Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 1 eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 2 eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 3 eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 4 eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 5 eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 6 eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 7 eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 8 eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 9 eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 10 eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 11 eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 12 eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 13 eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 14 eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 15 eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 16 eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 17 eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi Slide 18
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi

Download to read offline

Haluatko tietää, miten tukea verkko-opiskelijan etenemistä opinnoissa ja mielekästä opiskelukokemusta? Webinaarissa jaettiin vinkkejä henkilöstölle verkkotutkinto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Katso webinaaritallenne täältä: http://turkuamk.adobeconnect.com/p00h2ndqay9r/

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

eAMK webinaari: Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi

 1. 1. Verkkotutkintojen suunnittelu ja toteutus –webinaarisarja, Syksy 2019 11/14/2019 M. Joshi, M Pilli-Sihvola, A-L Immonen, O Valkki, L Mäkinen, K Mäenpää, P Könni, T Rautiainen Webinaari 6: Verkkotutkinto-opiskelijoiden hyvinvointi ke 13.11. klo 15-16:00
 2. 2. Verkkotutkinnot- työryhmä eAMK-hanke 11/14/2019 • Marjo Joshi, Turku AMK (koordinaattori) • Mirva Pilli-Sihvola, XAMK • Outi Valkki, Haaga-Helia • Leena Mäkinen, HAMK • Kati Mäenpää, OAMK • Tanja Rautiainen, Lapin AMK • Pirjo Könni, Lapin AMK M. Joshi, M Pilli-Sihvola, A-L Immonen, O Valkki, L Mäkinen, K Mäenpää, P Könni, T Rautiainen
 3. 3. Verkkotutkinto- opiskelijoiden hyvinvointi Tässä webinaarissa pohditaan verkkotutkinto- opiskelijoidan hyvinvointia opiskelijaa tukevien palvelujen ja toimijoiden näkökulmasta. Miten eri tavoin voidaan tukea verkko-opiskelijan opinnoissa etenemistä ja mielekästä opiskelukokemusta? Lisäksi nostetaan esiin konkreettisia vinkkejä eri toimihenkilöiden näkökulmasta. Puhujat: • Mirva Pilli-Sihvola, XAMK • Tanja Rautiainen, Lapin AMK • Marjo Joshi, Turun AMK • Opiskelijaedustaja: Annika Englund, Turun AMK 11/14/2019 M. Joshi, M Pilli-Sihvola, A-L Immonen, O Valkki, L Mäkinen, K Mäenpää, P Könni, T Rautiainen
 4. 4. Mitä mieltä? Vastaa kyselyyn! 11/14/2019 M. Joshi, M Pilli-Sihvola, A-L Immonen, O Valkki, L Mäkinen, K Mäenpää, P Könni, T Rautiainen Onko teidän korkeakoulussanne riittävästi tukipalveluita saatavilla opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen? Tarvitsevatko verkko-opiskelijat mielestäsi enemmän tukea hyvinvointiin kuin kampuksella opiskelevat? Opinnoissa etenemisen ja mielekkään opiskelukokemuksen tukeminen
 5. 5. 28.5.2019 M Joshi, 2019 Miten tuet verkko-opiskelijaa? Miten olet läsnä verkossa? Miten opiskelija tavoittaa sinut sillon, kun tukea tarvitaan? Onko sinulla mahdollisuus saavuttaa avustavat tukipalvelut verkon kautta? Opiskelijan tukeminen Miten tuet yhteisön muodostumista verkossa? Miten yhdistät verkkoyhteisöä muuhun AMK-yhteisöön? Mikä on oma roolisi siinä verkko- yhteisössä ja miten olet aktiivinen siinä? Miten tuet verkko-oppimista? Miten tuet verkko-opiskelua? Mistä näet, millaista tukea tarvitaan ja milloin? Ovatko omat tekniset ja verkkopedagogiset taitosi riittävät? Opiskelijan tukeminen Yhteisön tukeminen Opiskelun tukeminen Henkilöstön haasteita verkko-opiskelijan tukemisessa Ovatko kaikki tukikanavat saatavilla verkon kautta? Onko kaikilla tukipalveluilla tieto/mahdollisuus tukea verkko-opiskelijoita yhtäläisesti kuin kampusopiskelijoita? Onko korkeakoulun tekninen valmius ja osaaminen riittävää tuen tarjoamiseen verkon kautta?
 6. 6. Verkkotutkinto-opiskelijan tukeminen • HOPS –keskustelut • matala kynnys yhteydenottoon > selkeät kanavat, nopea reagointi • ajan varaaminen keskustelulle ja kuuntelemiselle • Yhteistyö eri toimijoiden kesken (esim. Opiskelijavastaava ja opintosihteeri) • Ryhmäytymisen tuki aloitustapaamisessa • Opiskelijoiden keskinäisen yhteydenpidon kannustaminen • Ryhmän säännölliset tapaamiset ryhmänohjaajan kanssa • Alkuvaiheen tukeen panostaminen • Vertaistuki 11/14/2019 M. Joshi, M Pilli-Sihvola, A-L Immonen, O Valkki, L Mäkinen, K Mäenpää, P Könni, T Rautiainen Opiskelijan tukeminen Yhteisöllisyyden tukeminen
 7. 7. • Verkko-orientaatio, Valmennuskurssit ja-materiaalit • Tukipalvelujen saatavuus: tukimateriaalit, asiointipalvelut, neuvonta- ja ohjauspalvelut • Johdonmukaisuus toiminnassa • Opintojen jaksotus • Päällekkäisyyksien karsiminen, lukukausien mitoitus, opintojaksojen ajoittaminen eri lukuvuosille • Tavoitteena vapauden ja hallinnan tunne • Selkeät osaamisvaatimukset ja pisterajat • Joustavuus tiettyjen aikaraamien sisällä • Ryhmätöiden oikeudenmukainen arviointi • Verkkopedagogiset ratkaisut • Yhtenäisyys opintojaksojen rakenteissa – asiat löytyvät eri opintojaksoilla samoista paikoista • Oppimista tukevat tehtävät, tekemällä oppiminen • Ei viedä lähiopetusta verkkoon • Työskentely ryhmissä • Opettajan läsnäolo eri tavoin • Ryhmälle räätälöidyt opetusmateriaalit • Harjoittelu omalla työpaikalla • Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi – verkkokurssi 11/14/2019 M. Joshi, M Pilli-Sihvola, A-L Immonen, O Valkki, L Mäkinen, K Mäenpää, P Könni, T Rautiainen Opiskelun tukeminen
 8. 8. 11/14/2019 M. Joshi, M Pilli-Sihvola, A-L Immonen, O Valkki, L Mäkinen, K Mäenpää, P Könni, T Rautiainen Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi –verkkokurssi 2 op • Syntynyt opiskelijoiden ja henkilökunnan ilmaisemasta tarpeesta • Omaa oppimista voi pohtia ja kehittää - uusi ajatus monelle • Tänä syksynä 99 opiskelijaa • Tavoitteena tuottaa oivalluksia omasta hyvinvoinnista • 8 viikkoa, uudet osiot viikottain, toistuva rakenne: •Johdanto osioon •Tieto-osuus •Aktiviteetit (Keinot ja tekniikat) •Olemassa olevaa hyvinvoinnin tietoa, johon voi luottaa •Tehtävät • Nyt suomeksi, tulossa myös englanniksi
 9. 9. Opiskelijan näkökulma verkkotutkinto- opiskelijoiden tukemiseen Annika Englund BBA in International Business TurkuAMK
 10. 10. Opiskelijan näkökulma verkkotutkinto- opiskelijoiden tukemiseen • Koko ryhmän, pienryhmien ja yksilötapaamiset opettajan kanssa • Keskustelu ja ohjaus: Esim. vinkkejä opiskelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen, töiden, vapaa-ajan ja perhe-elämän yhdistämiseen • Usein jo kuulluksi tuleminen ja tieto tuesta auttaa alkuun • Opiskeluterveydenhuolto: Lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi • Oppilaitospappi • It-tuki, kirjastopalvelut • Palveluiden luo ohjaaminen, kun opiskelija asuukin toisaalla?
 11. 11. Opiskelijatuutorin rooli ja esimerkkejä • Esimerkkejä toiminnastani opiskelijatuutorina: • Auttanut opiskelijoita tutustumaan toisiinsa • Kertonut kokemuksiani opinnoista • Jakanut vinkkejä tehtävien ja tapaamisten aikatauluttamiseen, ryhmätöiden toteuttamiseen jne. • Tsemppaajana toimiminen sekä viestinviejä opiskelijoiden ja opettajien välillä • Toimia uusien opiskelijoiden tukena ja ohjaajana • Perehdyttää opiskelijat oman opinahjonsa käytäntöihin ja opiskelijaelämään • Tiedottaa ja ohjata opiskeluun liittyvissä asioissa • Tehdä yhteistyötä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa
 12. 12. 11/14/2019 M. Joshi, M Pilli-Sihvola, A-L Immonen, O Valkki, L Mäkinen, K Mäenpää, P Könni, T Rautiainen • ajanhallinta • opiskelun yhdistäminen muuhun elämään • itsenäinen työ • vastuu omasta oppimisesta • Opiskelun suunnittelu • teknisten välineiden hallinta ja käyttö Oppimisen organisointi Yhteistoiminnallisuus ja yhteistyö • työskentely ryhmissä verkon yli • ajanhallinta ryhmätöiden osalta • erilaisten persoonien kanssa työskentely • erilaiset työskentely- ja viestintätavat ja -kanavat • vaihtelevat motiivit, tavoitteet ja panostus opiskeluun • vaihteleva tekniikan hallinta Oma hyvinvointi opiskelijana • motivaation ylläpitäminen • oma jaksaminen • tyytyväisyys omiin suorituksiin • tyytyväisyys vuorovaikutuksen laatuun, määrään ja tapoihin • opintojen hyödyllisyys ja hyödyntäminen • yhteydenpito muiden kanssa verkossa ja sen ulkopuolella Verkko-opiskelijan haasteita opintojen etenemisessä ja mielekkyydessä Ovatko kaikki tukikanavat saatavilla verkon kautta? Onko tuki riittävää ja ajantasaista? Onko tuki vastaavaa kuin kampusopiskelijoille?
 13. 13. Case eOppimispalvelut, Lapin amk 14.11.2019 eOppimispalvelut tarjoaa teknistä ja pedagogista tukea verkkopohjaiseen opiskeluun ja opetukseen. Palveluaika arkisin klo 8-21, lauantaisin aina silloin kun reaaliaikaisia verkkoistuntoja (AC) toteutetaan. Tukisivusto eOppimispalvelut.fi eOppimispalvelut@luc.fi
 14. 14. Ratkaisutapamme: matala kynnys, tavoitettavuus - Palveluaika ja tuen kohtaaminen lähitilaisuuksissa tai etänä koko opiskeluajan on tärkeää ja laskee kynnystä hyödyntää palvelua matalalla kynnyksellä - Edellyttää tukipalvelulta organisaation hyvää tuntemusta, pitää tietää myös mihin opiskelija opastetaan eteenpäin - opetus - muut opiskelijapalvelut, ml. hyvinvointipalvelut - Tarvitaan herkkyyttä tunnistaa opiskelijan todellinen tuen tarve ja toimia sen mukaisesti - Jatkuva palaute, opiskelijaläheinen tukipalvelu antaa myös mahdollisuuden saada ja välittää kehittävää palautetta muihin tukipalveluihin ja opetukseen 14.11.2019 FAKTA 1 Lapin amkin opiskelijoista n. 35% on monimuoto-opiskelijoita FAKTA 2 Verkko-opetusta ja –ohjausta tapahtuu määrällisesti paljon klo 16:00 jälkeen Tukipalvelut saatavilla arkisin klo 8-21 ja lauantaisin tarvittaessa Tukisivusto (ohjeet, päivystävät tukihenkilöt, häiriötiedotteet)
 15. 15. Verkko-opiskelijan tukipalvelut M. Joshi, M Pilli-Sihvola, A-L Immonen, O Valkki, L Mäkinen, K Mäenpää, P Könni, T Rautiainen 11/14/2019 • opiskelijan lähin tuki opintojen aikana • verkkotapaamiset n. 1-2 kertaa lukukaudessa Opettajatuutor • opiskelijan välitön tuki erityisesti opintojen alussa • Whatsapp, sähköposti, puhelin, verkkotapaamiset Opiskelijatuutor ja VIP-opiskelija • Opiskelijan tuki silloin, kun elämäntilanne tai opintojen eteneminen vaatii laajempaa tukea • verkkotapaamiset tarvittaessa, puhelin OPO • Opintotoimisto, sähköinen asiointi, e-lomakkeet • Oppilaitospappi, puhelin • Terveyspalvelut, puhelin • Opiskelijaliitto, sähköposti Muut e- ja lähipalvelut Vastaa kyselyyn: Millaisia tukipalveluja teidän korkeakoulussanne on tarjolla verkko- opiskelijoille?
 16. 16. 11/14/2019 M. Joshi, M Pilli-Sihvola, A-L Immonen, O Valkki, L Mäkinen, K Mäenpää, P Könni, T Rautiainen Tulossa • eAMK koontijulkaisu joulukuu 2019: Verkkotutkintojen yhteisiä toimintatapoja • eAMK päätösseminaari, session 17.1. klo 9:45-10- 30 Verkkotutkintojen yhteisiä toimintatapoja - työpaja • eAMK Verkkotutkinnot-työryhmä jatkaa verkkotutkintojen suunnittelu- ja kehitystyötä kevätkaudella 2020, stay tuned for more!
 17. 17. 11/14/2019 M. Joshi, M Pilli-Sihvola, A-L Immonen, O Valkki, L Mäkinen, K Mäenpää, P Könni, T Rautiainen Jatketaan keskustelua linjoilla… Ryhmä: https://www.linkedin.com/groups/12203143/ Lähetä liittymispyyntö, ryhmä on suljettu. Keskustelua voidaan käydä sekä suomeksi että englanniksi. Jaamme siellä myös tallenteet sekä muita vinkkejä ja kokemuksia. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa mukaan Verkkotutkinnot – Online Degrees LinkedIn-ryhmään!
 18. 18. 11/14/2019 M. Joshi, M Pilli-Sihvola, A-L Immonen, O Valkki, L Mäkinen, K Mäenpää, P Könni, T Rautiainen Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä- JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Onnistuneita hetkiä verkkotutkinto-opintoihin!

Haluatko tietää, miten tukea verkko-opiskelijan etenemistä opinnoissa ja mielekästä opiskelukokemusta? Webinaarissa jaettiin vinkkejä henkilöstölle verkkotutkinto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. Katso webinaaritallenne täältä: http://turkuamk.adobeconnect.com/p00h2ndqay9r/

Views

Total views

115

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×