Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ristiinopiskelun
opintopolun kehittäminen
palvelumuotoilun keinoin
EduFutura Jyväskylä -kesäopinnot
Anitta Kääriäinen
Opin...
Toimeksiantajat
● Jyväskylän ammattikorkeakoulu
● Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto
● Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (...
EduFutura Jyväskylä -yhteistyöverkosto
Kuva: Linda Saukko-Rauta 2016
Anitta Kääriäinen
Ristiinopiskelu
• Ristiinopiskelulla tarkoitetaan opiskelijalle luotua mahdollisuutta opiskella toisen oppilaitoksen
tarjo...
Anitta Kääriäinen
Tutkimuksen toteuttaminen
Pilotti, kesällä 2017 opintoja tarjosivat: Jamk, Jyu Avoin yo ja Aikuisopisto
...
Anitta Kääriäinen
Ristiinopiskelijan opintopolku, kesä 2017
Anitta Kääriäinen
Palvelumalli, EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot 2017
Anitta Kääriäinen
Tutkimustulokset:
ristiinopiskelun kriittiset pisteet ja kehittämisehdotukset
Tutkimuksessa saatiin esil...
Anitta Kääriäinen
Ristiinopiskelupolun kriittiset pisteet - opiskelijat (1/2)
• Opintotarjonta kolmessa eri paikassa, www-...
Anitta Kääriäinen
Ristiinopiskelupolun kriittiset pisteet - opiskelijat (2/2)
• Ohjeistukset kaikilla omilla www-sivuilla,...
Anitta Kääriäinen
Ristiinopiskelupolun kriittiset pisteet – opintohallinto (1/2)
• Opintarjonnan kokoamisessa oli kiire.
•...
Anitta Kääriäinen
Ristiinopiskelupolun kriittiset pisteet – opintohallinto (2/2)
• Jos opiskelija olisi perunut opintoihin...
Anitta Kääriäinen
Tietojärjestelmät: Jamk, Jyu Avoin yo ja Gradia
Anitta Kääriäinen
Johtopäätökset
● Suurimmat haasteet liittyivät opintojen löydettävyyteen ja tiedottamiseen, erilaisiin t...
Anitta Kääriäinen
Johtopäätökset
Digitaalisen tiedon paremman hyödyntäminen
• Tulevaisuudessa tiedonhallinta ja digitaalis...
Anitta Kääriäinen
Jatkotutkimus- ja kehitysaiheita
• Miten palvelumuotoilun tulosten kautta syntynyttä uutta palvelumallia...
Anitta Kääriäinen
Tulevaisuuden visio – uudenlainen ristiinopiskelukokemus
Kiitos!
Lisätietoja:
Anitta Kääriäinen
anitta.kaariainen(at)jamk.fi
Puh. 040 526 2089
Theseus: http://www.urn.fi/URN:NBN:f...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 1 Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 2 Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 3 Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 4 Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 5 Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 6 Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 7 Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 8 Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 9 Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 10 Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 11 Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 12 Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 13 Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 14 Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 15 Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 16 Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 17 Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot Slide 18
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot

Download to read offline

5.4.2018 webinaarin materiaalit

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot

 1. 1. Ristiinopiskelun opintopolun kehittäminen palvelumuotoilun keinoin EduFutura Jyväskylä -kesäopinnot Anitta Kääriäinen Opinnäytetyö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Sähköinen asiointi ja arkistointi Tradenomi (YAMK), tietojenkäsittely
 2. 2. Toimeksiantajat ● Jyväskylän ammattikorkeakoulu ● Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto ● Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (Gradia) - ammattiopisto, aikuisopisto, oppisopimus- keskus ja Jyväskylän lukiot ja Jämsän ammattiopisto Gradia 1.1.2018 • Gradia Jyväskylä: ammattiopisto, aikuisopisto, oppisopimuskeskus ja Jyväskylän lukiot • Gradia Jämsä Anitta Kääriäinen
 3. 3. EduFutura Jyväskylä -yhteistyöverkosto Kuva: Linda Saukko-Rauta 2016 Anitta Kääriäinen
 4. 4. Ristiinopiskelu • Ristiinopiskelulla tarkoitetaan opiskelijalle luotua mahdollisuutta opiskella toisen oppilaitoksen tarjoamia opintoja. • Ristiinopiskelusta sovitaan oppilaitoksien välisellä yhteistyösopimuksella. • Ristiinopiskelumuotoja ja yhteistyösopimuksia voi olla erilaisia (ja useita). • Väljä yhteystyö, jossa yhteistyökorkeakoulut ja/tai toisen asteen oppilaitokset tarjoavat yksittäisiä opintojaksoja tai -opintokokonaisuuksia yhteiseen opintotarjontaan. • Opetusyhteistyö, jossa yhteiseen tarjontaan sovitun opintojakson toteuttavat opettajat ovat kahdesta sopimukseen piiriin kuuluvasta oppilaitoksesta. • Opetussuunnitelmayhteistyö, jossa sopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset sopivat opetussuunnitelman mukaiset kokonaisuudet, joita opiskelijat voivat suorittaa yhteistyöoppilaitoksessa osaksi omaan tutkinto-opetussuunnitelmansa. • Yhteinen koulutus, jossa osa tutkinnosta suoritetaan kotioppilaitoksessa ja osa yhteistyösopimuksessa määritellyssä oppilaitoksessa.  Opetussuunnitelmayhteistyö ja yhteinen koulutus >> ei tarvita toisen oppilaitoksen opintojen hyväksilukemismenettelyä, koska opinnot on määritelty jo opetussuunnitelmatasolla osaksi tutkintoa. (Hautakangas, S., ym. 2017) Anitta Kääriäinen
 5. 5. Anitta Kääriäinen Tutkimuksen toteuttaminen Pilotti, kesällä 2017 opintoja tarjosivat: Jamk, Jyu Avoin yo ja Aikuisopisto Teemahaastattelut loka-marraskuussa 2017, aineiston litterointi joulukuu 2017 Haastateltavat (opiskelijat ja opintohallinnon toimijat): 1. Kesän 2017 EduFuturan yhteisen tarjonnan opintoihin osallistuneet opiskelijat 2. Opintohallinnon toimijat, asiantuntijat (Jamk, Jyu avoin yliopisto, Jkky) Opiskelijat: 5 (2 Jamk, 1 Jyu ja 2 Jkky) Opintohallinnon toimijat: 8 (3 Jamk, 2 Jyu Avoin yo ja 3 Jkky/Gradia) Teemat: 1. Opintotarjonta ja saavutettavuus 2. Ilmoittautuminen, opintosuunnitelman muutos tai peruminen 3. Opintojen aloittaminen, verkkotunnukset ja opiskeluaika 4. Opintojen valmistuminen ja opiskeluoikeuden päättyminen 5. Toimintaympäristö
 6. 6. Anitta Kääriäinen Ristiinopiskelijan opintopolku, kesä 2017
 7. 7. Anitta Kääriäinen Palvelumalli, EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot 2017
 8. 8. Anitta Kääriäinen Tutkimustulokset: ristiinopiskelun kriittiset pisteet ja kehittämisehdotukset Tutkimuksessa saatiin esille ristiinopiskelun opintopolun palvelutuokiot ja kontaktipisteet/kriittiset pisteet, joita parantamalla saadaan opiskelijan ristiinopiskelun opintopolkua sujuvammaksi. Kriittisiä pisteitä tai muutoin parannettavia kohtia löytyi jokaisesta asiakokonaisuuksista, koska EduFutura-verkostossa kolme oppilaitosta ja kaikilla omat toimintatavat: 1. opintotarjonta ja saavutettavuus 2. ilmoittautuminen, opintosuunnitelman muutos tai peruminen 3. opintojen aloittaminen, verkkotunnukset ja opiskeluaika 4. opintojen valmistuminen ja opiskeluoikeuden päättyminen ja 5. toimintaympäristö. Kriittiset pisteet ja kehittämisehdotukset opintopolun vaiheisiin on esitetty molemmista näkökulmista: • opiskelijat • opintohallinto
 9. 9. Anitta Kääriäinen Ristiinopiskelupolun kriittiset pisteet - opiskelijat (1/2) • Opintotarjonta kolmessa eri paikassa, www-sivut (Jamk, Jyu Avoin yo, Gradia). • www.edufutura.fi -sivut rakennettiin loppukesästä 2017. • Kiireaikataulu + muut kesätarjonnat (oppilaitoksen oma kesätarjonta, summer semester ..). • Ilmoittautumisajat poikkesivat, liian lyhyet ilmoittautumisajat (hops-keskustelut). • lukuvuoden/jaksojen ovat ajoitukset erilaiset. • Kiintiöpaikat, nopeimmat saivat opiskelupaikan. • Sama opintojaksototeutus oli useassa paikassa tarjolla. • Opiskelija saattoi ilmoittautua vahingossa väärää kautta. • Tiedotus ja viestintä, kaikilla erilainen tapa viestinnässä ja käsitteissä eroja. • Opiskele kesällä -kokonaisuus opiskelijoille epäselvä (monta eri opintotarjontaa ja eri paikoissa). • Opettajat eivät tunteneet EduFutura-kesäopintotarjontaa, keille tarkoitettu? (hops-keskustelut). • Vahvistusviesti opintoihin pääsemisestä, ajallinen viive (työ tehdään manuaalisesti). • Vahvistusviestissä oppilaitoskohtaiset toimintaohjeet. • Ilmoittautumisen peruminen. • Tehtävä kirjallisesti, omat toimintatavat (sähköinen lomake Jamk, Jyu Avoin yo).
 10. 10. Anitta Kääriäinen Ristiinopiskelupolun kriittiset pisteet - opiskelijat (2/2) • Ohjeistukset kaikilla omilla www-sivuilla, opiskelijan piti itse etsiä (ohjeista tiedotettiin vahvistusviesteissä). • Oppilaitoksissa omat verkkotunnukset, jotka opiskelija sai tarvittaessa. • HAKA-tunnistautuminen ei mahdollista (ei mahdollista Jyu Avoin yo ja Gradia). • Exam-tenttiminen, Jamkissa ja Jyväskylän yliopistossa, ei avoimessa yliopistossa. • Verkkotentit mahdollisia myös optimassa ja yliopiston Koppa-alustalla. • Opintosuoritusote piti pyytää Front Officesta, sai paperilla, ajallinen viive. • Puro-palvelua ei voida hyödyntää (Jamk ja ja Jyu on käytössä, mutta ei Avoimessa yo:ssa ja Gradiassa). • Ahot-menettelytapa, opiskelijan itse laitettava hyväksiluku vireille, lomake + opintorekisteriote. • Ajallinen viive ennen kuin suorituksen sai oman tutkinnon opintorekisteriin. • Toisen asteen suoritusten hyväksyminen korkeakouluopintoihin? • Monimuotoinen toimintaympäristö, -tietojärjestelmät ja toimintatavat. • Avain ja/tai lupakäytänteet toisen oppilaitoksen kampukselle, tarvitaanko? • Tämän hetkinen toimintamalli EF-ristiinopiskelussa vaatii opiskelijalta aktiivisuutta.
 11. 11. Anitta Kääriäinen Ristiinopiskelupolun kriittiset pisteet – opintohallinto (1/2) • Opintarjonnan kokoamisessa oli kiire. • Yhteinen tarjonta koottiin kolmelle eri www-sivulle (Jamk, Jyu avoin yo, Gradia). • www.edufutura.fi -sivut eivät olleet vielä käytössä, rakennettiin loppukesästä 2017. • Ei valmista toimintamallia, kaikki sovelsivat maksullisen koulutuksen toimintatapoja ja -prosesseja. • Manuaalisesti rakennettuja ja ylläpidettäviä ratkaisuja. • Kaikilla oma erillinen ilmoittautumislomake, maksuttomia opintoja sovitulle kohderyhmälle. • Ilmoittautumisten käsittely. • Haasteena EduFutura-verkoston kohderyhmä, tutkinto-opiskelijat (Jamk, Jyu Avoin yo, Gradia). • Miten tunnistetaan verkoston tutkinto-opiskelijaksi? • Onko tutkinto-opiskelija ja läsnäoleva kotioppilaitoksessa? • Ilmoittautumisessa kaksi toimenpidettä: kirjaaminen kohdeoppilaitoksen opiskelijaksi (tunnistus koodeilla) ja opintojaksolle kiinnittäminen. > Opiskelijoiden tunnistamiseen ei ole tällä hetkellä työvälineitä. • Opintojaksototeutus tarjolla useassa paikassa. • Opiskelija saattoi ilmoittautua ns. väärää kautta, josta aiheutui manuaalisesti tehtävää selvitystyötä.
 12. 12. Anitta Kääriäinen Ristiinopiskelupolun kriittiset pisteet – opintohallinto (2/2) • Jos opiskelija olisi perunut opintoihin ilmoittautumisen. • Peruminen ja verkkotunnuksen lukitseminen manuaalisesti. • Varsinaisia perumisia ei pilotissa ollut, jotkut opiskelijat jättivät opinnot kesken ilmoittamatta siitä kenellekään. • Ohjaus, kesäajan päivystys, jokaisella omat toimintatavat ja yhteydenottokanavat, ohjeet www-sivuilla. • Suoritustiedot eivät siirry sähköisesti oppilaitoksesta toiseen. • Opintorekisteriote tulostettiin paperille, allekirjoitettiin, leimattiin ja postitettiin opiskelijalle. • Toiminta pyörii järjestelmien ehdoilla, kaikilla omat/erilaiset tietojärjestelmät. • Oppilaitoksien omien tietojärjestelmien välillä myös manuaalisesti tehtäviä työvaiheita (tarkistustoimenpiteitä), tiedot eivät siirry automaattisesti. • Mitä enemmän tarjontaa/opiskelijoita, manuaalinen työ lisääntyy samassa suhteessa. • Tilastot: opiskelijamäärät ja suoritetut opintopisteet. > Saatiin jokaisen oppilaitoksen opintietohallintojärjestelmästä. • Yhteinen tarjonta, opintojaksot -tilastot ja yhteenveto tehtiin manuaalisesti, excel.
 13. 13. Anitta Kääriäinen Tietojärjestelmät: Jamk, Jyu Avoin yo ja Gradia
 14. 14. Anitta Kääriäinen Johtopäätökset ● Suurimmat haasteet liittyivät opintojen löydettävyyteen ja tiedottamiseen, erilaisiin tietojärjestelmiin sekä manuaalisesti tehtäviin toimenpiteisiin. ● Kiteytetysti sanottuna ristiinopiskelun opiskelijan opintopolun kehittämisen suurimmat haasteet ovat säännöt, joita on noudatettava (kuten tutkintosääntö) ja teknologia (erilaiset tietojärjestelmät). • Opintohallinnossa on paljon tietoa digitaalisessa muodossa joka oppilaitoksessa/korkeakouluissa, mutta se on pirstaleisena eri tietojärjestelmissä. Kaikissa EduFutura-verkoston oppilaitoksissa tulossa järjestelmämuutoksia. Kokonaiskuva: tiedonsiirto, rajapintamäärittelyt ja tietovirrat • Mitkä tiedot ovat oleellisia? • Ohjeistukset opiskelijoille ja henkilökunnalle (opettajat, opintohallinto) Kolme tasoa: 1. Oppilaitoksien/korkeakoulujen omien tietojärjestelmien välillä 2. Oppilaitoksien/korkeakoulujen väliset tiedonsiirrot 3. Opintohallinnon kansalliset, keskitetyt palvelut (Virta, Koski)
 15. 15. Anitta Kääriäinen Johtopäätökset Digitaalisen tiedon paremman hyödyntäminen • Tulevaisuudessa tiedonhallinta ja digitaalisen tiedon parempi hyödyntäminen tulee helpottumaan muun muassa eAMK-hankkeen ja Tampereen ristiinopiskelun kehittäminen - hankkeen sekä kansallisten tietovarantojen hyödyntämisen myötä (Virta ja Koski). • Ristiinopiskelupilotit • Tampereen ristiinopiskeluhankkeen keskeisinä tavoitteina on toteuttaa taustajärjestelmistä riippumaton korkeakouluille yhteinen ristiinopiskelun malli ja järjestelmäkokonaisuus sekä tietojärjestelmäratkaisu. Yksi tavoitteista on, että opiskelija saa oikean ja ajantasaisen tiedon tarjonnasta ja ilmoittautumistiedoista. Samalla järjestelmien kautta voidaan varmistaa ja varmentaa opiskelijan opiskeluoikeus- ja läsnäolotiedot kotikorkeakoulusta. • Rakennetaan ja hyödynnetään keskitettyä järjestelmää/palveluväylää
 16. 16. Anitta Kääriäinen Jatkotutkimus- ja kehitysaiheita • Miten palvelumuotoilun tulosten kautta syntynyttä uutta palvelumallia voitaisiin verrata ja arvioida entiseen palveluun. • Määriteltäisiin kriteerit, joiden kautta voitaisiin arvioida, onko opiskelijan kokemus palvelun paranemista lisääntynyt. • Maksuttomuus vai maksullisuus ja kohdennetut opinnot tietylle ryhmälle. • Jos ristiinopiskeluyhteistyössä liikuu raha, miten tämä maksuliikenne tulisi hoitaa? • Miten tietylle ryhmälle tai alan opiskelijoille kohdennetut opinnot, ilmoittautumiset ym. hoidettaisiin? • Opettajat: • Tekijänoikeus- ja vastuuasiat (jos toteutetaan yhteisiä verkko-opintojaksoja) opintojen sisältöjen tuottamisesta oppimisalustoille. • Kenellä on oikeus sähköisiin aineistoihin vai ovatko materiaalit yhteisessä omistuksessa? • Yhteistyösopimuksessa sovittavia asioita • Opiskelijat: • Millainen puolto- tai hyväksilukemismenettely edellytetään vai edellytetäänkö toisessa oppilaitoksessa opiskelijan suunnitteilla suoritettavista opinnoista? • OPS - mihin toisessa oppilaitoksessa/korkeakoulussa suoritetut opinnot sijoitetaan tai sijoittuvat opiskelijan omaan tutkintorakenteeseen. • Kuinka paljon voi opiskella ristiin?
 17. 17. Anitta Kääriäinen Tulevaisuuden visio – uudenlainen ristiinopiskelukokemus
 18. 18. Kiitos! Lisätietoja: Anitta Kääriäinen anitta.kaariainen(at)jamk.fi Puh. 040 526 2089 Theseus: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802222714

5.4.2018 webinaarin materiaalit

Views

Total views

162

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×