Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Mentoroinnin muodot Slide 1 Mentoroinnin muodot Slide 2 Mentoroinnin muodot Slide 3 Mentoroinnin muodot Slide 4 Mentoroinnin muodot Slide 5 Mentoroinnin muodot Slide 6 Mentoroinnin muodot Slide 7 Mentoroinnin muodot Slide 8
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Mentoroinnin muodot

Download to read offline

1. Parimentorointi
2. Käänteismentorointi
3. Vertaismentorointi
4. Ryhmämentorointi
5. Ristiinmentorointi
6. Pikamentorointi mentoriverkossa

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Mentoroinnin muodot

 1. 1. Mentoroinnin muotoja Koonnut Irja Leppisaari 6.9.2019 1. Parimentorointi 2. Käänteismentorointi 3. Vertaismentorointi 4. Ryhmämentorointi 5. Ristiinmentorointi 6. Pikamentorointi mentoriverkostossa Kuva: Irja Leppisaari + Näissä kaikissa mielekäs digiväli- neiden hyödyntä minen!
 2. 2.  mentori ja aktori muodostavat yhdessä mentorointiparin / kehitysparin  tavoitteellinen kahdenvälinen vuorovaikutussuhde: vastavuoroinen, avoin ja sitoutunut  pohjautuu aktorin kehittymistarpeisiin (Klasen & Clutterbuck, 2004; Clutterbuck, 2004) 1. Parimentorointi One-to-one e-mentoring
 3. 3. 2. Käänteismentorointi Reverse mentoring Mentori Aktori  Juniori (iän, kokemuksen, aseman puolesta) voi tietyllä osaamisen alueella olla konkaria asiantuntevampi ja toimia mentorina (esim. teknologian käyttö, digitaidot) (Murphy, 2012; Mangan, 2012)
 4. 4. 3. Vertaismentorointi  kollegojenvälinen, tasavertainen, vastavuoroinen ja täydentävä osaamisen, kokemuksen ja tuen jakaminen  yksilöt toimivat tilanteen mukaan joustavasti sekä aktorin että mentorin rooleissa  oppimiskumppanuus: keskinäinen ajatusten ja kokemusten vaihto, ristiinpölytys Vertaismentorointi - ryhmässä - kahdenvälisenä prosessina - tiimien tai organisaatioiden välisenä prosessina (Klasen & Clutterbuck, 2004; Le Cornu, 2005; Mäkinen 2014.)
 5. 5. Mentori Mentori Aktori Aktori Aktori Aktori Aktori 4. Ryhmämentorointi  Ryhmällä voi olla yksi tai useampia mentoreita eri aloilta tai asiantuntijuusalueilta (esim. eGroup mentoring -malli eAMKissa ks. Leppisaari, 2019b)  Ryhmämentoroinnin muotoja (Huizing, 2012): one-to-many mentoring, many-to- one mentoring and many-to-many mentoring, peer group mentoring  Ryhmämentoroinnissa jaetaan erilaisia osaamisia ja saada monia näkökulmia asioihin
 6. 6. 5. Ristiinmentorointi  Ristiinmentoroinnilla tarkoitetaan useimmiten organisaatioiden välillä tapahtuvaa mentorointia, jossa osallistujat tulevat eri organisaatioista.  Tätä termiä käytetään myös eri koulutus- tai yritysalojen välisestä, kulttuurienvälisestä, sukupolvien tai sukupuolen välisestä mentoroinnista. (Clutterbuck, 2017; Clutterbuck ym., 2017) M org. 2 A org. 1 A org. 4 M org. 3
 7. 7. Teema 2 Teema 1 M 6. Pikamentorointi mentoriverkostossa M A  Asiantuntijaverkosto, jossa mentorit laativat osaamistaan kuvaavat profiilit esim. mentorointiappiin  Aktori voi luoda oman mentoriverkoston tarpeidensa mukaan  Usein kertaluonteisia yhteydenottoja, “the right help at the right time”, lyhyt keskustelukin voi viedä asioita eteenpäin  Verkostossa voidaan muodostaa myös teemapohjaisia ryhmiä  Flash / Instant mentoring soveltuu myös vertaismentorointiin A = aktori M = mentori (Ericson, 2014; Meister & Willyerd, 2010)
 8. 8. Lähteet • Clutterbuck, D. (2010). Making the Virtual Developmental Program Work. In D. Clutterbuck & Z. Hussain (Ed.) Virtual coach, virtual mentor, Information Age Publishing, Charlotte, NC, 31-52. • Clutterbuck, D. (2017). Cross mentoring – mentoring between companies. Retrieved 5.9.2019 from: https://www.davidclutterbuckpartnership.com/cross-mentoring-mentoring-between-companies/. • Clutterbuck, D. A., Kochan, F. K., Lundford, L. G., Dominguez, N. & Haddock-Millar, J. (2017). The SAGE Handbook of Mentoring. London: SAGE Publications Ltd. • Erickson, T. (2014). Mentoring for Gen Xers. In HBR Guide to Getting the Mentoring You Need. (pp. 143–149). Boston: Harvard Business Review Press. • Huizing, R. L. (2012). Mentoring Together: A Literature Review of Group Mentoring. Mentoring and Tutoring: Partnership in Learning 10 (1), 27–55. • Klasen, N. & Clutterbuck, D. (2004). Implementing Mentoring Schemes. Oxford: Elsevier. • Le Cornu, R. (2005). Peer mentoring: engaging pre-service teachers in mentoring one another. Mentoring and Tutoring 13 (3), 355–366. • Leppisaari, I., Mahlamäki-Kultanen, S. & Vainio, L. (2008). Virtuaalinen ryhmämentorointi ammattikorkeakouluopettajan osaamisen kehittymisen tukena. Aikuiskasvatus 28 (4), 278-287. • Leppisaari. I. 2019a. Exploring Emerging Mentoring Practices in New Ecosystems of Learning in Finland. In P. Kommers, T. Issa, P. Isaias & W. Hui (Eds.) Proceedings of the 6th International Conference on Educational Technologies 2019 (EduTech 2019) Hong Kong 8-10 February, 2019 (pp. 97-108). IADIS International Association for Development of the Information Society. • Leppisaari, I. 2019b. eGroup Mentoring – an Evolving Operational Model in New Ecosystems of Tertiary Learning. In K. Graziano (Rd.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 1196-1206). Las Vegas, NV, United States: AACE. • Magnan, L. (2012). The many models of mentoring. New spins of the classic relationship. Journal of the academy of nutrition and dietetics. • Meister, J. C. & Willyerd, K. (2010). Mentoring Millennials. Harvard Business Review. https://hbr.org/2010/05/mentoring- millennials/ar/1 • Murphy, W. M. (2012). Reverse mentoring at work: fostering cross-generational learning and developing millennial leaders. Human Recourse Management, 51 (4), 549–574. • Mäkinen, S. 2014. Mentorointiprosessi erilaisesta kulttuurista olevan sairaanhoitajaopiskelijan ammatillisen kasvun edistäjänä terveydenhuollon transkulttuurisessa oppimisympäristössä. Acta Universitatis Tamperensis 1918. Tampere University Press. Tampere.

1. Parimentorointi 2. Käänteismentorointi 3. Vertaismentorointi 4. Ryhmämentorointi 5. Ristiinmentorointi 6. Pikamentorointi mentoriverkossa

Views

Total views

1,008

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

761

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×