Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jatkoa 25.1.2018 pidetylle
webinaarille...
Oppimisanalytiikkajärjestelmien
kartoituksen tuloswebinaari
Lehtori Anssi Gröhn
Karelia-
ammattikorkeakoulu
anssi.grohn@ka...
Sisältö
• Mihin eAMK-hankkeen tavoitteisiin kartoitus vastaa?
• Miten kartoitus toteutettiin?
• Mitä järjestelmiä kartoitu...
Mihin eAMK-hankkeen tavoitteisiin
kartoitus vastaa?
Mihin eAMK-hankkeen
tavoitteisiin kartoitus vastaa?
• Ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio
• Oppimisanalytiikka t...
Miten kartoitus toteutettiin?
• Valitsemalla yhteensä kymmenen kaupallista ja ei-kaupallista
järjestelmää tarkasteluun
• S...
Mitä
järjestelmiä
kartoituksessa
oli mukana?
• ItsLearning
• LOUHI
• Claned
• YipTree
• ViLLE
• Intelliboard
• Blackboard ...
Entäpä tulosten luotettavuus?
• Otoskoko ei sinällään massiivinen, vain seitsemän eri toimittajaa.
• Aineiston valinta ei ...
Mitä tuloksia
saatiin?
Tuloksista yleisesti
• Ominaisuuksien ristiintaulukointi paljasti monia
yhteneväisyyksiä
• Saimme kuvan perusominaisuuksis...
Tulokset – tiedon
jakaminen ja näkyvyys
• Kolme tasoa
• Oppijalla on pääsy omaan dataansa
• Oma edistyminen kokonaisuutena...
Tulokset – aktiivisuuden seuranta
• On seurattava
• verkkosivujen latausmääriä sekä
ajoitusta
• sivustolla vietettyä aikaa...
Tulokset – oppimisen ongelmien havainnointi
ja esittäminen
• Oppimisen ongelmien havainnoinnin ja esittämisen
on hyödynnet...
Tulokset – oppijan ohjaaminen,
vahvuuksien ja heikkouksien
tunnistaminen
• Tarkastelee oppijoita yksilöinä
• Tarkastelee o...
Tulokset – tekniset
ratkaisut
• Kaksi teknisten ratkaisujen päätyyppiä
• Järjestelmä on oppimisympäristö
• Järjestelmä käy...
Mitä voidaan
lukea rivien
välistä?
Ratkaisut ovat
räätälöityjä
• Tietylle kohderyhmälle, korostettu tiettyjä
toimintatapoja
• "Kaikkien kaveri ei ole kenenkä...
Aktiivisuuden seuranta
tutkinnon laajuudelta on
merkittävä asia
• Ohjauksen kannalta varsin tärkeä
ominaisuus!
• Näkymä et...
Tehtävät on suunniteltava
tuottamaan dataa
analytiikkaa varten
• Oppijoiden ongelmien havaitseminen
• Tehtäväpalautukset k...
Vertailutietoa vai ei?
• Ryhmän tilanteen (esim. arvosanojen
keskiarvo) esittäminen oppijoille
oltava valinnainen
• Oppijo...
Järjestelmät eivät vielä korvaa
ohjaajaa
• Oppijan ohjaaminen, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen
• Tulkitaan järje...
Mihin tästä ponkaistaan?
Emme jää toki tähän
• Oppimisanalytiikkakokeilut
pääsevät alkuun
• Eri järjestelmien
käyttöönotto AMKeissa
• Vaatimusten t...
Oppimisanalytiikan evoluutio?
Toistaiseksi kuljetaan neljällä raajalla oppimisanalytiikassa
Tulosten näkyväksi
tekeminen
T...
Yhteenveto
• Oppimisanalytiikkajärjestelmien yhteisten
ominaisuuksien kartoitus
• Seitsemän eri toimittajaa mukana
• Tulok...
Kiitos mielenkiinnosta!
Kysymyksiä, kommentteja?
anssi.grohn@karelia.fi
eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 1 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 2 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 3 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 4 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 5 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 6 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 7 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 8 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 9 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 10 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 11 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 12 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 13 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 14 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 15 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 16 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 17 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 18 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 19 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 20 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 21 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 22 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 23 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 24 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 25 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 26 eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset Slide 27
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset

Download to read offline

Webinaari 6.4.2018

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

eAMK webinaari: Oppimisanalytiikkakartoitusten tulokset

 1. 1. Jatkoa 25.1.2018 pidetylle webinaarille...
 2. 2. Oppimisanalytiikkajärjestelmien kartoituksen tuloswebinaari Lehtori Anssi Gröhn Karelia- ammattikorkeakoulu anssi.grohn@karelia.fi
 3. 3. Sisältö • Mihin eAMK-hankkeen tavoitteisiin kartoitus vastaa? • Miten kartoitus toteutettiin? • Mitä järjestelmiä kartoituksessa oli mukana? • Mitä tuloksia saatiin? • Tekniset ratkaisut • Aktiivisuuden seuranta • Tiedon esittäminen • Oppimisen ongelmien havainnointi ja esittäminen • Oppijan ohjaaminen, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen • Mihin eAMK-hankkeessa suunnataan oppimisanalytiikassa tämän jälkeen?
 4. 4. Mihin eAMK-hankkeen tavoitteisiin kartoitus vastaa?
 5. 5. Mihin eAMK-hankkeen tavoitteisiin kartoitus vastaa? • Ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio • Oppimisanalytiikka toimii digiohjauksen tukena • Laajempi tavoite • Tuottaa vaatimusmäärittely ammattikorkeakouluille suunnattua oppimisanalytiikkajärjestelmän ominaisuuksia varten • Oppimisanalytiikkajärjestelmäkartoitus • Tuottaa tietoa vaatimusmäärittelyä varten • Oppimisanalytiikkaryhmän tulkinta asioiden tilasta syksyllä 2017
 6. 6. Miten kartoitus toteutettiin? • Valitsemalla yhteensä kymmenen kaupallista ja ei-kaupallista järjestelmää tarkasteluun • Seitsemän eri toimittajaa • Kartoitimme järjestelmien ominaisuudet • Pyytämällä järjestelmien toimittajilta esittelyt kysymyspatteristoon pohjaten • Tarkentavilla kysymyksillä jälkikäteen • Ristiintaulukoimalla vastaukset • Tuloksista on koostettiin raportti tammikuussa 2018
 7. 7. Mitä järjestelmiä kartoituksessa oli mukana? • ItsLearning • LOUHI • Claned • YipTree • ViLLE • Intelliboard • Blackboard Analytics Solutions • Blackboard Intelligence • X-Ray Analytics • Blackboard Predict
 8. 8. Entäpä tulosten luotettavuus? • Otoskoko ei sinällään massiivinen, vain seitsemän eri toimittajaa. • Aineiston valinta ei mitenkään systemaattinen • Kysymyspatteristo on ollut, mutta ei sinällään varmistettu täsmällisiä vastauksia kaikkiin kysymyksiin • Otokseen on sisällytetty erilaisia järjestelmiä, edustaa käytössä olevia järjestelmiä hyvin tässä mielessä • Räätälöidyt ja yleiskäyttöiset • Tuloksena on siis esiselvitys, jonka pohjalta tulosten tarkentaminen on helpompaa jatkossa.
 9. 9. Mitä tuloksia saatiin?
 10. 10. Tuloksista yleisesti • Ominaisuuksien ristiintaulukointi paljasti monia yhteneväisyyksiä • Saimme kuvan perusominaisuuksista, jotka pitäisi olla oppimisanalytiikkajärjestelmässä • Ominaisuudet on jaoteltavissa • Tiedon jakamiseen / näkyvyyteen • Aktiivisuuden seurantaan • Oppimisen ongelmien havainnointiin ja esittämiseen • Oppijan ohjaaminen, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen • Käytettyihin teknisiin ratkaisuihin
 11. 11. Tulokset – tiedon jakaminen ja näkyvyys • Kolme tasoa • Oppijalla on pääsy omaan dataansa • Oma edistyminen kokonaisuutena, tietyllä opintojaksolla, tietyssä tehtävässä, palautettavat tehtävät, tehdyt ja tekemättömät tehtävät • oppimistulokset ja niiden muutos • Opettajalla pääsy kurssiensa ja siellä olevien oppijoiden dataan • Hallinnoija näkee kaiken datan • Esimerkiksi tutkinnon tasolla • Sallittava sama datan esittäminen oppijoille ja opettajille
 12. 12. Tulokset – aktiivisuuden seuranta • On seurattava • verkkosivujen latausmääriä sekä ajoitusta • sivustolla vietettyä aikaa opetusmateriaalin parissa • tehtävien palauttamisesta aloitusaikaa, työstöön kuluvaa aikaa, palautusaikaa saavutettuja arvosanoja, sekä palautusten puuttumista. • materiaalien opiskelua • sosiaalista aktiivisuutta • etenemistä opintojakso- ja tutkintotasolla
 13. 13. Tulokset – oppimisen ongelmien havainnointi ja esittäminen • Oppimisen ongelmien havainnoinnin ja esittämisen on hyödynnettävä • Tehtäväpalautustietoa • Aktiivisuustietoa • Edistymisnopeustietoa (viivästymiset) • Suoritustulostietoa (arvosanat verrattuna aiempiin)
 14. 14. Tulokset – oppijan ohjaaminen, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen • Tarkastelee oppijoita yksilöinä • Tarkastelee oppijoita ryhmänä • Tuotettava opintojaksokohtainen analyysi • Tuotettava substanssikohtainen analyysi • Tuotettava tietoa ohjaajalle, joka tekee päätökset mitä tehdä • Sisällettävä oppimispolkuja • Annettava suosituksia etenemisestä (vaativammat tai helpommat tehtävät ja materiaalit) • Annettava suosituksia vertaistuen hakemista oppimispolkujen perusteella
 15. 15. Tulokset – tekniset ratkaisut • Kaksi teknisten ratkaisujen päätyyppiä • Järjestelmä on oppimisympäristö • Järjestelmä käyttää oppimisympäristön dataa • Mahdollistettava tiedon yhdistäminen muista järjestelmistä • Oltava integroitavissa oppimisympäristöön • Tuettava mobiilikäyttöä • Esitettävä tiedot visuaalisesti, värein, kaavioin • Huomioitava EU-GDPR • Tiedon käyttöoikeuksien hallinta käyttäjällä • Tietojen siirrettävyys eri järjestelmien välillä
 16. 16. Mitä voidaan lukea rivien välistä?
 17. 17. Ratkaisut ovat räätälöityjä • Tietylle kohderyhmälle, korostettu tiettyjä toimintatapoja • "Kaikkien kaveri ei ole kenenkään kaveri" • Visuaalisuus on kaikissa järjestelmissä tärkeä osa • Värit, kaaviot - näissä hyödynnetään kohderyhmien erityispiirteitä • Peruskoulutaso • sarjakuvamaiset värit, muodot, symbolit käyttöliittymässä • Ylempi taso • Vaikutteita sosiaalisen median käyttöliittymäratkaisuista
 18. 18. Aktiivisuuden seuranta tutkinnon laajuudelta on merkittävä asia • Ohjauksen kannalta varsin tärkeä ominaisuus! • Näkymä etenemiseen usealla opintojaksolla samanaikaisesti • Opinto-ohjaajan ei tarvitse kahlata yksittäisiä tehtäviä ja suorituksia läpi useasta työtilasta
 19. 19. Tehtävät on suunniteltava tuottamaan dataa analytiikkaa varten • Oppijoiden ongelmien havaitseminen • Tehtäväpalautukset keskeisessä osassa • Myös muita vaiheita hyödynnetty • Muutokset palautusajoissa, saavutetuissa arvosanoissa keskiarvoon nähden • Huomioitava ajoitus ja sisällöt • Esimerkiksi yksi koostava tehtävä kurssin lopussa ei välttämättä tuota riittävästi dataa kurssin alkupuolelta
 20. 20. Vertailutietoa vai ei? • Ryhmän tilanteen (esim. arvosanojen keskiarvo) esittäminen oppijoille oltava valinnainen • Oppijoiden edistymisen esittämiseen ryhmän keskiarvoon nähden on kaksi koulukuntaa • Nähdään haitallisena oppimiselle pitkällä tähtäimellä, tai • Nähdään etuna oppimiselle • Vastaavat erot myös oppijoiden suhtautumisessa!
 21. 21. Järjestelmät eivät vielä korvaa ohjaajaa • Oppijan ohjaaminen, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen • Tulkitaan järjestelmissä aihealuekohtaisesti tai opintojaksokohtaisesti • Ohjaamiseen ei ole olemassa yhtenäistä lähestymistapaa • Vaatii ohjaajan, tai • Tarjoaa automatisoitua ohjausta, tai • Suosittelee vertaistukea • Vallalla oleva automatisointimenetelmä on oppimispolut • tarjoavat helpompia tai vaikeampia tehtäviä osaamisen mukaan • Rakenteita oppijoiden kannustamiseen olemassa, mutta vaikutuksista ei selkeää tulosta toistaiseksi
 22. 22. Mihin tästä ponkaistaan?
 23. 23. Emme jää toki tähän • Oppimisanalytiikkakokeilut pääsevät alkuun • Eri järjestelmien käyttöönotto AMKeissa • Vaatimusten tarkentaminen kokeilujen jälkeen • Digiohjauksen ja oppimisanalytiikan yhteistyö syvenee • Selvitämme tarkemmin miten ohjausta voidaan käytännössä tukea oppimisanalytiikan avulla • Oppimisanalytiikan koulutuspakettien luominen • Oppimisanalytiikkayhteisö • Osaamismerkit!
 24. 24. Oppimisanalytiikan evoluutio? Toistaiseksi kuljetaan neljällä raajalla oppimisanalytiikassa Tulosten näkyväksi tekeminen Tulosten ennustaminen Oppimiskäsitystä tukevien asioiden mittaaminen? Oppimisprosessin näkyväksi tekeminen pedagogisten mallien avulla? Ohjaustarpeen yksilöllinen ennustaminen pohjautuen pedagogisiin malleihin? 2018-2020
 25. 25. Yhteenveto • Oppimisanalytiikkajärjestelmien yhteisten ominaisuuksien kartoitus • Seitsemän eri toimittajaa mukana • Tulokset keskittyivät • Tekniset ratkaisut • Aktiivisuuden seuranta • Tiedon esittäminen • Oppimisen ongelmien havainnointi ja esittäminen • Oppijan ohjaaminen, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen • Oppimisanalytiikan työ jatkuu digiohjauksen tukemisessa
 26. 26. Kiitos mielenkiinnosta! Kysymyksiä, kommentteja? anssi.grohn@karelia.fi

Webinaari 6.4.2018

Views

Total views

228

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×