Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Avoimen tieteen käytäntöjen
hyödyntäminen opetusmateriaalien
tuottamisessa
Mari Pesola / Projektisihteeri, UNIFI
Tämä teos...
Sisältö
Projektin taustaa
Tekijänoikeus
Tietosuoja
15.12.2017
Projektin taustaa
Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen
rehtorineuvosto ARENE ry ja Taideyliopistojen
tekijän...
Projektin taustaa
Aineistojen osalta pyritään mahdollistamaan optimaalinen
käyttö ja uudelleenkäyttö
Tämä edellyttää sek...
Mitä hankkeessa luodaan?
• http://libguides.aalto.fi/imagoa
15.12.2017
Opetusmateriaalit avoimesti verkkoon – mitä tulee
huomioida?
• Tekijänoikeus
– Omaan materiaaliin syntyvä tekijänoikeus ja...
Tekijänoikeus
 Tekijänoikeus:
 Tekijänoikeus syntyy tekijälle, kun teos ylittää teoskynnyksen.
 Ratkaisu teoskynnyksen ...
Tekijänoikeus opetusmateriaaleihin
• Tekijänoikeus opiskelumateriaaleihin syntyy teoskynnyksen ylittyessä
tekijänoikeuslai...
Edellytykset
muiden
materiaalin
hyödyntämiselle
15.12.2017
Tekstin yhteys kuviin?
TN 2016:16: Hakija R oli ottanut valokuvia, joista oli koottu näyttely vuonna 2014. R
oli myös tehn...
Sitaatin tarkoituksen edellyttämä laajuus?
TekijäL 22 §:
Vuoden 1953 komiteanmietinnössä (s. 56) todetaan, että salli...
Tarkoituksen edellyttämä laajuus?
 2002:16
 Kysymys oli videoleikkeen käytöstä sitaattina opetustarkoituksessa www-sivui...
​​Linkittäminen
• Ei ole erikseen säännelty Suomen lainsäädännössä
• Linkittämistä koskevassa keskustelussa linkittämisen ...
Opetusmateriaalin avoin
jakaminen verkossa
Opiskelumateriaaleissa, jotka
halutaan jakaa avoimessa
verkossa, kuvia tai muut...
Jatkokäytöstä
määrääminen
 Creative Commons lisenssien tavoitteena on poistaa
tekijänoikeuslainsäädännön asettamat esteet...
Tietosuoja
 Jos materiaali sisältää henkilötietoja, tulee tietosuoja huomioida. Esimerkiksi kuvat
tunnistettavista henkil...
Jakaminen sosiaalisessa mediassa
15.12.2017
Esimerkki sosiaalisen median käyttöehdoista
 Facebook, 16.11.2017:
 You own all of the content and information you post ...
Sosiaalisessa mediassa laillisesti julkaistujen
kuvien jatkokäyttö sosiaalisessa mediassa (re-post)
• Kuvia voi hyödyntää,...
Sosiaalisessa mediassa laillisesti julkaistujen
kuvien jatkokäyttö muulla tavoin
• Kuvia voi siteerata tekijänoikeuslain s...
Materiaalin, jossa on hyödynnetty muiden kuvia,
jakaminen sosiaalisessa mediassa
• Sosiaalisen median käyttöehdot edellytt...
Yhteenvetoa
Opetusmateriaalien avoimeen julkaisuun verkossa vaikuttaa muun
muassa tekijänoikeuslaki ja tietosuoja
Lainsä...
Kiitos!
• Kysymyksiä / kommentteja / palautetta voi lähettää Mari
Pesolalle osoitteeseen mari.pesola@aalto.fi tai soittaa
...
Lähteet
 ImagOA –opas
 http://libguides.aalto.fi/imagoa
 Sivu 14
 Kuvan tekijät ovat Metropolia, Valovirta Design, Jor...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 2 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 3 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 4 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 5 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 6 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 7 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 8 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 9 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 10 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 11 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 12 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 13 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 14 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 15 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 16 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 17 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 18 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 19 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 20 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 21 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 22 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 23 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 24 Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Slide 25
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa

Download to read offline

eAMK webinaari 14.12.2017

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa

 1. 1. Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa Mari Pesola / Projektisihteeri, UNIFI Tämä teos on lisensioitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen –lisenssillä Projektisihteeri Mari Pesola Unifi ry
 2. 2. Sisältö Projektin taustaa Tekijänoikeus Tietosuoja 15.12.2017
 3. 3. Projektin taustaa Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry ja Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu ovat käynnistäneet hankkeen avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntämiseksi opetusmateriaalien tuottamisessa. Hanke pohjautuu UNIFIn, Arenen ja Kopioston toteuttamaan laajaan opetusmateriaaleja koskevaan selvitykseen. Selvityksessä huomattiin, että materiaaleista puuttui kolmansien tahojen tekijä- ja lähdetietoja. 15.12.2017
 4. 4. Projektin taustaa Aineistojen osalta pyritään mahdollistamaan optimaalinen käyttö ja uudelleenkäyttö Tämä edellyttää sekä teknistä että oikeudellista yhteentoimivuutta. Oikeudellinen yhteentoimivuus saavutetaan hyödyntämällä sitaattisäännöksiä sekä standardilisenssejä, jollaisia ovat esimerkiksi Creative Commons -lisenssit. 15.12.2017
 5. 5. Mitä hankkeessa luodaan? • http://libguides.aalto.fi/imagoa 15.12.2017
 6. 6. Opetusmateriaalit avoimesti verkkoon – mitä tulee huomioida? • Tekijänoikeus – Omaan materiaaliin syntyvä tekijänoikeus ja jatkokäytön esteiden poistaminen lisensioinnilla. – Muiden materiaaliin syntyvä tekijänoikeus ja avatun materiaalin sallivien lisenssien sekä poikkeussäännösten hyödyntäminen • Tietosuoja – Omaan materiaaliin syntyvä tekijänoikeus ja jatkokäytön esteiden poistaminen lisensioinnilla. – Muiden materiaaliin syntyvä tekijänoikeus ja avatun materiaalin sallivien lisenssien sekä poikkeussäännösten hyödyntäminen 15.12.2017
 7. 7. Tekijänoikeus  Tekijänoikeus:  Tekijänoikeus syntyy tekijälle, kun teos ylittää teoskynnyksen.  Ratkaisu teoskynnyksen ylittymisestä tehdään tapauskohtaisella harkinnalla. Tavanomaisena arviointikriteerinä on pidetty sitä, voisiko kukaan muu samaan työhön ryhtyessään päätyä samanlaiseen lopputulokseen. − Teoskynnys ollut melko matala; esimerkiksi tapauksessa Painer (C-145/10) koulukuva sai suojaa. Esimerkiksi Keskon logo lausunnossa TN 2009:2 taas ei saanut suojaa ja siksi logoja sai käyttää parodiassa, jossa ei tavoiteltu taloudellista voittoa.  Tekijänoikeus sisältää muun muassa oikeuden määrätä teoksen valmistamisesta ja yleisön saataville saattamisesta. 15.12.2017
 8. 8. Tekijänoikeus opetusmateriaaleihin • Tekijänoikeus opiskelumateriaaleihin syntyy teoskynnyksen ylittyessä tekijänoikeuslain 1 §:n mukaisesti tekijälle eli esimerkiksi opettajalle. • Tekijänoikeudellisessa mielessä opetusmateriaalin tallentaminen tietoverkkoon ja jakelu tietoverkossa merkitsee aina sekä kappaleen valmistamista että yleisön saataville saattamista. Suljettu verkkoympäristö, kuten sisäverkko ei tee käytöstä tekijänoikeuslain tarkoittamaa yksityistä käyttöä, vaan tekijänoikeudella suojatun materiaalin laittaminen verkkoon edellyttää soveltuvaa poikkeussäännöstä tai oikeudenhaltijalta saatua lupaa, mikäli tekijänoikeus on voimassa. – Mahdollinen jatkokäyttö tulee optimoida standardilisensseillä. 15.12.2017
 9. 9. Edellytykset muiden materiaalin hyödyntämiselle 15.12.2017
 10. 10. Tekstin yhteys kuviin? TN 2016:16: Hakija R oli ottanut valokuvia, joista oli koottu näyttely vuonna 2014. R oli myös tehnyt kuvista valokuvakirjan. Vastaaja H julkaisi näyttelyä koskevan artikkelin joulukuussa 2014 käyttäen artikkelin kuvituksena kuutta näyttelyssä ollutta valokuvaa sekä valokuvakirjan kuvatekstejä käännettyinä. Kuvat ja lainaukset kattoivat arviolta 70-80 % artikkelin painopinta-alasta. H ei ollut pyytänyt lupaa kuvien lainaamiseen tai kuvatekstien lainaamiseen ja kääntämiseen. TN katsoi, että kuvilla oli riittävä asiallinen yhteys tekstiin ja että siteeraaminen oli ollut hyvän tavan mukaista ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Näin ollen kuvien siteeraaminen ei haitannut kohtuuttomasti tekijän oikeuksia eikä ollut ristiriidassa kuvien tavanomaisen hyödyntämisen kanssa. TN totesi sitaattien olleen tekijänoikeuslain 22 ja 25 §:ien mukaisia. 15.12.2017
 11. 11. Sitaatin tarkoituksen edellyttämä laajuus? TekijäL 22 §: Vuoden 1953 komiteanmietinnössä (s. 56) todetaan, että sallitun lainauksen laajuutta määriteltäessä olisi otettava huomioon paitsi lainauksen tarkoitus myös lainatun osan ja koko teoksen laajuuden välinen suhde. Sallitun sitaatin laajuus on nykyisessä sitaattisäännöksessä määritelty siten, että sitaatteja saa ottaa "hyvän tavan mukaisesti" ja "tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa". Lainauksen pituudelle ei ole asetettu muita rajoja. 15.12.2017
 12. 12. Tarkoituksen edellyttämä laajuus?  2002:16  Kysymys oli videoleikkeen käytöstä sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla. TN totesi, että kolmen minuutin mittainen dokumenttifilmi ylsi teostasoon ja sai tekijänoikeussuojaa elokuvateoksena. Mainitun dokumenttifilmin ottamista kokonaisuudessaan opetusmateriaaliin ilman elokuvan tekijän tai tekijänoikeuden haltijan ja elokuvan tuottajan lupaa ei voida pitää sallittuna sitaattioikeuden käyttämisenä.  2002:18  Kysymys oli yliopiston pääsykoekirjasta laaditusta valmennuskurssimonisteesta.  TN totesi, että moniste, joka siis voidaan katsoa kirjan muunnelmaksi, on saatettu yleisön saataviin, kun sitä on tarjottu myytäväksi valmennuskursseille osallistuville henkilöille. Tämä toimi olisi kuulunut myös kirjan tekijän yksinoikeuden piiriin. 15.12.2017
 13. 13. ​​Linkittäminen • Ei ole erikseen säännelty Suomen lainsäädännössä • Linkittämistä koskevassa keskustelussa linkittämisen suurta vapautta puolletaan lähes aina argumentilla, jonka mukaan in- ternet ja sananvapaus edellyttävät linkittämismahdollisuutta. • Niinpä mahdollisuuteen linkittää tekijänoikeuden estämättä on lähtökohtaisesti suhtauduttu myönteisesti. • Sananvapausargumentin merkitys on kuitenkin hyvin vähäinen tapauksissa, joissa linkitetään laitonta aineistoa. – Linkitettäessä on siis huolehdittava siitä, että aineisto on laillista. 15.12.2017
 14. 14. Opetusmateriaalin avoin jakaminen verkossa Opiskelumateriaaleissa, jotka halutaan jakaa avoimessa verkossa, kuvia tai muuta muiden materiaalia voidaan hyödyntää CC-lisenssin, tekijänoikeuslain poikkeussäännösten sekä muun jaon sallivan luvan nojalla. Kuten kuva osoittaa, CC-BY käyttölupa antaa sallivimman luvan. 15.12.2017
 15. 15. Jatkokäytöstä määrääminen  Creative Commons lisenssien tavoitteena on poistaa tekijänoikeuslainsäädännön asettamat esteet materiaalien jakamiselle ja jatkokäytölle.  CC-lisenssit tarjoavat standardilisenssejä, joiden avulla saavutetaan helposti juridinen yhteentoimivuus materiaaleille joita halutaan jakaa ja joiden osalta tekijät ja oikeudenhaltijat haluavat mahdollistaa jatkokäytön.  https://creativecommons.org/choose/?lang=fi  Lisenssin valinta kannattaa suunnitella etukäteen ja itselle sopivalla tavalla.  Jos et esimerkiksi halua, että opinnäytettäsi hyödynnetään kaupallisesti ilman erillistä lupaasi, valitse CC BY NC -lisenssi 15.12.2017
 16. 16. Tietosuoja  Jos materiaali sisältää henkilötietoja, tulee tietosuoja huomioida. Esimerkiksi kuvat tunnistettavista henkilöistä sisältävät henkilötietoja. Tällöin valokuvia kuvatessa ja niitä julkaistaessa tulee ottaa huomioon yksityisyydensuojaa sekä henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö.  Tärkein henkilötietojen suojaa käsittelevä säädös on tietosuoja-asetus. Yksityisyyden suojaa ja henkilötietojen suojaa käsitellään useissa kansallisissa laeissa ja rikoslaissa.  Henkilötietojen suoja on huomioitu, kun korkeakoululla on tietosuoja- asetuksen 6 artiklan mukainen oikeusperuste sekä kuvaamiselle että kuvien julkaise miselle ja tunnistettavia henkilöitä on informoitu tietosuoja-asetuksen mukaisesti.  Esimerkiksi: opiskelumateriaalissa video, jossa näkyy opiskelijoita.  Oikeusperuste on yleensä tietosuoja-asetuksen yleinen etu; opiskelijan naamakuvan kohdalla kyse saattaisi olla suostumuksesta  Samalla opiskelijaa tulee informoida tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla kuvan käytöstä ja jatkokäytöstä – voi tarjota mahdollisuuden olla olematta kuvassa esimerkiksi siirtymällä sivuun tms.15.12.2017
 17. 17. Jakaminen sosiaalisessa mediassa 15.12.2017
 18. 18. Esimerkki sosiaalisen median käyttöehdoista  Facebook, 16.11.2017:  You own all of the content and information you post on Facebook - -  For content that is covered by intellectual property rights, like photos and videos (IP content), you specifically give us the following permission, subject to your privacy and application settings: you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use any IP content that you post on or in connection with Facebook (IP License).  When you publish content or information using the Public setting, it means that you are allowing everyone, including people off of Facebook, to access and use that information, and to associate it with you (i.e., your name and profile picture).  Youtube, 16.11.2017:  7.2 Säilytät kaikki omistusoikeudet Sisältöön, mutta sinun tulee myöntää rajoitettuja käyttöoikeuksia YouTubelle ja muille Palvelun käyttäjille. Nämä on kuvattu näiden Ehtojen kohdassa 8 (Lisensoimasi oikeudet).  8.1 Ladatessasi tai toimittaessasi Sisältöä YouTubeen, myönnät:  YouTubelle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman, siirrettävän oikeuden (sisältäen oikeuden alilisensointiin) käyttää, jäljentää, jakaa, valmistaa johdannaisia teoksia, näyttää ja esittää tätä Sisältöä Palvelun tarjoamisen yhteydessä ja muuten Palvelun tarjoamisen ja YouTuben liiketoiminnan yhteydessä, mukaan lukien rajoituksetta koko Palvelun tai sen osan (ja sen johdannaisten) mainostaminen ja edelleen jakeleminen missä tahansa mediamuodoissa [ja minkä tahansa mediakanavien välityksellä].  jokaiselle Palvelun käyttäjälle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman oikeuden käyttää Sisältöäsi Palvelun kautta ja käyttää, jäljentää, jakaa, valmistaa johdannaisia teoksia, näyttää ja esittää tätä Sisältöä siinä määrin kuin Palvelun toiminnallisuus ja nämä Ehdot sallivat. 15.12.2017
 19. 19. Sosiaalisessa mediassa laillisesti julkaistujen kuvien jatkokäyttö sosiaalisessa mediassa (re-post) • Kuvia voi hyödyntää, jos sekä valokuvan tekijänoikeuslain mukaisten oikeuksien haltijalta että valokuvan kohteen oikeudenhaltijoilta on saatu julkaisemiseen lupa tai käyttöön on muu lainmukainen peruste. • Tällöin kuvat on julkaistu laillisesti ja niitä voi käyttää sosiaalisen median käyttöehtojen mukaisesti. 15.12.2017
 20. 20. Sosiaalisessa mediassa laillisesti julkaistujen kuvien jatkokäyttö muulla tavoin • Kuvia voi siteerata tekijänoikeuslain sallimalla tavalla, jos ne on julkistettu. Julkistaminen edellyttää yleisön saataville saattamista eli sitä, että kuva on julkaistu julkinen –asetuksella. • Siteeraaminen 25 §:n nojalla. Tällöin lainauksen tulee liittyä tekstiin, tekstin olla arvosteleva tai tieteellinen esitys sekä tarkoituksen ei-kaupallinen. Mikäli säännöksen edellytykset eivät täyty, voi kuvan siteeraaminen olla mahdollista 22 §:n yleisen sitaattisäännöksen nojalla. • Siteeraaminen 22 §:n nojalla. Lainauksen tulee olla hyvän tavan mukainen tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Kuvan siteeramisoikeutta tulkitaan suppeasti eli tulee olla hyvin perusteltu syy sille, miksi kuvaa saa käyttää ilman oikeudenhaltijan lupaa. 15.12.2017
 21. 21. Materiaalin, jossa on hyödynnetty muiden kuvia, jakaminen sosiaalisessa mediassa • Sosiaalisen median käyttöehdot edellyttävät niin laajojen oikeuksien myöntämistä, että sosiaalisessa mediassa voit jakaa omaa materiaaliasi, CC BY –lisensioitua materiaalia tai muun sosiaalisen median käytön sallivan luvan nojalla. • Oman materiaalin jatkokäytön optimointi – Jos haluat omalle materiaalillesi suuren käyttäjämäärän, lisensioi käyttäen CC BY –lisenssiä jolloin mahdollistuu myös materiaalin jakaminen sosiaalisessa mediassa muiden käyttäjien taholta. 15.12.2017
 22. 22. Yhteenvetoa Opetusmateriaalien avoimeen julkaisuun verkossa vaikuttaa muun muassa tekijänoikeuslaki ja tietosuoja Lainsäädännön vaatimukset täytetään ennakoimalla tuleva käyttö ja jatkokäyttö. Oman materiaalin lisensointi Henkilötietojen käsittelyn suunnittelu Alustat, joilla jaetaan. 15.12.2017
 23. 23. Kiitos! • Kysymyksiä / kommentteja / palautetta voi lähettää Mari Pesolalle osoitteeseen mari.pesola@aalto.fi tai soittaa numeroon 0505010559. 15.12.2017
 24. 24. Lähteet  ImagOA –opas  http://libguides.aalto.fi/imagoa  Sivu 14  Kuvan tekijät ovat Metropolia, Valovirta Design, Jorgos Hatzikelis, Ulla Timonen ja Mikko Multanen. CC BY –lisenssi.  Tekstit: Maria Rehbinder: tekijänoikeuden ja CC BY –lisenssin, ImagOA –hankkeen ja oppaan esittely. 29.11.2017. CC BY –lisenssi.  Linkittäminen  (Pihlajarinne, Taina: Lupa linkittää - toisen aineiston hyödyntämisen tekijänoikeudelliset rajat. 2012. S. 72-73 ja 80) 15.12.2017

eAMK webinaari 14.12.2017

Views

Total views

207

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×