Planeta Terra

15,009 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Planeta Terra

 1. 1. EL PLANETA TERRA 1rESO P rof. Maria Polo Guardiola h ttp:liowiki.wikispaces.com · L'univers i el sistema solar · Els planetes del nostre sistema solar · La terra · Activitats interactives
 2. 2. · Està format per astres, cossos celestes. · Va sorgir fa uns quinze o vint milions d'anys, degut, segons els astronoms al big bang, explosió d'una massa que concentrava tota la matèria i energies existents. · Al Big bang es van formar les estrelles, astres amb energia, llum i calor propi, que s'agrupen formant galàxies. · Es creu que a l'univers hi ha 100 000 milions de galàxies. ·La Terra forma part de la galàxia de la Via Làctia. · L'univers està en moviment i en expansió. L'univers La galàxia de la Via Làctia INICI L'UNIVERS
 3. 3. EL SISTEMA SOLAR · Cada estrella constitueix el centre d'un sistema planetari, i en torn a ella graviten altres astres que no tenen llum pròpia, com els planetes, satèl.lits, cometes i asteroides. · El nostre sistema solar es va originar fa 5000 milions d'anys, i està format per una estrella, el sol, nou planetes i seixanta i un satèl.lits. · Els planetes ordenats de menor a major distància són: Mercuri, Venus, terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú i Plutó. ·Els planetes del nostre sistema solar tenen diferents dimensions i estan compostos per distints materials, però tots giren al voltant del sol, descrivint òrbites el.líptiques. · La terra és l'únic planeta del nostre sistema solar on existeix vida. PLAY INICI
 4. 4. Els asteroides són cossos sòlids e irregulars, més petits que els planetes, i que giren al voltant d'una estrella. Els cometes són cossos celestes formats per un nucli sòlid de gel i una o varies coles gaseoses Els satèl.lits són astres sense llum pròpia i giren al voltant d'un planeta. Els planetes són astres sense llum pròpia que giren al voltant d'una estrella. INICI
 5. 5. MERCURI · És el planeta més proper al sol i el més petit del sistema solar. ·El seu nom prové del déu Mercuri, missatger del déus romans. · Dóna la volta al sol en 88 dies, sent el planeta que més rapid ho fa. · És molt similar a la lluna, ja que té cràters. ·No té cap satèl.lit · La seua temperatura varia entre -183 i 427ºC. VENUS · És el segon planeta més proper al sol. ·S'anomena així en honor a Venus, deessa romana de l'amor. · Tarda 224,7 dies en donar la volta al sol. ·És el més semblant a la terra pel seu tamany, massa, densitat i volum. INICI
 6. 6. TERRA MART · Tercer planeta del sistema solar. ·També s'anomena planeta blau. · És el cinqué en grandaria. ·És l'únic planeta conegut on existeix vida. ·Tarda 365 dies i 4 hores en donar la volta al sol. · Té un satel.lit, la Lluna. · Quart planeta en proximitat al sol. ·Conegut com el planeta roig, pel seu color. · Els romans l'anomenaren Mart, com el déu de la guerra. · Té dos satèl.lits, Fobos i Deimos. INICI
 7. 7. JÚPITER SATURN · És el cinquè planeta del sistema solar i el més gran. ·S'anomena així en honor a Júpiter, pare del déus romans. · És el planeta amb més satèl.lits, té 63. · Sisè planeta en proximitat al sol i el segon més gran del sistema solar. · El seu nom prové del déu romà de l'agricultura. ·Té un sistema d'anells compostos per particules de gel, roques i pols. ·Orbiten al voltant seu 61 satèl.lits. INICI
 8. 8. URÀ NEPTÚ PLUTÓ · Setè planeta del sistema solar i tercer en grandaria. · El seu nom prové de la divinitat grega del cel, Urà. ·Tarda 84 anys terrestres en donar la volta al sol. · És el planeta més menut i més llunyà. · Tarda 249 anys en donar la volta al sol. · Plutó en la mitologia grega és el déu del món subterrani. · És el vuitè planeta · Rep el seu nom en honor al déu del mar. INICI
 9. 9. EL PLANETA TERRA · És el tercer planeta del sistema solar en proximitat al Sol i el cinqué en grandaria. ·Dista uns 150 milions de quilòmetres del Sol. ·Té una superfície de 510 milions de Km 2 . · Està ocupada per un 30% de terra i un 70% d'aigua. ·Es calcula que té una antiguitat de 4 600 milions d'anys. ·Té forma esfèrica, però esta aplanada pels pols. ·És l'ùnic planeta conegut on hi ha vida. ·Les condicions necessàries que fan possible la vida són: la temperatura, l'atmosfera que protegeix de les radiacions solars i la presència d'aigua. ·Com tots el planetes del sistema solar descriu dos tipus de moviment de manera simultània: el de rotació, sobre el seu propi eix, i el de translació, al voltant del sol INICI
 10. 10. La terra de nit Ocupació d'aigua i terra INICI
 11. 11. Hemisferi nord Hemisferi sud Equador Meridià · La terra es representa com una esfera atravessada d'un pol a l'altre per un eix imaginari (meridià). ·També s'hi traça un cercle imaginari que forma un angle recte amb l'eix terrestre, anomenat el paral.lel de l'equador i que divideix la terra en dues meitats o hemisferis: l'hemisferi nord i el sud. Eixos imaginaris INICI
 12. 12. ELS MOVIMENTS DE LA TERRA Rotació: · La terra gira sobre si mateixa de manera constant, en sentit oest-est, i tarda quasi 24 hores a fer una volta completa. ·La rotació es fa sobre l'eix terrestre, que està inclinat respecte a l'orbita que descriu la terra al voltant del sol. · La conseqüència d'aquest moviment és la successió dels dies i les nits, ja que a mesura que la terra gira, el Sol il.lumina només una part (dia) i el costat oposat no rep els rajos solars (nit) Moviment d'oest a est angle d'inclinació terrestre (23,5º) INICI
 13. 13. Translació · La Terra gira al voltant del Sol, completant la volta en 365 dies i 6 hores. ·Com que el nostre calendari té 365 dies, les 6 hores restants s'acumulen i cada quatre anys sumen un dia (24 hores), que s'afegeix al mes de febrer de l'any corresponent, i s'anomena bixest. ·El moviment de translació origina les estacions de la primavera, estiu, tardor i hivern, ja que els rajos solars incideixen amb més o menys intensitat, a conseqüència de la inclinació de la terra. ·A l'equador, els rajos incideixen de manera perpendicular i amb la mateixa intensitat tot l'any, per la qual cosa en aquesta zona a penes es diferències les estacions. · Les estacions es donen de manera inversa en els hemisferis. INICI
 14. 14. ELS ECLIPSIS · Són l'ocultació temporal, total o parcial, d'un astre per l'interposició d'un altre. Els eclipsis es produeixen a causa del moviments de la Terra al voltant del Sol, i de la lluna entorn de la Terra. · Quan la Lluna es situa entre el Sol i la Terra, té lloc un eclipsi de Sol, ja que aquest s'oculta darrere de la Lluna i des de la Terra no es pot vore. · Quan la Terra s'interposa entre el Sol i la Lluna, es produeix un eclipsi de Lluna, ja que la Terra impedeix que s'hi reflecteixen els rajos solars, i la Lluna queda en ombra. INICI INICI
 15. 15. INICI
 16. 16. INICI FUSOS HORARIS · La Terra gira sobre el seu propi eix, mitjançant el moviment de rotació, i tarda 24 hores en fer una volta completa, originant la successió de dies i nits. Per aixó, quan en uns països és de nit, en altres és de dia. ·Per establir una hora oficial en tots els països, s'ha dividit l'esfera terrestre (360º) en 24 franges iguals de 15º (24 x 15º=360º). Cada franja representa un fus horari, i cada una equival a una hora de diferència. L'hora que es pren com a referència és la que marca el meridià de Greenwich. ·A mesura que ens desplacem cap a l'est del meridià 0º, el rellotge s'avançarà tantes hores com fusos horaris es recórreguen, i si ens desplacem cap a l'oest del meridià 0º cal retardar-lo. ·Alguns països situats entre dos fusos horaris han adoptat una mateixa hora. + hora - hora
 17. 17. COORDENADES GEOGRÀFIQUES · Per a localitzar un lloc determinat en la superfície terestres, es tracen una sèrie de límies imaginàries, anomenades paral.lels i meridians. · Els paral.lels són cercles paral.lels a l'equador en direcció est-oest al voltant de la Terra i perpendiculars a l'eix terrestre. · L'equador és el paral.lel 0º i a partir d'aquest es tracen els altres paral.lels, numerats de 0º a 90º cap al nor i cap al sud, sumant 180º. ·Altres paral.lels importants són el tròpic de Càncer, el tròpic de Capricor, el cercle polar àrtic i el cercle polar antàrtic. · Els meridians són semicercles traçats de pol a pol en direcció nord-sud. · El meridià principal, el 0º, és el de Greenwich, que es pren com referència per traçar els altres, numerant-se de 0º a 180º cap a l'est i l'oest, sumant 360º. INICI
 18. 18. · Els paral.lels i meridians serveixen per a determinar les coordenades geogràfiques, és a dir, la posició exacta d'un punt concret a la superfície terrestre. · Les coordenades geogràfiques es denominen latitud i longitud, i es mesuren en graus, minuts i segons. · La latitud és la posició d'un punt en els paral.lels, és a dir, és la distància que hi ha entre un punt de la superfície terrestre respecte el paral.lel 0º, l'equador. ·La latitud pot ser nord o sud, partit del paral.lel 0º. · El valor màxim de latitud és 90º, i correspon als pols. (90ºN al pol nord i 90ºS al pol sud). · La longitud és la posició d'un punt en els meridians, és a dir, és la distància entre un punt de la superfície de la Terra respecte el meridià 0º. · La longitud pot ser est o oest, a partir del meridià 0º. · El valor màxim és 180ºE o 180ºO. INICI Exemple de Google Earth
 19. 19. Meridià 0º Paral.lel 0º Latitud 50ºN Longitud 60ºE Coordenades= Latitud(N o S) Longitud (E o O) INICI
 20. 20. INICI LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA. ELS MAPES · Un mapa és la representació a escala de la superfície terrestre sobre un pla. ·La ciència que s'encarrega d'elaborar mapes és la cartografia. ·S'utilitzen tècniques diverses com la fotografia aèria o les imatges espacials. · Per a traslladar a un pla la superfície de la Terra, que és esfèrica, s'utilitzen les projeccions cartogràfiques.
 21. 21. INICI REFLEXIÓ: LA TERRA... EL NOSTRE PLANETA I UN PETIT PUNT EN L'UNIVERS.
 22. 22. Col.loca cada planeta en el lloc corresponent. INICI
 23. 23. INICI En el següent globus terraqui, dibuixa amb el rotulador: A. Cercle Polar àrtic B. Cercle Polar antàrtic C.Tròpic de Càncer D. Tròpic de Capricor E. Meridià de Greenwich F. Paral.lel de l'equador G. Hemisferi nord H. Hemisferi sud
 24. 24. INICI A: B: C: D: E: F: 30ºN 110ºO 50ºS 110ºO 40ºN 10ºO 60ºS 110ºE 60ºN 140ºO 0º 170ºE A B C D E Quines són les coordenades geogràfiques? F Per vore la solució clica i arrastra el requadre blanc.
 25. 25. Localitza els punts de les següents coordenades geogràfiques pintant-les en el mapa. Per vore la solució arrastra el requadre blanc. A B C D F G H E INICI A. 50ºN 140ºO B. 40ºN 0º C. 50ºS 140ºE D. 60ºS 60ºO E. 0º 80ºO F. 30ºS 130ºO G 10ºN 90ºE H. 30ºN 100ºO
 26. 26. Els recursos utilitzats en aquesta presentació s'han extret de diferents fonts i webs, amb finalitat educativa, i per tant, si els propietaris del seu copyright no volgueren que algunes de les imatges siguen reproduides, per favor contacten inmediatament amb mi i seran substituïdes. http:liowiki.wikispaces.com INICI 1rESO P rof. Maria Polo Guardiola ebbrahistoria Material educatiu

×