Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

яворів слайли

1,501 views

Published on

 • Be the first to comment

яворів слайли

 1. 1. "Добра людина не та, яка вмієробити добро, а та, яка не вмієробити зла"<br />Яворівська районна організація Товариства Червоного Хреста<br />
 2. 2. Історія створення:Товари́ство Черво́ного Хреста́ Украї́ни є неприбутковою, всеукраїнською, добровільною, громадською, гуманітарною організацією, діяльність якої ґрунтується на Женевських конвенціях від 12 серпня 1949 року, ратіфікованих Україною 8 липня 1954 року, а також Додаткових протоколахТовариство керується в своїй діяльності Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом.Свою діяльністьЧервонийХрест в Українірозпочавпідчас Першоїсвітової війни у Києві 18 квітня1918 року .За ініціативиМаріінськоїгромади сестер милосердяЧервоного Хреста, яка з 1878 року надавала благодійнумедичнудопомогунужденнимКиєва15-18 квітнявідбувся І З'їздТоваристваЧервоного ХрестаУкраїни.<br />
 3. 3. Наші принципи та цінності:<br />УсіскладовіМіжнародногоРуху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у своїйдіяльностікеруютьсяєдиними принципами. <br />Гуманність<br />Міжнародний Рух, виникненняякогозумовленепрагненнямнадаватидопомогувсімпораненим на полі бою без виняткуабопереваги, намагається за будь-якихобставин як на міжнародному, так і на національномурівніпопереджуватиабополегшуватистражданнялюдини. Рух покликанийзахищатижиття та здоров’я людей, забезпечуватиповагу до людськоїособистості. Вінсприяєдосягненнювзаєморозуміння, дружби, співробітництва і міцного миру між народами.<br />Неупередженість<br />Міжнародний Рух не робить будь-якогорозрізнення за расовою, релігійною, класовоюознакоюабополітичнимипереконаннями. Вінлишенамагаєтьсяполегшуватистраждання людей і в першу чергу тих, хтонайбільшецьогопотребує.<br />Нейтральність<br />Щобзберегтизагальнудовіру, Міжнародний Рух не можеприймати будь-яку сторону у збройнихконфліктах і вступати в суперечкиполітичного, расового, релігійногоабоідеологічного характеру.<br />Незалежність<br />Міжнародний Рух незалежний. НаціональніТовариства, надаючидопомогу уряду в йогогуманітарнійдіяльності і дотримуючисьзаконівсвоєїкраїни, повинні, проте, завждизберігатиавтономію, щобматиможливістьдіятивідповідно до принципівМіжнародногоРуху.<br />Добровільність<br />У своїйдобровільнійдіяльностіщодонаданнядопомогиМіжнародний Рух ні в якіймірі не керуєтьсяпрагненнямодержаннявигоди.<br />Єдиність<br />У будь-якійкраїніможе бути тількиодненаціональнеТовариство Червоного Хрестаабо Червоного Півмісяця. Воно повинно бути відкритим для всіх і здійснювати свою гуманітарнудіяльність на всійтериторіїкраїни та за ії межами.<br />Універсальність<br />Міжнародний Рух є всесвітнім. ВсінаціональніТовариствакористуютьсярівними правами і зобов’язанінадаватидопомогуодне одному.<br />
 4. 4. Яворівська районна організація входить до складу Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста і так як інші організації ТЧХ робить все можливе, щоб зробити свій внесок на користь людям. На сьогоднішній день не тільки організовує і координує діяльність організації, а й:<br />проводить співпрацю з державними органами влади<br />службами охорони здоров'я <br />Службами цивільної оборони<br />гуманітарними організаціями <br />проводить різноманітні доброчинні акції <br />вогники <br />вечори<br />концерти для дітей-сиріт, інвалідів, самотніх осіб похилого віку <br />пропагує донорство, заходи та засоби попередження травматизму інфекційних захворювань<br />засади здорового способу життя<br />
 5. 5. Яворівська районна організація Товариства Червоного Хреста забезпечує функціонування:<br />Патронажної служби, 2 патронажні медичні сестри ,які щоденно надають медико-соціальну і побутову допомогу 14 самотнім людям похилого віку та інвалідам<br />Пункту прокату. Надає в прокат інвалідні візки, ходунки для інвалідів<br />Медико-соціальної кімнати, де виконуються маніпуляції, масаж, вимірювання тиску,температури, а також надання першої невідкладної допомоги<br />
 6. 6. Патронаж волонтерів та медичних сестер<br />
 7. 7. Наша організація також проводить:<br />…. бесіди по школах м.Яворів на теми діяльність та статутні завдання Товариства Червоного Хреста,навчання по наданню першої невідкладної допомоги, по боротьбі та профілактиці з інфекційними захворюваннями СНІДу, Туберкульозу, співпрацюємо з усіма державними установами, які постійно відвідуємо….<br />
 8. 8. Програма харчування… значну увагу приділяємо дітям сиротам та напівсиротам, дітям з неблагополучних сімей. Вже понад 5 років тісно співпрацюємо з Баденським Товариством Червоного Хреста м.Фрайзбург ,Німеччина, які власне і фінансують програму харчування у м.Яворів. Це власне діти сироти, напівсироти та діти з неблагополучних сімей. Щомісячно харчуються 12 дітей, щомісяця нові у кафе від споживчого Товариства…<br />
 9. 9. Нами було проведено «Великодню акцію», завдання якої полягало у тому, щоб зібрати кошти для неблагополучних та багатодітних сімей. На зібрані нами кошти ми придбали продукти харчування для таких сімей. <br />
 10. 10. Нами було проведена акція «Захистіть себе відТУБЕРКУЛЬОЗУ» <br />
 11. 11. 22 березнями проводили змаганняволонтерськихклубівМилосердя. у змаганні взяли участь 7 шкіл,асаме:<br />Гімназіяім. Осипа <br />Маковеям. Яворів<br />СЗШ №2 <br />СЗШ №3 м. Новояворівськ<br />СЗШ смт. Івано-Франкове<br />СЗШ с. Ясниська<br />СЗШ с. Дацки<br />СЗШ с. Дрогомишль<br />І місцезайнялигімназіяім. Осипа Маковея та СЗШ №3 м. Новояворівськ<br />ІІ місцезайняли СЗШ с. Дрогомишльта СЗШ №2 м.Новояворівськ<br />ІІІ місцезайняли СЗШ с. Івано- франкове та СЗШ с.Дацки<br />
 12. 12. У всесвітній «День інваліда» нами було проведено зустрічіз цими людьми та організовано свято для них<br />
 13. 13. Нами було організовано свято Святого Миколая для дітей сирот, у якому було задіяно:одиного громадського діячаволонтерівмісцевий драматичний театр для дітей та багато інших.Також нами було організовано вертеп,у якому були задіяні волонтери та медичні сестри. Із цим вертепом ми відвідували одиноких на Різдво.<br />
 14. 14. Нашою організацією було проведене показове заняття із дітьми дитячого садка<br />
 15. 15. Наша організація обмінювалася досвідом із представниками Польського Червоного Хреста, які прибули до нас із міста Ярослава…<br />
 16. 16. Участь в акціях:<br />Акція «Дари осені». Збір овочів для Товариства Червоного Хреста.<br />Акція «Даруємтепло доброти».Постійнадопомога волонтерських загонів шкіл та організації самотнім, пристарілим особам.<br />Акція «Миколай-дітям».<br />Акція «Анти СНІД», <br />Акція «Захистіть себе від ТУБЕРКУЛЬОЗУ»<br />Акція «Весняний тиждень доброти».<br />«Великодня акція. Хто бере – наповнює руку, хто дає– наповнює серце». Збір пожертв (продуктів, солодощів, іграшок,одягу).<br />
 17. 17. Шлях по якому ми йдемо, здійснюючітакі кроки:<br />Дотримуємося здорового способу життя<br />Беремо участь у різноманітних акціях<br />Допомагаємо дітям-інвалідам<br />Проводимо благодійні акцій<br />Допомагаємо людям похилого віку<br /> Наша клятва:<br />Я – волонтер<br />І йменням цим горджуся.<br />Сьогодні і тепер за справу я беруся.<br />Турботу і любов<br />Я всім дарую людям<br />На щастя і добро.<br />Так було, є і буде.<br />
 18. 18. Дякуємо за увагу<br />

×