Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EAM Congres: Terugblik En Vooruitblik

142 views

Published on

De volgende editie van het Enterprise Architectuur Management Congres is bijna in zicht! Op 30 mei 2013 in Hotel Houten biedt het EAM2013 u een interessante dag aan met vooraanstaande sprekers uit diverse bedrijven en instanties, zoals VGZ, KLM/Air France en Ministerie van VWS. De trackonderwerpen zijn dit jaar: Innovatie en Architectuur, Infrastructuur, Management & Architectuur en Ketenintegratie in de zorg.

Het EAM-congres is brancheoverschrijdend en de focus ligt op kennisoverdracht, diepgang en interactie. Het is een praktijkgerichte dag met voldoende mogelijkheden om
te netwerken...

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

EAM Congres: Terugblik En Vooruitblik

  1. 1. EAM Congres: terugblik en vooruitblikDe volgende editie van het Enterprise Architectuur Management Congres is bijna inzicht! Op 30 mei 2013 in Hotel Houten biedt het EAM2013 u een interessante dag aanmet vooraanstaande sprekers uit diverse bedrijven en instanties, zoals VGZ, KLM/AirFrance en Ministerie van VWS. De trackonderwerpen zijn dit jaar: Innovatie enArchitectuur, Infrastructuur, Management & Architectuur en Ketenintegratie in de zorg.Het EAM-congres is brancheoverschrijdend en de focus ligt op kennisoverdracht,diepgang en interactie. Het is een praktijkgerichte dag met voldoende mogelijkheden omte netwerken.Harmen van den Berg, voorzitter van de programmacommissie, over het EAM Congres 2012: “HetEAM Congres van 2012 was een groot succes! De begrippen ‘Enterprise Architectuur’ en ‘Meerwaardevoor de business’ hebben in veel organisaties een moeizame relatie met elkaar. Ze hebben elkaarnodig, maar van een goed huwelijk is niet altijd sprake. Doelstelling was ervaringen uit te wisselen enelkaar te helpen en te inspireren op welke manier EA een bedrage kan leveren aan de business. Deruim 170 bezoekers en sprekers op EAM2012 hebben ervaren dat deze doelstelling gehaald is. Deruim 20 presentaties hebben een keur van voorbeelden en ervaringen laten zien, waarin demeerwaarde van EA duidelijk naar voren kwam. Inspirerend en motiverend voor alle aanwezigen, zobleek uit de bijzonder hoge evaluaties van de deelnemers.”Het thema van 2013 is ‘innovatie door verbinding’. Er zal extra aandacht worden besteed aan defaciliterende rol van Enterprise Architectuur in innovatie management. De focus ligt hierbij op actueleuitdagingen in combinatie met de rol van architectuur in deze uitdagingen. Het verbinden vanmensen, integreren van systemen en het linken van organisaties zijn essentiële aspecten als het gaatom innovatie. Op het congres wordt dit onderwerp op een praktische manier aangepakt. Enkeleonderwerpen die aan bod komen zijn: Hoe geef je praktisch invulling aan architectuur in deze tijden?Wat betekent innovatie voor mijn organisatie en wat is de rol van architectuur daarbij? Waarovermoet u zich zorgen maken en waar liggen de kansen? Moet uw organisatie op alle aspecten eveninnovatief en agile zijn? Welke methoden, technieken, aanpakken en tools werken goed en hoe pas ikdie praktisch en concreet toe?Nieuwsgierig geworden naar het programma van EAM2013? Kijk voor meer informatie op de site(http://bit.ly/11NKAkZ).Congresorganisatie EAM2013

×