Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa
oppimis- ja toimintaympäristöissä
Irja Leppisaari,
yliopettaja
Centria-ammatti...
25.4.2018
Sisältö
I Mitä on digimentorointi eAMK-hankkeen
Teema 2:ssa?
II Minkälaisia mentoroinnin toimintamalleja
on käyt...
25.4.2018
Opiskelijan digimentoroinnin määritelmä
eAMK-hankkeessa:
Digimentorointi määritellään kahden tai
useamman henkil...
25.4.2018
• Tutkimusaineisto (N=15)
- 10 ammattikorkeakoulua
- 1 yliopisto
 KK 1-11
- 4 suurta yritystä
 Y1-4
• Teemahaa...
Mentorointi korkeakoulussanne / organisaatiossanne -teemahaastattelu
2.1. Onko teillä mentorointi käytössä korkeakoulussan...
II Minkälaisia mentoroinnin toimintamalleja
on käytössä
työssä ja työtä varten?
25.4.2018
1. Työelämänedustajia ammattialaan liittyvällä
verkkokurssilla (cMOOC) valmentajina
- Moodlerooms, Collaborate Ultra, Padl...
Työelämäläheisen opiskelijamentoroinnin toimintamalleja
1. Koulutuksessa nimetään opiskelijoille (sateliittikoulutus,
opis...
4. Hankepohjainen korkeakouluopiskelijoiden
mentorointiohjelma (KK6, KK11)
1. Kauppakamari -yhteistyö
- ens. hanketoteutuk...
25.4.2018
6. Digimentorit henkilöstön
digiosaamisen kehittämisessä
(KK1, KK4, KK5, KK8, KK10)
- henkilöstön kehittämiskont...
Muita mentoroinnin toimintatapoja
- globaali mentorointiohjelma (toimintaa esim. noin
30 eri maassa)
- kansainvälisesti to...
Minkälaisia mentoroinnin muotoja on käytössä? (alustava tulos)
10
7
2
5
2
1
3
5
0
2
4
6
8
10
12
parimentorointi
ryhmämento...
Esiin nousseita ideoita ja haasteita:
- amkilla partneriyrityksiä, joissa
myös omia alumneja töissä 
työpaikkamentoroinni...
25.4.2018
Tässä mentorointimallimme toimii hyvin!
- opetellaan verkossa kohtaamista ja dialogisuutta,
luottamuksen rakenta...
25.4.2018
Toimintamallin helmiä ja kehittämishaasteita
• digialusta mentoritoiminnan hallinnoimiseen,
”toivon, että Pepin ...
Digimentorointi osana työelämäläheisen oppimisen ekosysteemejä (versio 0.3)
25.4.2018
KORKEAKOULUTUS (opetus ja tki)
Opint...
III Mitä mahdollisuuksia digitalisaation nähdään
tuovan mentoroinnin toimintatapojen kehittämiseen?
25.4.2018
25.4.2018
- Perinteisellä kokeneemman ja aloittelevan
henkilön kahdenvälisellä kasvokkaisella
mentoroinnilla on edelleen o...
25.4.2018
2
5
7
3
1
3
2
1
1
2
5
7
3
4
2
5
3
8
4
6
5
11
6
8
10
18
15
9
15
8
13
11
11
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
12. Aktori...
25.4.2018
2
2
1
3
2
2
2
1
1
1
2
1
1
3
1
2
2
4
3
1
3
1
3
3
1
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
12. Aktorin / mentorin virtuaali...
25.4.2018
• ”Kun joku joskus on sieltä sanonut,
että eihän tätä voi tehdä Skypellä,
niin minä olen sanonut että ei –
kysym...
25.4.2018
• suljettujen ryhmien viestintäpalvelut
(Whattsapp, Fb jne.) hyviä toimivia
täsmä- ja pikamentorointiin: saat
no...
IV Mitä ajatuksia tutkimus herättää
digimentoroinnin vakiintumisesta
ammattikorkeakouluissa opiskelijan
työelämävalmiuksie...
Pohdittavaksi - digimentoroinnilla on yhteiskunnallinen tilaus
- ”Minä uskon tähän mentorointiin tosi paljon,
se on yks ni...
Millaista mentorointia kehittyvissä oppimisen ekosysteemeissä?
• Sellaista, jossa digitaalisuus on luontevasti mukana (int...
25.4.2018
V Digimentorointi-
toimenpiteessä
meneillään ja
tulossa
Kuva: Asko Mentu
25.4.2018
Työelämäläheinen opiskelijan
digimentorointi
https://youtu.be/5O2DwDmGiwQ
25.4.2018
Digimentoroinnin laatukriteerit
a) opiskelijan
b) organisaation
c) työelämän
näkökulmasta ja kokemana
Minkälaist...
25.4.2018
Digimentoroinnin vertaiskehittämisen webinaarit tulossa syksystä 2018
Olisitteko kiinnostuneita benchmarkkaamaan...
Kiitos!
irja.leppisaari@centria.fi
satu.hangasmaa@centria.fi
25.4.2018
Lähteet ja kirjallisuutta:
• Clutterbuck, D. A., Kochan, F. K., Lunsford, L. G., Dominguez, N. & Haddock-Millar, J. 2017. ...
Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 2 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 3 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 4 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 5 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 6 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 7 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 8 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 9 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 10 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 11 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 12 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 13 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 14 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 15 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 16 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 17 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 18 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 19 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 20 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 21 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 22 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 23 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 24 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 25 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 26 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 27 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 28 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 29 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 30 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 31 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 32 Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Slide 33
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä

Download to read offline

Webinaarin tallenne ja esitysmateriaali. Webinaarissa tarkastellaan tuloksia kymmenen korkeakoulun ja neljän yrityksen digimentoroinnin teemahaastatteluista, jotka toteutettiin syksyllä 2017 ja alkuvuodesta 2018. Minkälaisia mentoroinnin toimintamalleja on käytössä työssä ja työtä varten? Mitä mahdollisuuksia digitalisaation nähdään tuovan mentoroinnin toimintatapojen kehittämiseen? Mitä ajatuksia tutkimus herättää digimentoroinnin vakiintumisesta ammattikorkeakouluissa opiskelijan työelämävalmiuksien ja -suhteiden tukemisessa?

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä

 1. 1. Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä Irja Leppisaari, yliopettaja Centria-ammattikorkeakoulu 25.4.2018
 2. 2. 25.4.2018 Sisältö I Mitä on digimentorointi eAMK-hankkeen Teema 2:ssa? II Minkälaisia mentoroinnin toimintamalleja on käytössä työssä ja työtä varten? III Mitä mahdollisuuksia digitalisaation nähdään tuovan mentoroinnin toimintatapojen kehittämiseen? IV Mitä ajatuksia tutkimus herättää digimentoroinnin vakiintumisesta ammattikorkeakouluissa opiskelijan työelämävalmiuksien ja -suhteiden tukemisessa? V Digimentorointi-toimenpiteessä meneillään ja tulossa
 3. 3. 25.4.2018 Opiskelijan digimentoroinnin määritelmä eAMK-hankkeessa: Digimentorointi määritellään kahden tai useamman henkilön väliseksi yhteistyöksi, jossa osapuolet haluavat kehittyä yhteisellä kiinnostuksen alueella (esim. työelämävalmiudet) ja jakaa osaamistaan hyödyntäen keskinäisessä vuorovaikutuksessaan digimenetelmiä ja - työkaluja. Perustutkinto-opiskelijan mentorina voi toimia YAMK:n opiskelija, alumni tai työelämän edustaja. Mentoroinnissa hyödynnetään erilaisia muotoja, kuten ryhmä- ja vertaismentorointia sekä ristiinmentorointia, jossa osallistujat tulevat eri korkeakouluista, eri organisaatioista ja eri aloilta.
 4. 4. 25.4.2018 • Tutkimusaineisto (N=15) - 10 ammattikorkeakoulua - 1 yliopisto  KK 1-11 - 4 suurta yritystä  Y1-4 • Teemahaastattelu - Skype 10, lähitapaaminen 5 - kyselyn teemat etukäteen - Forms-kyselylinkki • Haastatteluissa yhteensä mukana 23 henkilöä - 15 haastattelua, joista viisi ryhmässä (2-3 henkilöä) • Tallenteet litteroitu, 90 sivua tekstiä • Aineiston laadullinen analysointi meneillään Selvitys mentoroinnista digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä • kartoitetaan ammattikorkeakouluissa /korkeakouluissa/yrityksissä olemassa olevia digimentoroinnin toimintamalleja ja hyviä käytänteitä • luodaan kokonaiskuvaa mentoroinnista digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä • verkostoidutaan mentoroinnin toimijoiden ja tutkijoiden kanssa Tutkimustehtävä
 5. 5. Mentorointi korkeakoulussanne / organisaatiossanne -teemahaastattelu 2.1. Onko teillä mentorointi käytössä korkeakoulussanne? 2.2. Millä tavoin käytätte mentorointia? (opiskelijat, työelämäläheinen opiskelijamentorointi – aloittavat, työelämään siirtyvät, opiskelun vaihe, koulutusala; opettajat, esim. osana henkilöstön kehittämisohjelmia, kohteena esim. uudet työntekijät) 2.3. Minkälaisia mentorointimuotoja -malleja /-ohjelmia teillä on käytössänne? (parimentorointi, vertaismentorointi, ryhmämentorointi, digimentorointi, ristiinmentorointi) 2.4. Kuvaa mentoroinnin toimintatapaanne / mentorointiohjelmaanne (kuka / ketkä ovat mentoreita, ketkä aktoreita, onko koulutusta, perehdytystä, miten he toimivat käytännössä, miten toimintaa arvioidaan, kansainvälisyys) 2.5. Minkälainen yhteys teillä on mentorointimallissanne työelämään? 2.6. Mikä toimintamallissanne on ollut hyvää / toimivaa? 2.7. Minkälaisia tarpeita tunnistat käytössänne olevan mentorointimallin /-käytänteenne kehittämisessä? 2.8. Hyödynnättekö verkkoa / digivälineitä mentoroinnissa? 2.9. Kuvaa tarkemmin, miten hyödynnätte verkkoa / digivälineitä mentoroinnissa. 2.10. Minkälaisia kokemuksia teillä on eMentoroinnista / digivälineiden käytöstä mentoroinnissa?
 6. 6. II Minkälaisia mentoroinnin toimintamalleja on käytössä työssä ja työtä varten? 25.4.2018
 7. 7. 1. Työelämänedustajia ammattialaan liittyvällä verkkokurssilla (cMOOC) valmentajina - Moodlerooms, Collaborate Ultra, Padlet, Youtube 2. Ylemmän vuosikurssin opiskelijat alemman opiskelijoiden mentoreina  yhteistyö, pareina ja ryhmissä - tarvelähtöisesti käyttävät valitsemiaan digivälineitä vuorovaikutuksessa ja yhteisessä kirjoittamisessa sekä yksilöreflektoinnissa (blogi) - mentorit ovat yhteydessä myös alumneihin, jotka ympäri maailmaa  digitaalisuuden hyödyntäminen (esim. videohaastattelumateriaalin tuottaminen) - mallissa toimitaan ensin aktoreina, seuraavana vuonna mentoreina, suunnittelevat itse prosessin toiminnallisine aktiviteetteineen 3. Monialainen opintojakso, jossa valmennus toimintatapana: soten yamk- ja kv-yhteistyö- opiskelijat sekä tekniikan insinöörit koutsaavat toisiaan ja kehittävät yhdessä älykkäitä ratkaisuja soten palveluissa 1. Opintojaksoon integroitu digimentorointi (KK2, KK10, KK5) 2. Digimentorointi opintojaksona (KK5, KK1) - kolmen amk:n ESR-projekti (2015-2017), valmistunut noin 50 eMentoria ja 35 eAktoria, koulutusyhteistyö jatkuu hankkeen jälkeen - yamk-opiskelijat (eMentorit) ja/tai alumnit mentoroivat perustutkinto-opiskelijoita (eAktorit) - yamk-opiskelijoilla 5 op (valinnainen, osana johtamisopintoja) aktoreilla 2 op - kesto 6-8 kk, 5 koulutuspäivää, verkkotyöskentelyä, harjoittelu, väliarviointi - monialaiset mentorointiryhmät, mentorointisopimus - monipuoliset digivälinekokeilut, mentori-aktori -ryhmät valitsevat omat välineensä, koulutuksessa käytetään Moodlea ja Skype for Business - eRyhmämentorointi -toimintamallia kehitetään osana eMentorointikoulutusta (5 op), amk-opiskelijat kehittäjinä - vahva kehittämistutkimus Työelämäläheisen opiskelijamentoroinnin toimintamalleja
 8. 8. Työelämäläheisen opiskelijamentoroinnin toimintamalleja 1. Koulutuksessa nimetään opiskelijoille (sateliittikoulutus, opiskelijat jo työelämässä) työelämästä oma mentori (KK4) - tekevät mentorointisopimuksen; vähintään 2 x lukuvuodessa mentorointikeskustelu - opiskelija reflektoi oppimistaan kirjoittamalla tai videon/ podcastin avulla omaan henkilökohtaiseen oppimisympäristöönsä (blogi) ja mentori antaa palautetta/arvioi opiskelijan oppimista opiskelijan blogiin (PLE)  työelämänedustaja on tiiviisti mukana opiskelijan PLEssä - mentoreille mentorivalmennus -ohjelma 2. Yrityskiihdyttämö (KK7) Yrityskiihdyttämössä (20 v) liikeidean kehittäminen, yrittäjänä toimiminen ja yrityksen kehittäminen ovat osa korkeakoulututkintoa. - yrityskiihdyttämöön tuleva opiskelija saa oman kiihdyttämömentorin - yrityskiihdyttämö toimii kaikkien koulutusohjelmien yhteydessä 3. Koulutukseen pedagogisena ratkaisuna integroitu mentorointi (KK4, KK7)
 9. 9. 4. Hankepohjainen korkeakouluopiskelijoiden mentorointiohjelma (KK6, KK11) 1. Kauppakamari -yhteistyö - ens. hanketoteutuksessa 30 mentori-aktori -paria, toisessa 14 - mentorien (päällikkö-/johtajatasoa) rekrytointi Kauppakamarin kautta (jäsenyritykset) - aktoreille mahdollisuus verkostoitua heidän kanssaan ja tutustua esimies- ja johtamistyöhön - ohjelmaan haetaan (sekä mentorit että aktorit) - valintaryhmä (muodostuu Kauppakamarin työ- ja koulutusvaliokunnan jäsenistä), muodostaa parit - mentorit ja aktorit eri aloilta, monialainen  pääsevät haastamaan toisiaan - mentorointivalmennus alussa, ohjelma vuoden mittainen, yksi välitapaaminen - ei opintopisteytetty, jatkossa liitetään Ammatillinen kasvu -opintojaksoon opintojen loppuvaiheessa 2. Alumnit mentoreina uraohjauksessa - haetaan jokaiselle opiskelijalle ”käsityönä” mentori tiettyyn tarpeeseen (uraohjaus) - haastattelut opiskelijarekrytoinnissa - osallistunut 100 mentoriparia - jokaisesta yksiköstä vastuuhenkilö - perehdyttämis- ja päätöstilaisuus - opiskelijat pitävät opintopäiväkirjaa - sijoittuu vapaavalintaisiin opintoihin opiskelujen loppuvaiheessa - digillä ei merkitystä Työelämäläheisen opiskelijamentoroinnin toimintamalleja - opiskelijat haluavat kuulla erilaisia uravaihtoehtoja, alumnit jakavat uratarinoitaan  kevyt mentorointi ja uraohjaus uratarinoilla - koutsaavaa uratarinoiden jakamista ja verkostoitumista - opiskelija valitsee kenet haluaa mentoriksi (vrt. aikaisemmin tehty parinmuodostus koulun psta) ja voi kontaktoida useampaakin hlöä - uratarinoiden shoppailua, ”lyhyttä törmäilyä”, monialaisuus ”out of the box”, ristiintörmäyttämistä tuetaan - molemminpuoliseen vapaaehtoisuuteen pohjautuva, ei opintopisteytetty - toimiva alumnirekisterisysteemi (sis. 500 mentoria) - haetaan digialustaa 5. Alumnimentorointia uudella tavalla (kehitysvaiheessa) (KK9)
 10. 10. 25.4.2018 6. Digimentorit henkilöstön digiosaamisen kehittämisessä (KK1, KK4, KK5, KK8, KK10) - henkilöstön kehittämiskontekstissa: opettajien digiosaamisen tukeminen esim. yksiköittäin (KK8, KK1) - digimentorit auttavat muita opettajia digivälineiden käytössä, vertaismentorointia (KK1, KK5) - uuden opettajan perehdytys (puoli vuotta) (KK4) - opettajuus yhä enemmän mentorointina, tätä kautta saadaan toimintamalleja myös siihen (KK1, KK10) - tuotetaan mentorointipalveluja opetuksen kehittämishankkeissa / TKI:ssä / koulutuspalveluissa työelämälle (esim. järjestöille) - myydään mentorivalmennusta työelämälle, esim. esimiesvalmennus kaupungille (KK4, KK5) jatkajayrittäjien valmennus (KK6), mentorikoulutus terveysalan amk-opiskelijoita työelämässä ohjaaville terveysalan ammattilaisille, joilla harjoittelun ohjaajien koulutus (KK4) - amk:n opettajat tai hanketyöntekijä/t toimivat työelämän kehittämisen tavoittein (KK2), korkeakoulumentorit sparraavat yrityksissä (KK3) - mikroyritysten (vai pk-yritysten) ja suuryritysten välinen vertaismentorointi (työpajoissa), jonka fasilitoimisessa kk-opettajia mukana sekä opiskelijoita tuomassa uusinta tietoa opintoihinsa liittyen (KK10) - myös yrityksellä ulospäin (nuorille opiskelijanaisille) suuntautuva mentorointiohjelma Y2 (vapaaehtoistoimintaa) 7. Kehitetään ja tuotetaan mentorointipalveluja työelämälle (KK2,KK3, KK4, KK5, KK6, KK10, Y1) Muita mentoroinnin toimintatapoja
 11. 11. Muita mentoroinnin toimintatapoja - globaali mentorointiohjelma (toimintaa esim. noin 30 eri maassa) - kansainvälisesti toimivan yrityksen sisällä, eri bisneslinjojen/yksiköiden välillä - toteutuskierroksella 130-150 paria, osallistujamäärä kasvaa koko ajan (Y2) - parimuodostuksella tuetaan moninaisuusosaamista (”mahdollisimman epätodennäköiset parit”) (Y2) - kesto puoli vuotta, 6-9 tapaamista (Y2), 3-6 kk (Y3) - tapaamiset Skype for Business (Y2, Y3), WebExillä (Y1) - parimentorointia, vertais- ja käänteisulottuvuuttakin 8. Yrityksen henkilöstön virtuaalinen mentorointiohjelma (Y1, Y2, Y3)
 12. 12. Minkälaisia mentoroinnin muotoja on käytössä? (alustava tulos) 10 7 2 5 2 1 3 5 0 2 4 6 8 10 12 parimentorointi ryhmämentorointi vertaismentorointi ristiinmentorointi käänteismentorointi verkostomentorointi täysin digi osittain digi 25.4.2018
 13. 13. Esiin nousseita ideoita ja haasteita: - amkilla partneriyrityksiä, joissa myös omia alumneja töissä  työpaikkamentoroinnin kehittäminen: ”elikkä meiltä kun lähtee täältä harjoittelijoita, niin alumnit voisivat ottaa heidät siipiensä suojaan, ja olla siellä semmoinen linkki korkeakoulun ja valmistumisen välillä…tiedät ehkä koulukulttuurista vähän enemmän kuin jonkun toisen koulun käynyt” (KK9) - alumnien vahvempi hyödyntäminen loppuvaiheen opiskelijoiden tukena, esim. kumppanimentoreina ryhmämentoroinnin avulla (KK4) Yhteys työelämään opiskelijamentoroinnissa - ”vahva ja suora yhteys” - yamk-opiskelijat perustutkinto- opiskelijoiden mentoreina (KK1, KK5) - alumnit perustutkinto-opiskelijoiden mentoreina (KK1, KK5, KK9) - alumnit opiskelijamentorien oppimisresurssina (KK10) - kun saadaan toimeksianto työelämästä, työelämän edustaja toimii projektissa/prosessissa samalla mentorina (KK10) - amk-opiskelija verkostoituu työelämän kanssa itseohjautuvasti (KK9)
 14. 14. 25.4.2018 Tässä mentorointimallimme toimii hyvin! - opetellaan verkossa kohtaamista ja dialogisuutta, luottamuksen rakentamista (KK2, KK5, Y3) - tutustumiseen satsataan alussa – myös verkossa (Y2) - tukee metataitojen oppimista (KK1, KK5, KK10, Y4) - verkostoituminen (KK11, KK6, KK1, KK9, KK2) - molemminpuolinen oppimiskumppanuus, ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen näkökulma voimakas ja samalla kehitetään yhdessä työelämän käytäntöjä (KK4, KK5) - opiskelijat kehittämässä toimintamalleja, esim. luovat mentorointiprosessin (mentorointisuunnitelma) ryhmäkohtaisesti ja tarvelähtöisesti (KK10, KK1, KK5)  erilaisia, uudenlaisia toteutuksia (KK9) - opiskelijat toimivat ensin aktoreina sitten mentoreina  tietävät mitä kehittää (KK10) - teoriatiedon vahva kytkeminen mentorina oppimisen reflektointiin, haetaan tutkimustietoa ongelmiin (KK10) - skaalautuvuus hyvä, mentorointi sopii monenlaisiin tilanteisiin (Y2) - amkien asiantuntijuuksien yhdistäminen, poikkialaisuus ja ennakkoluulottomat digikokeilut (KK1, KK5) - mentorointiohjelmassa selkeä ja yksinkertainen rakenne, joka pohjautuu aktorivetoisuuteen (Y2) Toimintamallin helmiä ja kehittämishaasteita
 15. 15. 25.4.2018 Toimintamallin helmiä ja kehittämishaasteita • digialusta mentoritoiminnan hallinnoimiseen, ”toivon, että Pepin jatkokeskusteluissa huomioidaan tämä muu suhdetoiminta ja verkostoituminen” (KK9) • toimiva virtuaaliympäristö ohjelmaan; virtuaalialusta kokemusten jakamiseen mentorointiohjelman aikana, välineet, jotka mahdollistaa vertais- ja ryhmätoiminnan (kun perusmuotona parimentorointi) (KK6) • reaaliaikainen mentoripankki, - pooli, sen ylläpitäminen (KK4, KK9, KK6, Y1) • ”haaveilen, että olisi semmoinen robotti, joka osaisi tehdä sen parituksen, että tavallaan sinä syöttäisit sinne avainsanoja” (Y2)  mentoripankki, profiilit ja matching Tätä haluaisimme kehittää! • reverse mentoring / käänteismentorointi: ”meidän yrityksen keski-ikä on aika korkea, niin se voisi kyllä tehdä ihan hyvää” (Y2) • mentoriparit eri ammattikorkeakoulujen välillä (KK9, KK1)  ristiinmentoroinnin kehittäminen • toimintatapaan perehdyttämistä ei voi ohittaa (KK5) • miten voisi tukea mentorointisuhdetta prosessin aikana (KK6, KK5) vrt. ei puututa prosessiin (KK11, KK9) • digivälineiden käyttö edellyttää kunnon perehdytystä, jotta vuorovaikutus tukisi oppimista  ei tarvita vain digivälineiden oppimista vaan ennen kaikkea vuorovaikutuksen oppimista digiympäristöissä (KK5), ”dialogiloikka” • seuranta, arviointi ja tutkimus vahvemmin mukaan prosessiin (KK4)
 16. 16. Digimentorointi osana työelämäläheisen oppimisen ekosysteemejä (versio 0.3) 25.4.2018 KORKEAKOULUTUS (opetus ja tki) Opintojaksoon integroitu digimentorointi Digimentorointi opintojaksona TYÖELÄMÄ Hankepohjainen korkeakouluopiskelijoiden mentorointiohjelma Koulutukseen pedagogisena ratkaisuna integroitu mentorointi Uudenlaiset kevyemmät alumnimentoroinnin kokeilut Henkilöstön osaamisen kehittäminen Mentorointipalvelut työelämälle / koulutukselle OPISKELIJA
 17. 17. III Mitä mahdollisuuksia digitalisaation nähdään tuovan mentoroinnin toimintatapojen kehittämiseen? 25.4.2018
 18. 18. 25.4.2018 - Perinteisellä kokeneemman ja aloittelevan henkilön kahdenvälisellä kasvokkaisella mentoroinnilla on edelleen oma paikkansa ja tehtävänsä mentoroinnin perusmuotona. - Digitalisoituvat oppimis- ja toimintaympäristöt haastavat kuitenkin myös mentorointia uudistamaan toimintatapojaan. X Miten mentorointi taipuu yhteiskunnan rakennemuutoksiin ja digitalisaatioon? X Miten digitalisaation tuomia mahdollisuuksia voidaan soveltaa mentorointiin? X Mitä hyötyä digitaalisten toimintatapojen ja - välineiden liittämisestä mentoroinnin toimintamalliinne voisi olla? Seuraavassa on nostettu esille tutkimusten ja kokeilujen pohjalta hyötyjä, joita moderni mentorointitoiminta digitaalisine toimintatapoineen ja välineineen voi tuoda mentorointiin.
 19. 19. 25.4.2018 2 5 7 3 1 3 2 1 1 2 5 7 3 4 2 5 3 8 4 6 5 11 6 8 10 18 15 9 15 8 13 11 11 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 12. Aktorin / mentorin virtuaalisen / etäläsnäolon taidot kehittyvät 11. Aktorin / mentorin taidot luottamuksellisten henkilösuhteiden rakentamiseen ja säilyttämiseen digitaalisissa toimintaympäristöissä kehittyvät 10. Aktorin / mentorin tunnetaidot digitaalisissa ympäristöissä ja empaattisen verkkotyöskentelyn taidot kehittyvät 9. Aktorin / mentorin digitaidot kehittyvät 8. Lisää kansainvälisiä mentorointimahdollisuuksia 7. Mentorointia / mentorointiohjelmia voidaan toteuttaa verkostoissa 6. Mentorointia / mentorointiohjelmia voidaan toteuttaa monialaisesti 5. Osallistumismahdollisuudet mentorointiohjelmiin laajenevat (saavutettavuus / tasavertaisen osallistumis- mahdollisuuden varmistaminen) 4. Mentoroinnin toimintamalleja ja mentorointiohjelmia voidaan skaalata 3. Lisää organisaatioiden välisiä mentorointimahdollisuuksia 2. Lisää vertaismentorointimahdollisuuksia 1. Lisää ryhmämentorointimahdollisuuksia Digin tuomat hyödyt mentorointiin (korkeakoulut ja yritykset N = 18) 1 2 3 4 5
 20. 20. 25.4.2018 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 4 3 1 3 1 3 3 1 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 12. Aktorin / mentorin virtuaalisen / etäläsnäolon taidot kehittyvät 11. Aktorin / mentorin taidot luottamuksellisten henkilösuhteiden rakentamiseen ja säilyttämiseen digitaalisissa toimintaympäristöissä kehittyvät 10. Aktorin / mentorin tunnetaidot digitaalisissa ympäristöissä ja empaattisen verkkotyöskentelyn taidot kehittyvät 9. Aktorin / mentorin digitaidot kehittyvät 8. Lisää kansainvälisiä mentorointimahdollisuuksia 7. Mentorointia / mentorointiohjelmia voidaan toteuttaa verkostoissa 6. Mentorointia / mentorointiohjelmia voidaan toteuttaa monialaisesti 5. Osallistumismahdollisuudet mentorointiohjelmiin laajenevat (saavutettavuus / tasavertaisen osallistumis- mahdollisuuden varmistaminen) 4. Mentoroinnin toimintamalleja ja mentorointiohjelmia voidaan skaalata 3. Lisää organisaatioiden välisiä mentorointimahdollisuuksia 2. Lisää vertaismentorointimahdollisuuksia 1. Lisää ryhmämentorointimahdollisuuksia Digin tuomat hyödyt mentorointiin (yritykset N=4) 1 2 3 4 5
 21. 21. 25.4.2018 • ”Kun joku joskus on sieltä sanonut, että eihän tätä voi tehdä Skypellä, niin minä olen sanonut että ei – kysymys on, että MITEN tämän voi tehdä Skypellä tai etänä” (Y2) • ”Minun ikäpolvi ajattelee asioista niin eri tavalla kun tämä nykyinen opiskelija-ikäpolvi, niin minun on pakko kuunnella heitä, jos minä haluan kehittää jotain toimintoja…he haluavat tehdä sen ihan sinne someen asti, ja olla sitten hyvin avoimia.” (KK9) Digi mentorointimallissanne • • ”Haluttiin me tai ei, niin meidän pitää osata toimia entistä enemmän myöskin tällä lailla virtuaalisesti. Työyhteisöt ovat niin kansainvälisiä, ja se ei ole mitenkään kestävän kehityksen mukaista millään mittareilla, jos kaikki asiat edelleenkin kovin perinteisesti tehtäisiin. …siis nämähän on kaikki niin kuin harjoittelemalla tulevia asioita ja tottumisia.” (Y2) • ”…kyllä tämä digitalisaatio vaan tulee vahvasti tähän mukaan kun on huomattu nämä käytännön haasteet ja ihmiset ovat ympäri maakuntaa ja ympäri maapalloa” (KK6) • Digimentorointi on ollut ”yrityksen kannalta ilman muuta asia, johon on kannattanut satsata. Näen tämän niin kuin kasvavana tapana tehdä asioita. Paikkansa on niin kuin perinteisille koulutuksille ja meillä niitäkin on paljon, me investoidaan tosi paljon ihmisten kehittämiseen… mutta tässä tulee niin kuin semmoinen toisenlainen joustavuus. Ja semmoinen henkilökohtaisuus, mikä minä luulen, että myös motivoi ihmisiä.” (Y2) Asia, johon on kannattanut satsata!
 22. 22. 25.4.2018 • suljettujen ryhmien viestintäpalvelut (Whattsapp, Fb jne.) hyviä toimivia täsmä- ja pikamentorointiin: saat nopeasti vastauksen, joka on myös muiden hyödynnettävissä (Y3) • globaalissa toimintaympäristössä alustalla tulisi olla kontribuutiotapoja, jotka eivät vaadi puhumista, esim. minikysely (survey), white board (Y3) • tarvittaisiin mentorointiin soveltuvia digityökaluja/sovelluksia/appseja esim. parienmuodostukseen (matching), suurten mentorointiohjelmien hallinnointiin (Y2) Digi mentorointimallissanne • ”että olisi hyötyä käyttäjälle (mentorille tai aktorille) eli ne olisi semmoisia, mitä voi hyödyntää sitten muuallakin…sellaisten muutaman käyttö ja tietysti se, että innostaisi kokeilemaan ja etsimään jotain uutta ja yrittämään…koska tekniikka kehittyy niin nopeasti, että jos sinä käytät paljon aikaa jonkun opiskeluun, niin se on hukkaan käytettyä aikaa vuoden päästä… valmiudet siihen että ottaa uutta haltuun, niin se olisi hyvä (KK1) • mentorointiprosessin ”digipäiväkirja” (esim. 1,5 v prosessi) tukee reflektiota (Sway, PowerPoint, blogi) (Y3, KK1, KK5) • mukana kulkeva (mobiili)mentorointi yhä tarpeellisempi, siihen työkaluja löydettävä  kirjataan ajatuksia paikasta riippumatta – vaikka puhelimen memoon (Y3) Digivälineistä: yksi ”kaikenkattava” ratkaisu vai valikoima, josta kootaan sopiva setti
 23. 23. IV Mitä ajatuksia tutkimus herättää digimentoroinnin vakiintumisesta ammattikorkeakouluissa opiskelijan työelämävalmiuksien ja -suhteiden tukemisessa? 25.4.2018
 24. 24. Pohdittavaksi - digimentoroinnilla on yhteiskunnallinen tilaus - ”Minä uskon tähän mentorointiin tosi paljon, se on yks niin kuin vahvimpia työkaluja kehittää yksilöitä ja organisaatioita, sekä johtamisessa että ihan tällaisissa kovissa ammatillisissa kompetensseissa” (Y3) - ”Paikallinen osaamisen kehittäminen ja paikallinen johtamisen kehittäminen ei enää toimi vaan meidän on pakko löytää sellaisia käytäntöjä ja tapoja, että miten me… kehitetään… organisaatiota, joka… sijaitsee fyysisesti vähän siellä sun täällä.” (Y3) - jos osaat toimia eMentorina, osaat toimia työelämän virtuaalitiimeissä Työelämässä tarvitaan yhä enemmän (digi)mentorointiosaamista Korkeakoulut luovat (digi)mentorointia soveltavia työelämäläheisen oppimisen muotoja - Mentorointi vahvistuva pedagoginen käytänne työelämäläheisissä koulutuksen ekosysteemeissä (vrt. integratiivinen / autenttinen / ekspansiivinen / trialoginen oppiminen)  asiantuntijuus, urakehitys, metataidot - Mentoroinnin urapolku: jo koulutuksen aikana ensin eAktorina sitten eMentorina (KK1, KK10)  viet työelämään toimintamalleja - Verkostoissa oppiminen: luot itsellesi mentoriverkoston! - Tarpeen kehittää kevyempiä mentoroinnin toimintamalleja kuunnellen sekä opiskelijoita että työelämän edustajia. - Korkeakouluilla mahdollisuus tehdä kokeilevaa kehittämistyötä, jonka tuloksia jalkautetaan myös opiskelijoiden kautta työelämään.
 25. 25. Millaista mentorointia kehittyvissä oppimisen ekosysteemeissä? • Sellaista, jossa digitaalisuus on luontevasti mukana (integroituna) • Mentorointiprosessiin luontevasti osallistumisen siellä missä liikkuu: ”mentorointi taskussa” • Jatkossa digi menettää merkityksensä etuliitteenä mentoroinnissa - se sulautuu mentoroinnin toimintatapoihin • Sellaista, jossa liikutaan joustavasti erilaisissa rooleissa ja ”osaamiset läikkyvät toisiinsa” (vrt. Hakkarainen 2018) • Korkeakoulun ja työelämän kohtaamispaikkoja / oppimistiloja / kehittämisyhteisöjä , joissa erilaiset asiantuntijuudet rikastuttavat oppimista: välillä mentorina, välillä aktorina – asiantuntijaryhmissä roolit väljenevät ja opitaan yhdessä • Välillä opiskelijat niitä eksperttejä, jotka tuovat uuden tiedon kehittäjäyhteisöön (KK10, KK6) • Myös työelämän mentorit oppivat: win-win –tilanne: ”yritysjohtajat päivittävät itsensä some-maailmaan näiden nuorten kautta…saavat käsityksen nuorten maailmasta ja tavasta toimia virtuaaliympäristöissä” (KK6) • Sellaista, joka on joustavaa ja muuntautumiskykyistä ja ”josta on moneksi” • Erilaisten mentorointimuotojen yhdistely: ”…lähdetään esim. liikkeelle pareina, mutta on sitten välineet, jotka mahdollistaa myös vertaistoiminnan. Tämä ei välttämättä tule tämmöiseksi erilliseksi mentorointiohjelmaksi, vertaismentorointi- tai ryhmämentorointiversioksi, vaan se on ikään kuin tämmöinen laaja kokonaisuus, ja … digitalisaatio mahdollistaa tämän.” (KK6)
 26. 26. 25.4.2018 V Digimentorointi- toimenpiteessä meneillään ja tulossa Kuva: Asko Mentu
 27. 27. 25.4.2018 Työelämäläheinen opiskelijan digimentorointi https://youtu.be/5O2DwDmGiwQ
 28. 28. 25.4.2018 Digimentoroinnin laatukriteerit a) opiskelijan b) organisaation c) työelämän näkökulmasta ja kokemana Minkälaista on laadukas digimentorointi Kuva: Irja Leppisaari
 29. 29. 25.4.2018 Digimentoroinnin vertaiskehittämisen webinaarit tulossa syksystä 2018 Olisitteko kiinnostuneita benchmarkkaamaan mentoroinnin toimintatapojanne Centria-amk:n ja muiden korkeakoulujen ja yritysten toteuttamien eMentoroinnin/digimentoroinnin mallien kanssa? Kyllä 15 (yhteyshenkilöt tiedossa) Ei 0 Digimentoroinnin ristiinpölytys -työpajat! Kiinnostusta löytyy!
 30. 30. Kiitos! irja.leppisaari@centria.fi satu.hangasmaa@centria.fi 25.4.2018
 31. 31. Lähteet ja kirjallisuutta: • Clutterbuck, D. A., Kochan, F. K., Lunsford, L. G., Dominguez, N. & Haddock-Millar, J. 2017. The SAGE Handbook of Mentoring. London: SAGE Publications Ltd. • Hakkarainen, K. 2018. Tulevaisuuden oppimisen haasteita. Saatavilla: https://asiakas.kotisivukone.com/files/ottu3.kotisivukone.com/Hakkarainen_Kai_Oppimisen_tulevaisuuden_haasteita_22.3.2018_final.pdf • Heikkinen, H. L. T., Jokinen H., Markkanen, I. & Tynjälä, P. 2012. Osaaminen jakoon. Vertaisryhmämentorointi opetusalalla. Jyväskylä: PS-kustannus. • Herrington, J., Reeves, T. C., Oliver, R. 2010´. A guide to authentic learning. New York. Routledge. • Leppisaari, I. 2017. Exploring principles of successful eGroup mentoring on the interface of higher education and working life. In J. Dron & S. Mishra (Eds.), Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 391-404). Vancouver, British Columbia, Canada: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved October 26, 2017 from https://www.learntechlib.org/p/181209/. • Leppisaari, I. & Åkerlund, H. 2016. Designing eMentoring Training through Authentic Learning Principles at the Interface of Higher Education Studies and Working Life. In Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2016 (pp. 1165–1174). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). • Leppisaari, I., Vainio, L., Herrington, J. & Im, Y. 2011. International e-benchmarking: Flexible peer development of authentic learning principles in higher education. Educational Media International 48(3), 179–191. • Leppisaari, I., Herrington, J., Im, Y. & Vainio, L. 2011 . Creating an e-Benchmarking Model for Authentic Learning: Reflections on the Challenges of an International Virtual Project. Educational Technology International 12 (1), 21–46. • Leppisaari, I. 2017. Opiskelijoiden kokemuksia onnistuvaan eRyhmämentorointiin liittyvistä tekijöistä eMentorointikoulutuksessa. Teoksessa S. Ala-Tommola, T. Rajander, I. Leppisaari, R. Leinonen, A. Kuparinen, J. Ansamäki, K. Latokangas, E-L. Kemppainen, H. Arffman, M. Forsell, M. Pilli-Sihvola (2017). Jokainen opiskelija ansaitsee eMentorin! - eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 78 / 2017. • Leppisaari, I. 2017. Autenttinen oppiminen motivoi eMentorointiopiskelijoita. Teoksessa L. Segler-Heikkilä & J. Hakala (toim.) Mikä saa meidät innostumaan? Motivaatio korkeakouluopetuksessa. Centria, Puheenvuoroja, 12. Centria-ammattikorkeakoulu. Kokkola, 42–56. • Vainio, L. & Leppisaari, I. 2010. e-Mentoring – opportunity to build a virtual learning community with teachers. In D. Clutterbuck & Z. Hussain (Ed.) Virtual coach, virtual mentor, Information Age Publishing, Charlotte, NC, 177–187. • Tynjälä, P. 2010. Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa. Teoksessa K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen & P. Tynjälä (toim.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. Koulutuksen ja työelämän näkökulmia (s. 79–95). Helsinki: WSOYPro. • Tynjälä, P., Ikonen-Varila, M., Myyry, L. & Hytönen, T. 2007. Verkostoissa oppiminen. In A. Eteläpelto, K. Collin & J. Saarinen (Eds.) Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY, 258–286. 25.4.2018

Webinaarin tallenne ja esitysmateriaali. Webinaarissa tarkastellaan tuloksia kymmenen korkeakoulun ja neljän yrityksen digimentoroinnin teemahaastatteluista, jotka toteutettiin syksyllä 2017 ja alkuvuodesta 2018. Minkälaisia mentoroinnin toimintamalleja on käytössä työssä ja työtä varten? Mitä mahdollisuuksia digitalisaation nähdään tuovan mentoroinnin toimintatapojen kehittämiseen? Mitä ajatuksia tutkimus herättää digimentoroinnin vakiintumisesta ammattikorkeakouluissa opiskelijan työelämävalmiuksien ja -suhteiden tukemisessa?

Views

Total views

250

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×