Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppimateriaalin valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla

267 views

Published on

Diaesitys on eAMK:n webinaarista 15.11.2018. Voit katsoa webinaarin jälkikäteen täältä: https://youtu.be/ANRtIvza6_0

Webinaarissa esiteltiin opas, jonka tarkoitus on auttaa opettajia oppimateriaalien valinnassa ja käytössä AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla.

Oppimateriaaleilla tarkoitetaan erilaisia elektronisia ja painettuja aineistoja, esimerkiksi verkkosivuja, verkkolehtiä, e-kirjoja ja kuvia.

Oppaan suunnittelussa on hyödynnetty eAMK-hankkeessa määriteltyjä verkkototeutusten laatukriteereitä sekä keväällä 2018 tehtyä kyselyä, jonka avulla selvitettiin eAMK-pilottiopintojaksoja tekevien opettajien oppimateriaalien käyttöä ja niiden käyttöön liittyviä haasteita.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Oppimateriaalin valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla

  1. 1. Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla Aino Helariutta / 15.11.2018
  2. 2.  Opettajille, jotka tekevät verkko-opintojaksoja ammattikorkeakoulujen yhteiseen verkko- opintotarjontaan.  Oppimateriaaleilla tarkoitetaan erilaisia elektronisia ja painettuja oppimateriaaleja esimerkiksi verkkosivuja, verkkolehtiä, e-kirjoja, kuvia.  Oppaan taustalla eAMK verkkototeutusten laatukriteerit  Oppaan taustalla kysely  Opas syntynyt Seamkin ja Laurean yhteistyönä OPAS eAMK- hankkeelle
  3. 3. KESKEINEN SISÄLTÖ – YHTEISET PELISÄÄNNÖT  Oppimateriaalien käyttöön liittyvät tekijänoikeudet  Avoimen verkon aineistojen tekijänoikeudet, etsiminen, linkittäminen ja viittaaminen  Lisensoitujen verkkoaineistojen käyttö ja käyttöoikeudet  Painetut aineistot ristiinopiskelussa  Kopioston kopiointilupa  CC-lisenssin valinta ja käyttö  CC-lisensoitujen oppimateriaalien etsiminen
  4. 4. https://libguides.laurea.fi/oppimateriaalienvalintajakayttoAMKienyhteisillaverkkoopintojaksoilla https://bit.ly/2OA4avI
  5. 5. OPPAAN TEKIJÄT  Aino Helariutta, informaatikko, Laurea ammattikorkeakoulu  aino.helariutta@laurea.fi  Jaana Latvanen, informaatikko, Seinäjoen ammattikorkeakoulu  jaana.latvanen@seamk.fi  Hanna Lahtinen, johtaja, Opetuksen jaTKI:n tieto- ja julkaisupalvelut, Laurea ammattikorkeakoulu  hanna.lahtinen@laurea.fi  Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu  seliina.paallysaho@seamk.fi
  6. 6. Kiitos!

×