Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 1 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 2 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 3 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 4 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 5 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 6 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 7 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 8 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 9 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 10 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 11 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 12 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 13 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 14 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 15 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 16 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 17 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 18 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 19 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 20 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 21 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 22 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 23 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 24 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 25 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 26 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 27 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 28 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 29 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 30 eAMK webinaari: eOpintopalvelut Slide 31
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

eAMK webinaari: eOpintopalvelut

Download to read offline

Opiskelun lisääntyessä verkossa, niin ikään ohjauksen tarve lisääntyy. Opiskelijoille on tarjottava sisällöllistä ohjausta, mutta myös tieto- ja neuvontatyötä verkon kautta. eOpintopalvelut -webinaarissa esiteltiin eOpintopalvelut -mallia JAMKin casen kautta sekä kuultiin myös muiden amkien tukipalveluratkaisuja.

Webinaaritallenne löytyy täältä: https://youtu.be/FNV5qkn39uo

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

eAMK webinaari: eOpintopalvelut

 1. 1. eOpintopalvelut Opiskelijoille tai opiskelijaksi hakeutuvien tieto- ja neuvontapalvelut verkossa Vaihtoehtoinen asiointipalvelu fyysisille toimisto-/opiskelijapalveluille Palvellaan kaikkia opiskelijoita: tutkinto-opiskelijat, ristiinopiskelijat, avoimen amkin opiskelijat, täydennyskoulutusopiskelijat jne. Webinaari 14.8.2019 Anitta Kääriäinen eAMK ja RiKe -hankkeet
 2. 2. eOpintopalvelut – miksi tarvitaan? • Opiskelijapalvelujen tehtävänä on antaa opiskelijalle asiantuntevaa, paikkansa pitävää ja oikea-aikaista tietoa opiskelijan asian päätöksenteon tueksi (Guttorm ym. 2017, 12). • Kun opiskelijalla on joku opintoihin liittyvä arjen ongelma, hän useimmiten ottaa ensimmäisenä yhteyttä korkeakoulunsa opiskelijapalveluihin. • Asiointi tapahtuu perinteisesti joko käymällä toimistossa, puhelimitse tai lähettämällä sähköpostia. • Saavutettavuus (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 1.4.2019, lisätietoja). • Vaihtoehtoinen asiointipalvelu opiskelijapalvelut -toimistopalveluille. • Ohjauksen merkitys kasvaa, kun opiskelu verkossa lisääntyy (asiointi toimistoissa vähentyy). • Opiskelijoille on tarjottava sisällöllistä ohjausta (tutor-opettajat, opintojen ohjaajat), mutta myös tieto- ja neuvontatyötä verkon kautta. • Kaikille opiskelijaryhmille samat tukipalvelut (fi/en). • Tukee elinikäistä jatkuvaa ja joustavaa oppimista. • Palvelumalli helpottaa palveluiden saatavuutta myös silloin, jos korkeakoululla on useita toimipisteitä. • Korkeakoulujen visio2030 tiekartta: Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö, joka koostuu korkeakoulujen omista ja yhteisistä palveluista sekä ne yhdistävästä palveluympäristöstä.
 3. 3. • Malli tukee joustavaa ja elinikäistä oppimista sujuvoittaen opiskelijan oppimispolkua, kun lähes kaikki tukipalvelut ovat saatavilla verkossa. • Sujuvoittaa opettajan työtä, kun opiskelijoiden tukipyynnöt ohjautuvat opintohallinnon toimijoille. • Sujuvoittaa opintohallinnon toimijoiden työtä ja keskinäistä organisoitumista, kun luodaan ja sovitaan yhtenäiset toimintatavat. • Tukipalvelut (prosessit) korkeakoulun sisällä yhtenäistyy ja tehostuu. • eOpintopalveluja voidaan tuottaa myös etänä (mahdollisuus etätyöhön). eOpintopalvelut -mallista hyötyvät kaikki
 4. 4. JAMK – opiskelun ja opintohallinnon tieto- ja neuvontapalvelut 1. Palvelut toimistoissa • Hakijapalvelut (tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijahaun ja -valinnan koordinointi, yhteishaku, erillishaut, avoimen ammattikorkeakoulun väylähaku, siirtohaku, uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus) • Opiskelijapalvelut, opintoasiainkoordinaattorit: tutkinto-opiskelijat (4 kampusta), AOKK ja kielikeskus • Yksiköiden koulutussihteerit/suunnittelijat, ELO (Hyvi, Tekn, Like, Aokk ja Kielikeskus): ei-tutkintoon johtavat koulutukset 2. Palvelut verkossa eOpiskelijapalvelut = Tukipalvelutarjoomanäkymä: ”yksi luukku”, palvellaan kaikkia opiskelijoita • Informatiivinen palvelu • Vuorovaikutuksellinen palvelu • eOpintopalvelut malli ja case JAMK > korkeakouluille yksi yhteinen malli? eOpintopalvelut – case JAMK
 5. 5. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartta, ICT:n ohjausyhteistyö, OPI-viitearkkitehtuuri ja oppijan polku https://ka.csc.fi/ https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/OPI-viitearkkitehtuuri+2019%3A+koko+dokumentaatio JAMKin strategia ja tavoitteet – visio JAMKin ICT palvelut, palveluluettelo Toiminnanohjauskäsikirja (TOKA) Palveluprosessit jne. eOpiskelijapalvelut – selvitystyö • Toimijat • Kohderyhmät • Oppijan polku • Keskeiset palvelut • Prosessit, joissa palvelut toteutetaan • Tietojärjestelmät ja niiden väliset suhteet JAMK 2020 uuden sukupolven korkeakoulu, digitaaliset ympäristöt, uudistetut tukipalvelut ja opiskelijahallinto. Ohjauspalvelut - eOpiskelijapalvelut - OPOt
 6. 6. eOpintopalvelut - Tieto- ja neuvontapalvelut ka.csc.fi Oma Opintopolku -palvelu - Hakemukset ja opiskelupaikan vastaanotto - Omat opintosuoritukseni (Koski) Visio2030 - kehittämisohjelma - Digitaalinen palveluympäristö, joka koostuu korkeakoulujen omista ja yhteisistä palveluista sekä ne yhdistävästä palveluympäristöstä.
 7. 7. OPI-viitearkkitehtuuri Ohjaus Koulutus- informaatio ja -tarjonta Esiahotointi Koulutus- mahdollisuuksien vertailu Hakijamarkkinointi ja -viestintä Oppimis- analytiikkapalvelut Yhteistyö- ja liikkuvuuspalvelut Palautepalvelut Osaamisen kartoitus Osaamis- tarpeen tunnistaminen Ohjaus Koulutus- informaatio ja -tarjonta Hakijapalvelut Valintapalvelut Yhteistyö- ja liikkuvuuspalvelut Ilmoittautumis- ja maksupalvelut Palautepalvelut Koulutukseen hakeminen Opiskelu- oikeuden hallinta Opintojen suunnittelu Opintojen suorittaminen Valmistuminen ja osaamisen hyödyntäminen Ohjaus Asiointipalvelut Käyttöoikeus- ja pääsypalvelut Yhteistyö- ja liikkuvuuspalvelut Ilmoittautumis- ja maksupalvelut Ohjaus Opintotarjonta Hankitun osaamisen tunnistaminen Yhteistyö- ja liikkuvuuspalvelut Oppimis- analytiikkapalvelut Palautepalvelut HOPS-palvelut Ohjaus Opetus Tenttipalvelut Opintoihin ja pienryhmiin ilmoittatuminen Osaamisen arviointi Oppimisympäristöt Harjoittelu Oppimateriaalit ja tiedonhallinta Opiskelijan hyvinvointipalvelut Opiskelijan arjen tuki Yhteistyö- ja liikkuvuuspalvelut Hyväksiluku Oppimis- analytiikkapalvelut Palautepalvelut Ohjaus Työelämään siirtymisen palvelut Rekrytointipalvelut Alumnipalvelut Palautepalvelut Valmistumisen tuki Oppijan palvelukartta - oppijan polku LUONNOS Uusi palvelu Runsaasti kehitystä vaativa palvelu Ohjaus • eOpintopalvelut = tieto- ja neuvontapalvelut verkossa läpi koko opiskeluajan • digiohjaus = sisällöllinen ohjaus, opintojen ohjaajat, tutor-opettajat
 8. 8. Selvitystyö Palvelut - nykytila Mitä tarvitaan? Miten edetään? Haasteet Toimijat - yli yksikkörajojen Kohderyhmät - tutkinto-opiskelijat, ristiinopiskelijat, avoin amk ym. Oppijan polku (OPI-viitearkkitehtuuri) - informatiivisen palveluosan sisältökartoitus, UKK-kysymykset Keskeiset palvelut - tunnistettu Prosessit, joissa palvelut toteutetaan - vain osa kuvattu Tietojärjestelmät ja niiden väliset suhteet (tietoturva, tiedon eheys) - selvitettävä Mitä palveluja oppija tarvitsee, mitä prosesseja, mitä tietojärjestelmiä tarvitaan? Chat - kaikilla erilliset (tawk.to) Sähköposti - henkilökohtaiset ja useita rooliposteja Paperiset lomakkeet Sähköinen asiointi - 4 asiointiprosessia > tutkinto-opiskelijat, joista 3 AOKK mukana (tweb-sähköinen arkisto) Opiskelijapalvelut - tutkinto-opiskelijat Muut opiskelijat - hajautettu yksiköihin JAMK.fi -portaaliin (fi/en) palvelutarjoomanäkymä ”yksi luukku” 1. Chat - yhteinen, johon palveluvalikkorakenne - Chatpot? 2. Service Desk - yhteinen tikettijärjestelmä, johon tarvittavat sähköiset lomakkeet ja mahdollisuus liittää liitteitä tukipyyntöihin Maksulliset palvelut, verkkokauppaan? - tilaus ja verkkomaksu Mobiilisti (Tuudo?) Paperilomakkeiden perkaustyö aloitettu Mitä lomakkeita on, mitä tarvitaan, voidaanko yhdistää, onko prosesseja, joissa dokumentit on arkistoitava (tweb)? Yhteisten sähköisten lomakkeiden malleja suunniteltu - Tietojärjestelmät ja niiden väliset suhteet, muutokset - Henkilöstö JAMKissa Peppi- käyttöönotto menossa + muut tietojärjestelmä- päivitykset Toimijoita yli yksikkörajojen - sitoutuminen
 9. 9. Paperilomakkeet Peppi > pakki Sähköinen asiointi eOpiskelijapalvelut AMK ja YAMK • Todistushakemus (Aokk) (+ käsittelymaksu fi > eng lisäpalvelusta, tweb) • Harkinnanvarainen lisäaika (Aokk + tweb) (+ käsittelymaksu) • Eroilmoitus (Aokk + tweb) • Siirtohakemus (JAMKin sisäinen + tweb) Muut nettilomakkeet: • Tietopalvelupyyntö (+ käsittelymaksu) • Tutkimuslupa AOKKin paperilomakkeet Hyväksilukeminen > Peppi, pakki e-HOT? Ristinopiskelu- suunnitelma > HOPS > Peppi, pakki e-HOT? Ei tunnuksia JAMKiin Ei tunnuksia JAMKiin > arkistointi, tweb Mitkä prosessit, asiointi hoituu Pepissä? Elmo-opiskelijaintran työpöytä Chat • yksi yhteinen, valikko JAMKin palveluista Service Desk • Ota yhteyttä, anna palautetta • Tilaa opintosuoritusote • Varaa (etä)neuvonta-aika • Perun ilmoittautumisen (yksi yhteinen) - avoimen amkin opinnot (nettilomake) - ristiinopiskelijoiden opinnot - erikoistumisopinnot - täydennyskoulutusopinnot - jatkoväyläopinnot (Gradia > JAMK) Service Deskin kautta myös nämä? • Hakemus opiskeluoikeuden palauttamiseksi (+ käsittelymaksu) • Päivitetty opiskelusuunnitelma • Arvioinnin oikaisupyyntö opettajalle/tutkintolautakunnalle (tweb) • Arvioinnin oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle (tweb) • Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus (Hakijapalvelut, + käsittelymaksu, tweb) • Hakemus kielitaitovaatimusten vapauttamiseksi (kielikeskus) Tietoturva-, suoja & saavutettavuus, arkistointi (tweb)?, mobiilisti > Tuudo?, verkkokauppa? 1. 2. 3. Ei JAMKin tunnuksia Mitä tarvitaan? Esim. yhteydenottopalvelu, sähköiset lomakkeet huomioiden kaikki JAMKin opiskelijaryhmät
 10. 10. Tutkinto-opiskelijat (AMK) • Tervetuloa uusi opiskelija! • Opinto-opas (AMK) • Ohjausvideot Ristiinopiskelijat • Tervetuloa uusi opiskelija! • Saapuvan ja lähtevän opiskelijan ohje • Ohjausvideot Avoimen amkin opiskelijat • Tervetuloa uusi opiskelija! • Ohjausvideot Opettajakorkeakoulun opiskelijat • Tervetuloa uusi opiskelija! Erikoistumisopiskelijat • Tervetuloa uusi opiskelija! Täydennyskoulutusopiskelijat • Tervetuloa uusi opiskelija! Chat (yksi yhteinen) · [vapaa kenttä] · Hakijapalvelut · Tutkinto-opiskelijapalvelut · Ristiinopiskelupalvelut · Avoimen amkin palvelut · Opettajakorkeakoulun palvelut · Täydennyskoulutuspalvelut · Erikoistumiskoulutuspalvelut · Jatkoväylä/korkeakoulupolkuopiskelijapalvelut · Kirjastopalvelut · Kielikeskuksen palvelut · Kansainvälistymispalvelut · ICT-palvelut Perun ilmoittautumisen (avoin) Tutkinto-opiskelijat (YAMK) • Tervetuloa uusi opiskelija! • Opinto-opas (YAMK) • Ohjausvideot • Avoimen amkin opinnot • Ristiinopiskeluopinnot • Erikoistumisopinnot • Täydennyskoulutusopinnot Ota yhteyttä, anna palautetta (avoin) 1. Vuorovaikutuksellinen palvelu 2. Informatiivinen palvelu Varaa (etä)neuvonta-aika opiskelijapalveluihin Tilaa opinto- suoritusote ym. muu opintoihin liittyvä dokumentti Tietopalvelupyyntö (avoin) Sähköinen asiointipalvelu JAMKissa - todistushakemus - lisäajan hakeminen - sisäinen siirto - eroilmoitus Chatissä mukana kaikki palvelut Yhteydenottoihin vastaavat asiakasrajapinnassa toimijat: opintoasiainkoordinaattorit, koulutussihteerit ym. Tutkimuslupa (avoin)
 11. 11. 1. Informatiivinen osa • Työryhmä: Maarit, Jaana, Anne L., Outi, Henriikka, Eeva Vissel (JAMKO), Anitta • Ohjeet, oppaat ym. vastaamaan UKK – usein kysyttyihin kysymyksiin kohderyhmittäin • Huomioidaan uudistuvat amk, yamk -opinto-oppaat • JAMKin opiskelijan digitaidot, Digitaidot-kysely > Avoimet oppimateriaalit sivulla • Alumnitoiminta? 2. Vuorovaikutuksellinen osa • Chat - yksi yhteinen, johon saa JAMKin palveluvalikkorakenteen • Chatpotit? • Service Desk - järjestelmä, johon tarvittavat sähköiset lomakkeet ja mahdollisuus liittää liitteitä tukipyyntöihin • Mitä sähköisiä lomakkeita tarvitaan? • voidaanko yhdistää, onko palveluprosesseja, joiden dokumentit on arkistoitava (tweb) ja miten/millä lomakkeet toteutetaan, huomioiden kaikki JAMKin opiskelijaryhmät? • Mitkä prosessit, asiointi hoituu Peppi/Pakki/(Atomi?) -palvelun kautta? • Sähköinen asiointi vai tikettijärjestelmä vai molemmat? • Yhteisten sähköisten yhteydenotto/tukipyyntöjen malleja on alustavasti suunniteltu • Verkkokauppa? Maksullisten palvelujen verkkomaksutoiminto, esim. tietopalvelupyyntö • Mobiilisti toimivat palvelut? (Tuudo?) eOpiskelijapalvelut visio – millainen olisi toimiva kokonaisratkaisu ja miten edetään? - ICT palvelut ym. JAMKin johto ja esimiehet – toimijat yli yksikkörajojen – yhteinen käsitys eOpiskelijapalvelut – JAMK – jatkotyöskentely
 12. 12. • Taso 0 – Ei Saatavissa. Palvelua ei ole saatavissa sähköisessä muodossa. • Taso 1 – Informaatio. Palvelun käynnistämiseen tarvittava tieto on saatavissa sähköisesti, esimerkiksi www-sivujen kautta. • Taso 2 – Yksisuuntainen vuorovaikutus. Palvelun käynnistämiseen tarvitaan paperinen (tulostettava) lomake, joka voi olla saatavissa esimerkiksi www-sivuilla. • Taso 3 – Kaksisuuntainen vuorovaikutus. Palvelu voidaan käynnistää täyttämällä esimerkiksi www-sivuilla olevan sähköisen lomakkeen kautta ja palvelun käynnistäminen vaatii henkilön luotettavan tunnistamisen. • Taso 4 – Transaktio. Koko palvelutapahtuma voidaan suorittaa sähköisesti julkisen www-sivujen kautta, palvelun päätöksen tekoon ja toimittamiseen ei tarvita ”paperitöitä”. • Taso 5 – Personointi. Asiakeskeinen ja käyttäjän tarpeiden mukaan muokattavat palvelut, joka toimii ennakoivasti palvelun toimittamisessa, esimerkiksi hälytykset tai tietojen automaattinen täydennys rekistereistä (Kartturi 2011, 56–57). Lähde: http://docplayer.fi/12699716-Kartturi-korkeakoulujen-kokonaisarkkitehtuurin-menetelmaopas.html Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin (Kartturi) menetelmäoppaan palvelun sähköistämisen tasot eOpintopalvelut - visioPalvelujen sähköistämisen tasot 1. Vuorovaikutus 2. Informaatio AMKit 1. Vuorovaikutus 2. Informaatio - korkeakoulun sisäiset tukipalveluprosessit - tietojärjestelmät Viranomaiset, opiskelijajärjestöt KELA - ateriatuki VR/Matkahuolto, paikallisliikenne – opiskelija-alennus TE-palvelut – opintojen etenemisen seuranta ym. PEPPI App - Tuudo? CSC Ristiinopiskelu- palveluväylä Opintopolku.fi Oma Opintopolku -palvelu KOSKI Tasolla 2 neljä palveluprosessia tasolla 3-4 Tukipalvelujen sähköinen asiointi, myös mobiilisti (taso 4 tai 5) Anitta Kääriäinen JAMK HSL tarkistaa opiskelijatiedot Koski palvelusta 4/2019 alkaen. Visio2030 – Digitaalinen palveluympäristö, joka koostuu korkeakoulujen omista ja yhteisistä palveluista sekä ne yhdistävästä palveluympäristöstä. > yhteentoimivuus
 13. 13. • eOpintopalvelut toteutetaan opiskelija- ja kohderyhmälähtöisesti. • Palvellaan kaikkia opiskelijoita. • eOpintopalvelut on helppokäyttöinen ja turvallinen. • Hyödynnetään jo olemassa olevia sähköisiä palveluita. • Poistetaan turha asiointi. • Tuotetaan opiskelijalle hyötyä nopeasti. • Palvellaan myös häiriötilanteissa. • Pyydetään uutta tietoa vain kerran. • Avataan tiedon ja toiminnan rajapinnat yli koulutusyksikkörajojen ym. • Nimetään palvelulle ja sen toteutukselle sekä prosesseille johtaja ja omistajat. Lähde: https://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet eOpintopalvelun kehittämisessä sovelletaan digitalisoinnin yhdeksää periaatetta Digitalisoinnin periaatteeteOpintopalvelut Anitta Kääriäinen JAMK
 14. 14. Lähteet: • Digi kuuluu kaikille. Verkkopalvelujen saavutettavuus. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/saavutettavuus/ • Digitalisoinnin periaatteet. Valtionvarain ministeriö. https://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet • eAMK hanke. Ristiinopiskelupilotti. https://www.eamk.fi/fi/campusonline/ristiinopiskelupilotti/ • Guttorm, T., Hakkarainen, T., Kolehmainen, A., Mäenpää, K., Peltola, S. & Ylönen, H. (toim.) 2017. Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 38. E-opas. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-151-7 • KARTTURI. 2011. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmäopas. http://docplayer.fi/12699716-Kartturi-korkeakoulujen- kokonaisarkkitehtuurin-menetelmaopas.html • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartta ja ICT:n ohjausyhteistyö. https://ka.csc.fi/ • Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle vision tiekartta. 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö. https://minedu.fi/documents/1410845/12021888/Korkeakoulutus+ja+tutkimus+2030-luvulle+VISION+TIEKARTTA_V2.pdf/43792c1e- 602a-4776-c3f9-91dd66ba9574 • Lait ja standardit. Saavutettavuus. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/ • OPI-viitearkkitehtuuri 2019: koko dokumentaatio Koulutus- ja opetusyhteistyö. https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/OPI- viitearkkitehtuuri+2019%3A+koko+dokumentaatio • Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke. https://wiki.eduuni.fi/display/CSCristiinopiskelu/Hankkeen+kuvaus • Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke. Opintohallinnolliset pilotit. https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=70194117
 15. 15. Anitta Kääriäinen Koordinaattori, eAMK ristiinopiskelupilotti +358 40 198 6846 anitta.kaariainen@jamk.fi http://linkedin.com/in/AnittaKääriäinen eAMK hanke eAMK ristiinopiskelupilotti Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke eOpintopalvelut: JAMK:n eOpintopalvelut -malli: https://youtu.be/vW29XxqjItc eOpintopalvelut JAMKin mallin prezi-esitys: https://prezi.com/view/ljZg6hwjv93U9gqIv1Eo/ eOpintopalvelut – miksi tarvitaan? https://prezi.com/view/Jis6b6a255MJaD3SY38p/ eOpintopalvelut – Teams (87 hlöä JAMK + muut amkit sekä Savon ammattiopisto) eAMK digipölytys-blogi: eOpintopalvelut – Tieto- ja neuvontapalvelut verkossa (2019) Opettajien näkökulmia ristiinopiskelusta (2019) Julkaisut: Ristiinopiskelun opintopolun kehittäminen palvelumuotoilun keinoin: EduFutura Jyväskylä -kesäopinnot (2018): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-491-6 Koulutuksen kehittämisen katsaus (2018) Verkostoilla joustavuutta ja laatua opintoihin Opiskelijahallinnointi ristiinopiskelussa – kehitysaskeleet: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-520-3
 16. 16. www.hamk.fi Opiskelijoiden digitaaliset ohjaus- ja neuvontapalvelut HAMKissa Pirjo Kuisma 14.8.2019 eOpintopalvelut -webinaari
 17. 17. www.hamk.fi www.hamk.fi – tietoa opiskelijalle
 18. 18. www.hamk.fi Pakki –opiskelijan työpöytä
 19. 19. www.hamk.fi HAMK App – opiskelijan palvelut taskussa
 20. 20. www.hamk.fi Opiskelijan digitaaliset itsepalvelut Opiskelijan interaktiiviset digipalvelut • ServiceDesk – palvelupyynnöt • Opintotoimistopalvelut • IT-palvelut ja tuki • Kirjastopalvelut • Pakki – ohjauksen työkalut esim. viestit, eAHOT ja tapaamisaikojen varaaminen • Yammer –sisäinen viestintä • SoleMOVE - opiskelijavaihto • Digistarttipaketti • HAMK App • eHyvinvointi • HAMK.FI • Ohjausvideot Kalturassa • Pakki – esim. sähköinen opintosuoritusote ja opintojen ajoitus • EXAM – sähköinen tentti • CampusOnline.fi Tulossa WIHI opinnäytetyöprosessin tueksi (Peppi-Pakki –kokonaisuuteen) Työnalla ohjeiden jäsentäminen päivitetyn OPI-viitearkkitehtuurin mukaan
 21. 21. www.hamk.fi Kehittämistarpeita ja -haasteita • Opiskelijan digitaalisten palveluiden löytyminen yhdestä paikasta • Palveluiden / työkalujen linkittyminen toisiinsa • Palveluiden / työkalujen käyttö suunniteltua ja systemaattista • Saavutettavuuden edistäminen • Kaikista palveluista suomen- ja englanninkieliset versiot • Sitoutuminen yhteisiin työkaluihin • Käyttöönoton, käyttöönottokoulutusten ja ohjeiden synkronointi • Muutos on mahdollisuus –ajattelun vahvistaminen
 22. 22. Opintopalvelut Turun ammattikorkeakoulussa Tessaliina Iltanen 14.8.2019
 23. 23. • 11 toimipistettä • 20 opintosihteeriä • opintosihteereillä määritellyt vastuut koulutusohjelmista • useita paperisia lomakkeita käytössä • 4 toimipistettä • 12 opintoneuvojaa • opintoneuvojat keskitetty yhdelle kampukselle • 3 alakohtaista tiimiä • paperisia lomakkeita ei käytössä Syksy 2019Alkutilanne Opintopalveluiden muutos
 24. 24. • asiakaspalvelu opintotoimistossa • 11 opintosihteeriä • 110 tuntia viikossa • 6 toimipisteessä • puhelinasiointi • 11 puhelinta • 400 tuntia viikossa • sähköpostiasiointi • 18 sähköpostiosoitetta • 11 henkilökohtaista • 7 organisaatiopostia • fyysinen palvelupiste • 1 opintoneuvoja • 10 tuntia viikossa • yhdessä toimipisteessä • puhelinasiointi • 1 puhelin • 8 tuntia viikossa • sähköposti on korvattu tikettijärjestelmällä • 1 päivystäjä • sähköiset lomakkeet 20192016 Palvelukanavat opiskelijoille
 25. 25. Palvelukanavien käyttö
 26. 26. Toiminnan keskittäminen ASIAKASKOKEMUKSEN PARANTAMINENTOIMINNAN TEHOSTAMINEN TILANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN LAADUN PARANTAMINEN LAATUSYKLIN MUKAISESTI TOIMINTATAPOJEN YHTENÄISTÄMINEN SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖRESURSSIEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN JA JOUSTAVUUS VASTEAJAN LYHENTÄMINEN MAHDOLLISUUS PALAUTTEESEEN OSAAMISEN VAHVISTAMINEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN POISTAMINEN ITSEPALVELU- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMINEN YHTENÄINEN ASIAKASPALVELUKOKEMUS PALVELUJEN KUVAAMINEN SELKEÄSTI LAADUKAS YHDEN/ENSIMMÄISEN LUUKUN PERIAATE ASIAKASLÄHTÖISET PALVELUKANAVAT ASIANTUNTEVA PALVELU KASVOTUSTEN
 27. 27. Tikettijärjestelmä YKSI PALVELUKANAVA - ei tarvitse tietää, kuka asian hoitaa - lyhyempi vasteaika - palvelupyyntö ei jää hoitamatta poissaolon vuoksi - päivystys myös loma-aikoina VANHA TOIMINTAMALLI - ”Kuka opintosihteeri hoitaa?” - ”Kenelle opintosihteerille lähetän?” - opintosihteeri hoitaa ”omien opiskelijoiden asioita” - asiat jäävät henkilökohtaiseen sähköpostiin - epätasainen työkuorma - palvelu ei ole tasalaatuista
 28. 28. Muita opintohallinnon toimijoita • Avoin AMK • suunnittelija • opintoneuvoja • avoimen omat opintojaksot • polkuopiskelijat • korkeakouludiplomien suorittajat • CampusOnline • 2 suunnittelijaa • ilmoittautumiset, suoritusten siirrot Purosta Peppiin • Rike tuo tähän automaatiota
 29. 29. Haasteet • Epäselvyyttä tehtävien jakautumisessa • Monta toimijaa, tavoittaako ohjeistukset ja muutokset kaikki • Palveluiden tasalaatuisuus ja opiskelijoiden tasa-arvoisuus • Kuka ottaa kokonaisvastuun opiskelijasta
 30. 30. Tulevaisuudessa • Opintoneuvojien työ muuttaa muotoaan • prosesseja yksinkertaistettu • automaation avulla turha tallentaminen vähenee • osa voi keskittyä enemmän ohjaukseen ja tiedon oikeellisuuteen • Palveluiden tasalaatuisuuteen ja saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota
 31. 31. Kiitos! Kysymykset ja palaute tessaliina.iltanen@turkuamk.fi

Opiskelun lisääntyessä verkossa, niin ikään ohjauksen tarve lisääntyy. Opiskelijoille on tarjottava sisällöllistä ohjausta, mutta myös tieto- ja neuvontatyötä verkon kautta. eOpintopalvelut -webinaarissa esiteltiin eOpintopalvelut -mallia JAMKin casen kautta sekä kuultiin myös muiden amkien tukipalveluratkaisuja. Webinaaritallenne löytyy täältä: https://youtu.be/FNV5qkn39uo

Views

Total views

183

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×