Pracownie interklasa

832 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pracownie interklasa

 1. 1. Szkolna pracownia informatyczna otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej. Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu
 2. 2. Kółko komputerowo - redakcyjne. <ul><li>Uczniowie redagują tradycyjne i elektroniczne wersje gazetki szkolnej „Nowinki Jedynki”. </li></ul>
 3. 3. E-Gazetka Szkolna <ul><li>W ramach programu e-Twinning, z trzema europejskimi szkołami, redagujemy wspólną gazetkę elektroniczną. </li></ul>
 4. 4. Koło informatyczne w gimnazjum <ul><li>Na zajęciach koła informatycznego uczniowie poznają zasady tworzenia stron WWW za pomocą edytorów html oraz cms … </li></ul>
 5. 5. Zajęcia w klasach I-III <ul><li>W klasach I – III uczniowie uczą się obsługi komputera poprzez gry i zabawy. </li></ul>
 6. 6. Lekcje przedmiotowe <ul><li>Nauczyciele wykorzystują pracownie komputerowe oraz tablice interaktywne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej. </li></ul>
 7. 7. Zajęcia podczas ferii zimowych <ul><li>Podczas tegorocznych ferii zimowych uczniowie brali udział w szkoleniach e-learningowych, przygotowujących ich do bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. </li></ul>
 8. 8. Zajęcia w ramach świetlicy profilaktyczno-środowiskowej <ul><li>W ramach działalności świetlicy profilaktyczno-środowiskowej, realizowany jest projekt profilaktyczno-teatralny, w którym technologia informacyjna odgrywa bardzo ważną rolę. </li></ul>
 9. 9. Warsztaty dla nauczycieli <ul><li>W naszej szkole organizowane są warsztaty, doskonalące umiejętności wykorzystania komputera i Internetu w pracy pedagogicznej oraz podnoszące kompetencje pedagogiczne, wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli. </li></ul>
 10. 10. Rady pedagogiczne <ul><li>Technologia informacyjna okazuje się niezwykle przydatna także podczas posiedzeń rady pedagogicznej. </li></ul>
 11. 11. Spotkania z rodzicami <ul><li>Prezentacje tematyczne, szkoleniowe, analiza sprawdzianu po zakończeniu szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego, prezentacja szkoły dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów i gimnazjalistów. </li></ul>
 12. 12. Spotkania ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku <ul><li>Spotkania ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku - wspólne zajęcia, projekty, spotkania. </li></ul>
 13. 13. Warsztaty i szkolenia <ul><li>Szkolenie  dla  nauczycieli  bolesławieckich  szkół  podstawowych  według  autorskiego  projektu  w  oparciu o program  ,,Z uśmiechem  po  sukces ” . </li></ul><ul><li>Warsztaty  dla  rodziców ,,Jak  czytać  opinię  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?”  </li></ul><ul><li>Warsztaty  dla  rodziców ,,Metody  wspierania  dziecka”. </li></ul><ul><li>Warsztaty  dla  rodziców „Jak  pomóc  dziecku  w  nauce?” </li></ul><ul><li>Warsztaty  dla  rodziców „Bezpieczeństwo w sieci”. </li></ul><ul><li>Warsztaty dla rodziców &quot;Jak motywować dzieci?&quot; </li></ul>
 14. 14. Warsztaty i szkolenia <ul><li>Współorganizacja i prowadzenie spotkania samokształceniowego dla nauczycieli bibliotekarzy bolesławieckich szkół „Formy i metody pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej”. </li></ul><ul><li>Warsztaty dla opiekunów zespołów redakcyjnych gazetek szkolnych (powiatowe). </li></ul>
 15. 15. Lekcje otwarte <ul><li>„ Weihnachten ist vorbei” – prowadzenie lekcji otwartej z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komputerowych na j. niemieckim. </li></ul><ul><li>Lekcje otwarte dla nauczycieli matematyki z rejonu miasta i gminy Bolesławiec. </li></ul><ul><li>Lekcje otwarte z matematyki, języka polskiego, przyrody i kształcenia zintegrowanego. </li></ul>
 16. 16. Prezentacje naszych doświadczeń <ul><li>Prezentacja dorobku szkoły przez dyrektora szkoły, pana Kornela Filipowicza, podczas Dolnośląskiej Konferencji Dyrektorów Szkół jako przykładu dobrych praktyk. </li></ul><ul><li>Międzynarodowa współpraca w ramach akcji eTwinning – prezentacja projektów jako przykładu dobrych praktyk podczas konferencji regionalnej w Jeleniej Górze. </li></ul><ul><li>Prezentacja podczas Ogólnopolskiego Forum Innowacyjnych Nauczycieli w Ustroniu. </li></ul><ul><li>Prezentacja podczas Europejskiego Forum Innowacyjnych Nauczycieli w Wiedniu. </li></ul>

×