Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Suurryhmien verkkototeutuksen suunnittelu

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 22 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Suurryhmien verkkototeutuksen suunnittelu (20)

More from eamkhanke (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Suurryhmien verkkototeutuksen suunnittelu

 1. 1. Webinaari 11.4. klo 13.00-14.00 Suurryhmien verkkototeutuksen suunnittelu 25.4.2019
 2. 2. SUURRYHMIEN VERKKOTOTEUTUSTEN SUUNNITTELU Esiintyjät: • Juha Kuula, Jyväskylän amk • Katri Rissanen, Kaakkois-Suomen amk • Ari Haasio, Seinäjoen amk 25.4.2019 Webinaarissa opettajat jakavat hyviä käytänteitään ja toimintamallejaan suurryhmille suunnattujen verkkototeutusten järjestämiseen.
 3. 3. 25.4.2019 SUURRYHMÄOPETUKSEN HAASTEITA VERKOSSA Ajattelumallit Arviointi - Mitä, miten, kuka? - Ryhmän/ryhmien rooli - Itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan tekemä arviointi - Formatiivinen vs. summatiivinen Vuorovaikutus - Mitä, miten, minkä verran Ohjaus - Alku kriittinen - Selkeät, yksiselitteiset ja riittävän konkreettiset ohjeet - Johdonmukaisuus ja ennakointi Arviointi ? Palaute ? Ohjaus ?
 4. 4. Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa Juha Kuula, JAMK
 5. 5. Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa
 6. 6. Opintojakson yleiskuvaus • Laajuus 5 op • Verkkototeutus • Arviointiasteikko: Hyväksytty /Hylätty • Tarve havaittu useammalla tekniikan alalla, Excel -kurssit yleensä liiketalouden alalta • Pilotointi pienellä opiskelijaryhmällä K18, Summersemester18, CO S18 ja K19 • Sisältöaiheita tekniikan eri aloilta, opintojaksoa rakennettaessa opettajatiimi. Anne Rantakaulio toteutuksessa mukana Hakufunktiot, Loogiset funktiot, Tilastollinen datan käsittely, Analyysityökalut (Anne), Tietojen tarkistaminen ja tavoitteen haku, Makrot ja lomakeohjausobjektit, Sovellusten yhteiskäyttö, Pivot Toteutus 8K0z1 8S0y1 9K0y1 Jamk opiskelijat 11 36 54 Muut opiskelijat (CO + avoin AMK) 106 114 100 Ilmoittautuneita yhteensä 117 150 154 Ei aloittanut % 22 % 17 % 18 % Suoritus % aloittaneista 76 % 85 % kesken
 7. 7. Suoritukset • Kaikki tehtävät suoritettava hyväksytysti • Ennakkotehtävä • Opiskelija tutustuu opintojakson työtilaan ja tehtäviin • Luo itselleen työpäiväkirjan ja arvioi siihen edellä tutustumansa perusteella ajankäyttönsä • Aikatauluttaa opintojakson • Ohjatut videoharjoitukset • Ruutukaappausvideoita, jossa tehdään videon mukaan. Videoissa sisältöselostus • Saavutettavuus, ei tekstitystä, mutta materiaali ja tehtävät löytyvät myös tekstinä • Videoharjoituksia soveltavat tehtävät • Ei tehdä videon mukaan, vaan ongelmatehtävä, joka ratkaistaan itsenäisesti • Oma sovellus +vertaisarviointi • Tehdään jokaisesta aiheesta -> saadaan jaettua ideoita kollektiivisesti • Opiskelija miettii missä muualla (kuin tehtävien esimerkki) voisi käyttää ko. toimintoa ja toteuttaa tästä oman sovellustyökirjan. • Jokainen vertaisarvioi vähintään kahta jonkun muun tekemää sovellusta • Työpäiväkirja • Opiskelija kirjaa opintojaksoon käyttämänsä työajan puolen tunnin tarkkuudella
 8. 8. Kokemuksia toteutuksista • Ei ole skaalautuva opintojakso • Ehdottomasti aikataulutettu, mutta voi tehdä nopeammin • Opintojakson kaikki materiaali ja tehtävät oltava valmiina ennen aloitusta • Jonkin muotoinen ohjaus tarjolla (tässä viikoittainen verkko-ohjaus) • Lueta työtila kollegoilla • Tämän tyyppiset tehtävät koeponnistettava ennen toteutusta • Kaikista tehtävistä pienikin palaute on parempi kuin vain hyv/hyl tai pisteet
 9. 9. 1. Opiskelijat: Toteutussuunnitelma kertoi selkeästi opintojakson tavoitteet ja sisällöt 2. Opiskelijat: Opintojakson lähtötasovaatimukset löytyivät opintojaksokuvauksesta 3. Opiskelijat: Työtavat toimivat hyvin suhteessa opintojakson osallistujamäärään 4. Osaamistavoitteet, oppimisprosessi ja pedagogiset ratkaisut: Opintojakson sisältö tuki osaamistavoitteitteni saavuttamista 5. Osaamistavoitteet, oppimisprosessi ja pedagogiset ratkaisut: Opintojakson työtavat tukivat osaamistavoitteitteni saavuttamista 6. Tehtävät: Opintojakson arviointikriteerit olivat verkkoalustalla. 7. Tehtävät: Opintojakson aikataulu oli selkeästi ilmoitettu verkkoalustalla. 8. Tehtävät: Opintojakson tehtävänannot olivat ymmärrettäviä. 9. Tehtävät: Opintojakson tehtävät linkittyivät työelämään 10. Tehtävät: Opintojaksolla oli mahdollista hyödyntää erilaisia teknologisia ratkaisuja, mm. ääni, video, kuva ja erilaiset tekstit. 11. Sisältö ja aineisto: Opintojaksolla käytetyt aineistot olivat helposti saatavilla 12. Työvälineet: Tieto opintojakson suorittamiseen vaadittavasta peruslaitteistosta ja muista tarvittavista sovelluksista löytyi opintojaksokuvauksesta 13. Työvälineet: Verkkotyövälineet tukivat oppimista ja osaamistavoitteita 14. Vuorovaikutus: Opettajalla ja opiskelijalla oli mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen verkossa. 15. Vuorovaikutus: Opintojaksolla oli mahdollisuus toisilta oppimiseen ja kokemusten jakamiseen verkossa. 16. Ohjaus ja palaute: Ohjauksen vastuuhenkilöt, kanavat ja aikataulut löytyivät helposti verkkoalustalta. 17. Ohjaus ja palaute: Opintojaksolla saatu ohjaus ja palaute oli oikea- aikaista ja sitä oli saatavilla koko opintojakson ajan. 18. Ohjaus ja palaute: Opintojaksolla oli mahdollisuus saada palautetta muilta opintojakson opiskelijoilta. 19. Arviointi: Arviointia tapahtui koko opintojakson ajan. 20. Arviointi: Arvioinnissa hyödynnettiin monipuolisia menetelmiä. 21. Arviointi: Opintojaksolla tehtiin itsearviointia verkkoalustan työvälineitä käyttäen. 22. Käytettävyys ja ulkoasu: Opintojakson rakenne ja etenemisen vaiheet oli esitetty selkeästi 23. Tukipalvelut: Opintojaksolla oli mahdollisuus saada teknistä tukea. Palautekysymykset
 10. 10. 25.4.2019 Juha Kuula juha.kuula@jamk.fi
 11. 11. AKUUTIT HAAVAT – TEHOKAS HOITO Verkkokurssi 5 op Katri Rissanen & Sari Virkki, Xamk
 12. 12. • Kaikille aiheesta kiinnostuneille • Nonstoppina paitsi Summersemester/Campusonline • ”Perusmoodlekurssi”- koostuu osioista, joissa oma teema • Johdanto haavahoitoon • Haavan tehokas hoitotyö • Haavahoidon prosessi • Traumaattiset haavat • Kirurgiset haavat • Painehaavojen ehkäisy ja hoito • Kertaus ja reflektio Akuutit haavat –tehokas hoito
 13. 13. Johdanto
 14. 14. • Materiaali pdf-tiedostoina, mukana videoita, www-sivustoja • Jokaisen teeman lopussa itsekorjautuva tentti • Kurssin lopussa kertaustentti + reflektiotehtävä Reflektiotehtävä: Pohdi oppimaasi (word max. 3 A4). 1. Katso kertaava videoluento ja haavanhoitovideo. Videossa kuvattu haava on saatu tapaturmaisesti autosta ulos astuttaessa, mutta paraneminen ei ole edennyt toivotulla tavalla. • Havainnoi aseptiikkaan liittyvää toimintaa? • Mitä kehittäisit tai tekisit toisin? • Kuvaa kaksi havaintoa, jotka jäivät haava-videosta erityisesti mieleen 2. Vastaa pohdinnassasi lisäksi seuraaviin kysymyksiin: • Mitä opin jaksolla? • Miten voin hyödyntää oppimaani työssäni, opiskelussani tai harjoittelussani? • Mihin kiinnitin erityisesti huomiota tai mikä yllätti minut, miksi?
 15. 15. MIKSI NÄIN? • 2018 keväästä lähtien opintojakson on suorittanut 513 opiskelijaa (ilmoittautuneita 728). • Sähköpostiviestintää aluksi melko paljon, siksi yksinkertainen toteutus, selkeä ohjeistus tärkeää • kyselyjä mm. • kirjallisen todistuksen saamisesta tarkemmat ohjeet moodleen • arvosanan siirtymisestä omaan järjestelmään ohjeistus PURO-palvelusta • voiko kurssia vielä suorittaa, kun on vähän aloitus myöhästynyt ohjeistus moodleen • Materiaalit pdf-tiedostoina, ei linkkejä eri sivustoille – näin varmistetaan, että kaikki pääsevät lukemaan materiaaleja. • Toki tämä vaatii materiaalin päivitystä enemmän • Kaksi opettajaa kurssilla on hyvä, koska arviointeja voi tehdä sujuvasti yhdessä tai jakaa vastuuta kuormituksen mukaan. • Arvioinnit joka kuukauden viimeinen viikko • Arviointikirjasta katsomme, että kaikki tehtävät ovat hyväksytysti suoritettu • Reflektio
 16. 16. • Itsekorjautuvien tenttien lisäksi on reflektiotehtävä, joka on kuitenkin nopeasti luettavissa ja pohdintojen kautta saa hyviä ideoita kurssin kehittämiseksi. • Esim. Ravitsemus osana haavahoitoa –osiossa käsitellään proteiinin lähteitä. Eräs opiskelija, joka on kasvissyöjä toi esiin, että kasvissyöjien näkökulmaa tässä asiassa voisi tuoda enemmän esiin ja näin teimme.
 17. 17. Palaute • Tämä oli kiva kurssi ja opiskelu oli tehty helpoksi. Tästä jäi enemmän päähän, kun sai rauhassa lukea materiaalit ja mitata omaa oppimista testeillä. Materiaalit oli selkeät ja niihin oli koottu vain ydinasiat, eikä sellaista samaa toistavaa liibalaabaa. :D • Plussaa:+ kuvia haavoista -- täten helpompi painaa haavatyypit mieleen+ pieni mitä osaan -testi jokaisen uuden kokonaisuuden lopussa oli todella hyvä juttu Kehitettävää:- olisin kaivannut vielä enemmän/syvällisempää tietoa puremahaavoista ja muista haavoihin eläimiin liittyvistä asioista, jotka pitää ottaa huomioon (esim. eläimen kuola haavassa) • Mahtavasti ja selkeästi toteutettu verkkokurssi. Diat olivat selkeitä ja asiat jaoteltu hyvin. Tentit yksinkertaisia eikä kompakysymyksiä juurikaan ollut. Kaiken kaikkiaan kurssista tuli itsevarma olo, oppi meni perille vaivattomasti. • Sain uutta tietoa haavoista ja hoitomateriaalin valitsemisesta, loistava kurssi ja hyvä tapa toteuttaa. Tällaisia kursseja lisää :) Kiitos! • Enemmän videoita ja kuvia • Jotain luento videota olisin kaivannut • Oman oppimistyylini kannalta opin enemmän kuuntelemalla ja kuulemalla erilaisia tapauksia/kokemuksia käsiteltävänä olevasta aiheesta. Ja siksi ehdotankin lyhyiden videoiden nauhoittamista, joissa syvennetään asiaa.
 18. 18. PALAUTE KA 4,8 • Luentovideoita tulossa • Kuvien hankinta haastavaa – mutta mielessä  • Palaute hyvää niin opiskelijoilta kuin alan ammattilaisilta
 19. 19. 25.4.2019 Katri Rissanen katri.rissanen@xamk.fi
 20. 20. 25.4.2019 Ari Haasio Seinäjoen amk
 21. 21. 25.4.2019 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän Seuraava eAMK –webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa 25.4. klo 14 eAMK:ssa kokeiltiin työvälineitä ja sovelluksia erityyppisissä ohjaustilanteissa. Webinaarissa kuullaan kokeilujen tuloksista.

×