Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ko k group 3@3

416 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ko k group 3@3

 1. 1. Topik 1 :
 2. 2. Matlamat Menentukan semua warga negara  malaysia memperoleh peluang pendidikan dari segi akses, ekuiti dan kualiti. Mengembangkan potensi individu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek Meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan nilai-nilai positif dengan cara memberi pendedahan kepada belia bagi mecetus anjakan seiring dengan
 3. 3. Objektif  kepada Meningkatkan akses pendidikan Meningkatkan ekuiti dalam pendidikan Meningkatkan kualiti pendidikan Meningkatkan tahap kecekapan &keberkesanan pengurusan pendidikan
 4. 4.  Rangka PembangunanProgram Pendidikan
 5. 5. PEMBANGUNAN PROGRAM SOKONGANPEMBIAYAAN PENDIDIKANPENGURUSAN PENDIDIKAN
 6. 6.  Program TransformasiPendidikan Orang Asli
 7. 7. Objektif Program  Berperanan memajukan tahap pendidikan anak-anak orang asli bermula dari taska sehingga ke peringkat yang lebih tinggi serta membantu pelajar orang asli yang belajar di institut pengajian tinggi awam (IPTA) Berperanan meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan nilai-nilai positf dalam diri
 8. 8. Program utama yang dilaksanakan (a) Program pelan tindakan pembangunan pendidikan orang asli
 9. 9. Pecahan peruntukan mengikut program
 10. 10. Pecahan peruntukan mengikut negeri
 11. 11.  Seksyen pembangunan pendidikan  1. Unit pengajian tinggi 2. Unit persekolahan (a) pendidikan formal (b) pendidikan tak formal
 12. 12. (b) Program pembangunan minda  Program bantuan makanan Program bantuan input pertanian Program kos pengangkutan pelajar ke sekolah Program itensif wang saku pelajar sekolah menengah Program meningkatkan kualiti hidup masyarakat orang asli
 13. 13. Aktiviti Pembangunan Minda 
 14. 14.
 15. 15. Video pembangunan minda dan pendidikan
 16. 16. PembangunanKekeluargaan Dan Masyarakat
 17. 17. Siapakah ? 
 18. 18. Konsep kekeluargaan  Pengabaian pembentukkan keluarga akan membawa kepada kehancuran sesebuah masyarakat . Memelihara akhlak, tata susila dan kemuliaan manusia melalui ikatan perkahwinan. Mencapai kebahagian, keharmonian, kebaikan, kasih sayang sesama manusia, kepuasan rohani serta jasmani Membentuk umah yang kuat dan mantap kerana individu yang kukuh dan kuat dibentuk oleh ibu bapa. Mencetus dan memupuk semangat pengorbanan, tolong-menolong, kerjasama dan perpaduan dalam jiwa setiap anggota keluarga.
 19. 19. Maksud kekeluargaan  Keluarga merupakan kesatuan masyarakat kecil yang menjadi asas dalam pembentukan masyarakat.
 20. 20. Pembentukkan Kekeluargaan dalam Islam Islam menetapkan perkahwinan sebagai asas kekeluargaan . Tujuan : Perkahwinan adalah untuk memperoleh zuriat , memerlihara kehormatan diri , mencapai kegembiraan hati , ketenangan batin dan sebagainya.
 21. 21. n di dalam islam r kahwina mbar peContoh ga
 22. 22. Tanggungjawab suami isteri dalam sesebuah keluarga Hak suami : Kepimpinan dan keketuaan dalam rumah tangga. Ketaatan dan kesetiaan isteri kepada suami selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Isteri juga bertanggungjawab merahsiakan kecacatan suami kepada orang lain. Layanan yang munasabah dan kasih sayang, termasuk zahir dan batin daripada isteri. Isteri mesti menjaga maruah dan akhlak sama ada berada di hadapan ataupun di belakang suami. Meminta keizinan daripada suami sebelum keluar rumah.
 23. 23. Hak isteri :Memperoleh nafkah zahir dan batin daripadasuami.Memperoleh pakaian dan tempat tinggal yangmunasabah daripada suami.Memperoleh jaminan keselamatan dankebajikan daripada suami.Memperoleh nasihat yang baik daripada suami. Suami bertanggungjawab merahsiakankecacatan isteri kepada orang lain.Suami wajar mengasihi keluarga isteri.
 24. 24. Tanggungjawab kita sebagai anak????? Fikir-fikirkan…
 25. 25. 2-orientasi pelajar mkm 201 *click on link
 26. 26.  Hak bersama : Suami dan isteri sama-sama berhak menikmati kemanisan, kenikmatan dan kebahagiaan hidup berumah tangga. Suami dan isteri sama-sama bertanggungjawab mengeratkan hubungan silaturrahim dengan keluarga kedua-dua belah pihak. Harta kedua-duanya boleh diwarisi oleh salah seorang daripada keduanya apabila berlaku kematian.
 27. 27. Tanggungjawab Bersama Dalam Islam i. Mendalami ilmu fardu ain.ii. Selalu berbincang dalam segala hal untuk kebaikanbersama.iii. Tolong-menolong dalam hal kebajikan danmeninggalkan kemungkaran.iv. Bersikap jujur dan menepati janji.v. Saling memaafkan jika berlaku kesilapan danmenasihati.vi. Digalakkan sembahyang berjemaah.
 28. 28. alam islam g ungjawab dContoh tang
 29. 29. APAKAH YANG  AKAN BERLAKU JIKA MASING- MASING TIDAK MEMAINKANPERANAN MASING- MASING ????
 30. 30. Video pembangunan keluarga dan mayarakat
 31. 31. Konsep Kemasyrakatan Islam  Kelompok manusia yang beragama Islam dan mengamalkan ajaran Islam, tetapi realitinya masyarakat Islam ialah orang Islam yang hidup bersama-sama golongan bukan Islam dalam satu kelompok masyarakat.
 32. 32. Hak dan Tanggungjawab Anggota masyarakat  Kebebasan setiap individu tidak boleh diceroboh oleh sesiapapun dengan sewenang-wenangnya. Maruah dan peribadi, nilai diri dan nama baik setiap ahli masyarakat tidak boleh dihina dan dicela sesuka hati. Beragama dan melahirkan pendapat juga merupakan hak anggota masyarakat. Bebas berfikir untuk mencari kebenaran, bebas menolak serta menentang kezaliman dan bebas memilih agama yang ingin dianuti.
 33. 33. Islam dan Masyarakat Berbilang kaum  Masyarakat pada waktu ini terdiridaripada pelbagai kaum, bangsa, agama,budaya dan bahasa . Islam mempunyaipendekatan tersendiri dalammengendalikan masyarakat majmuk.
 34. 34.  Masyarakat beragama Islam wajib tunduk kepada semua per untukan hukum Islam , terbahagi dua :  i. Kewajipan terhadap Allah S.W.T. apabila ia mengumumkan Islam sebagai agamanya (tanggungjawab aqidah atau agama).ii. Tanggungjawab kepada pemerintah yang mengambil sistem perundangan Islam sebagai dasar pemerintahan negara (tanggungjawab politik).
 35. 35. Terima kasih .

×