Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EAMK-webinaari 25.4.2019
Milla Järvipetäjä (Turku-amk),
Sanna Kukkasniemi (Karelia-amk) ja Joni Ranta (Karelia-amk)
 "Karelia-ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu koordinoivat
sovelluskokeilua, jonka tarkoituksena on jakaa koke...
13
4
6
11
12
24
44
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Muut amk:t
Turku-amk
Vaasan amk
Humanistinen amk
Hämeen amk
Karelia
JAMK...
ALA Määrä
Liiketalous 22
Kulttuuri 17
Terveys 20
Tekniikka 15
Muut (esim. luonnontiede, matkailu
kirjasto- ja tietopalvelu...
50 vastausta
Suuresta osasta amk:keja ei lainkaan
vastauksia
Seuraavista amk:sta vastauksia:
Haaga –Helia, Novia, Savonia,...
Padlet 2
Peppi 1
Planner 1
Safari 1
Skype 6 9
Slack 3 6
Sway 1
Teams 2
Teamwork 1
Tuudo 2
WhatsApp 9 2
Workseed 1
Youtube ...
• Projekti- ja ryhmätyöskentelyyn
• Etäluennoille/webinaariin osallistumiseen
• Tehtävien tekemiseen ja kaikkeen, mitä sii...
• Opinnäytetyön ohjaus
• Harjoittelun ohjaus
• Opintojen ohjaus
• Tutortapaamiset
• Verkkokurssien verkko-opetus
• Menetel...
• Opettajakysely: "Miten tärkeä tietosuojan huomioiminen on tämän sovelluksen
käytössä?"
• Tietoturvavaatimukset ovat eril...
• Opettajakysely: "Miten oppilaitoksesi tukee kokeilun kohteena olevan sovelluksen
käyttöä?"
• Eri sovelluksiin oli kysely...
• Etätyöskentelymahdollisuus ei poista (läheskään aina) tarvetta
lähiopetukselle
• Sovellukset yhtenä osana kokonaisvaltai...
• Osaaminen osa ammatillista osaamista - myös muilla aloilla!
• Monimuoto- ja verkkototeutuksissa osaamista on pakko olla!...
• Ohjeet ja neuvot
• Pelisäännöt (opintojen sisällä /ohjaajalta, pienryhmissä,
koulutusorganisaatiossa, eri koulutusorgani...
• On hyvä muistaa tai palautella mieleen, ketä varten ohjaustyötä tai opetusta
teemme. Kenen tarpeet tulisi olla lähtökoht...
 Keskustelu: SILTIKIN markkinoinnista huolimatta vastausprosentit jäivät
vaatimattomiksi. Voisiko se olla signaali jostak...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa Slide 1 eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa Slide 2 eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa Slide 3 eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa Slide 4 eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa Slide 5 eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa Slide 6 eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa Slide 7 eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa Slide 8 eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa Slide 9 eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa Slide 10 eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa Slide 11 eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa Slide 12 eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa Slide 13 eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa Slide 14 eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa Slide 15
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa

Download to read offline

eAMK:ssa kokeiltiin työvälineitä ja sovelluksia erityyppisissä ohjaustilanteissa. Webinaarissa kerrottiin kokeilujen tuloksista.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa

 1. 1. EAMK-webinaari 25.4.2019 Milla Järvipetäjä (Turku-amk), Sanna Kukkasniemi (Karelia-amk) ja Joni Ranta (Karelia-amk)
 2. 2.  "Karelia-ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu koordinoivat sovelluskokeilua, jonka tarkoituksena on jakaa kokemuksellista tietoa eri sovellusten käyttötavoista ja -kohteista, rohkaista opettajia ja opiskelijoita uusien työvälineiden ja -tapojen käyttöön ohjauksessa sekä kerätä kokemusperäistä tietoa näiden välineiden käytöstä eAMK-hankkeelle." (Digiohjauksen sovelluskokeilut. 2018)  "Sovelluskokeilun kestolle ei ole kriteerejä, sen voi tehdä joko yksittäisessä ohjaustuokiossa, kokonaisen opintojakson aikana tai vaikka opintojakson osana." (Digiohjauksen sovelluskokeilut. 2018)  Sovelluskokeiluja kerättiin kahdella erillisellä kyselyllä, joista toinen oli suunnattu opettajille ja ohjaajille ja toinen opiskelijoille. Lähde: Digiohjauksen sovelluskokeilut. 2018. Sovelluskokeilu - EAMK. https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/sovelluskokeilu/
 3. 3. 13 4 6 11 12 24 44 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Muut amk:t Turku-amk Vaasan amk Humanistinen amk Hämeen amk Karelia JAMK Vastauksia yhteensä 114 Muut amk:t – vastauksia 1-3 kpl: Oulun amk, Savonia amk, Seinäjoen amk, Tampereen amk, Haaga-Helia, Lapin amk, Metropolia
 4. 4. ALA Määrä Liiketalous 22 Kulttuuri 17 Terveys 20 Tekniikka 15 Muut (esim. luonnontiede, matkailu kirjasto- ja tietopalvelut, sosiaaliala, luonnonvara-ala, rakennettu ympäristö, bachelor of Sustainable development, kestävä kehitys, opinto-ohjaajakoulutus, teknologia) 38
 5. 5. 50 vastausta Suuresta osasta amk:keja ei lainkaan vastauksia Seuraavista amk:sta vastauksia: Haaga –Helia, Novia, Savonia, Hämeen amk, Tampereen amk, Karelia-amk, Seinäjoen amk, Turun amk, Oulun amk, Humak, Jyväskylän amk ja Vaasan amk ALA Määrä Liiketalous 15 Kulttuuri 8 Terveys 7 Tekniikka 6 Taide 1 Muut (esim. luonnontiede, matkailu, ammatillinen opettajakoulutus) 13
 6. 6. Padlet 2 Peppi 1 Planner 1 Safari 1 Skype 6 9 Slack 3 6 Sway 1 Teams 2 Teamwork 1 Tuudo 2 WhatsApp 9 2 Workseed 1 Youtube 1 1 Zoom 1 13 Webex 1 Adobe Connect 6 10 Answergarden 1 BB Open LMS 3 Clockify 3 Collaborate 4 Discord 10 Flinga 1 FlipGrid 2 Jaxber 1 Kalenterivaraus 1 Moodle 1 11 MQTT 1 OneNote Class Notebook 2 Optima 1 1 Ope OpeOpisk. Opisk. Taulukossa mainittu yksittäiset sovellukset, eli jos kyselyssä oli vastattu vain tietyn sovelluksen näkökulmasta. • Sovelluksista suuri osa on melko yleisesti käytettyjä sovelluksia eikä repäiseviä kokeiluja ollut. Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen tukema O365 oli kokeilussa yllättävän vähän. • Sovellukset olivat valikoituneet ohjauksellisessa mielessä ja yleensä toiminnallisessa keskiössä oli kommunikaatio • Monet opetuskäytössä olevan ohjelmat sisälsivät useita ominaisuuksia, mutta tärkeimmät kategoriat opettajien/ohjaajien näkökulmasta olivat oppimisympäristö, kommunikointi, esityssovellus, opintojen suunnittelu, työnhallinta ja hallinnon sovellukset.
 7. 7. • Projekti- ja ryhmätyöskentelyyn • Etäluennoille/webinaariin osallistumiseen • Tehtävien tekemiseen ja kaikkeen, mitä siihen liittyy • Harjoitteluun (esim. musiikkiin liittyvät soittoharjoitteet) • Opettajan kanssa tehtävän läpikäyntiin • Esittelyyn, esiintymiseen • Ohjaukseen • Opinnäytetyön ohjaukseen • Kehityskeskusteluun • Opettajien kanssa yhteydenpitoon • Opiskelijoiden kanssa yhteydenpitoon • Kaikkeen, mikä liittyy opintoihin • Oman ajankäytön seurantaan projektissa ja muissa opinnoissa • "ympäri vuorokauden"
 8. 8. • Opinnäytetyön ohjaus • Harjoittelun ohjaus • Opintojen ohjaus • Tutortapaamiset • Verkkokurssien verkko-opetus • Menetelmäopintojen ohjaus • Projektien ohjaus • Ryhmäyttäminen • Kokeilussa mukana ammattiaineiden opettajia sekä opettajatutoreita ja opinto-ohjaajia • Ryhmä (60%)- ja yksilötilanteita (40%)
 9. 9. • Opettajakysely: "Miten tärkeä tietosuojan huomioiminen on tämän sovelluksen käytössä?" • Tietoturvavaatimukset ovat erilaiset eri sovelluksilla, mutta yleisesti ottaen noin puolet vastaajista koki tietosuojan huomioimisen olevan tärkeä asia. Vain 12% vastaajista ilmoitti, ettei tietosuojan huomioiminen kyseisessä sovelluksessa ole tärkeää. • "Tietosuoja on tärkeä ohjausasioissa" • Opiskelijakysely: "Tiedän sovelluksen tietoturvasta" • Vastaajista hieman yli puolet ilmoitti, ettei tiedä sovelluksen tietoturvasta juuri mitään ja ainoastaan 20% ilmoitti tietävänsä jotain. • Esimerkiksi GDPR ei noussut esille avoimissa vastauksissa. Tietoturvaan ei viitattu myöskään sovellusrajat ylittävänä käytännön toimintana. • Joidenkin sovellusten tarjoama anonymiteetti katsottiin rohkaisevan ja siten mahdollistavan joidenkin opiskelijoiden osallistumisen.
 10. 10. • Opettajakysely: "Miten oppilaitoksesi tukee kokeilun kohteena olevan sovelluksen käyttöä?" • Eri sovelluksiin oli kyselyn mukaan vaihtelevasti tukea • Tuen tarve vaihteli • Osa vastanneista ei kokenut tarvitsevansa tukea lainkaan • Osan työtehtäviin kuului sovelluksen perusteellinen hallinta • En tarvitse, annan tukea itse digimentorina toisille opettajille. • Sovellus on niin helppokäyttöinen, että se ei mielestäni vaadi kovinkaan paljon erillistä tukea • Sain hyvin tukea ja jelppari teki ohjeet opiskelijan näkökulmasta. • Olen saanut kaiken, mitä olen tarvinnnut.
 11. 11. • Etätyöskentelymahdollisuus ei poista (läheskään aina) tarvetta lähiopetukselle • Sovellukset yhtenä osana kokonaisvaltaista ohjausta (ja opetusta) • Opiskelijat yleisesti kokevin ohjauksen saavutettavuuden lisääntyneen. Esimerkiksi ohjaukseen hakeutuminen helpottui ja nopeutui sekä ohjaajan pyytämien kuittausten tai selvitysten toimittaminen oli vaivatonta. Erityisesti tämä korostui erikoistapauksissa, esim. omaehtoisena tiedotuksena tilanteesta opiskelijan sairastaessa. • Monimuoto-opiskelijoille ohjauksen saatavuus väliviikoilla auttoi tehtävissä ja siten helpotti lähiopetuspäivien kynnystä.
 12. 12. • Osaaminen osa ammatillista osaamista - myös muilla aloilla! • Monimuoto- ja verkkototeutuksissa osaamista on pakko olla! • Kyselyyn vastanneilla opettajilla sekä opiskelijoilla oli pääsääntöisesti tarvittavaa osaamista • Videolla ja kameran välityksellä esiintyminen ei kaikille itsestäänselvää • Rohkeutta kokeilla uutta tarvitaan! • Yhtenäisiä käyttötapoja
 13. 13. • Ohjeet ja neuvot • Pelisäännöt (opintojen sisällä /ohjaajalta, pienryhmissä, koulutusorganisaatiossa, eri koulutusorganisaatioiden yhteistyössä) • Poisoppiminen ja uskallus uuteen • Fokusoituminen • Esimerkkinä ryhmäyttäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen • Esittelyvideot toisille ryhmän jäsenille (Flipgrid) • Opiskelijoiden vapaa-ajan "etäviettopaikka" (Discord) • Vuorovaikutuksen tapa olennaisin missä tahansa kohtaa digiohjauspolkua. Digiohjauspolun näkökulmasta sovelluskokeiluun kokemuksiaan jakaneet keskittyvät pääosin "jokapäiväiseen" opiskeluun, mutta tärkeitä asioita nousi esiin:
 14. 14. • On hyvä muistaa tai palautella mieleen, ketä varten ohjaustyötä tai opetusta teemme. Kenen tarpeet tulisi olla lähtökohtana? • Mukana olivat kokeilunhaluiset vastaajat JA sovellusta jo käyttäneet vastaajat • Yleisesti ottaen valittuun sovellukseen oltiin tyytyväisiä. • Kukaan ei valittanut etäisyyttä, eikä kokenut ohjausta huonoksi tai toimimattomaksi etäisyyden tai sovelluksen tähden. -> Vaihtoehto voi olla että ohjausta ei ole lainkaan. • Parhaimmillaan opetus-/ohjaustilanne lähitilannetta laadullisesti parempaa. • Opetuksen arvioitiin muuttuneen ohjauksellisemmaksi ja saavutettavuuden parantuneen nauhoitteiden myötä. • Analyysi aineistosta on kesken ja työtä jatketaan. • Kyselyn pohja antaisi hyvät mahdollisuudet toteuttaa varsinainen tutkimus. Tätä kyselyä voisikin luonnehtia esikartoituksena. • Artikkeli valmisteilla.
 15. 15.  Keskustelu: SILTIKIN markkinoinnista huolimatta vastausprosentit jäivät vaatimattomiksi. Voisiko se olla signaali jostakin?  Keskustelu: Tietoturva ohitetaan aika kevyesti, vaikka se on kriittinen kysymys. Miten tämä tulisi huomioida sovellusten käyttöönotossa ja käytössä?  Keskustelu: Mikä on digitalisaation vaatimus ohjaajalle? Miten voisi saada ja jakaa ohjauksen sovellusten käyttökokemuksia ja –tapoja turvallisesti ja luontevasti? Miten ja miksi rohkaisisin itseäni kokeilemaan jotain uutta?

eAMK:ssa kokeiltiin työvälineitä ja sovelluksia erityyppisissä ohjaustilanteissa. Webinaarissa kerrottiin kokeilujen tuloksista.

Views

Total views

189

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×