Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Placa Base

724 views

Published on

Published in: Travel, Technology
  • Be the first to comment

La Placa Base

  1. 1. LA PLACA BASE
  2. 2. La placa base <ul><li>La placa base és una targeta de circuits impresos que serveix com a mitja de connexió entre el microprocessador i la resta de components fonamentals d’un sistema informàtic: memòria principal, ranures especials o slots per insertar targetes d’expansió, com la de vídeo, so, xarxa, etc. </li></ul>
  3. 4. Tipus de placas base
  4. 5. AT <ul><li>Tamany: 305-274/330 mm </li></ul><ul><li>Són les típiques dels primers ordinadors i han existit fins l’aparició dels Pentium. </li></ul><ul><li>El seu gran format dificultava introduir noves unitats de disc. </li></ul><ul><li>Connector de teclat DIN. </li></ul><ul><li>L’ordinador s’apagava a través d’un interruptor que desconnectava directament la font d’alimentació. </li></ul>
  5. 7. ATX <ul><li>Tamany: 305-244 mm </li></ul><ul><li>Són les plaques estàndards del mercat actual. </li></ul><ul><li>Tenen una millor ventilació i menys cables. </li></ul><ul><li>El sistema es tanca a través del sistema operatiu. </li></ul><ul><li>Inclou ports USB i FireWire. </li></ul>
  6. 9. BTX <ul><li>Tamany: 325-267 mm. </li></ul><ul><li>És un format dissenyat per millorar tant la disposició dels components com la circulació de aire i els so. </li></ul><ul><li>El cable d’alimentació és el mateix que el de la font d’alimentació ATX, però incompatibles amb la resta de components de la placa base. </li></ul>

×