Unitat 1 3r ESO

1,236 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitat 1 3r ESO

 1. 1. ELS ELEMENTS DEL COS HUMÀ Unitat 1 3r ESO SES Calldetenes
 2. 2. Lespècie humana.Lésser humà pertany al grup dels mamífers, és a dir és:•un organisme pluricel·lular,•amb teixits,•de nutrició heteròtrofa (és a dir que salimenta de matèriaorgànica),•vertebrat•i que alleta a les seves cries.Es diferencia de les altres espècies per la seva elevadaintel·ligència, la qual cosa sevidencia, per la sevacapacitat per a elaborar objectes i planificar el seu futur.
 3. 3. El cos humà Cap Tòrax Tronc Abdomen Extremitats
 4. 4. Nivell d’organització del cos humà.•Nivell subatòmic. Compren les partícules subatòmiques. Perexemple protons i electrons.•Nivell atòmic. Compren els àtoms. Per exemple àtoms decarboni, àtoms dhidrogen, etc.•Nivell molecular. Compren les molècules, que són la unió de doso més àtoms. Per exemple les molècules daigua (H2O), molèculesde glucosa (C6H12O6), etc.•Nivell cel·lular. Compren les cèl·lules. Per exemple cèl·lulesnervioses, cèl·lules musculars, etc.•Nivell pluricel·lular. Compren els teixits, els òrgans, els sistemes iels aparells. Per exemple el teixit conjuntiu, el ronyó, el sistemanerviós, laparell respiratori, etc.
 5. 5. Nivells d’organització de la matèria
 6. 6. Tipus de molècules del cos humà.Són les denominades biomolècules humanes.Es classifiquen en:
 7. 7. Cèl·lules.Les cèl·lules humanes són:•Eucariotes, és a dir cèl·lules amb nucli.•Estan constituïdes per una membrana, un citoplasma i un nucli que conté elmaterial genètic o ADN.•En el citoplasma es distingeix un medi líquid o citosol i unes estructuresdenominades orgànuls cel·lulars (mitocondris, reticle endoplasmàtic,ribosomes, lAparell de Golgi, lisosomes, etc).
 8. 8. La cèl·lula
 9. 9. Membrana plasmàtica:La membrana plasmàtica és lembolcall que envolta a lacèl·lula però no laïlla del medi sinó que fa que linteriorcel·lular pugui relacionar-se amb altres cèl·lules.
 10. 10. CitoplasmaEl citoplasma és la part de la cèl·lula que en una cèl·lula eucariotaes troba entre el nucli cel·lular i la membrana plasmàtica.A l’interior hi ha els orgànuls cel·lulars
 11. 11. El nucli•És un orgànul embolicat en una membrana present en totes les cèl·luleseucariotes.•Conté gran part del material genètic de la cèl·lula, que contribueixen aformar cromosomes.•La funció del nucli és mantenir la integritat daquests material genètic icontrolar les activitats de la cèl·lula.
 12. 12. RibosomesEls ribosomes són uns orgànuls cel·lulars amb forma de petits granetsque podem trobar lliures pel citoplasma o bé enganxats en el reticleendoplasmàtic rugós (només a les cèl·lules eucariotes).Són molt importants degut a la seva intervenció en la síntesi deproteïnes de la cèl·lula.
 13. 13. MitocondrisRealitzen un conjunt de processos químics anomenats respiraciócel·lular, amb la qual es proporciona a la cèl·lula lenergianecessària per a realitzar totes les seves activitats.
 14. 14. LisosomesSón uns petits orgànuls cel·lulars que es troben en les cèl·lules animals i enalgunes de vegetals.Són petites bossetes o vesícules que contenen substàncies que intervenen en:•La digestió dels compostos que entren a la cèl·lula,•També intervenen en la destrucció dels orgànuls cel·lulars que vanenvellint.•La destrucció dels bacteris que fagociten els glòbuls blancs.Es formen a partir de plecs més o menys esfèrics que es desprenen delaparell de Golgi.
 15. 15. VacúolsSón unes cavitats més o menys esfèriques envoltades per una delicadamembrana.La seva funció és emmagatzemar substàncies ja siguin de reserva o béperquè són tòxiques per a la cèl·lula.Els podem trobar tant a les cèl·lules animals com a les vegetals.
 16. 16. Revisió dels diferents orgànuls cel·lulars 1 Cromatina 2 Nucleoplasma 3 Membrana nuclear 4 Reticle endoplasmàtic 5 Ribosomes 6 Aparell de Golgi 7 Vesícules de secreció 8 Lisosoma 9 Mitocondri 10 Membrana cel·lular
 17. 17. Diferències entre cèl·lula animal i cèl·lula vegetal
 18. 18. CÈL·LULA ANIMAL• Presenta una membrana cel·lular simple• La cèl·lula animal no té cloroplasts.• Té molts vacúols, però són petits.• Té centrosoma.• Presenta lisosomes• No realitza la funció de fotosíntesis.• Nutrició heteròtrofa.CELULA VEGETAL• Presenta una paret cel·lular, rígida que conté cel·lulosa.• Presenta cloroplasts.• Presenta pocs vacúols i de mida gran• No té centrosoma.• No té lisosomes.• Realitza la funció de fotosíntesis.
 19. 19. La divisió cel·lularLa mitosi és un procés de divisió del nucli mitjançant el qual esreparteixen les dues còpies del material genètic en dues meitats iguals,per donar lloc als nuclis de les cèl·lules filles després de la divisiócel·lular.
 20. 20. La meiosiÉs el procés de divisió cel·lular que permet a una cèl·lula diploide generarcèl·lules haploides, és a dir, amb la meitat del contingut d’ADN que la cèl·lulaprogenitora.Té lloc a les gònades i les cèl·lules que es formen són els gàmetes
 21. 21. Comparació mitosi - meiosi
 22. 22. Teixits.Són conjunts de cèl·lules especialitzades en fer una determinada activitat, moltsemblants entre si i que tenen un mateix origen embriològic.Es distingeixen:•el teixit epitelial (serveix per recobrir superfícies i per segregar substànciesgràcies a constituir glàndules),•el teixit conjuntiu (serveix per unir òrgans interns),•el teixits cartilaginós (serveix per formar estructures),•el teixit adipós (serveix com reserva energètica),•el teixit ossi (serveis per formar estructures),•el teixit muscular (serveix per fer contraccions i extensions),•el teixit nerviós (serveix per captar estímuls i emetre respostes)•la sang (serveix per transportar aliments, O2 i CO2).
 23. 23. Els teixits humans
 24. 24. Òrgans.Són estructures constituïdes per diversos teixits que conjuntament realitzenuna funció. Per exemple el cor, que és lòrgan que impulsa la sang.
 25. 25. Sistemes.Són conjunts dòrgans, formats pels mateixos tipus de teixits, que podenrealitzar actes independents.Es distingeixen 6 sistemes diferents que són:•el sistema nerviós,•el sistema muscular,•el sistema ossi,•el sistema endocrí o hormonal,•el sistema tegumentari (pell)•el sistema limfàtic. Sistema nerviós
 26. 26. Sistema ossi Sistema muscular
 27. 27. Sistema endocrí Sistema limfàtic
 28. 28. Sistema tegumentari
 29. 29. Aparells.Són conjunts dòrgans, que poden ser de teixits molt diferents, que actuencoordinadament en la realització duna funció. Per exemple laparell digestiupresenta òrgans tan diferents com les dents i lintestí que malgrat aixòcooperen per a realitzar la funció digestiva. Es distingeixen 5 aparells diferentsque són:•laparell circulatori•laparell respiratori•laparell digestiu•laparell excretor•laparell reproductor Aparell circulatori
 30. 30. Aparell respiratori Aparell excretor
 31. 31. Aparell reproductor masculí
 32. 32. Aparell reproductor femení
 33. 33. La ciència mèdicaLa medicina és la branca de les ciències de la salut que socupa deldiagnòstic i del tractament de les malalties per tal de mantenir orestablir la salut humana i també destablir un pronòstic en cas demalaltia.En un sentit ampli, abasta la ciència i la prevenció i guariment de lesmalalties humanes.
 34. 34. Anestesiologia i Reanimació Medicina física i rehabilitació Al·lergologia Medicina intensiva Anàlisis clínics Medicina interna Anatomia patològica Medicina legal i forense Aparell digestiu Medicina nuclear Angiologia i Cirurgia vascular Medicina preventiva i salut pública Bioquímica clínica Medicina del treball CardiologiaEspecialitats mèdiques Microbiologia i parasitologia Cirurgia cardiovascular Nefrologia Cirurgia general i de laparell digestiu Neurocirurgia Cirurgia oral i Maxil·lofacial Neurofisiologia clínica Cirurgia ortopèdica i Traumatologia Neurologia Cirurgia pediàtrica Obstetrícia i ginecologia Cirurgia plàstica i reparadora Oftalmologia Cirurgia toràcica Oncologia mèdica Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia Oncologia radioteràpica Endocrinologia Otorinolaringologia Estomatologia Pediatria Farmacologia clínica Pneumologia Geriatria Psiquiatria Hematologia i hemoteràpia Radiodiagnòstic Hidrologia Radiofísica hospitalària Immunologia Reumatologia Medicina de leducació física i lesport Urologia Medicina familiar i comunitària
 35. 35. FINAL DE LA PRESENTACIÓ

×