Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eTwinning_2010_11_17_roskilde

Slides til Skolebibliotekarenes dag i Roskilde, 17. november 2010

 • Login to see the comments

eTwinning_2010_11_17_roskilde

 1. 1. Skolebibliotekernes Dag 17. November 2010 Roskilde eTwinning eTwinning foregår på nettet Ebbe Schultze Chefkonsulent UNI•C eb@uni-c.dk
 2. 2. 2
 3. 3. eTwining blev lanceret i 2005 som hovedindsatsområdet i Europakommissionens eLærings Program. eTwinning har været fuldt integreret i Lifelong Learning Programme siden 2007. 2005-2008 Fase 1 2008-2013 Fase 2
 4. 4. • eTwinning støtter skolesamarbejde i Europa ved brug af informations - og kommunikationsteknologi (IT) ved at tilbyde support, værktøjer og service, der kan gøre det let for skoler at skabe et kortere eller længerevarende partnerskab inden for hvilket som helst emne. • Den Centrale Support Service styres af European Schoolnet, et Europæisk partnerskab af 30 Undervisningsministerier, der udvikler projekter til skoler, lærere og elever på tværs af Europa. • eTwinning støttes yderligere på nationalt plan af 32 National Support Services. eTwinning organisering
 5. 5. Nye Fælles Mål 2009 • undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling. • anvende viden om kultur- og samfundsforhold i kontakten med mennesker, der bruger engelsk som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. • vise forståelse for andres levevis og deres kulturer. Citat fra slut- og trinmål i engelsk, tysk og fransk
 6. 6. Nye Fælles Mål 2009 • anvende fransk som kommunikationsmiddel, bl.a. i forbindelse med skolekontakt og it-projekter • anvende fransk som kommunikationsmiddel, fx i internationale projekter og i mødet med fransktalende i og uden for skolen • anvende engelsk som kommunikationsmiddel i kontakten med elever eller klasser i udlandet. • Citat fra slut- og trinmål i engelsk, tysk og fransk
 7. 7. eTwinning portalen består af 3 del-portaler • Den åbne eTwinning portal www.etwinning.net hvor alle kan se hvilke skoler der er registreret, se lidt om de enkelte projekter, samt blive inspireret til eTwinning projekter, via inspirations fanen, eller ved lede efter projekter via den blå kort tjeneste på forsiden. • Den lukkede eTwinning Desktop, som du logger ind i øverst til højre på www.etwinning.net, hvorefter du kommer ind i den orange eTwinning Desktop. Her finder du samarbejdspartnere, samt registrere dine projekter. • TwinSpacet new-twinspace.etwinning.net hvor du kun får adgang hvis du har fået godkendt et eTwinning projekt. Eller bliver inviteret ind i et af disse ”nye” TwinSpace.
 8. 8. Delportal 1 – eTwinning.net
 9. 9. Inspirations – moduler / kits
 10. 10. Ebbe Schultze <etwinning@uni-c.dk> 11
 11. 11. Registrering
 12. 12. Delportal 2 - eTwinning Desktop Fra 2005-8
 13. 13. Og fra 2009 ver 1 og fra 2010 ver 2 Nyheder fra eTwinning centralt og nationalt Foreslåede ressourcer baseret på din profil Opslag om grupper og kommende events Lærerrum
 14. 14. eTwinning desktop – personlig profil Personligt indhold Kontakter og projekter Min journal
 15. 15. På den første måned blev der etableret 160 nye lærerrum Kan oprettes af alle lærere, beregnet til at debattere / netværke i en kortere periode Lærerrum
 16. 16. Ebbe Schultze <etwinning@uni-c.dk> 18
 17. 17. Delportal nr. 3 -TwinSpace Fra 2005-8
 18. 18. Til dette i 2009 Pupils Corner Tillader at eleverne har deres eget sted til kommunikation
 19. 19. Elev oprettelse i 2 trin
 20. 20. Video, billeder, filer, blogs, wikies mm
 21. 21. Projektmedlemmernes private samarbejdsplads TwinSpace Indeholdende: •Chat •E-post til projektdeltagerne •Fælles kalender •Indbyde deltagere, også elever (og med differentierede rettigheder) •Gemme filer •Lave enkle websider •Diskussions forum •Wiki og blog •Abonnere på RSS-info •Se hvem der er online
 22. 22. 99.000 lærere 1.000.000 beskeder 20.000+ brugere/dag 2.475.000 elever 43.261 projekter eTwinning (September 2010) – antal
 23. 23. 110.140 lærere 2.753.500 elever 46.931 projekter eTwinning (November 2010) – antal
 24. 24. eTwinning tilbud til lærerne Jan 2005 Sept 2006 Jan 2008 eTwinning projects Professional Development workshops Kurser på nettet Regionale workshops Learning Events, Groups Jan 2009 Dec 2005 Teacher Rooms Okt 2010 Netværket tilbyder lærerne både formelle og uformelle kurser/workshops 21.000 lærere har I 2009 deltaget i den formelle kursus del af eTwinning projektet
 25. 25. eTwinning grupper
 26. 26. Learning events - learninglab.etwinning.net 19 Learning events i 2010 Med flere end 20.000 deltagende lærere
 27. 27. eTwinning Learning events – efterår 2010
 28. 28. EMU sider, i samarbejde med CFU’s internationale udvalg Skolekom, i samarbejde med et netværk af eTwinning ambassadører Skolekom konference: Lærere > FSk > Det glob klassev FSK > eTwinning eTwinning.emu.dk Dansk eTwinning sites og konference
 29. 29. EMU: etwinning.emu.dk – 10 overlevelsesvideoer!
 30. 30. To take advantage of new technologies, higher-education institutions will need to revamp a number of policies. The century-old practice of awarding degrees based on seat time in a classroom, rather than on demonstrated competence in a subject, is at odds with a world in which the Internet offers perpetual opportunities for learning. Many of the United States' four-year institutions, particularly the most selective, still rely too heavily on traditional academic practices. Few institutions give professors incentives to share teaching notes, lectures, research, or other pedagogic tools online. In western Europe, by contrast, a program called eTwinning pairs schools in different countries to facilitate peer-to- peer learning. A class in Germany studying French might be paired with one in France studying German. This is a classic example of how competitiveness can create mutually beneficial situations, since both France and Germany will gain from greater collaboration.
 31. 31. www.skoleniverden.dk
 32. 32. To artikler om eTwinning http://www.emu.dk/gsk/internationalt/etwinning/nyheder.jsp
 33. 33. Projekter og ansøgningsfrister 2010/2011 Livslang Læring – Comenius, uden ansøgning/ingen tilskud •eTwinning Hele året Livslang Læring – Comenius, tilskud •EU Studiebesøg (tid. Arion) 31/3 og 14/10 2011 •Comenius Efteruddannelse, 3 årlige - næste frist 15/9 2010 •Comenius Individuel elevudveksling 1/12 2010 •Comenius Kontaktseminar, Arrangøren fastlægger selv frist for tilmelding - typisk 1-2 md før •Comenius Forberedende Besøg 1 md før rejse •Comenius Skolepartnerskab 21/2 2011 •Comenius Assistent 31/1 2011 •Vært for Comenius Assistent 31/1 2011 •Comenius Regio 21/2 2011 Nordisk Ministerråd •Nordplus Junior 1/3 2011 •Nordplus Sprog og Kultur 1/3 2011
 34. 34. Comenius program - ansøgninger
 35. 35. EU på skemaet ’EU på skemaet’ er et femkantet formidlingssamarbejde mellem • CFU’erne • Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark • Styrelsen for International Uddannelse • UNI-C • Europa-Parlamentets Informationskontor På www.eu.emu.dk siderne præsenterer vi en række tilbud til skoler: • VIP-studieture til Bruxelles • Seminardage • EU-dilemmaspil.
 36. 36. STUDIETURE TIL BRUXELLES Foråret 2011
 37. 37. 3-dages VIP-studieture til Bruxelles i 2011. Dette særlige tilbud gælder for skoleledere, internationale koordinatorer, og for lærere i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og ved læreruddannelsen. • Tur 1: Uge 9: 1.-3. marts primært grundskolen • Tur 2: Uge 9: 1.-3. marts primært ungdomsuddannelserne • Tur 3: Uge 11: 15.-17. marts primært grundskolen • Tur 4: Uge 11: 15.-17. marts læreruddannelsen og grundskolen Programmet i Bruxelles vil indeholde: • et heldagsbesøg i Europa-Kommissionen • et halvdagsbesøg i Europa-Parlamentet • enten et besøg på Europaskolen eller et besøg i NATO. Forud for studieturen 1-dags obligatorisk seminarer i uge 5 Studieturene og seminarerne er subsidieret af Europa-Kommissionen og -Parlamentet. I deltagergebyret er inkluderet heldagsseminar, to hotelovernatninger med morgenmad, tre frokoster og en af aftensmåltiderne. Deltagerne arrangerer og betaler selv rejsen. Ansøgningsfrist 24. november 2010 Deltagergebyr: 1.900 kr.
 38. 38. eTwinning: etwinning.emu.dk og www.etwinning.net • Galleri (gode eksempler): www.etwinning.net/da/pub/inspiration/gallery.cfm • ”PDW” - internationale workshops (pedagogical development workshops): www.emu.dk/gsk/internationalt/etwinning/pdw/pdw-roskilde.html • Læring med eTwinning, www.learninglab.etwinning.net/ • eTwinning 2.0 – et online-community for skoler i Europa (dk) 70s. http://resources.eun.org/etwinning/25/DA_eTwinning_brochure.pdf • Faktablad: http://www.iu.dk/publikationer/faktablade/faktablad-etwinning-virtuelt-projektsamarbejde-1/?searchterm=etwinning • Video vejledninger: http://www.emu.dk/gsk/internationalt/etwinning/index.html • TwinSpace vejledning (dk)18s. http://resources.eun.org/etwinning/25/TwinSpace_Guidelines_DA.pdf • Generel vejledning (dk) 52s. Ej på net endnu. • Step by step - Twinspace (en) 35s. http://resources.eun.org/etwinning/25/Step_by_Step_Support_EN_new.pdf Internationalt på EMU.dk: • Grundskoler: www.emu.dk/gsk/internationalt • Gymnasier: www.emu.dk/gym/internationalt • Fagenes Infoguide: infoguide.emu.dk/CategoryProcessor.pub?catid=1457 • Internationale konsulenter CFU: http://www.emu.dk/gsk/internationalt/eu/index.html#cfu EU på skemaet: eu.emu.dk Comenius partnerskaber , Nordplus mm: http://www.iu.dk/programmer-og-tilskud Rapporten: Internationaliseringen der blev væk: http://www.iu.dk/publikationer/2010-1/internationaliseringen-der-blev-vaek Skolen i verden: www.skoleniverden.dk Kontakt: etwinning@uni-c.dk Links:
 39. 39. Europeana.eu – fælles kulturarv • Links til 6 millioner digitale emner • Billeder – malerier, tegninger, kort, fotos og billeder af museumsgenstande • Tekster – bøger, dagblade, breve, dagbøger og arkivalier • Lyd – musik og lydoptagelser fra valser, bånd, disketter og radiooptagelser • Videoer – film, reportager og tv- udsendelser • Fra Europas • Museer og gallerier • Arkiver • Biblioteker • Audio-visuelle samlinger
 40. 40. Europeana.eu
 41. 41. Hvad er Edda? Eller: Raisonneret kritisk Undersögelse over de tvende ved Gallehuus fundne Guldhorn, hvilken endelig leder til rigtig Kundskab om disse Oldtidens Konststykker, og derved atter til adskillige Oplysninger i den Nordiske Mythologie, KChronologie, Historie og Astronomie ; Med et Anhang om der har vaeret flere Odiner til? Autor: Henneberg, Knud Erscheinungsort: Aalborg Verlag: Borch Erscheinungsjahr: 1812 Anzahl Seiten: 284

×