatrowie w celu propagowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz edukacji kulturalnej. Teatr wystawi w czerwcu 2007 „Makbeta” Sheakspera, w jego pracę będzie zaangażowanych 30 uczniów oraz 2 nauczycieli. Budżet projektu to 4000 złotych.<br />Interdyscyplinarnośćtego działania to połączenie wiedzy z różnych sfer: zarządzania, aktorstwa, scenografii, księgowości, pedagogiki, itp. Celem jest propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz edukacja kulturalna. Czas to okres od momentu rozpoczęcia projektu do wystawienia sztuki. Zespół składa się z 30 uczniów oraz 2 nauczycieli. Budżet zamyka się w kwocie 4000zł.<br />Uwaga! Zespół a nie solista <br />Planowanie i realizacja projektów to zadanie dla zespołu. Nawet najlepszy pomysł nie przerodzi się w realny projekt, jeśli ludzie nie uznają go za ważny, potrzebny, nie zidentyfikują się z nim.<br />
 4. 4. Planowanie projektu<br /> Planując projekt powinniśmy znaleźć odpowiedź na kilka kluczowych pytań.<br />Gdzie jesteśmy?<br />Musimy dokonać analizy problemu, z którym chcemy się zmierzyć. Problem powinien być jasno określony, występujący w danej sytuacji, na danym terenie w ściśle określonej grupie ludzi. Musi to być konkretny, „namacalny” problem, istniejący „tu i teraz” <br />Dokąd zmierzamy?<br />Musimy określić cele i rezultaty, jakie przewidujemy osiągnąć w wyniku realizacji projektu. Cele i rezultaty również muszą być jednoznacznie i precyzyjne zdefiniowane, a jednocześnie muszą być zgodne z misją naszej szkoły. <br />W jaki sposób?<br /> Wiele dróg może prowadzić do celu. Warto wybierać te, które pozwalają wykorzystywać w sposób efektywny zasoby naszej organizacji i szanse, jakie pojawiają się w jej otoczeniu. <br />
 5. 5. Pisanie wniosku o dotacje (oferta dla sponsora)<br />„Wniosek aplikacyjny jest wizytówką naszego projektu”<br /> Być może kiedyś cała bieżąca działalność szkoły da się zapisać w postaci powiązanych ze sobą projektów. Na razie jednak nie jest tak, teraz projekt piszemy i realizujemy najczęściej wtedy, gdy spodziewamy się dodatkowego finansowania. Krótko mówiąc - piszemy po prostu wniosek o grant. <br />Tymczasem wniosek taki jest siłą rzeczy kompromisem między tym, czego my chcemy (projekt), a tym, na co skłonny jest dać pieniądze sponsor (grant). <br />Projekt powinien być własnym planem działania, wniosek natomiast jest swoistym listem do sponsora.<br /> Pisanie wniosku jest formą dialogu między potrzebującym a sponsorem, który na rozwiązanie problemu chce przeznaczyć pieniądze. Sponsor, oferując pieniądze, chce mieć pewność, że:<br />trafią one do potrzebujących, <br />dostanie je rzetelny, uczciwy wykonawca, <br />będą wydane efektywnie, <br />problemy zostaną rozwiązane skutecznie.<br /> Pisząc wniosek, postarajmy się patrzyć na niego oczami sponsora.<br />
 6. 6. Projekt jest metodą pracy – owocem planowania działań.<br />Schematycznie tak można przedstawić jego logikę.<br />1. Jaka jest sytuacja obecnie?<br />Jakie są potrzeby?<br />(opis problemu)<br />6. Jak to sprawdzę?<br />(sposób oceny, ewaluacja)<br />5. Co osiągnę?<br />(rezultaty, efekty, produkty)<br />2. Po co?<br />Co chcę zmienić?<br />(cele)<br />4. Za ile?<br />Czego potrzebuję?<br />(budżet)<br />3. Jak?<br />Co będę robił i kiedy?<br />(działania i harmonogram)<br />
 7. 7. Diagnoza stanu, opis problemu.(Jaka jest sytuacja obecnie? Jakie są potrzeby?)<br />Każdy wniosek zaczynamy opisem szkoły.Musimy pamiętać, że chcemy do naszego pomysłu przekonać osoby spoza naszego środowiska, które o szkole i jej problemach wiedzą tylko tyle, ile my sami im o nich powiemy. <br />Problem jest motorem napędowym pisanego projektu.To od jego dobrej diagnozy zależy konstrukcja całego projektu. <br />Dobry opis problemu powinien zawierać następujące informacje:<br />Opis tła problemu - gdzie dany problem występuje (region, miasto, szkoła).<br />Kogo dotyczy problem - ilu i jakich osób?<br />Jaki dokładnie jest to problem - jaka jest konkretna potrzeba tych osób (ustalona na podstawie badań, rozmów z samymi zainteresowanymi, a nie na podstawie tylko swoich osobistych przekonań)?<br />Rozmiary problemu - liczby, procenty, dane statystyczne lub szacunkowe.<br />Opis przyczyn - dlaczego jest to problem, jakie są jego przyczyny?<br />Opis skutków - co by było, gdybyśmy nie zajęli się tym problemem?<br />Skąd wiemy, że jest to problem - czy ktoś jeszcze zajmuje się tym problemem i z jakim skutkiem?<br /> Teraz prześledzimy wszystkie te elementy i zobaczymy na przykładzie, jak prawidłowo je wykorzystać.<br />
 8. 8. Opis tła problemu.<br /> Opis tła problemu to opis różnych danych, sytuacji, które w sposób bezpośredni i pośredni wpływają na definiowany przez nas problem.<br />Opisując ten punkt, starajmy się patrzeć oczami czytającego. Najczęściej nie zna on naszego miasta i jego codziennych problemów.<br />Spróbujmy rzetelnie i uczciwie przedstawić mu obraz powiatu, miasta, szkoły. Napiszmy, w którym regionie kraju się znajduje, z czym może się kojarzyć. Pisząc projekt postarajmy się o wykonanie dokładnej analizy, która pomoże czytającemu zrozumieć całą sytuację. Opis powinien być krótki, ale dokładny i rzetelny.<br /> Powiat, na terenie którego znajduje się szkoła, boryka się z wieloma społecznymi, m. in. Z wysokim bezrobociem, sięgającym 27%. Do technikum zawodowego uczęszcza 453 uczniów. Część młodzieży pochodzi z rodzin popegeerowskich (szacuje się, że około 20%). Duża grupa uczniów dojeżdża do szkoły z innych miejscowości (blisko 40%). Powiat ma słabo rozwiniętą sieć komunikacyjną, rozproszoną zabudowę i duże odległości pomiędzy miejscowościami, co utrudnia włączanie uczniów i rodziców w życie szkoły. <br />Istotne, krótkie informacje, poparte danymi liczbowymi.<br />
 9. 9. Kogo dotyczy problem? – opis sytuacji odbiorców.<br /> Opis sytuacji odbiorców to opis grupy osób, których dotyczy problem.<br />Postarajmy się dokładnie opisać ich sytuację. Odpowiedzmy na pytania, które mogą być istotne dla danego projektu: <br />jak liczna jest grupa odbiorców, <br />skąd pochodzą, <br />jaka jest ich sytuacja materialna, <br />czy ktoś im pomaga,<br />jaka jest ich sytuacja rodzinna. <br />Opiszmy wszystko to, co jest niezbędne do realizacji projektu – unikajmy jednak długich wywodów i opracowań niepotwierdzonych danymi, opartych na przypuszczeniach i tylko własnej opinii. <br /> Porozmawiajcie z odbiorcami swojego projektu, sprawdźcie, czy dokonana przez was diagnoza jest rzeczywista. Jeżeli tego nie zrobicie, może się okazać, że projekt będzie realizowany w oderwaniu od faktycznych problemów odbiorców.<br />
 10. 10. Jaki dokładnie jest to problem?<br />Jaki dokładnie jest to problem- jaka jest konkretna potrzeba tych osób (ustalona na podstawie badań, rozmów z samymi zainteresowanymi, a nie na podstawie tylko swoich osobistych przekonań)?<br />Definiując problem, musimy dokładnie zaznaczyć, o co nam chodzi. Od tego, jak nazwiemy problem, zależy później wytyczenie celów projektu i dobranie odpowiednich działań. <br /> Warto tutaj odróżnić problem od przyczyny i skutków. Obrazują to poniższe wykresy:<br /> SKUTEK<br />PROBLEM<br />PRZYCZYNA<br />Brak wyników na olimpiadach przedmiotowych<br />Oferta zajęć niedostosowana do potrzeb uczniów<br />Niska aktywność uczniów <br /> na zajęciach <br />pozalekcyjnych<br /> Słabe wyniki w nauce<br />Niskie aspiracje życiowe uczniów<br />
 11. 11. Rozmiary problemu.<br />Rozmiary problemu.<br />Opis powinien dostarczyć konkretnych informacji o zasięgu występowania problemu:<br />czy jest właściwy tylko dla naszej szkoły, <br />czy borykają się z nim wszyscy w mieście,<br />liczba dotkniętych nim osób. <br />Należy tutaj podawać konkretne liczby i fakty. Nawet bardzo poważny problem, który wymaga zaangażowania wielkich środków, aby być rozwiązanym, może okazać się bardzo wąskim i nieistotnym z punktu widzenia szkoły. Z drugiej zaś strony problem mało uciążliwy, ale występujący bardzo szeroko i często, może stać się centralnym punktem projektu.<br />Opis przyczyn.<br /> Nic nie dzieje się bez przyczyny. <br />Każdy problem ma swoje korzenie, które musimy opisać w naszym projekcie. Często problem jest złożony - wynika z kilku przyczyn. Analiza przyczyn daje nam większą szansę na skuteczne rozwiązanie problemu. <br />
 12. 12. Opis skutków.<br /> Opis skutków.<br /> Należy opisać, jak nierozwiązany problem wpływa na otoczenie, na sytuację uczniów. Co z nimi będzie, jakie będą konsekwencje nierozwiązania problemu? <br />Postarajcie się opisać, co będzie się działo, jeżeli nikt nie zacznie rozwiązywać tego problemu. Co stanie się ze szkołą, z uczniami? <br />Opis powinien być rzetelny, mierzalny, realny, konkretny.<br />Skąd wiemy, że jest to problem? <br /> Naszym zadaniem, jako wnioskodawcy, jest udowodnienie sponsorowi, że przedstawiany projekt jest przygotowany rzetelnie, że dane prezentowane w opisie są wiarygodne, nie pochodzą „z księżyca”. <br />Dane mogą pochodzić z różnych źródeł: badań statystycznych, publikacji dotyczących danego obszaru problemowego, strategii (np. miejskich, powiatowych, wojewódzkich), przeprowadzonych ankiet, uprzednio zrealizowanych projektów.<br /> Takie przygotowanie diagnozy podnosi wiarygodność zarówno projektu, jak i wnioskodawcy.<br />
 13. 13. Uzasadnienie projektu.(Co chcę zmienić?)<br />Należy przytoczyć argumenty, które przekonają sponsora, że dofinansowanie naszego projektu jest zgodne z jego celami i zapewnia wysokie prawdopodobieństwo sukcesu. <br />Rodzaje argumentów, które warto wykorzystać:<br />cel projektu wynika z dobrze udokumentowanych potrzeb środowiska, na rzecz którego podejmujemy działania,<br />wykazanie zbieżności celów projektu z celami sponsora,<br />istnieje plan działań po zakończeniu finansowania przez sponsora.<br /> Jeśli uzgodniliśmy w zespole, na czym polega problem i jaka jest pożądana wizja docelowa, to my sami wiemy, o co nam chodzi. Teraz trzeba nasz sposób rozwiązania problemu w taki sposób opisać we wniosku o dotacje, żeby przekonać sponsora, że nasz projekt jest zgodny z jego celami.<br /> Podstawową umiejętnością w tym zakresie jest czytanie ze zrozumieniem. Sponsor opisując swoją misję, cele i sposoby działania zwykle stara się jasno wyłożyć swój sposób podejścia do problemów, które go interesują. <br />Wygrywają zwykle te wnioski o dotacje, które jasno i przekonywująco prezentują racje przemawiające za tym, że dofinansowanie tych działań w prosty i oczywisty sposób realizuje cele sponsora.<br />
 14. 14. Cele projektu.<br />Po opisaniu problemu, na który chcemy reagować, przystąpić trzeba do określania celów - tym razem jednak bardzo szczegółowo. <br />Te cele muszą poddawać się weryfikacji, stąd muszą być szczegółowo sprecyzowane, muszą dać się zmierzyć, muszą być uzgodnione z partnerami i odbiorcami, muszą być realistyczne i określone w czasie. <br /> Krótko mówiąc muszą spełniać pięć warunków (SMART) - muszą być: <br />Sprecyzowane – konkretnie odnoszące się do problemu i dobrze zdefiniowane, czyli tak sformułowane, by nie zostawiały miejsca na dowolną interpretację, żeby każdy je mógł zrozumieć i dowiedzieć się, co chcemy osiągnąć. <br />Mierzalne- czyli muszą dać się policzyć, co jest niesłychanie ważne przy późniejszym sprawdzeniu efektów. Policzyć trzeba zarówno osoby, które skorzystają z projektu, jak i działania wchodzące w jego skład oraz końcowe rezultaty; <br />Aprobowane ­ muszą je dobrze znać i zgadzać się na nie współpracownicy, partnerzy i - w jakimś zakresie – adresaci. Poza tym muszą wynikać z opisanych wyżej analiz, a nie z indywidualnych przeczuć i odczuć;<br />Realistyczne - tę zasadę warto sprawdzić po napisaniu całego projektu: czy w założonym czasie, z tymi ludźmi, za te pieniądze jesteśmy w stanie osiągnąć nasze cele? <br />Terminowe- czyli określone w czasie. Każdy projekt musi mieć precyzyjnie podaną datę rozpoczęcia i zakończenia. <br />
 15. 15. Przykład opisu celów.<br />Cel ogólny<br />Podniesienie stopnia aktywności uczniów i ich zaangażowania w zajęcia pozalekcyjne. (cel specyficzny – odpowiada wprost na zdefiniowany problem)<br />Cele szczegółowe<br />Zmiana formy zajęć przez odejście od siatki kół stanowiących przedłużenie lekcji i programu nauczania oraz stworzenie struktury opartej o rozwijanie umiejętności – Szkolna Akademia Fotografii (mierzalny- szczegółowe określenie miary zmian)<br />Zwiększenie częstotliwości zajęć do …. tygodniowo<br />Zwiększenie wpływu uczniów na kształt zajęć i udział w planowaniu i zarządzaniu Szkolną Akademią Fotografii (SAF) (aprobowany -zaangażowanie uczniów)<br />Zminimalizowanie trudności w dostępie do zajęć pozalekcyjnych poprzez dostosowanie godzin zajęć do planu lekcji i komunikacji oraz zapewnienie wsparcia towarzyszącego (wyżywienie oraz w razie konieczności dojazdy)(realny - bierze pod uwagę również inne czynniki, jak np. dojazdy)<br />
 16. 16. Przykład uzasadnienia celów.<br />Prawidłowo opisane cele wymagają także uzasadnienia.Przykład:<br />Cel ogólny<br /> Podniesienie stopnia aktywności uczniów i ich zaangażowania w zajęcia pozalekcyjne.<br />Uzasadnienie<br />Celem projektu jest zwiększenie ilości uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia oraz zwiększenie aktywności uczniów na tych zajęciach. Jak wynika z diagnozy problemu, zajęcia pozalekcyjne są nieatrakcyjne dla uczniów. Są ona także trudno dostępne dla uczniów zamieszkałych w oddalonych od szkoły miejscowościach (trudności z dojazdem w godzinach popołudniowych). Zajęcia pozalekcyjne stanowią uzupełnienie podstawowej funkcji szkoły – przekazywaniu wiedzy. Służą one poszerzaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu umiejętności samodzielnego myślenia, dobierania tematyki, rozwiązywania problemów, nawiązywania kontaktów. Do tych umiejętności szkoła powinna zapewnić równy dostęp.<br />Zdajemy sobie sprawę, że zapewnienie równego dostępu do zajęć pozalekcyjnych w ich przyjaznej uczniom formie, spełniających oczekiwania, wymagają podniesienia atrakcyjności zajęć, dostosowanie ich do potrzeb uczniów, umożliwienie uczniom wpływania na ich kształt oraz ułatwienia do nich dostępu.<br />
 17. 17. Oczekiwane zmiany w wyniku realizacji projektu - rezultaty, efekty, produkty.<br />Należy opisać, jaki jest spodziewany (po zakończeniu projektu) wpływ działań przewidzianych projektem na zmianę sytuacji wyjściowej (rozwiązanie problemu).<br />Rezultaty to nic innego jak zrealizowane cele.Rezultaty muszą być opisane za pomocą kryteriów liczbowych. Brak ilościowych wskaźników przy opisie rezultatów dyskwalifikuje wniosek, ponieważ nie można w sposób jednoznaczny określić efektów projektu. <br /> Np., określenie rezultatu jako „rozwinięcie zdolności teatralnych dzieci” nie jest wystarczające. Warto podać wskaźniki ilościowe np. liczbę przygotowanych przez dzieci przedstawień, ilość zadań wykonanych przez dzieci samodzielnie, listy uczestnictwa itp.<br /> Pracując nad projektami możemy spotkać się z określeniem efekty „miękkie” i efekty „twarde”. „Miękkie” to te, które trudno określić ilościowo, związane ze zmianą postaw, świadomości, np. wzrost świadomości, zwiększenie motywacji, nabycie nowych umiejętności. <br /> Z kolei efekty „twarde” to takie, które można policzyć, określić ilościowo, np. liczba wydanych certyfikatów, ukończonych kursów.<br />Warto włożyć dużo pracy dla zidentyfikowania jak największej ilości efektów realizacji naszego projektu, to dodatkowe argumenty dla jego wsparcia. Należy jednak unikać skrajności.<br />
 18. 18. Beneficjenci projektu.(Kto weźmie udział?)<br />Należy dokładnie określić grupę docelową, która zostanie objęta działaniami projektu.Np.: ”dzieci ze szkoły podstawowej w wieku 7-10 lat”.<br /> Najczęściej autorzy formularza nie pozwolą nam się tu rozpisywać, jednak oczekiwać będą, że: <br />wskażemy w jakim środowisku będziemy przeprowadzać rekrutacjęuczestników; <br />sprecyzujemy pożądane cechy uczestnika naszego projektu; <br />wskażemy - jeśli istnieje - na wewnętrzną różnorodność grupy naszych beneficjentów - być może np. będziemy pracowali równocześnie z nauczycielami, rodzicami i dziećmi; <br />podamy możliwie najbardziej precyzyjną liczbę osób, które skorzystają na projekcie. <br />Uwaga! Rozpoznanie potrzeb beneficjentów.Nawet jeśli mamy najszlachetniejsze intencje, to uszczęśliwianie ludzi bez ich wiedzy i zgody zwykle nie przynosi oczekiwanych efektów. To, że my widzimy potrzebę zorganizowania dla grupy młodzieży koła miłośników literatury francuskiej, nie musi automatycznie oznaczać, że oni tego potrzebują i chcą.<br />
 19. 19. Działania. (Jak? Co będę robił?) <br />Działania to wszystkie czynności, które prowadzą nasz projekt od problemu do wyznaczonego celu.<br /> Na opis działań projektu dostaniemy najwięcej miejsca w formularzu. Często przeczytamy dodatkowo sugestię, by osobno dołączyć szczegółowy opis poszczególnych działań, włącznie z programami i scenariuszami kolejnych szkoleń lub szkicem ewentualnych publikacji. Opis musi być tak sformułowany, aby:<br />przekonał czytelnika, że rzeczywiście wiemy w jaki sposób zrealizować założone cele. <br />pomógł nam w realizacji projektu po szczęśliwym uzyskaniu dotacji - pamiętajmy, że między pisaniem wniosku a sukcesem u sponsora zazwyczaj mija dużo czasu, a ten nie zawsze najkorzystniej wpływa na pamięć; <br />pozwolił dokładnie współpracować z partnerami, którzy dzięki niemu będą wiedzieli czego chcemy i na jakim etapie się znajdujemy; <br />dawał się dokładnie policzyć finansowo - każde działanie w opisie musi znajdować odzwierciedlenie w budżecie; <br />był zbieżny z harmonogramem. <br />Przeanalizujmy przykład, aby dowiedzieć się, w jaki sposób planować działania i na co zwracać uwagę.<br />
 20. 20. Wprowadzenie do działań.<br />Pomysł oparty jest na utworzeniu struktury imitującej uczelnię wyższą. Wyodrębniono tu Rektorat, stanowiący organ koordynująco – zarządzający oraz cztery wydziały odpowiedzialne za określone grupy działań: Wydział Fotograficzny, Informacyjno – Techniczny, Promocji oraz Wydział Praktyk.<br /> Wydziały z kolei podzielone są na instytuty, zajmujące się konkretnymi zadaniami. Do każdej z wyodrębnionych jednostek należy odpowiednia liczba uczniów, którzy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przydzielonych zadań. <br />Szczegółowy opis działań.<br /> W maju 2008 roku w Szkole… powstanie Szkolna Akademia Fotografii. Struktury Akademii zostaną stworzone zgodnie z harmonogramem działań i będą obejmowały Rektorat oraz cztery wydziały zajmujące się określonymi dziedzinami. <br />Tematyką, ogniskującą prace wydziałów będzie fotografia, jednak działalność Akademii będzie obejmowała znacznie szerszy zakres tematyczny. <br />
 21. 21. Szczegółowy opis działań.<br />Działanie 1. Powołanie Rektoratu. (opis)<br />Działanie 1.1. Opracowanie statutu Rektoratu. (opis)<br />Działanie 1. 2. Koordynacja bieżących działań. (opis)<br />Działanie 2. Wydział Fotograficzny. (opis)<br />Działanie 2.1. Instytut Fotografii. (opis)<br />Działanie 2. 2. Wykładu otwarte. (opis)<br />Działanie 3. Wydział Informatyczny i Techniczny. (opis)<br />Działanie 3.1. Instytut Informatyczny. (opis)<br />Działanie 3.1. Wydział Techniczny. (opis)<br />Działanie 4. Wydział Promocji i Organizacji Imprez (opis)<br />Działanie 4.1. Instytut Plastyki. (opis)<br />Działanie 4.2. Instytut Organizacji Imprez. (opis)<br />Działanie 4.3. Instytut Kontaktów z Mediami. (opis)<br />Działanie 5. Wydział Praktyk. (opis)<br />Działanie 5.1 Wyjazd na wystawę fotografii. (opis)<br />Działanie 5.2 Wizyta w zakładzie fotograficznym. (opis)<br />Działanie 5. Konferencja podsumowująca projekt. (opis)<br />
 22. 22. Szczegółowy opis działań.<br /> Działania w projekcie powinny stanowić odpowiedź na założony cel prowadzić do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.<br />Działania to miejsce w projekcie, w którym możemy zaprezentować swoje pomysły na rozwiązanie problemów. To właśnie działania wyróżniają nasz projekt spośród innych. W wielu miejscach można spotkać te same problemy, jednak sposób ich rozwiązania stanowi indywidualne podejście osób piszących projekt.<br /> Tworząc działania warto wykazać się inwencją i kreatywnością. Ciekawe, odpowiadające na zdefiniowany wcześniej problem działania stanowią o innowacyjności naszego projektu i podnoszą jego atrakcyjność w oczach grantodawcy. <br /> Cel <br /> Rezultaty<br />Działania<br />
 23. 23. Harmonogram projektu.<br />Harmonogram to zestawienie wszystkich działań przewidzianych w projekcie w układzie czasowym z zaznaczeniem osób za nie odpowiedzialnych. Bardzo ważne jest, by harmonogram:<br />zbudowany był w postaci tabeli zawierającej co najmniej cztery rubryki:(1) termin,(2) nazwę działania (identyczną jak w programie - opisie działań), (3) miejsce, (4) osobę (lub organizację) odpowiedzialną za realizację; <br />obejmował nie tylko same działania, ale i czas przygotowań do tych działań; <br />przewidywał sekwencje działań: które działanie musi być zakończone, by mogło się rozpocząć następne? Które mogą być realizowane równocześnie? <br />był dostosowany do roku kalendarzowego i szkolnego oraz możliwości wszystkich twórców i uczestników projektu; <br />zawierał możliwości elastycznych zmian wynikających ze zdarzeń, których w fazie planowania przewidzieć nie sposób. <br />
 24. 24. Harmonogram projektu.<br />
 25. 25. Budżet.<br /> Pisanie budżetu to sztuka sama w sobie, wymaga dodatkowego szkolenia. Zatem tylko kilka uwag: <br />Musimy w budżet włączyć wszystkie działania - honoraria prowadzących i ekspertów, druk materiałów, koszt kawy i napojów itp. Nie zapominajmy, że swoją wartość ma także zarządzanie projektem, że trzeba będzie zapłacić za prąd i za telefon. Niestety - wszystko kosztuje. <br />Kosztów nie wolno ani zaniżać, ani sztucznie zawyżać - powinny być zapisem aktualnych cen i możliwości rynku. <br />Po sporządzeniu pełnego wykazu kosztów popatrzmy, które z nich są już sfinansowane, a na co potrzebujemy jeszcze pieniędzy. I od razu pomyślmy o pisaniu wniosku o grant. <br /> Często sponsor podaje wzór lub dokładne wytyczne, w jaki sposób opisać budżet projektu. Należy bezwzględnie dostosować się do tych instrukcji. O ile sposób opisu budżetu określa sponsor, to na nas spoczywa obowiązek takiego sporządzenia budżetu, aby w sposób oczywisty opisywał od strony kosztów zaplanowane w projekcie działania. <br /> Trzeba pamiętać, że budżet opisuje te same działania zaprezentowane wcześniej tyle że w „języku liczb”. W budżecie nie mogą pojawić się w związku z tym jakieś nowe kategorie (np. komputery czy meble), jeśli nie są one bezpośrednio związane z działaniami przedstawionymi w części opisowej wniosku o dotację. <br />
 26. 26. Budżet.<br />
 27. 27. Monitoring i ewaluacja.<br /> Ewaluacja pokazuje, czy osiągnęliśmy zamierzony cel, czy działania były realizowane zgodnie z naszym planem, czy partnerzy się sprawdzili, czy dobór metod był właściwy.<br />Ewaluacja to analiza projektu i rezultatów pozwalająca na określenie, w jakim stopniu zrealizowaliśmy przyjęty cel. Poprzez analizę naszych sukcesów i porażek możemy ustalić, jakich niezbędnych zmian trzeba dokonać, aby porażki się nie powtórzyły.<br /> Monitoring pozwala sprawdzać na bieżąco, czy idziemy we właściwą stronę. Dzięki temu możemy korygować działania i unikamy katastrof. Sponsor ma większe gwarancje, że dofinansowywany projekt powiedzie się.<br /> Zaplanowanie obserwacji i nadzoru nad realizacją projektu wymaga odpowiedzi na trzy pytania: <br />Jakie formyobserwacji procesu realizacji projektu przyjmiemy? Ważne, żebyśmy z jednej strony naprawdę obserwowali proces rozwoju projektu, z drugiej jednak by to obserwowanie nie przeszkadzało w pracy...<br />Jakie wybierzemy sposoby ewaluacji działań na poszczególnych etapach i na końcu projektu? Mogą to być specjalne ankiety ewaluacyjne, rozmowy przeprowadzane z uczestnikami i prowadzącymi, wywiady przeprowadzane w miejscach, skąd pochodzą uczestnicy...<br />Jakie przyjmiemy wskaźniki pozwalające ocenić jakość części i całości. Czyli przy jakich wynikach będziemy zadowoleni z rezultatów, np. ilu spośród uczestników musi poprawnie wykonać ćwiczone czynności, byśmy uznali, że projekt odniósł sukces? Jeśli dajemy uczestnikom szansę oceny projektu w skali od 1 do 6, to jaka średnia nas satysfakcjonuje?<br />
 28. 28. Załączniki<br />Przygotowujemy załączniki <br /> Najczęściej musimy przygotować następujące załączniki: <br />statut naszej szkoły lub organizacji <br />wyciąg z rejestru - nie starszy niż trzy miesiące<br />sprawozdanie finansowe za ostatni rok <br />szczegółowy opis działań, którego skrót jest w formularzu <br />deklaracje partnerstwa - jeśli mamy partnerów <br />CV współpracowników i realizatorów<br /> Są jeszcze załączniki, które dołączyć możemy, pamiętajmy jednak, że komisja niekoniecznie będzie chciała otrzymać zbyt dużo papieru. Jednak pomyślmy o: <br />ulotkach i materiałach prezentujących naszą szkołę lub organizację; <br />wycinkach prasowych prezentujących nasze wcześniejsze dokonania; <br />kserokopie nagród, dyplomów, wyrazów uznania - ale bez przesady. <br />
 29. 29. Podsumowanie <br /> Nie święci garnki lepią, ale też pisanie wniosków wbrew pozorom nie jest sztuką najłatwiejszą. Komisje przydzielające granty wskazują na szereg błędów banalnych, a jednak pozbawiających piszącego szans na sukces. Zatem raz jeszcze przypominamy: <br />pisząc wniosek stosujmy się szczegółowo do formularza ogłaszającego konkurs! <br />pilnujmy każdego szczegółu wskazanego przez regulamin konkursu - także w takich drobiazgach jak sposób oznaczania wniosku, jak liczba wymaganych kopii, podpisów itp.! <br />ściśle trzymajmy się wyznaczonych terminów składania - naprawdę przy tak dużej liczbie wniosków 15 minut po terminie i „nie ma zmiłuj”! <br />odpowiadajmy na wszystkie pytania formularza, a przedtem je kilkakrotnie i ze zrozumieniem przeczytajmy! <br />nie składajmy wniosku jeśli nie spełniamy warunków określonych przez ogłaszającego konkurs! <br />Sprawdźmy, kto zgodnie ze statutem, ma prawo podpisania naszego wniosku!<br />dołączmy wszystkie wymagane załączniki! <br />Niestosowanie się do tych zaleceń to najczęstsze błędy przy składaniu wniosków.<br />
 30. 30. Dziękujemy za uwagę.<br />Grażyna Graczyk<br />Teresa Prokowska<br />
 31. 31. Wyzwania stawiane przez europejską strategię edukacyjną<br />I. Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji i szkolenia w krajach UE<br />1) Poprawa jakości edukacji i szkolenia nauczycieli i osób szkolących (trenerów)<br />2) Rozwijanie umiejętności dla społeczeństwa wiedzy<br />3) Zapewnienie powszechnego dostępu do ICT<br />4) Zwiększanie rekrutacji na studia w dziedzinach nauk ścisłych i technicznych<br />5) Zapewnienie możliwie najlepszego wykorzystania zasobów<br />II. Ułatwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do systemów edukacji i szkolenia<br />1) Środowisko kształcenia otwartego<br />2) Uatrakcyjnienie procesu kształcenia<br />3) Wspieranie aktywności obywatelskiej, zapewnienie równych szans edukacyjnych i spójności społecznej<br />III. Otwarcie systemów edukacji i szkolenia na szerszy świat<br />1) Wzmacnianie powiązań ze światem pracy, pracownikami prowadzącymi badania naukowe i społeczeństwem<br />2) Rozwijanie ducha przedsiębiorczości<br />3) Poprawa uczenia się języków obcych<br />4) Zwiększenie mobilności i wymiany<br />5) Wzmacnianie europejskiej współpracy<br />
 32. 32. ZALECENIEz dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie<br />Kompetencje kluczowe<br />Kompetencje są definiowane w niniejszym dokumencie jako połączenie<br />wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.<br />Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do<br />samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym<br />obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.<br />Uzgodniono osiem kompetencji kluczowych:<br />1) porozumiewanie się w języku ojczystym;<br />2) porozumiewanie się w językach obcych;<br />3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;<br />4) kompetencje informatyczne;<br />5) umiejętność uczenia się;<br />6) kompetencje społeczne i obywatelskie;<br />7) inicjatywność i przedsiębiorczość; oraz<br />8) świadomość i ekspresja kulturalna.<br />
 33. 33. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ<br />Departament Funduszy Strukturalnych<br />Program Operacyjny <br />Kapitał Ludzki<br />2007-2013<br />Program Operacyjny <br />Kapitał Ludzki<br />2007-2013<br />Wsparcie dla edukacji <br />z Europejskiego Funduszu Społecznego<br />Wsparcie dla edukacji <br />z Europejskiego Funduszu Społecznego<br />
 34. 34. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ<br /> Departament Funduszy Strukturalnych<br />Programowanie<br />Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015<br />Odnowiona Strategia Lizbońska<br />Zintegrowany Pakiet Wytycznychna rzecz wzrostu i zatrudnienia<br />Krajowy Program Reform 2005-2008<br />Strategiczne Wytyczne Wspólnoty wspierające wzrost i zatrudnienie<br />Krajowe strategie sektorowe<br />Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)<br />Programy Operacyjne<br />
 35. 35. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ<br /> Departament Funduszy Strukturalnych<br />Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)<br /><ul><li>Program zawiera całość środków dostępnych dla Polski </li></ul> w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata <br /> 2007 – 2013<br /><ul><li>Obszary wsparcia PO KL: </li></ul>zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność <br /> przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach <br /> wiejskich, administracja publiczna, postawy zdrowotne <br /> pracowników.<br /><ul><li>Całość środków w ramach programu: 11 420 207 059 EUR - środki EFS - 85% tj. 9 707 176 000 EUR</li></ul> - środki krajowe - 15 % tj. 1 713 031 059 EUR<br />
 36. 36. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ<br /> Departament Funduszy Strukturalnych<br />Priorytety wdrażane centralnie:<br />Zatrudnienie i integracja społeczna 4,43%<br />Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 5,89%<br />Wysoka jakość systemu oświaty 12,75%<br />Szkolnictwo wyższe i nauka 8,41%<br />Dobre rządzenie 5,35%<br />Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym 0,92%<br />Priorytety wdrażane regionalnie:<br />VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 32,40%<br />VIII Regionalne kadry gospodarki 13,91 <br />IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9,66%<br />X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 2,28%<br />XI Pomoc techniczna 4%<br />
 37. 37. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ<br /> Departament Funduszy Strukturalnych<br />Priorytety edukacyjne (22,41 % środków)<br /><ul><li>Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
 38. 38. PriorytetIX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</li></li></ul><li>MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ<br /> Departament Funduszy Strukturalnych<br />Działania planowane w ramach Priorytetu III <br />3.1 Wysoka jakość kształcenia w systemie oświaty <br />3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych <br />3.3 Opracowanie i wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji<br />3.4 Rozwój systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego<br />3.5 Efektywny system kształcenia i doskonalenia kadr oświaty<br />3.6 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych<br />
 39. 39. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ<br />Departament Funduszy Strukturalnych<br />Priorytet IX - cele<br />Cele realizacji Priorytetu IX:<br />Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi<br />Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego)<br />Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego<br />Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach wiejskich<br />
 40. 40. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ<br />Departament Funduszy Strukturalnych<br />Działania i Poddziałania w ramach Priorytetu IX<br />Działania i Poddziałania w ramach Priorytetu IX:<br />9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br /><ul><li>9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe
 41. 41. 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe
 42. 42. 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe</li></ul>9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe<br />9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego – projekty konkursowe<br />9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekty konkursowe<br />9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – projekty konkursowe<br />
 43. 43. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ<br /> Departament Funduszy Strukturalnych<br />Projekt systemu wdrażania<br />Działania: „Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych”<br />w ramach III Priorytetu PO KL<br />Ministerstwo Edukacji Narodowej<br />Ogłoszenie konkursu<br />1<br />4<br />Przekazanie listy rankingowej projektów wraz z dokumentacją<br />Przekazanie decyzji o dofinansowaniu projektów<br />5<br />Podpisanie umów z projektodawcami<br />6<br />Kuratoria Oświaty<br />Nabór wniosków<br />2<br />Przekazanie środków projektodawcom, weryfikowanie dokumentów finansowych<br />7<br />Wnioski - ocena formalna i merytoryczna (KOP)<br />3<br />Monitoring realizacji projektów<br />8<br />
 44. 44. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ<br />Departament Funduszy Strukturalnych<br />Projekty konkursowe – typy realizowanych operacji<br />Projekty konkursowe – typy realizowanych operacji:<br />W ramach Poddziałania 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”:<br />Tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich)<br />Wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego, przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu<br />Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną<br />
 45. 45. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ<br />Departament Funduszy Strukturalnych<br />Projekty konkursowe – c.d.<br />W ramach Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” oraz Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”:<br />Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, obejmujące m.in.:<br /><ul><li>Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia
 46. 46. Doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa</li></li></ul><li>MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ<br />Departament Funduszy Strukturalnych<br />Projekty konkursowe – c.d.<br /><ul><li>Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych
 47. 47. Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym
 48. 48. Współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy</li></li></ul><li>MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ<br />Departament Funduszy Strukturalnych<br />Projekty konkursowe – c.d.<br />W ramach Działania 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowane będą:<br />Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z polityką edukacyjną<br />Studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia<br />Programy przygotowania i przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną w kierunku kształcenia ustawicznego<br />Studia podyplomowe, kursy, szkolenia, inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu<br />
 49. 49. Inicjatywa INTERREG IIIA jako szansa na realizację wspólnych transgranicznych projektów edukacyjnych<br />
 50. 50. INTERREG III A<br />współpraca przygraniczna<br />Cel: Współpraca przygraniczna pomiędzy sąsiadującymi ze sobą organami ma na celu rozwój ośrodków gospodarczych i społecznych za pomocą wspólnych strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego.<br />
 51. 51. Projekty oświatowe i edukacyjne <br />w mikroprojektach<br />Projekty te stanowią około 25 % wszystkich realizowanych w Programie Sąsiedztwa mikroprojektów: <br /><ul><li>wymiana studentów
 52. 52. wymiana uczniów
 53. 53. wspólne wakacje i obozy młodzieżowe
 54. 54. kursy językowe </li></ul>Głównie realizują je szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, gminy, powiaty ale również beneficjentami są szkoły wyższe lub wydziały szkół wyższych <br />
 55. 55. Ogłoszone konkursy<br />
 56. 56. Konkurs otwarty w ramach Poddziałania 9.1.2 <br />Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.<br />Dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy projektów:<br /> programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące:<br />dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;<br />doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym);<br />programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki;<br />dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych;<br />rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery);<br />wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;<br />wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.<br />Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 28 marca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. <br />
 57. 57. MEN. Konkurs <br />&quot;Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży„<br /> Minister Edukacji Narodowej ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego - Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży. Wioski należy składać do 30 kwietnia 2008, do godziny 15.00.<br />Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży<br />Oferty realizacji zadania mogą składać:<br />organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;<br />szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.<br />Przyznane dotacje zostaną przekazane:<br />• w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w formie dotacji celowej udzielonej zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz art. 131 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.<br />• w przypadku szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – w formie dotacji celowej udzielonej zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. <br />
 58. 58. &quot;Krajowy letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej&quot;<br />otwarty konkurs na realizację zadania publicznego <br />ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej<br />Adresaci <br /> Organizacje pozarządowe; osoby prawne i jednostki ; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące działalność pożytku publicznego; spółdzielnie socjalne; jednostki organizacyjne. <br />Cel<br /> Wyłonienie najlepszych ofert polegających na zorganizowaniu w okresie letnich wakacji wypoczynku edukacyjnego dla dzieci i młodzieży szkolnej.<br />Działania <br />Dotacje zostaną przeznaczone na realizację takich zadań, jak : <br />- program edukacyjno-wychowawczy, uwzględniający elementy edukacji nieformalnej;<br />- zajęcia kulturalno-oświatowe, rekreacyjno-sportowe, profilaktyczne, rehabilitację/poprawę stanu <br /> zdrowia;<br />- rozwijanie zainteresowań dzieci niepełnosprawnych;<br />- rozwijanie zainteresowań naukowych dzieci szczególnie uzdolnionych (np. obozy naukowe);<br />- programy wspierające wolontariat młodzieży, przewidujące aktywny udział uczestników (dzieci i <br /> młodzieży) w przygotowaniu i przeprowadzeniu wypoczynku oraz zawierające elementy edukacji <br /> obywatelskiej.<br />Okres realizacji projektu<br />Termin realizacji zadania - do 31 grudnia 2008 r.<br />Limity finansowe<br />Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości - 1.488.000 zł.<br /> Minimalna kwota dofinansowania zadania wynosi - 5.000 zł.<br /> Wnioskodawca powinien mieć zapewnione minimum 15% wkładu własnego całkowitej wartości zadania.<br /> Termin zgłaszania wniosków<br /> Do 28 kwietnia 2008 r. do godziny 15.00.<br />
 59. 59. Konkurs grantowy &quot;Seniorzy w akcji&quot;<br /> Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych &quot;ę&quot; ogłaszają konkurs grantowy skierowany do uniwersytetów trzeciego wieku i osób starszych zaangażowanych w działania innych organizacji i instytucji. Konkurs ma na celu wsparcie działań seniorów na rzecz otoczenia i promocję współpracy międzypokoleniowej. Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 30 kwietnia 2008.<br /> Seniorzy mogą nas zaskoczyć! Wiele osób dopiero po przejściu na emeryturę ma czas, aby rozwijać swoje pasje, realizować marzenia i chowane do szuflady pomysły. Poprzez realizację konkursu „Seniorzy w akcji” chcemy stworzyć przestrzeń dla aktywności osób starszych. Pragniemy pokazać, że seniorzy są aktywnymi członkami społeczności lokalnych, którzy wykorzystują swój wolny czas, wiedzę i bogate doświadczenie życiowe i zawodowe w działaniach na rzecz innych; inicjują ciekawe przedsięwzięcia w swoim miejscu zamieszkania i pomagają w rozwiązywaniu lokalnych problemów. <br />Jakie są cele konkursu?<br /> Celem konkursu „Seniorzy w akcji” jest wsparcie przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej, a także promują wolontariat osób starszych. Ważnym celem konkursu jest wsparcie animatorów (liderów), którzy chcą opracować i zrealizować własny projekt społeczny, aktywnie angażujący seniorów do działania.<br />Kto może ubiegać się o dotację?<br /> Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Dotacje będą przyznawane w ramach dwóch ścieżek:<br /> 1. ścieżka UTW - o dotacje mogą ubiegać się uniwersytety trzeciego wieku<br /> 2. ścieżka Animatorzy 55+ - o dotacje mogą ubiegać się:<br /> osoby w wieku 55+ (samodzielnie lub wspólnie z osobą do 30. roku życia) w porozumieniu z wybraną instytucją/organizacją (np. utw), z którą chcą zrealizować swój projekt; <br /> osoby do 30. roku życia wspólnie z osobą 55+ w porozumieniu z wybraną instytucją/organizacją (np. utw), z którą chcą zrealizować swój projekt. <br />
 60. 60. Dziękujemy za uwagę.<br />

×