Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017 Slide 1 Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017 Slide 2 Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017 Slide 3 Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017 Slide 4 Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017 Slide 5 Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017 Slide 6 Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017 Slide 7 Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017 Slide 8 Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017 Slide 9 Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017 Slide 10 Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017 Slide 11 Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017 Slide 12 Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017 Slide 13 Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017 Slide 14
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1 Like

Share

Download to read offline

Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017

Download to read offline

Mitä digiosaaminen on ja miten ammattikorkeakoulut sitä ylläpitävät

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Digiosaaminen amkeissa webinaari 28112017

 1. 1. Digiosaaminen ammattikorkeakouluissa 28.11.2017 eAMK webinaari Jaana Kullaslahti & Mari Virtanen
 2. 2. eAMK Teema 3 – Ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio Tulostavoite 3.1 Korkeakoulun henkilöstö on digipedagogisesti osaava ja kehittyvä • kartoitetaan olemassa olevat hyvät käytänteet digipedagogisen osaamisen kehittämiseksi • tuotetaan korkeakouluympäristöön sopivat digipedagogisen osaamisen kuvaukset & valmennuksen painopisteet • suunnitellaan ja toteutetaan valmennusohjelma sekä kehitetään sitä tukevaa mentori toimintaa • edistetään korkeakoulun digikyvykkyyttä
 3. 3. PedagoginenAmmattiala- spesifinen Digitaalinen/tieto- ja viestintätekninen Persoonalliset ominaisuudet Konteksti Kuvio. Verkko-opettajan kompetenssi ja sen osa-alueet (Kullaslahti 2011) Digipedagoginen osaaminen Digipedagogiikka: sisällöllisen, pedagogisen ja teknisen osaamisen yhdistäminen sekä soveltaminen käytännössä
 4. 4. Digipedagoginen valmennus Opettajien digipedagogisen osaamisen kehittäminen innostavalla, motivoivalla ja kannustavalla otteella. Opettaja ottaa omassa työssään käyttöön digitaalisuutta pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti Digimentori ohjaa, tukee ja neuvoo digipedagogiikan soveltamisessa käytäntöön. Digimentorointi on pääosin opettajien kesken tapahtuvaa vertaisoppimista Korkeakoulun digikyvykkyys (DigiCompOrg)
 5. 5. Miten digipedagogiikka amkeissa taipuu? - yhteenvedon tuloksia
 6. 6. Miten henkilöstön digipedagogista/digitaalista osaamista on kuvattu? • Ei ole kuvattu digipedagogista/digitaalista osaamista: 5 amkia • Kuvauksia tekeillä: korkeakouluopettajan osaaminen ja valmennus, osana tätä työtä tullaan kuvaamaan myös digipedagogista/digiosaamista: 4 amkia • Kuvattu osaamista tai käytetty olemassa olevaa kuvausta, jonka perusteella arvioitu omaa osaamista, kehitetty koulutusta tai käyty kehityskeskusteluja: 3 amkia • Osaamismerkkejä henkilöstön koulutuksessa, digiosaamisen/digipedagogisen osaamisen kehittämisessä, tunnistamisessa ja tunnustamisessa: 11 ammattikorkeakoulua
 7. 7. 8.12.2017 Rahoittajat ym maininnat tarvittaessa tähän
 8. 8. Miten henkilöstön digipedagogista/digitaalista osaamista on mitattu/aiotaan mitata? 19 ammattikorkeakoulua (n=23) selvittänyt henkilöstönsä osaamista • Oma digipedagoginen kysely (n=4) • Oma digiosaamiskysely (n=3) • Osana laajempaa osaamiskartoitusta (n=3) • Tieken Tiviittori (n=2) – http://www.tiviittori.fi/ • Opeka (n=2) http://opeka.fi/fi • Osana kehityskeskusteluja (n=2) • ECAR-kysely keväällä 2017 (n=1) • Hankkeisiin liittyen tehty rajatusti ja/tai alakohtaisesti erilaisia kyselyjä • Tiimi arvioi jäsentensä osaamista valmiiden kriteerien avulla, kun osaaminen todennettu, voi hakea osaamismerkkiä • Osana osaamismerkkien myöntöä tapahtuu myös osaamisen arviointi • Mitataan digipedagogiseen koulutukseen osallistumisen määrää Miten kuvata ja mitata osaamista? Itsearvioinnista tiimiarviointiin? Taitotesti? Osaamismerkit? Systemaattisuus?
 9. 9. Miten opettajien digipedagogista osaamista kehitetään? (n=10)
 10. 10. Hyviä käytänteitä digipedagogisen osaamisen kehittämiseen? • Digimentoriverkostot – ´verkostojen verkosto´? • digi@breakfast & digi@café • Skype-klinikka • Webinaarit + webinaarisarjat • Verkkokurssit opettajille • Digitaitokoulutukset • Somekävelyt, someretket • Konferenssi – "mini-ITK" • Bestis -kehittämispäivät • Digikuntopiirit
 11. 11. Proposal for a European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu) https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_overview_-_english.pdf
 12. 12. Tulevaisuuden suunnitelmia - eAMK • Osaamismerkit - neljä osa-aluetta • Yhteistyö ja kehittäminen • Digitaaliset aineistot ja ympäristöt • Oppimisprosessi & arviointi, analytiikka • Opiskelijoiden tukeminen/fasilitointi • Valmennukset • Pilotointi kevät 2017 • Valmennukset 2018-2019 • Mentorointi
 13. 13. 8.12.2017 https://app.innoduel.com/#/arena?pid=1578&sid=726e21ccc105
 14. 14. Kiitos!
 • SatuAksovaara1

  Jan. 30, 2018

Mitä digiosaaminen on ja miten ammattikorkeakoulut sitä ylläpitävät

Views

Total views

323

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×