Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

eAMK Ristiinopiskelun periaatteet Slide 1 eAMK Ristiinopiskelun periaatteet Slide 2 eAMK Ristiinopiskelun periaatteet Slide 3 eAMK Ristiinopiskelun periaatteet Slide 4 eAMK Ristiinopiskelun periaatteet Slide 5 eAMK Ristiinopiskelun periaatteet Slide 6
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

eAMK Ristiinopiskelun periaatteet

Download to read offline

Webinaari 06.11.2017

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

eAMK Ristiinopiskelun periaatteet

 1. 1. 6.11.2017
 2. 2. eAMK toteutus 6.11.2017 Tarkennetut toimintasuunni- telmat, kartoitustyö ja laatukriteerit 1-6 1-6 1-6 1-6 7-12 7-12 7-12 7-12 17 18 19 20 17 18 19 20 ALOITUS PROFIILIT TARJONTA PÄÄTÖS KARTOITUS KOKEILUT JALKAUTUS ARVIOINTI Pilotit ja kokeilut käynnissä, väliraportointi ja - arviointi Tulosten arviointi, parantaminen sekä laajempi käyttöönotto Hankkeen arviointi Kick-off Ammattikorkea- koulujen profiilit ja ristiinopiskelun linjaus Yhteinen ympärivuotinen opintotarjonta Loppuraportointi ja sopimusten päivitys
 3. 3. Ristiinopiskelu: Mitä se on? 6.11.2017 • Yhteisiä opintopolkuja: Saman alan opiskelijalla on mahdollisuus valita HOPSiinsa perustuvan oman opintopolkunsa osaksi toisen oppilaitoksen opintotarjontaa. Valittavat opinnot voivat olla esim. kieli-, perus- tai syventäviä opintoja. • Opetuskokonaisuuksien vaihtoa: oppilaitos x toteuttaa oppilaitoksen y sovitun tai sovitut opintojaksot / kurssit, joita toisen oppilaitoksen ei näin ollen itse tarvitse toteuttaa ja päinvastoin, siis opetuksen vaihtokauppaa. • Yhteistoteutukset sekä vaihdanta opintojaksojen / kurssien sisällä (esim. yrittäjyydessä tyypillinen ristiinopiskelun muoto). EduFutura
 4. 4. Arenen yhteiset periaatteet ristiinopiskeluun 6.11.2017 1. Minkä tahansa ammattikorkeakoulun opiskelija saa suorittaa yhteisiä, avoimesti tarjottavia e-opintoja. 2. Yhteistä e-opintotarjontaa hyödyntäessään opiskelija voi liikkua opinnoissaan vapaasti korkeakoulujen välillä. 3. Pyrkimyksenä on rakentaa järjestelmä, joka on hallinnollisesta näkökulmasta mahdollisimman kevyt. 4. Toista ammattikorkeakoulua ei veloiteta e-opintotarjontaan liittyvistä suorituksista eAMK-hankkeen aikana. 5. Ristiinopiskelun periaatteiden toimivuutta arvioidaan eAMK-hankkeen päättyessä. Tällöin sovitaan periaatteiston soveltamisen jatkamisesta, huomioiden mahdolliset muutokset lainsäädännössä. 6. Ristiinopiskelun e-opintotarjonta tukeutuu pääasiassa ammattikorkeakoulujen syväosaamiseen perustuviin profiileihin. 7. Ristiinopiskelun e-opintotarjonta koostuu alakohtaisista rajatuista kokonaisuuksista, huomioiden kuitenkin monialaisen opiskelumahdollisuuden turvaamisen. 8. Ristiinopiskelua ja sen vaikutuksia AMKien rahoitukseen arvioidaan AMKien yhteistyönä säännöllisesti. 9. Opintokokonaisuuden toteuttava ammattikorkeakoulu sisällyttää suoritetut opintopisteet rahoitusmallissaan korkeakoulujen yhteistyösopimuksiin perustuvassa yhteistyössä suoritettuihin opintopisteisiin. Suoritetut opinnot hyväksytään täysimääräisesti myös kotikorkeakoulussa ja sen 55 op kertymässä. 10. Hyväksiluku tehdään opetussuunnitelmien mukaisesti. Pyrkimys on edistää samalla opetussuunnitelmatason yhteistyötä sekä opiskelijoiden oppimisen ohjausta yli korkeakoulurajojen. Sekä opiskelija että tämän kotikorkeakoulu osallistuvat opintojen hyväksiluettavuuden varmistamiseen. 11. Jokainen ammattikorkeakoulu tuottaa yhteiseen tarjontaan vähintään yhdessä sovittavan määrän verkko-opintoja. 12. Avoin e-opintotarjonta avataan myös työelämäkumppaneille ja kansalaisille avoimen AMKin kautta. Avoimen AMKin tarjonta muille kuin korkeakoulujen opiskelijoille voi olla maksullista kunkin ammattikorkeakoulun käytännön mukaan. Muokattu 31.10.2017 Arene /EV & eAMK / HI
 5. 5. PROFILOITUMISKYSELY 6.11.2017 1. Mikä on ammattikorkeakoulussanne sellaista vahvaa osaamista, jonka opetusta kykenette tarjoamaan laadukkain menetelmin ja 100-prosenttisesti verkossa • amk-opinnoissa? • yamk-opinnoissa? 2. Minkä alan, koulutusohjelman tai teeman verkko-opintoihin haluaisitte profiloitua? • amk-opinnoissa? • yamk-opinnoissa?
 6. 6. PROFILOITUMISKYSELYN JATKOTYÖSTÄMINEN • Vastaukset kysymyksiin 16.11.2017 mennessä osoitteeseen eerikki.vainio@arene.fi • Vastaukset koostetaan eAMKin toimesta ja tuodaan keskusteltavaksi Arenen rehtorineuvostoon ja ammattikorkeakouluille alkuvuonna 2018 6.11.2017 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän

Webinaari 06.11.2017

Views

Total views

204

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×