Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kansallisen verkkotutkinnon
mahdollisuuksia ja yhteisiä
toimintatapoja
www.eAMK.fi
M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAM...
M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20
Kansallisen verkkotutkinnon mahdollisuuksia ja
yhteisiä toimintatapoja YAMK...
MITÄ
M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20
Verkkotutkintonimikkeellä viitataan tutkintoon, joka
suoritetaan verko...
MIKSI
M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20
Joustavat oppimispolut
Yksin ja yhdessä työskentelyä ohjatusti ja its...
MITEN
M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20
Yhteiset toimintatavat: Verkkotutkinnot-työryhmä
Oman ammattikorkeako...
M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20
Kansallisen verkkotutkinnon mahdollisuuksia – visioita
tulevaisuuden verkko...
Tutkimustyön aikana esiin tulleita yhteisiä toiveita
• Luodaan erilaisia vaihtoehtoja tutkinnossa etenemisen polulle
• Tuo...
Kansallisen
verkkotutkinnon
suunnittelun
lähtökohtia
M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20
Etukäteen pohdittavaa:...
Kansallisen
verkkotutkinnon
suunnittelun
lähtökohtia
M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20
Muita huomioitavia sei...
M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20
Kansallisen verkkotutkinnon visioita
Visio 1: Vapaasti muodostettu verkkotu...
Keskeiset
kysymykset
visioinnissa
M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20
1. Mikä on kansallisen verkkotutkinnon ta...
Visio 1: Vapaasti muodostettu verkkotutkinto
AMK 2
1. Opinnot alkavat,
opiskelija suorittaa
perus ja ammatti-
opinnot
vapa...
Visio 2: Perinteisestä verkkotutkintoon siirtyminen
AMK-verkosto,
CampusOnline
• 2. Opiskelija siirtyy
verkkotutkintoon ja...
Visio 3: Uusi, yhteinen verkkotutkinto
AMK/Korkeakoulu/
CampusOnline-
verkosto
AMK 1
AMK 2
AMK 3
AMK 4
AMK 5
AMK 6
M Joshi...
Visio 4: Olemassaoleva, yhteinen tutkinto
Korkeakoulu-
verkosto,
tutkinnon ala A
YO 3
AMK 1
AMK 2
AMK 3
Campus-
Online
YO ...
M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20
Kansallisen verkkotutkinnon visio YAMK-kentälle –
mitä mieltä olet?
Mikä al...
Verkkotutkinnot-
työryhmä, eAMK-hanke
• Marjo Joshi, Turku AMK (koordinaattori)
• Mirva Pilli-Sihvola, XAMK
• Outi Valkki,...
Kiitos!
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä:
marjo.joshi@turkuamk.fi
https://www.linkedin.com/in/marjojoshi/
https://www.e...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Kansallisen verkkotutkinnon mahdollisuuksia ja yhteisiä toimintatapoja

Download to read offline

Esitys YAMK-verkostoitumispäivässä 26.3.2020.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Kansallisen verkkotutkinnon mahdollisuuksia ja yhteisiä toimintatapoja

 1. 1. Kansallisen verkkotutkinnon mahdollisuuksia ja yhteisiä toimintatapoja www.eAMK.fi M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 3/20
 2. 2. M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20 Kansallisen verkkotutkinnon mahdollisuuksia ja yhteisiä toimintatapoja YAMK-kentällä Teemat 1. Yhteisiä toimintatapoja, verkkotutkinnot-työryhmä 2. Mahdollisuuksia: toiveita ja visioita 3. YAMK-verkkotutkintojen mahdollisuuksia – kysymyksiä ja keskustelua Lue lisää: • https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/verkkotutkinnot/ • Matkalla verkkotutkintojen yhteisiin toimitatapoihin (eAMK-koontijulkaisu)
 3. 3. MITÄ M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20 Verkkotutkintonimikkeellä viitataan tutkintoon, joka suoritetaan verkossa. Verkkotutkinto voi sisältää reaaliaikaisia verkkotapaamisia, itsenäistä tai ryhmissä tapahtuvaa vuorovaikutteista verkkotyöskentelyä ja ohjattua opiskelua. Osa verkkotapaamisista voi olla aikaan sidottuja, muuten opiskelu on ajasta riippumatonta. Osa opiskelusta ja oppimisen ohjauksesta voi tapahtua sovituilla verkkoalustoilla, muuten opiskelu on paikasta riippumatonta. Lue lisää: https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/verkkotutkintojen-termiviidakossa---riippumatonta-opiskelua-riippumatossanew-page/
 4. 4. MIKSI M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20 Joustavat oppimispolut Yksin ja yhdessä työskentelyä ohjatusti ja itsenäisesti Yhdistäminen työhön, perheeseen, matkusteluun, omaan elämään Digitaalisen työn taidot, virtuaalinen kansainvälistyminen Yhteistyö kansallisesti, vahvuuksien hyödyntäminen “ELÄMÄ ON”
 5. 5. MITEN M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20 Yhteiset toimintatavat: Verkkotutkinnot-työryhmä Oman ammattikorkeakoulun sisäinen yhteistyö Ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö Kansainväliset yhteistyökuviot Työelämäyhteistyö
 6. 6. M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20 Kansallisen verkkotutkinnon mahdollisuuksia – visioita tulevaisuuden verkkotutkinnoista • Tutkimustyön materiaalia ja tietoja on kerätty seuraavin tavoin: • Verkkotutkinnot-työryhmän säännölliset tapaamiset • Työryhmän järjestämät Verkkotutkinnot-aiheiset webinaarit (yht. 6, kevät ja syksy 2019) • Työryhmän keräämät Verkkotutkintojen hyvät käytänteet (koontijulkaisu, eAMK-päätöstilaisuuden työpaja) • eAMK-päätöstilaisuuden työpaja - ideoita, kommentteja, kysymyksiä verkkotutkintojen kansalliseen toteutukseen • väitöskirjatutkimus verkkotutkintojen pedagogisesta kehittämisestä (Marjo Joshi) • eAMK-hankkeen ja RiKe-hankkeen materiaaleja
 7. 7. Tutkimustyön aikana esiin tulleita yhteisiä toiveita • Luodaan erilaisia vaihtoehtoja tutkinnossa etenemisen polulle • Tuotetaan suunnittelulla lisäarvoa opiskelijalle • Toimitaan yhteistyössä, opettajien, opiskelijoiden ja korkeakoulujen välisessä verkostossa • Hyödynnetään jo olemassa olevaa • Panostetaan laatuun • Annetaan jatkuvaa tukea, ohjataan mahdollisuuksiin (opiskelijat ja henkilöstö) • Johdon tuki • Oppimisympäristöjen toteuttaminen ja kehittäminen • Katsotaan tulevaisuuteen! M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20
 8. 8. Kansallisen verkkotutkinnon suunnittelun lähtökohtia M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20 Etukäteen pohdittavaa: • Kenen ekosysteemissä opiskelija on? • Ketä verkostoon kuuluu? • Millaiset linjaukset tutkintoon/verkostoon on tehtävä? • Millaisia rajoittavia tekijöitä löytyy? • Miten OPS rakennetaan? • Miten laatu taataan? • Kuka tekee päätökset? Kenellä on valta ja vastuu? • Miten tukipalvelut järjestetään? • Miten ihmisten ja tekniikan välinen ekosysteemi toteutetaan?
 9. 9. Kansallisen verkkotutkinnon suunnittelun lähtökohtia M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20 Muita huomioitavia seikkoja suunnittelussa, mm.: • Verkosto • mm. lainsäädäntö, yhteismitallisuus, toimintamallit, rahoitus, yhteisön muodostaminen • Opiskelija • mm. opiskelijalähtöisyys, joustavuus, oikeusturva, ammatillinen ohjaus, tuki, yksilö- ja ryhmätyöskentely • Opetus ja opintokokonaisuudet • mm. toimintatavat, opettajien koulutus ja tuki, opetusympäristöt, laatukriteerit, läsnäolo ja vuorovaikutus • Tukipalvelut • mm. yhteinen palvelulupaus ja ohjauslupaus, keskitetty tuki, yhtenäinen tuki, etenemisen seuranta, hallinto • Verkko-oppimisympäristöt • mm. yhteiset ympäristöt, välineet ja toimintatavat, työelämän ratkaisut, verkkoyhteisö, oppijalähtöisyys, pedagoginen käyttö
 10. 10. M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20 Kansallisen verkkotutkinnon visioita Visio 1: Vapaasti muodostettu verkkotutkinto = opintojaksoja vapaasti Campusonlinesta, ml. ohjaus ja opinnäytetyö Visio 2: Perinteisestä verkkotutkintoon siirtyminen = Olemassa oleva tutkinto muutetaan monimuotoisesta kokonaan verkkoon Visio 3: Uusi, yhteinen verkkotutkinto =Luodaan uusi yhteinen tutkinto yhteistyössä useampien amkien kanssa Visio 4: Olemassa oleva, yhteinen tutkinto =valitaan jo olemassa oleva, usealla amkilla tarjolla oleva tutkinto, jota tarjotaan ja toteutetaan yhteisesti
 11. 11. Keskeiset kysymykset visioinnissa M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20 1. Mikä on kansallisen verkkotutkinnon tavoite? 2. Kuka/ketkä ovat keskeiset toimijat? 3. Mitä on huomioitava toteutuksessa? 4. Missä ympäristössä tutkinto toteutetaan? 5. Miten opiskelijaa/henkilöstöä tuetaan verkkotutkinnon aikana?
 12. 12. Visio 1: Vapaasti muodostettu verkkotutkinto AMK 2 1. Opinnot alkavat, opiskelija suorittaa perus ja ammatti- opinnot vapaavalintaisesti CampusOlinen tarjonnasta AMK 1 AMK 3 2. Opiskelija suorittaa CampusOnlinessa verkko-opintoja vapaavalintaisesti eri AMK:eista AMK 4 AMK 6AMK 5 AMK 7 AMK 8 AMK 10AMK 9 AMK 11 5. Tutkinto kasassa; opiskelija hakee tutkintoa vapaavalintaisesta verkoston ammattikorkeakoul usta (esim. AMK 9) AMK 12 M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20 3. Opiskelija suorittaa työharjoittelun ja hakee hyväksiluvun jostain AMK:sta siihen suunnitellun verkko- opintojakson kautta (esim. AMK 8) 4. Opiskelija tekee opinnäytetyön verkoston jostain AMK:sta siihen suunnitellun verkko- opintojakson kautta (esim. AMK 7) Keskitetty ohjaus, hallinto ja tukipalve- lut Campus- Online
 13. 13. Visio 2: Perinteisestä verkkotutkintoon siirtyminen AMK-verkosto, CampusOnline • 2. Opiskelija siirtyy verkkotutkintoon ja suorittaa 2. ja 3. vuoden opintoja verkossa (oma AMK, CampusOnline) AMK 1 • 3. Opiskelija suorittaa työharjoittelun oman AMK:n ja oman ohjaajan kautta AMK 1 • 4. Opiskelija tekee opinnäytetyön oman AMK:n ja oman ohjaajan kautta M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20 AMK 1 1. Opinnot alkavat, opiskelija suorittaa 1. vuoden perusopinnot AMK 1:ssa kampus-opintoina 5. Tutkinto kasassa; opiskelija hakee tutkintoa omasta AMK:sta (AMK 1) Oman AMK:n ohjaus, hallinto ja tukipalve- lut
 14. 14. Visio 3: Uusi, yhteinen verkkotutkinto AMK/Korkeakoulu/ CampusOnline- verkosto AMK 1 AMK 2 AMK 3 AMK 4 AMK 5 AMK 6 M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20 1. Opinnot alkavat, opiskelija suorittaa verkoston opiskelijana perus-ja ammattiopinnot verkoston tarjonnasta verkko-opintoina 2. Opiskelija suorittaa vava- opintoja kaikesta CampusOnlinen tarjonnasta verkko-opintoina 3. Opiskelija suorittaa työharjoittelun ja hakee hyväksiluvun verkoston vaatimusten ja ohjaajan kautta 4. Opiskelija tekee opinnäytetyön verkoston vaatimusten ja ohjaajan kautta 5. Tutkinto kasassa; opiskelija hakee verkoston tutkintoa Keskitetty ohjaus, hallinto ja tukipalve- lut KV- partneri 1 YO- partneri 1
 15. 15. Visio 4: Olemassaoleva, yhteinen tutkinto Korkeakoulu- verkosto, tutkinnon ala A YO 3 AMK 1 AMK 2 AMK 3 Campus- Online YO 1 YO 2 M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20 1. Opinnot alkavat, opiskelija suorittaa oman korkeakoulun opiskelijana opinnot verkoston yhteisestä tarjonnasta verkko-opintoina (CampusOnline) 2. Opiskelija suorittaa vava- opintoja kaikesta CampusOnlinen tarjonnasta verkko-opintoina 3. Opiskelija suorittaa työharjoittelun ja hakee hyväksiluvun verkoston (tai oman korkeakoulun) vaatimusten ja ohjaajan kautta, esim. kv-partnerin tarjomana 4. Opiskelija tekee opinnäytetyön verkoston (tai oman korkeakoulun) vaatimusten ja ohjaajan kautta 5. Tutkinto kasassa; opiskelija hakee oman korkeakoulun kautta verkoston yhteistä tutkintoa Oman AMK:n ohjaus, hallinto ja tukipalve- lut KV-partneri 1 KV-partneri 2
 16. 16. M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20 Kansallisen verkkotutkinnon visio YAMK-kentälle – mitä mieltä olet? Mikä alla olevista visioista tuntuisi sinusta sopivimmalta YAMK-kentällä toteutettavaksi? Visio 1: Vapaasti muodostettu verkkotutkinto = YAMK-opintojaksoja vapaasti Campusonlinesta, ml. ohjaus ja opinnäytetyö Visio 2: Perinteisestä verkkotutkintoon siirtyminen = Olemassa oleva YAMK-tutkinto muutetaan monimuotoisesta kokonaan verkkoon Visio 3: Uusi, yhteinen verkkotutkinto =Luodaan uusi yhteinen YAMK-tutkinto yhteistyössä useampien amkien kanssa Visio 4: Olemassa oleva, yhteinen tutkinto =valitaan jo olemassa oleva, usealla amkilla tarjolla oleva tutkinto, jota tarjotaan ja toteutetaan yhteisesti
 17. 17. Verkkotutkinnot- työryhmä, eAMK-hanke • Marjo Joshi, Turku AMK (koordinaattori) • Mirva Pilli-Sihvola, XAMK • Outi Valkki, Haaga-Helia • Leena Mäkinen, HAMK • Kati Mäenpää, OAMK • Tanja Rautiainen, Lapin AMK • Pirjo Könni, Lapin AMK • Päivi Timonen, Humak M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20
 18. 18. Kiitos! Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä: marjo.joshi@turkuamk.fi https://www.linkedin.com/in/marjojoshi/ https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/verkkotutkinnot/ M Joshi & Verkkotutkinnot-työryhmä, eAMK, 2/20

Esitys YAMK-verkostoitumispäivässä 26.3.2020.

Views

Total views

118

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×