Pere Brachfield, professor de EAE des de fa 20 anys, expert en morositat. ARA EMPRENEM

107 views

Published on

Pere Brachfield, experto en Morosidad en España, es entrevistado por ARA, Ara Emprenem en este artículo. Brachfield es profesor de EAE Business School en varios programas desde hace 20 años.

Más información:
www.eae.es

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
107
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pere Brachfield, professor de EAE des de fa 20 anys, expert en morositat. ARA EMPRENEM

  1. 1. DIUMENGE, 13 D’ABRIL DEL 2014 ara e12 L’entrevista P ere Brachfield parla molt de pressa i és capaç de citar amb precisió exacta un gran nombre de lleis, dades i conceptes referents a les regulacions sobre moro- sitat al nostre país i a la resta del món. Professor de l’escola de negocis EAE des de fa 20 anys, Brachfield està conside- rat un dels principals especialistes en preven- ció i recobrament d’impagats. És l’inventor del que ell anomena morosologia, una disci- plina que ensenya a EAE, i a part és director d’estu- dis de la Plataforma Mul- tisectorial contra la Morositat, PMCM, cre- ada el 2009 i que agrupa prop d’un milió d’empre- ses de tot l’Estat. També ha estat assessor de la patronal catalana Pimec en la lluita contra la morositat i és autor de diversos llibres sobre gestió del crèdit. Per què es va interessar pels impagats? El1975jocompaginava elsestudisambalgunes feines.Unadelesprime- resvaserenunaempresa financera,queemva donarlapitjorfeinade totes,ladereclamarlle- tresimpagadesalsclients. Desdellavorsemvaig dedicaratemesdegestió delriscd’impagats,fins quevaigentraraEAE. Què recomanaria a un emprenedor impacient per obrir negoci per evi- tar la morositat en començar? Aplicar la gestió del crè- dit és bàsic. Quan ens arriba un comercial amb un nou client que vol fer una comanda, no tin- guem pressa! Primer cal esbrinar si l’empresa cli- ent existeix com a tal, o és un frau; segon, saber qui hi ha al darrere, quina és la seva capacitat de pagament, abans de fixar el límit de crèdit que li donarem per la seva comanda. Sempre poden passar coses sobrevingudes, però cal intentar reduir el risc d’impagament des del principi. També és molt important documentar ¿A la resta de la UE és igual? No!AFrançamateix nomésenviantunacarta certificadaaldeutorja potsexigirelsinteressos dedemorai,sinopaga, portar-loalTribunalde Comerç.Acadaciutathi haTribunalsdeComerç, quesonjutjatsespecials, formatsperempresarisi gentambexperiènciaen aquestàmbit,queactuen gratuïtamentcomajut- geseninstal·lacionsque posenlescambresde comerçperjutjaraquest tipusdeproblemesentre empreses.Ivanmoltde pressa.Passen45dies comamàximentrequees presentaunademandai s’executalasentència. “Cal documentar bé cada operació. Amb una factura no n’hi ha prou per demostrar un impagat” I per què a Espanya no fem igual? Lalleiespanyolanoéstan dolenta,éslasevaaplica- ciópràctica.Lajustíciaés lenta.Elsprocessos podendurardetres mesosadosanys,segons elcasieltribunal.Elsjut- jatsdeBarcelonafuncio- nenmoltbé,peròsiet tocaeldeBalaguer... La mitjana d’impagats a Espanya va baixar el 2013 del 7,1% al 5,1%, però encara és més del doble que l’europea. A què es deu? Lamajoriad’empreses espanyolessónpimeso microempreses,molt poquestenenbonaforma- cióencreditmanagement. AlsEUAelcreditmanager ésunafiguraespecífica, meitatfinancera,meitat comercial,perquèlaseva feinaésminimitzarimpa- gatsimultiplicarlesven- des!Tambéésunpro- blemacultural.Aquíel deutorestàmésbenvist. Elmorósconsentitésun problema,sobretotsiel teumargedevendesés moltbaix. Què pensa del Cobrador del Frac? Davantunconflicte d’impagats,josempre aconselloacudiraadvo- catsiespecialistes.Els mètodesresolutiusno estanbenregulatsperla llei.L’únicquepotdecidir quiésunmorósésun jutge,nopotsanarperse- guintalgúambuncotxe senselaresoluciójudicial.g cada transacció, fer un contracte. Moltes opera- cions en aquest país es tanquen de boca, a vega- des per mandra de fer paperassa, i això és un error. S’han d’especificar per escrit les condicions de venda, de retards en el pagament. I un cop feta l’entrega de la comanda, reportar-la degudament. En definitiva, un con- tracte que protegeixi el proveïdor, perquè en aquest país el dret es posa més a favor del deu- tor que del creditor. Amb una factura no n’hi ha prou per demostrar un impagat si no està fir- mada pel deutor accep- tant concepte, import i venciment. “El morós consentit és un problema, sobretot si el teu marge de vendes és molt baix” “L’únic que pot decidir qui és un morós és un jutge” Pere Brachfield EXPERT EN MOROSITAT TEXT ANDREA RODÉS __ FOTO RUTH MARIGOT

×