Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MINKÄLAISEEN MAAILMAAN
OLEMME MENOSSA?
MITEN OHJAAN OPISKELIJAA
TULEVAISUUSORIENTOITUNEESTI?
18.1.2019 Anne Hakala
Anne Ha...
WEBINAARIN TAVOITTEET
Auttavia ajatuksia omaan työhön ja opiskelijoiden
ohjaukseen
• Tulevaisuusajattelusta
Tulevaisuustie...
– Kaksisuuntainen prosessi
– Arvot ja uskomukset tulevaisuutta
muokkaavana tekijänä
– Tiedostettu – tiedostamaton –
tuleva...
• Hankkimalla tietoa tulevaisuuden
vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista
voidaan tulevaisuuteen myös vaikuttaa
• Uusien mahd...
Hajautunut älykkyys, asiantuntijuuden roolin
murros – erilaisten osaamisten tiimit
Minkälaista ennakointitietoa?
Kuka sitä...
1. Käsityksemme tulevaisuudesta osuvat usein harhaan, ja siksi on vaarallista
hirttäytyä yhteen tulevaisuuskuvaan.
2. Auto...
UUDET AMMATIT – UUSI TYÖ
robottiturvallisuuden tarkastaja, robottivakuutusarvioija, robottikenttähuoltaja, robottityönjoht...
MINKÄLAISTA OSAAMISTA AMK-
OPISKELIJA TULEVAISUUDESSA
TARVITSEE?
https://answergarden.ch/852386
MITEN OHJAAN
TULEVAISUUTEEN?
18.1.2019 Anne Hakala
1. Tulevaisuuden hahmottamisen lähtökohtana maailman nykytilan
ymmärtäminen.
2. Jatkuvan muutoksen hallinnan, oman ennakoi...
MITEN OHJAAN
TULEVAISUUTEEN?
SKENAARIOHARJOITUKSET
TRENDIKARTOITUKSET
TULEVAISUUSKUVIEN RAKENTAMISET
18.1.2019 Anne Hakala
1. KEHÄ: Millainen on oman
alasi toimintaympäristö
vuonna 2030?
2. KEHÄ: Minkälaista osaamista
tarvitaan tähän
toimintaymp...
Tulevaisuustyöskentely aloittavat opiskelijat
Tulevaisuustyöskentely 3. vuoden opiskelijat
Tulevaisuustyöskentely YAMK
Oma...
Lukuvinkkejä:
• https://www.eamk.fi/fi/tyoelamayhteistyo/tulevaisu
uden-osaamistarpeet/
Lisätietoa Tulevaisuuspyörä-työpaj...
• Pohdinta/chat
Millä fiiliksellä nyt?
Lopuksi
Anne Hakala 18.1.2019
Kiitos!
Lisätietoja:
anne.hakala(at)jamk.fi
Anne Hakala18.1.2019
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle Slide 1 eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle Slide 2 eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle Slide 3 eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle Slide 4 eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle Slide 5 eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle Slide 6 eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle Slide 7 eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle Slide 8 eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle Slide 9 eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle Slide 10 eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle Slide 11 eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle Slide 12 eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle Slide 13 eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle Slide 14 eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle Slide 15 eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle Slide 16
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle

Download to read offline

Kuka tietää minkälaista osaamista tulevaisuuden työelämässä tarvitaan? Miten ammatti-identiteetti rakentuu tulevaisuudessa? Miten osaaminen hankitaan? Kenelle ennakointi kuuluu? Näihin kysymyksiin pureuduttiin Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle? -webinaarissa.

Webinaari on katsottavissa jälkikäteen täältä: https://youtu.be/NpOY2Vjn5lY

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

eAMK webinaari: Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle

 1. 1. MINKÄLAISEEN MAAILMAAN OLEMME MENOSSA? MITEN OHJAAN OPISKELIJAA TULEVAISUUSORIENTOITUNEESTI? 18.1.2019 Anne Hakala Anne Hakala 17.1.2019
 2. 2. WEBINAARIN TAVOITTEET Auttavia ajatuksia omaan työhön ja opiskelijoiden ohjaukseen • Tulevaisuusajattelusta Tulevaisuustiedon/ennakointitiedon hyödyntäminen/huomioiminen omassa työssä Opiskelijan tulevaisuusosaamisen kehittymisen tuki • Oman työn kehittämisen impulssit • Osallistavasta tulevaisuustyöskentelystä 18.1.2019 Anne Hakala
 3. 3. – Kaksisuuntainen prosessi – Arvot ja uskomukset tulevaisuutta muokkaavana tekijänä – Tiedostettu – tiedostamaton – tulevaisuuden tietoisesta ajattelusta koituvat hyödyt – Vaihtoehtoisia tulevaisuuksia – mahdollinen, todennäköinen, toivottava TULEVAISUUDEN LUKUTAITO - ANTISIPAATIO – miten ideamme tulevaisuudesta ohjaavat toimintaamme nyt… Anne Hakala 18.1.2019 SINNE
 4. 4. • Hankkimalla tietoa tulevaisuuden vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista voidaan tulevaisuuteen myös vaikuttaa • Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen • Strategiset valinnat • Riskeihin/uhkiin varautuminen • Uusien liiketoimintojen suunnittelu (koulutus) • Organisaation kyvykkyyksien ja resurssien pitkäntähtäimen suunnittelu • Visioiva konseptointi TULEVAISUUSAJATTELU OSANA ARKEASI Tavoitteena ei ole etsiä tulevaisuutta koskevaa absoluuttista totuutta vaan erilaisia vaikutusmahdollisuuksia nykyhetkessä tapahtuviin päätöksiin ja valintoihin Anne Hakala 18.1.2019 SINNE
 5. 5. Hajautunut älykkyys, asiantuntijuuden roolin murros – erilaisten osaamisten tiimit Minkälaista ennakointitietoa? Kuka sitä tuottaa? Roolini opettajana? http://tulevaisuus.dna.fi/oppiminen/ MINKÄLAISEEN MAAILMAAN OLEMME MENOSSA? Anne Hakala 18.1.2019 5
 6. 6. 1. Käsityksemme tulevaisuudesta osuvat usein harhaan, ja siksi on vaarallista hirttäytyä yhteen tulevaisuuskuvaan. 2. Automaatio muuttaa ihmisen työtä ja lisää tuottavuutta. Työpaikkoja häviää, mutta nettohävikistä on rajusti keskenään ristiriitaisia arvioita. Uutta työtä, uusia aloja ja uusia tarpeita syntyy jatkuvasti. 3. Työn, työtehtävien ja liiketoiminnan muutos digitaalisessa taloudessa edellyttää myös, että toimenkuvat, johtamisen tavat ja organisaatiorakenteet uudistuvat. 4. Työtaitojen ja kompetenssien kysynnän ja tarjonnan välillä on nopeasti kasvava ristiriita. Se polarisoi työmarkkinaa. 5. Koulutusjärjestelmämme ei tällaisenaan vastaa työn muutokseen. Alan vaihtamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen tarvitaan ripeästi nopeita, käytännöllisiä oppimismahdollisuuksia. 6. Tulevaisuudessa yksilöllä on suurempi vastuu ammattitaidostaan ja sen uudistamisesta kuin aiemmin. 7. Tulevaisuuden työidentiteetin tärkeitä elementtejä ovat kyky nähdä mahdollisuuksia, rohkeus tarttua niihin, kyky lukea tulevaa ja päätellä, mistä osaamisesta on hyötyä ja miten sen voi hankkia. 8. Lineaarisesti etevän työuran rinnalle tulee monista erilaisista työrooleista ja jaksoista koostuva työelämä. Uran rinnalle tulee useita polkuja. 9. Työhön liittyvät käsitteet, pelisäännöt ja arvostukset liittyvät teollisen ajan toimintatapoihin. Nykyisessä muuttuvassa tilanteessa ne lukkiuttavat asenteita ja johtavat keskustelua vinoon. 10. Työn muutos edellyttää yrityksiltä vastuullisuutta ja lainsäätäjiltä reaktiokykyä. Molempien tehtävä on luoda työstä ihmisille yhä saavutettavampaa ja mielekkäämpää. 10 TEESIÄ TYÖN MURROKSESTA (Toiminen 2017) 18.1.2019 Anne Hakala
 7. 7. UUDET AMMATIT – UUSI TYÖ robottiturvallisuuden tarkastaja, robottivakuutusarvioija, robottikenttähuoltaja, robottityönjohtaja, robottikouluttaja, robottityön suunnittelija, robottien energiahuoltaja, robottisiirtäjä, etiäiskokki, -soittaja, - lääkäri ja –huoltohenkilö, kyberturvamies, VRAR-neuvoja, etiäistyön kouluttaja, etiäisohjainten sovittaja, etiäistorjuntamestari, tekoälynvalvoja, data-analyytikko, iot-riski-analyytikko , robottiturvallisuuden tarkastaja, robottivakuutusarvioija, robottikenttähuoltaja, robottityönjohtaja, robottikouluttaja, robottityön suunnittelija, robottien energiahuoltaja, robottisiirtäjä, alustatilintarkastaja, alustapoliisi, onlinetyö, alustamanageri, viranomaisfasilitoija, lähipalvelun-välittäjä, mikrovakuuttaja, omavaraiskonsultti, yhteisämanageri, luottamusjohtaja, talkoolobbari, joukkoistutusrekrytoija, vertaistyön moderaattori, motivaatiosuunnittelija ja – ennakoija, joukkorahoitusmanageri, arvokonsultti, merkityksellisyysmuotoilija, pelillistäjä, omavaraiskonsulentti, omavaraistarvike-kauppias, elämänhallintaopas, virtuaalielinympäristön kehittäjä, koheesiomanageri, tarpeenetsijä, ogoterapeutti, hahmomoterapeutti, heimopäällikkö, Al-kaveiden paimen, e-urheilumanageri, kohinanpoistaja, Al-tietoisuusasentaja, simulointiasiantuntija, joukkoistuskoordinaattori, tietojen luotettavuusarvioija, onnellisuusoperaattori, uraoperaattori, uraoperaattori, ekosysteemin kehkeyttäjä, metatiedon yhteensovittaja, tekoälyn luotettavuusvalvoja, hallinnon pelillistäjä, hallintokilpailuttaja, tekoälyhallinnon kohtuullistaja, tekoälyhallinnon tarkastaja, priorisointivaikutusten simuloija, hallintoalustakehittäjä, hallintoalusta-moderaattori, kaupunkilennonjohtaja, kuljettajattoman liikenteen tarkastaja, liikenne-eetikko, kuljetusreittien kartoittaja, robottiliikenteen esteettömyystarkastaja, digimuotoilija, 3D-mittaaja, 3d-mallintaja, mallinvalintakonsultti, 3d-tulostaja, lähivalmistaja, tulosteiden jälkikäsittelijä, tavarastailisti, raaka-ainekonsultti, tavaraohjelmoija, robottivalmistuksen tarkastaja, tuotesulauttaja, biotuotetehdassuunnittelija, kaupunkiviljelijä, lajike- ja ravinneoptimoija, bio-raaka-ainelogistikko, jäljitettävyysvastaava, elintarvikevakuutusasiamies, sisäviljelmätarvikekauppias ja –asentaja, nutrigenomiikkakonsultti, aineenvaihdunta-analyytikko, robottikokkiteknikko, robottiravintoloitsija, ruokapalvelualustavastaava, etäkokki, kypsymisaikatauluttaja, keinolihakasvattaja… (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2018, Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037, https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_1%2B2018.pdf ) 18.1.2019 Anne Hakala
 8. 8. MINKÄLAISTA OSAAMISTA AMK- OPISKELIJA TULEVAISUUDESSA TARVITSEE? https://answergarden.ch/852386
 9. 9. MITEN OHJAAN TULEVAISUUTEEN? 18.1.2019 Anne Hakala
 10. 10. 1. Tulevaisuuden hahmottamisen lähtökohtana maailman nykytilan ymmärtäminen. 2. Jatkuvan muutoksen hallinnan, oman ennakointikyvyn ja joustavuuden taitojen kehittämisen tärkeys. 3. On tiedostettava yksilöllisten tulevaisuuskuvien- ja käsitysten erilaisuuksia ja vaikutus nykyhetken toimintaan. 4. Mahdollisten, todennäköisten ja toivottujen tulevaisuuksien ymmärtäminen yksilön, yhteisön ja globaalin tasolla. 5. Omien tulevaisuuteen kohdistuvien toiveiden ja pelkojen tunnistaminen ja vaikutus toimintaan. 6. Menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden vuorovaikutuksen ymmärtäminen. 7. Tulevaisuuden visiointikyvyn ja luovan mielikuvituksen kehittäminen. 8. Oman elämän valintojen merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. TULEVAISUUSKASVATUKSEN SISÄLTÖÄ (Pouru&Wilenius 2018) 18.1.2019 Anne Hakala
 11. 11. MITEN OHJAAN TULEVAISUUTEEN? SKENAARIOHARJOITUKSET TRENDIKARTOITUKSET TULEVAISUUSKUVIEN RAKENTAMISET 18.1.2019 Anne Hakala
 12. 12. 1. KEHÄ: Millainen on oman alasi toimintaympäristö vuonna 2030? 2. KEHÄ: Minkälaista osaamista tarvitaan tähän toimintaympäristöön? 3. KEHÄ: Miten tarvittava osaaminen hankitaan? TULEVAISUUSPYÖRÄ Lisätietoa: https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tulevaisuuspyoratyopaja-osallistavana- oppimis--ja-tiedonkeruumenetelmana/ 18.1.2019 Anne Hakala
 13. 13. Tulevaisuustyöskentely aloittavat opiskelijat Tulevaisuustyöskentely 3. vuoden opiskelijat Tulevaisuustyöskentely YAMK Oman tulevaisuusajattelun kehittäminen ja ymmärtäminen osaksi Osaajana kehittymistä Oman alan tulevaisuuden toimintaympäristön ja siinä tarvittavan osaamisen hahmottaminen sekä uusien mahdollisuuksien löytäminen Heikkojen signaalien bongaus Tulevaisuustyökalu omaan ja yrityksen käyttöön Esim. JAMKIN TULEVAISUUSPYÖRÄTYÖN PROSESSI Analysointi, opettajat - Tietoa opiskelijoiden tulevaisuusajattelusta suhteessa alaan ja osaamiseen - Etenkin YAMK- opiskelijoilta tietoa myös työelämän näkökulmasta - Hyödyntäminen ja jalostaminen yhdessä opiskelijoiden kanssa (esim. Osaajana kehittyminen) - Tulevaisuustietoa OPSien päivittämiseen
 14. 14. Lukuvinkkejä: • https://www.eamk.fi/fi/tyoelamayhteistyo/tulevaisu uden-osaamistarpeet/ Lisätietoa Tulevaisuuspyörä-työpajoista: • https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tulevaisuuspyora tyopaja-osallistavana-oppimis--ja- tiedonkeruumenetelmana/ MINKÄLAISEEN MAAILMAAN OLEMME MENOSSA? Anne Hakala 18.1.2019 14
 15. 15. • Pohdinta/chat Millä fiiliksellä nyt? Lopuksi Anne Hakala 18.1.2019
 16. 16. Kiitos! Lisätietoja: anne.hakala(at)jamk.fi Anne Hakala18.1.2019

Kuka tietää minkälaista osaamista tulevaisuuden työelämässä tarvitaan? Miten ammatti-identiteetti rakentuu tulevaisuudessa? Miten osaaminen hankitaan? Kenelle ennakointi kuuluu? Näihin kysymyksiin pureuduttiin Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle? -webinaarissa. Webinaari on katsottavissa jälkikäteen täältä: https://youtu.be/NpOY2Vjn5lY

Views

Total views

372

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×