Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 1 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 2 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 3 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 4 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 5 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 6 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 7 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 8 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 9 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 10 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 11 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 12 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 13 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 14 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 15 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 16 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 17 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 18 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 19 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 20 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 21 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 22 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 23 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 24 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 25 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 26 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 27 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 28 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 29 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 30 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 31 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 32 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 33 eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? Slide 34
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui?

Download to read offline

Opintojen alussa opiskelijan täytyy ottaa haltuun laaja joukko sähköisiä järjestelmiä, joka saattaa kaiken muun opintoihin liittyvän informaation ohella aiheuttaa infoähkyn. Opiskelijoiden infovyöryä loiventaakseen HAMK, Humak, KAMK, Laurea ja Savonia pilotoivat syksyllä 2018 uusien opiskelijoiden digistartteja. Webinaarissa pilotti-AMK:t kertovat digistartti-kokemuksistaan sekä nostavat esille onnistumisiaan ja kehittämisen kohteitaan.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui?

 1. 1. Digistarttikokeilut – miten sujui? 1. Tervetulosanat/ JAMK 2. Digistarttikokeilujen esittely 2.1 HAMK, Leena Mäkinen 2.2 Humak, Päivi Timonen 2.3 KAMK, Anne Karhu 2.4 Laurea, Marjo Voutilainen 2.5 Savonia, Marja Kopeli 3. Yhteenveto ja keskustelu Webinaari 31.10.2018 klo 14-15.00 31.10.2018
 2. 2. 31.10.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu
 3. 3. Starttipakettikokeilu - HAMK
 4. 4. STARTTIPAKETTI HAMKISSA • Mukana tietojenkäsittelyn ja liiketalouden koulutukset: • Tietojenkäsittelyn monimuoto • Tietojenkäsittelyn muunto • Liiketalouden monimuoto • Yhteensä 150 opiskelijaa
 5. 5. Auttoiko starttipaketti sinua opintojen aloittamisessa? 90 % piti hyödyllisenä Ei yhtään Vähän Melko paljon Paljon
 6. 6. Kuinka helppokäyttöisenä pidit starttipakettia? Käyttö oli haastavaa 1 2 3 4 Käyttö oli helppoa 5
 7. 7. Mikä starttipaketissa auttoi sinua eniten? Tutustuminen omaan opiskeluryhmään Oppimistyylit ja käänteinen oppiminen HOPS ja AHOT Osaamismerkit Pakki-järjestelmään tutustuminen Tiedonhaku intrasta
 8. 8. Kehitettävää • Starttipaketti haluttaisiin käyttöön vielä aiemmin -> nyt 1,5 viikkoa ennen orientaatiopäivää. • Työtilassa selkeämpi rakenne. • Mitään ei jätettäisi pois, vaan tietoa lisää. • Starttipaketin rooli • Mietittävä, mikä koko amkille yhteistä ja mikä koulutuskohtaista. • Mitä sisältöä heti alussa, mitä myöhemmin? • Etenemisen seuranta (arviointi) pitäisi automatisoida.
 9. 9. Mitä lisää starttipakettiin? Tietoturva ja tietosuoja Kirjastopalvelut ja tiedonhaku Opiskeluhyvinvointi Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Opintomahdollisuudet muualla Kansainvälisyys opinnoissa
 10. 10. Mitä lisää starttipakettiin? • Urapolut • Opettajien esittelyt • Opintojen esittelyt -> mitä moduulit sisältävät • Työharjoittelu • Miten opiskellaan? • Miten ryhmäydytään ja työskentely aloitetaan?
 11. 11. 31.10.2018 Humanistinen ammattikorkeakoulu
 12. 12. 31.10.2018 Digikyvykkyys-digitutor lv 2018-2019
 13. 13. 31.10.2018 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän Demo: Digikyvykkyys-digitutorit-vierailijat-eamk https://moodle.humak.fi/course/view.php?id=2787 Kirjaudu sisään: eamk-vieras ja salasana V!era1lijaeamk
 14. 14. Digikyvykkyys-digitutor-alueen tavoite 1/2 • Humakin opiskelijat ovat toivoneet aluetta, jossa kaikki opiskelijat ovat jäsenenä ja jossa voi kohdata eri eri koulutusten ja eri kampuksilla olevia opiskelijoita digitaalisessa ympäristössä. • HUMAKOn Digitutorit: "Tule tekemään tehtäviä porukassa, saamaan apua digitutoreilta jotain opintojaksoa koskien, tulla vain hengailemaan ja juomaan kahvia, pyytää jeesiä tai ihan vain rupattelemaan." • Humakin opintovalmentajat tuottavat alueelle tietoa ja palveluita 31.10.2018 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän
 15. 15. Digikyvykkyys-osion tavoitteena on, että opiskelija • saa halutessaan digitutoreiden tukea • voi osallistua Humakin reaaliaikaiseen digitukeen • voi tutustua, verkostoitua ja jakaa kokemuksiaan toisten opiskelijoiden kanssa • pohtii omaa verkko-oppimistaan, minä verkko-oppijana • tutustuu Humakin digvalmennuspedagogiikkaan • tutustuu digikampuksen eli Humakin verkko-oppimisympäristöjen teknisiin mahdollisuuksiin • oppii käyttämään digikampuksen verkko-oppimisympäristöjä ja keskeistä välineistöä • saa lisätukea Opiskeluvalmiudet-opintojaksoon. 31.10.2018 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän
 16. 16. 31.10.2018 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän
 17. 17. Digikyvykkyys-digitutor –alue on toteutettu yhteistyössä 31.10.2018 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän • Opiskelijatutor -toiminnan kehittäminen on Opiskelijakunta HUMAKOn vastuulla, noin 20 digitutor-opiskelijaa • Digitutor-toiminta on osa Humak-HUMAKO sopimukseen perustuvaa yhteistyötä • Digitutoritoiminnan kolmas ryhmä aloitti loka-marraskuussa 2018 ja HUMAKO kouluttaa - perehdyttää digitutorit. • Kehittämistyö aloitettiin lukuvuonna 2017-2018, digitutortoiminnan koordinaattorin mietteitä aloitussyksyksyä koskien 2017: Digitutoroinnin vetäminen on haastavaa, mutta kiinnostavaa. Haastavaa on se, että digikampukseen suhtaudutaan varauksellisesti ja digitutorointi on vielä uusijuttu. Digitutorointi kehittyy varmasti tulevien vuosien aikana, mutta kehitys vaatii aikaa ja sitkeyttä. Digitutorointi täytyy saada myytyä tutoreille ja opiskelijoille. • Digitutor alkuesittely HUMAKO 2018 https://youtu.be/JF86tPtNyg4
 18. 18. 31.10.2018 Kajaanin ammattikorkeakoulu Anne Karhu, anne.karhu(at)kamk.fi
 19. 19. 31-Oct-18 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän
 20. 20. 31-Oct-18 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän Digistarttipaketin sisältö
 21. 21. Palaute Oppimisanalytiikka: ei kommentteja Opiskeluun liittyvät ohjeet: osa koki, et tä olisi voinut käyttää enemmän aikaa Find & use (kirjaston info) ei ollut vielä toteutuksessa Taukojumppaa tarvitaan aina! 31-Oct-18 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän (n= 25) Tunne tiimisi ja kampuskierros: hyvät sisällöt ennen opintojen aloitusta suoritettaviksi Oppimisympäristöt ja työvälineet: toivottiin koontia, mistä mikäkin löytyy ja tehtäviä, joissa kirjaudutaan eri paikkoihin Opintopolkuni KAMKissa: muutama toivoi enemmän tietoa OPS:sta ja opintojen suunnittelusta
 22. 22. 31-Oct-18 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän Jatkossa • eAMK-verkkototeutusten laatukriteereiden huomiointi • Katselmointi/ yhteiskehittäminen opiskelijakunta KAMOn kanssa • Tarkasteltava mm. ajoitus opiskelijan polulla ja sisältö, opiskelijatuutoreiden hyödyntäminen verkko-ohjauksessa ja "klinikat" • Jalkauttaminen KAMKissa • Seuraava toteutus 1/2019 aloittavilla ryhmillä Kajaanin AMK:n starttipaketti löytyy Moodlesta osoitteesta: http://bit.ly/KAMKstartti (kurssiavain on Vierailija) Tervetuloa vierailemaan!
 23. 23. 31.10.2018 Laurea- ammattikorkeakoulu
 24. 24. Digistarttipaketti Laureassa 31.10.2018 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän Opiskelijat tekivät paketin opintojen alussa. Testipaketti toteutettiin kahdelle aloittavalle alalle, 3 ryhmälle • Sairaanhoitaja (verkko- opetuspainotteinen monimuotototeutus) • Liiketalous (verkko-opetus) Ensimmäisenä opiskelijat tekivät kyselyn jolla kartoittivat itselleen verkko-opinnoissa käytettäviä termejä. • Toteutettiin ProProfs työkalulla Tietäjä Minulla on kaikki digityökalut hallussa ja tiedän miten verkossa opiskelu toimii Opiskelija Olen hyvin perillä missä mennään, mutta opin samalla loput opintojen aikana. Kansalainen Kuulun keskitietäjä kastiin. Olen kuullut monista työkaluista ja tiedän noin suurin piirtein mitä verkossa opiskelu sisältää, mutta joudun opiskelemaan kuitenkin aiheesta lisää. Uus nuori Tarvitsen enemmän selvennystä itselleni, että mitä tarkoittaa verkossa opiskelu. Eikö se olekkaan tietokoneluokassa istumista kaikkien kanssa? Noviisi En ollut laisinkaan tietoinen, että emme istu luokassa joka päivä kasvotusten. Tarvitsenko vai tietokoneen? Arvioiva testi paljasti tekijälle millä tasolla hän nyt on
 25. 25. Digistarttipaketti Laureassa – itsearvioiva starttikysely 31.10.2018 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän Kyselyn kysymykset laadittiin 'opiskelija' lähtöisesti.
 26. 26. Digistarttipaketti rakennettiin Optimaan 31.10.2018 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän
 27. 27. Paketin teon jälkeen opiskelijat tekivät palautekyselyn 31.10.2018 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän Sairaanhoitajat: Liiketalous: Palautteen keruun haasteena oli se, ettei paketin tekoa varsinaisesti seurattu. Tehtävät olivat yksinopiskelua. Kokonaisarvosana paketille 8,8 / 10
 28. 28. Digistarttipakettin palautteita. 31.10.2018 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän Oliko Digistarttipaketissa joku sisältö, josta haluaisit tietää enemmän? • Digistarttipaketti oli kokonaisuudessaan monipuolinen ja ohjasi sivustoille, joista jatkossa osaan tarpeen tullen etsiä lisää tietoa. • Pakista ja HOPSin tekemisestä voisi olla lisää infoa. Kuinka kauan käytit paketin tekemiseen aikaa? • 15 min – 7 h Miten kehittäisit pakettia? • Paketin tekeminen ennen opintoja koettiin hyväksi ideaksi • Muutama opiskelija koki paketin liian helpoksi • Kaivattiin selkeämpää kuvausta eri ohjelmistojen käyttötarkoituksista Pääsääntöisesti Digistarttipaketti sai positiivista palautetta!
 29. 29. 31.10.2018 Savonia- ammattikorkeakoulu Marja.Kopeli@savonia.fi
 30. 30. Opiskelijan ohjauksen kokonaisuus Savoniassa hakemisesta opintojen loppuun, digistarttikokeilussa pilotoidut uudet menettelyt 31.10.2018 Hakuvaihe: Hakijapalvelut - Nettisivut - Opiskelija- tuutorit - Tapahtumat - Esittely- webinaarit – näistä luovutaan Opiskelu alkaa: Opintojen alkuvaihe - Orientoinnin sisältävä opintojakso (ops) - DigiAvain - SavoniaStart-tapahtuma - Digituutorit - BYOD-klinikat Opiskelupaikka saatu/ vastaanotettu: Tulopalvelut, Orientation Services - Facebook- ryhmät - DigiAvain Opinnot jatkuvat ja viedään loppuun: Opintojen keski- ja päättövaihe - DigiAvain Avoin amk ja muut sähköisistä opiskeluympäristöistä tietoa tarvitsevat DigiAvain
 31. 31. DigiAvain-itseopiskeluaineisto, Savonian Moodle 31.10.2018
 32. 32. Lukuja ja numeroita, pilotti 2018 • Käsiteltiin Savonian koulutuksen ryhmässä (päällikkötaso) 19.3. • Opiskelijakunta SAVOTTAlle ja opiskelijatuutoreille tiedotettiin kevään tuutorikoulutuksessa 11.4., samalla työpaja, jonka tuotoksena “Verkkotuutoroinnin periaatteet” • Opettajatuutoreille, opoille ym. tiedotettiin Ohjauksen ajankohtaisaamupäivissä 24.4. ja 16.8. • DigiAvain auki 8.8. => Opiskelijat pääsivät kirjautumaan (sähköposti opiskelijapalveluista) • Digituutoreiden tapaaminen, tietohallinto mukana 27.8. • Opintojen alussa lähitunnit, joilla varmistettiin digiopiskeluosaaminen (osa orientointia/opsia) • BYOD-klinikoita kolmella ensimmäisellä opiskeluviikolla (digituutorit + tietohallinto) • Iisalmen kampus, kävijöitä 4 – 1 – 0 • Microkadun kampus, kävijöitä 0 – 8 – ? • Opistotien kampus, kävijöitä 2 – 2 – 1 • Palaute DigiAvaimesta 3,3 (fin) ja 2,9 (eng), asteikko 1 – 4. Hyödyllisenä piti 91 % • 30.9.2018 mennessä • DigiAvaimeen kirjautuneita 1714 + 162 = 1876 (suomi + englanti = yhteensä) • Osaamismerkin suorittaneita 1253 + 49 = 1302 • Palauteosioon vastanneita 747 + 20 = 767 31.10.2018
 33. 33. Kokemuksesta opittua • Muutoksessa esimiestason sitouttaminen on tärkeää • Tiedottaminen kaikille, joita asia koskee, on tärkeää • Monialainen ja verkostomainen yhteistyö tuo parhaan tuloksen (työssä mukana sote, luva, liiketalous, tekniikkaja resto sekä opiskelijapalvelut, tietohallinto ja vertaistuutorit) Jatkossa • DigiAvainta kehitetään opiskelijapalautteen perusteella, ylläpitäjät sovittu • BYOD-klinikoiden ajankohtia ja roolia mietitään seuraavaan kertaan • Digituutoreiden roolia mietitään seuraavaan kertaan • Tietotekniikan opettajien palaute kootaan ja heidän sitoutumisensa varmistetaan • Digikyvykkyyskysely syksyllä 2018 aloittaneille opiskelijoille marraskuussa 31.10.2018
 34. 34. 31.10.2018 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän DigiAvaimen palautteista poimittua: ”Ohjelmat ym ovat nyt tuttuja, niin ei mene ihmettelyyn ja kaikkeen säätämiseen niin paljon aikaa koulun alettua.” ”Viimeisen osion pari kysymystä oli kyllä niin kryptisiä ettei niistä kyllä ottanut tolkkua ennekuin analysoi oikein tunteella”

Opintojen alussa opiskelijan täytyy ottaa haltuun laaja joukko sähköisiä järjestelmiä, joka saattaa kaiken muun opintoihin liittyvän informaation ohella aiheuttaa infoähkyn. Opiskelijoiden infovyöryä loiventaakseen HAMK, Humak, KAMK, Laurea ja Savonia pilotoivat syksyllä 2018 uusien opiskelijoiden digistartteja. Webinaarissa pilotti-AMK:t kertovat digistartti-kokemuksistaan sekä nostavat esille onnistumisiaan ja kehittämisen kohteitaan.

Views

Total views

284

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×