Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Future E-learning Bildiri Sunusu

1,293 views

Published on

İhlâs Koleji Uzaktan Eğitim Projesi (E-Learning) Projesi

Published in: Education
 • Be the first to comment

Future E-learning Bildiri Sunusu

 1. 1. Future-Learning 20103. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı<br />EDUCENTRA<br />Evde Etüt Sistemi - Sanal Sınıf <br />11 Mayıs  2010<br />
 2. 2. Azmi Aksoy<br />İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı<br />azmi.aksoy@ihlaskoleji.com<br /> <br />Salih Uyan<br />Yabancı Diller Bölüm Başkanı<br />salih.uyan@ihlaskoleji.com <br /> <br />Erdinç Aydoğan<br />Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Bölüm Başkanı<br />erdinc.aydogan@ihlaskoleji.com<br />and other teachers.<br />Proje Takımı<br />
 3. 3. EDUCENTRA,İhlas Eğitim Kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenler için geliştirilmiş web tabanlı çalışan uzaktan eğitim sistemidir. <br />EDUCENTRA, yapısı itibariyle ilk ve orta öğretim öğrencilerine hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.<br />EDUCENTRA aynı zamanda öğrencilerin sosyalleşebildikleri sosyal bir ağ olma özelliği taşımaktadır. Bu sistemde öğretmen ve öğrenciler yetkilerine göre işlem yapabilmektedir. Örneğin öğretmenler ders materyalleri ve sınav ekleyebilir, öğrenciler ise bu materyalleri izleyebilir ve online sınavlara girebilirler. Yöneticiler ise bütün bu faaliyetlerin raporlarını izleme yetkisine sahiptir.<br />Özet<br />
 4. 4. Türkiye’de birçok eğitim kurumunda uzaktan eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Ancak bunların çoğu yüksek öğretim seviyesindedir. İlköğretim ve lise seviyesinde uzaktan eğitim projeleri çok nadirdir. <br />Türkiye’deki bu ihtiyacın farkedilmesiyle başlayan proje, “Evde Etüt Sistemi- EES” ismiyle tasarlanmıştır. <br />Bu yazılımda genel olarak ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ihtiyaçları ve gelişim özellikleri göz önüne alınmıştır. <br />NiçineduCentra?<br />
 5. 5. Öğretmen ve öğrenciyi sanal ortamda buluşturacak görsel-işitsel eğitim materyallerinin hazır olduğu, web tabanlı bir eğitim platformu<br />Asenkron kısımda, Articulate Studio gibi programlarla hazırlanmış içeriklerle, öğrencilerin okulda işlemiş oldukları dersleri evde tekrar etme fırsatıx<br />Belirli öğrencilere ödev atama sistemi ve online kontrol<br />Belirli öğrencilere içerik ve doküman atayabilme sistemi<br />Öğrencilerin öğretmenleriyle biraraya geldiği, sohbet ettiği, paylaşımda bulunduğu sosyal ağ<br />Her kullanıcının kendi hesabını yönetebilmesini sağlayan profil sayfaları,<br />eduCentra projesinin ana başlıkları<br />
 6. 6. Farklı mesafelerdekiöğrencilerin farklı hızlarda aynı platformda çalışabilmelerini sağlamak<br />Kurum içinde görev yapan tüm öğretmenlerin, senkron ve asenkron eğitimleri verebilecek teknolojik alt yapıya sahip olması ve bunun için yıl boyunca hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi<br />Öğrencilerin dünyanın herhangi bir yerinden, istedikleri zaman sisteme bağlanarak eğitimlerini devam ettirebilmeleri<br />Amaçlar<br />
 7. 7. Educentra’da 4 Ana Bölüm<br />
 8. 8. Educentra sistemindeki öğrenme-öğretme materyalleri, simülasyonlar, animasyonlar, quizler, sınavlar ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır. Öğrenciler, farklı branşlarda hazırlanmış bu kaynaklara istedikleri her an ulaşarak çalışma yapabilirler.<br />Asenkron Eğitim<br />
 9. 9. Sanal sınıf, öğretmenin gerçek sınıf ortamında kullandığı hemen hemen tüm imkanlara sahiptir. İnteraktif beyaz tahta sayesinde öğretmen tıpkı sınıfta olduğu gibi dersini işleyebilir ve sınıfı yönetebilir. <br />Sanal sınıf gerçek sınıf ortamının bir simülasyonu olarak adlandırılabilir. Aynı anda birçok sınıf açılabilir ve bu sınıflara onlarca öğrencinin kaydı yapılabilir. <br />Sanal Sınıf<br />
 10. 10. En sık kullanılan ölçme değerlendirme araçları çoktan seçmeli testler, doğru/yanlış sınavları ve kısa cevaplı sınavlardır. Bu sınav türlerinin hepsi educentra sistemi içinde mevcuttur ve raporlama sistemi her öğrencinin ne durumda olduğunu net bir şekilde göstermektedir. <br />Online Testler/Quizler<br />
 11. 11. www.educentra.comöğrencilen canlı sınıflara katılabilmelerine, canlı dersler için kayıt yapabilmelerine, ödevleri online olarak almalarına ve arkadaşlarıyla sohbet ederek, paylaşımda bulunabilmelerine imkan sağlamaktadır. <br />Bu sistemde öğrenciler ve öğretmenler de biraraya gelerek çeşitli konuları tartışabilmektedir. <br />Sosyal Ağ<br />
 12. 12. Uzaktan eğitim, örgün eğitim alma fırsatı bulamayan insanlara yeni bir şans vermesi sebebiyle modern bir eğitim uygulaması olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki yıllarda uzaktan eğitim sistemlerinin çok daha yaygınlaşacağı kesindir. <br />Öğrencilere sunduğu esneklik, bireysellik ve eşitlik gibi özelliklerinden dolayı birçok eğitim kurumu yakın zamanda bu sisteme geçiş yapacaktır.<br />Çünkü zamandan ve mekandan bağımsız, esnek bir eğitim programı herkes için en mükemmel öğrenme platformunu oluşturmaktadır. <br />Gelecekte Uzaktan Eğitim<br />Diğer Projelerimiz<br />
 13. 13. Tercih Robotu Sistemi<br />Öğrencilerin kendi başına, tercih kılavuzunda kaybolmadan istediği bölümleri filtrelemesini sağlayan ücretsiz bir hizmet.<br />İhlas Koleji bünyesinde geliştirildi.<br />Veritabanını otomatik olan güncelleyen yapısı var.<br />Pratik ve kullanışlı<br />
 14. 14. WorkSheetBank Sistemi<br /> Yabancı dil öğretmenlerinin geliştirdiği worksheetleri öğrencilerin kullanıcı adı ve şifrelerini girerek erişmelerini sağlayan sistem.<br />Bunun için bilgilendirici bir doküman öğrencilere ulaştırıldı.<br />Öğretmenlere Microsoft Office Publisher programı kullanılarak worksheet geliştirme eğitimi verildi<br />bilal / 30425<br />
 15. 15. Online Sınav Sistemi (sinavagir.com)<br /> İhlas Koleji öğretmenlerince geliştirilen SBS ve ÖSS deneme sınavlarının Türkiye’de ki bütün öğrencilere ücretsiz sunulmasını hedefleyen proje 2 yılı geride bıraktı. <br />Projede onbinlerce kullanıcıya eriştik. Online sınav sistemine yeni bir soluk getirdi.<br />Tablet sistemleri ile kullanabilir hale geldi.<br />
 16. 16. Future-Learning 20103. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı<br />EDUCENTRA<br />Evde Etüt Sistemi - Sanal Sınıf <br />11 Mayıs  2010<br />

×