Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 1 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 2 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 3 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 4 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 5 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 6 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 7 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 8 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 9 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 10 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 11 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 12 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 13 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 14 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 15 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 16 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 17 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 18 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 19 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 20 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 21 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Slide 22
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku

Download to read offline

Millaisia ohjaustarpeita AMK-opiskelijalla on opintojen eri vaiheissa? Miten digitaalisten välineiden avulla voidaan vastata näihin tarpeisiin? Webinaarissa saatiin vinkkejä, kuinka hyödyntää eAMK:ssa syntynyttä digiohjauspolkukuvaa osana opiskelijoiden digiohjausta.

Puhujina Vesa Kuhanen JAMK:sta, Minna Koponen Saimiasta, Kaisa Seppälä HAMK:sta ja Johanna Henriksson HUMAK:sta.

Katso webinaari tallenne täältä: https://youtu.be/rcPPv-If92I

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku

 1. 1. 8.10.2019 eAMK webinaari: Opiskelijan digiohjauspolku Vesa Kuhanen, opinto-ohjaaja, KM, Jyväskylän ammattikorkeakoulu/Hyvinvointiyksikkö
 2. 2. Digiohjauspolusta - kehittämistyön alku ja jatko Digiohjauspolku • Mikä on opiskelijan digiohjauspolkukuva? • Mihin tarpeeseen sitä lähdettiin luomaan? Miten kuva muodostui? Kenelle kuva on suunnattu? • Mitä materiaaleja polkukuvaan on tuotettu? • Miten ammattikorkeakoulut voivat kuvaa hyödyntää? • Polkukuva ja sitä tukeva aineisto säilyy eAMK-hankkeen päättymisen jälkeen www- sivuilla 11.4.2024 asti. Aineisto sijoitetaan myös CampusOnline-sivustolle 8.10.2019
 3. 3. Opiskelijan digiohjauspolku LAB@avain 8.10.2019 Minna Koponen, KM, Lehtori Digipedagogiikka Saimaan ammattikorkeakoulu
 4. 4. ALOITUS: HUHTI/TOUKOKUU 2019 4 digiassaria Suomi/englanti
 5. 5. lab@AVAI N
 6. 6. TOUKO/kesäkuu 2019: LAB@avain • OPISKELIJALÄHTÖINEN: DIGIASSARIT JA “TESTI”OPISKELIJAT • MOODLE: HYÖDYNTÄÄ OPISKELIJAN OHJAUSPOLKUA • H5P: RAKENTUU INTERAKTIIVISESTI • MOBIILI: TOIMII MOBIILILLA • SAAVUTETTAVUUS: MATERIAALI MONIPUOLISTA JA SAAVUTETTAVUUTTA (esim. värisokeus, Suomi, englanti) • LAATU: HYÖDYNTÄÄ EAMK-LAATUKRITEEREITÄ • PALAUTE: KERÄTÄÄN PALAUTETTA
 7. 7. Heinäkuu 2019: 25 verkko-tradenomiA
 8. 8. OSAAMISTAVOITTEET 0 2 4 6 8 10 12 14 Opintojakson työtavat on valittu tukemaan yleisten taitojen omaksumista. Opintojaksolla on tarjottu erilaisia menetelmiä ja tapoja omien tavoitteiden asettamisen tueksi. Osaamistavoitteet Kyllä Enimmäkseen Osittain Ei
 9. 9. OPPIMISTEHTÄ VÄT 0 2 4 6 8 10 12 14 Tehtävät tukevat opiskejan osaamistavoitteiden saavuttamista. Tehtävänannot ohjaavat opiskelijaa opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Tehtävien toteutuksessa on huomioitu tieto- ja viestintätekniikan tarjoamat mahdollisuudet oppijan osaamisen edistäjinä. Tehtävät on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus valita itselleen sopivia teknologisia ratkaisuja, mm. ääni, video, kuva, erilaiset tekstit Oppimistehtävät Kyllä Enimmäkseen Osittain Ei
 10. 10. SISÄLTÖ JA AINEISTOT 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Opintojakso ohjaa opiskelijaa oppimateriaalin valinnassa. Aineisto on ajan tasaista ja luotettavaa. Opintojakson aineistoihin on merkitty selkeästi käyttöoikeus, lähdeviitteet ja tekijänoikeustiedot. Opiskelijan opintojakson aikana tuottaman materiaalin säilyttämisestä ja käytänteistä on kerrottu. Sisältö ja aineistot Kyllä Enimmäkseen Osittain Ei
 11. 11. TYÖVÄLINEET 0 5 10 15 20 25 Uusien käyttäjätilien luominen ja sovellusten lataaminen opintojakson aikana on onnistunutta, maksutonta ja tietoturvallista. Verkkoalustan, käytettyjen sovellusten ja työvälineiden ohjeet sekä ohjeet käyttäjätilin luomiseen ovat helposti ymmärrettäviä ja sijoitettu tai linkitetty selkeästi opintojaksolle. Verkkoalustalla on käytössä työkaluja, jotka ohjaavat opintojen seurantaa ja oppimisanalytiikkaa. Opintojaksokuvauksessa on mainittu opintojakson suorittamiseen vaadittava peruslaitteisto ja muut tarvittavat sovellukset. Toteutus on suunniteltu niin, että opintojakson suorittaminen ei vaadi tavanomaista kodin/taloyhtiön tarjoamaa verkkoyhteyttä nopeampaa verkkoyhteyttä. Työvälineet Kyllä Enimmäkseen Osittain Ei
 12. 12. VUOROVAIKUTUS 0 2 4 6 8 10 12 Opintojakson materiaali on vuorovaikutteista. Opintojaksolle on valittu vuorovaikutusta tukevia työtapoja ja työvälineitä. Vuorovaikutus Kyllä Enimmäkseen Osittain Ei
 13. 13. ARVIOINTI 0 5 10 15 20 25 Opintojakso on suunniteltu siten, että sen aikana on ollut mahdollista saada ohjauksta ja palautetta. Opintojaksolla on tarjottu mahdollisuus ohjaukseen eri työvälineiden avulla. Opintojakson analyysityökalut ovat käytettävissä oman edistymisen seurantaan ja sen ohjaamiseen. Ohjauksen vastuuhenkilöt, kanavat ja aikataulut on kuvattu opintojakson alkaessa. Opintojaksolla on kanava palautetta ja kysymyksiä varten. Ohjaus ja palaute Kyllä Enimmäkseen Osittain Ei
 14. 14. KÄYTETTÄVYY S 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Sisällöt (mm. kansiot, sivut, tiedostot) on nimetty ymmärrettävästi ja niiden toimivuus on varmistettu. Otsikot, sisällöt ja taulukot ovat tyyliltään yhtenäisiä. Fontit ovat luettavia ja erilaisten fonttien käyttö on minimoitu. Tekstin oletuskoko on riittävän suuri ja sitä on mahdollisuus suurentaa. Tekstitiedostot ovat muodossa, jota on mahdollista lukea ruudunlukijalla. Opintojaksolla visuaalisia elementtejä ja tehosteita on käytetty harkiten tukemaan sisältöä. Opintojakson videoihin ja äänitiedostoihin on lisätty tekstiraita tai sisältö on muutoin saatavilla tekstimuodossa. Opintojaksolla käytettyjen linkkien kuvaustekstit on muotoiltu informatiivisiksi. Linkit on määritelty aukeamaan uuteen selainikkunaan. Materiaali, joka ei ole esteetöntä, on merkitty selkeästi. Opintojaksolle valitut sovellukset toimivat ja aineisto on saavutettavissa päätelaitteesta riippumatta. Käytettävyys Kyllä Enimmäkseen Osittain Ei
 15. 15. kehitettävää • VÄLITENTIT HANKALIA • SELKEYTTÄ MOODLEEN • TIETO KURSSIN SUORITTAMISEN AJASTA JA ARVIOINNISTA HETI ALKUUN. • OHJEISTUS SELKEÄMPÄÄ. • LINKKIEN TOIMIVUUS JA YHDENMUKAISUUS: OSA AUKEAA UUTEEN IKKUNAAN JA OSA EI. • LIIKAA VÄLILEHTIÄ.
 16. 16. KUINKA ETEENPÄIN • LAB@AVAIMEN KEHITTÄMISTYÖ JATKUU. • PALAUTEKIERROS OPETTAJILTA JA LAHDEN VERKKO-TRADENOMEILTA HYÖDYNNETÄÄN KEHITTÄMISESSÄ. • DIGIASSAREITA JO VALJASTETTU KEHITTÄMISEEN JA TUOTTAMISEEN. • JOHTO JA OSAAMISPÄÄLLIKÖT HAASTETTU SUORITTAMAAN LAB@AVAIN JOULUKUUSSA • UUDET TUTKINNOT JA UUDET OPISKELIJAT SUORITTAVAT JOULUKUUSSA. • TAVOITTEENA, ETTÄ JOKAINEN ALOITTAVA OPISKELIJA JA MYÖS OPETTAJAT SUORITTAVAT LAB@AVAIMEN
 17. 17. KIITOS! Minna.Koponen@Saimia.fi tel. 040 163 8874
 18. 18. Hamk ja Digiohjauspolkukuva käytön vaihe Kaisa Seppälä HAMK, HYOS 8.10.2019 • Opiskelijan ohjaussuunnitelman päivittäminen on käynnissä • eOhjaus ja ePalvelut ovat päivityksessä tiiviisti mukana • Digiohjauspolku on upotettu digistarttipaketiin ja tavoittanut kaikki aloittaneet opiskelijat sekä periodin vastuuopettajat. • Digistarttipaketissa ei ole erillistä tehtävää kuvaan liittyen • Opiskeijayhdistyksen palaute on myötätuulista: "Kuva kokoaa palvelut, avaa käsitteistöä, auttaa kokonaisuuden hahmottamista" Kehittämistyö jatkossa * Personointi. Oman AMKin palveluiden linkit, "tutuksi työstäen" * Sijoittaminen näkyviin palveluihin, joita opiskelija käyttää jatkuvasti esim. HAMK sovellukseen Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän
 19. 19. Humakin suunnitelmat digiohjauspolkukuvan hyödyntämiselle • Humakissa käynnistynyt syksyllä ohjausprosessin mallintamiseen liittyvä kehittämistyö • Digiohjauksen polkukuvan käyttö ratkaistaan lopullisesti kehittämistyön yhteydessä • Alustavasti suunniteltu kuitenkin seuraavaa: • Kuva ja siihen liittyvä oppimistehtävä liitetään osaksi Opiskeluvalmiudet 5 op – opintojaksoa (käytössä BB Open LMS -verkko-oppimisympäristö) H5P:tä hyödyntäen • Oppimistehtävänä luultavasti samantyyppinen ratkaisu kuin Saimiassa, eli kuvan purku pienempiin osiin H5P-oppimisaktiviteetin Hot Spotteja hyödyntäen ja siihen liittyvän tentin luonti. Opiskelijan läpäistävä tentti, jotta saa suoritusmerkinnän. • Kuva liitetään (ilman oppimistehtävää ja osiin purkamista) myös Ammatillinen kehittyminen 5 op -opintojaksolle, joka käynnissä opiskelijan koko opintojen ajan. Tässä hyödynnetään Thinglinkiä. • Polku muokataan Humakiin sopivaksi ja linkitetään mahdollisuuksien mukaan olemassa oleviin ohjeistuksiin ja aineistoihin. 8.10.2019
 20. 20. Humakin suunnitelmista vielä... • Humakissa käytössä tällä hetkellä HumakWiki ns. opiskelijan ja henkilökunnan tietopankkina. • Jotta polkukuva saatavilla myös opintojaksojen (ja oppimisympäristön) ulkopuolella, upotetaan se HumakWikiin Thinglinkiä hyödyntäen. • Testattu jo aiemmin keväällä muokkaamista Humakiin sopivaksi omilla Thinglink-tunnuksilla. Lisäksi Humakin käytänteitä linkitetään jo olemassa oleviin HumakWiki-aineistoihin. 8.10.2019 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän
 21. 21. Polkukuvan hyödyt Humakin opiskelijoille (ja henkilökunnalle) • Digiohjauksen polkukuva nähdään vahvasti osana koko ohjauksen/valmennuksen prosessin kuvausta. Auttaa niin opiskelijaa kuin henkilökuntaakin hahmottamaan opintojen eri vaiheisiin liittyviä asioita ja käytänteitä. • Lisää myös ristiinopiskelun tunnettavuuttta • Kuvan muokattavuus omaan AMKiin sopivaksi > voi tarvittaessa lisätä uusia "Hot Spotteja" 8.10.2019 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän
 22. 22. eAMK –hanke http://www.eamk.fi Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä- JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Millaisia ohjaustarpeita AMK-opiskelijalla on opintojen eri vaiheissa? Miten digitaalisten välineiden avulla voidaan vastata näihin tarpeisiin? Webinaarissa saatiin vinkkejä, kuinka hyödyntää eAMK:ssa syntynyttä digiohjauspolkukuvaa osana opiskelijoiden digiohjausta. Puhujina Vesa Kuhanen JAMK:sta, Minna Koponen Saimiasta, Kaisa Seppälä HAMK:sta ja Johanna Henriksson HUMAK:sta. Katso webinaari tallenne täältä: https://youtu.be/rcPPv-If92I

Views

Total views

181

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×