Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Siguldas pilsētas vidusskolas projekts “Reporters without borders”

365 views

Published on

Konkursa "Nacionālā eTwinning balva 2016" finālists:
Siguldas pilsētas vidusskolas projekts “Reporters without borders”

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Siguldas pilsētas vidusskolas projekts “Reporters without borders”

 1. 1. SIGULDAS PILSĒTAS VIDUSSKOLA 2015./2016.M.G. REPORTERS WITHOUT BORDERS
 2. 2. SIGULDAS PILSĒTAS VIDUSSKOLA 2015./2016.M.G. 11 KLASE
 3. 3. PROJEKTA MĒRĶIS UN MŪSU MISIJA • Dot iespēju dažādu valstu skolēniem izteikt viedokļus par dažādām viņus interesējošām tēmām, veidojot kopīgu e-žurnālu. • Iepazīstināt partnerus un žurnāla lasītājus ar Latvijas un Siguldas sasniegumiem izvēlēto tēmu ietvaros
 4. 4. PARTNERI • Francija • Čehija • Grieķija • Polija • Itālija • Turcija
 5. 5. DARBA GAITA • Tēmu izvēle- MŪZIKA, SPORTS, TEHNOLOĢIJAS, VESELĪGS DZĪVESVEIDS, PUSAUDŽU DZĪVE, CEĻOŠANA, MODE. • Paudām arī savu attieksmi pret aktuāliem notikumiem pasaulē pēc terora aktiem Parīzē un Briselē. • Vēlāk žurnālā tika izveidota arī nodaļa par aktuāliem notikumiem skolu dzīvē
 6. 6. DARBA GAITA • Darbs internacionālās grupās- par katru žurnāla nodaļu bija atbildīga grupa, kurā bija visu partneru pārstāvji. • Pētnieciskā darba veikšana- aptauju veidošana, rezultātu iegūšana, to analīze un vērtējums. Analītiska raksta veidošana. • Skolēni ierosināja tēmas diskusijām. Atkal tika izveidotas apakštēmas, par kurām katrs partneris izteica viedokli vai publicēja informāciju.
 7. 7. DARBA GAITA • Materiālus rediģēja un galīgo variantu publicēja par grupu atbildīgā partnervalsts. Katrs grupas dalībnieks iepazinās ar partneru veidotajiem materiāliem un tos vērtēja.
 8. 8. APGŪTĀS PRASMES • Radošā rakstīšanas, analītiskās un kritiskās domāšanas prasmes angļu valodā. • Mediju darba specifika un ētika. • Darbs ar dažādiem IT rīkiem: 1) padlet, 2) aptauju veidošana google, 3) kopīga rakstu veidošana googledocs, 4)rakstu rediģēšanas, attēlu ievietošanas iespējas, 5) darbs platformā madmagaz.com
 9. 9. STARPPRIEKŠMETU SAIKNE • 1) Vizuālās mākslas stundās (tēma SIMBOLI) veidojām logo idejas. Informātikas stundā veidojām sava logo elektronisko versiju. • 2) Nostiprinājām iegūtās prasmes ZPD (zinātniski pētnieciskie darbi) rakstīšanā- aptauju veidošana, iegūto rezultātu analīzes nosacījumi. • 3)Angļu valodas stundās nostiprinātas eseju rakstīšanas prasmes.
 10. 10. STARPPRIEKŠMETU SAIKNE • Lai veiksmīgi veidotu rakstus, bija nepieciešamas zināšanas arī -bioloģijā -fizikā -ģeogrāfijā -vēsturē -kultūrā
 11. 11. REZULTĀTS • Pašu veidots un rediģēts elektroniskais žurnāls (68 lappuses) https://madmagz.com/fr/magazine/774884#/page/1
 12. 12. PROBLĒMAS • Darbu līdz galam neturpināja itāļu un turku partneri. • Audzināšanas stundās regulāri sekojām darba gaitai, vērtējām paveikto, plānojām nākamās darbības. Galīgo rediģēšanu pabeidzām pašās mācību gada beigās, tāpēc pietrūka laiks visa darba pamatīgākai izvērtēšanai.
 13. 13. IEGUVUMI • Iepazināmies ar dažādiem žurnālista darba aspektiem. • Reklamējām Latvijas un Siguldas sasniegumus žurnāla tēmu ietvaros. • Mūsu skolas biedriem iepatikās MADMAGAZINE, un šis formāts tika izmantots skolas jubilejas žurnāla veidošanā. Visi SPV zina, kas ir magmagaz.com
 14. 14. SECINĀJUMS Žurnālists nekad nedrīkst klusēt: tas ir viņa lielākais tikums un nelaime. Viņam jārunā, jārunā nekavējoties, kamēr brīnuma atbalss, kāds triumfs vai arī šausmas ir vēl šeit. Henry Anatole Grunvald

×