Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pašvērtējuma veidošanās kā viensno eTwinning mācīšanās rezultātiem   LU profesore Rudīte Andersone
e Twinninge Twinning ir Eiropas skolu sadarbības programmainterneta vidē. Tās mērķis ir izglītojoša sadarbība starpEiropas...
Viens no moduļiemMatemātiskie tautas stāsti: kurš ir jūsu mīļākais?Vecuma grupa:     5 - 9 gadiSekojošā īsā aktivitāte...
Viens no moduļiemIešanas sistēmas tūreVecuma grupa:   13 - 15 gadiViegls veids kā iepazīstināt vienam otru arkultūru, kā...
Pašvērtējums Pašvērtējums ir cilvēka attieksme pret savām spējām, darbības rezultātiem, savām personīgajām īpašībām    ...
PašvērtējumsPašvērtējums ir- sevis, savu īpašību, savas darbības, rīcības, sava nozīmīguma vērtējums,- atzinums par sevi,...
PašvērtējumsPašvērtējums ir ES koncepcijaspamatkomponents, kas raksturo gan cilvēkaapmierinātību ar sevi kopumā, gan arī a...
Pašvērtējuma veidošanās saistīta  ar pašapziņas attīstību Uzkrājas priekšstati par sevi Tiek uzzināts par sevi vairāk Su...
J.A.StudentsPašvērtības apziņa ir pārliecība, ka mumsir sava vieta un nozīme pasaulē un kamūsos guļ iespējamība savu nākša...
PašvērtējumsPašapziņa            Personība
Pašvērtējuma mērķiizvērtēt sasniegto unnoteiktnepieciešamosuzlabojumus;izvirzīt attīstībasprioritātes.
Pašvērtējuma uzdevumiapzināt stiprās puses un nepieciešamosuzlabojumus;noskaidrot cēloņseku sakarības iegūtajiemrezultātie...
Pašvērtējuma jautājumiKāds ir individuālais guvums un izaugsme,sasniedzot mācību mērķi?Kādi personības sasniegumi izpaužas...
Pašvērtējuma veidi  Adekvāts:ļauj cilvēkam izturēties pret sevi kritiski, pareizi  novērtēt savus spēkus  Neadekvāts:- ...
Paaugstināts (neadekvāti augsts)   pašvērtējums ir, ja izvēlas darbības, kas nav pa spēkam; pārdzīvo, ja nesaņem apkārt...
Zems (neadekvāti zems)   pašvērtējums ir, jair bailes no negatīvaskritikas, to asi uztver;ir noraidoša attieksme pretci...
Pietiekami augsts jeb adekvāts    pašvērtējums ir, jacilvēks darbojas pēc saviemprincipiem;apzinās savu vērtību;kritiku...
Pašvērtējuma veidošanās 1.solis       Skolotājs             Skolēns   Kritēriji
Pašvērtējuma veidošanās 2.solis       Skolēns            Skolēns   Kritēriji
Pašvērtējuma veidošanās 3.solisKritēriji     Pārnese uz seviPašvērtējums              ES
Galvenās problēmas, veicot     pašvērtējumuAttiecības starp diviem aspektiem: objektīvo realitātiun subjekta īpašībām...
Faktori, kas var veicināt skolēnu  neadekvātu pašvērtējumu Pārslodze mācību darbā; Programma par grūtu, jāpiedzīvo neveik...
Neadekvāti zemu pašvērtējumu var       mainīt ilgstošas uzvedības izmaiņas; ilgstoši pozitīvi sasniegumi.      ...
Pašnovērtējumspedagoģiskais līdzeklis adekvātapašvērtējuma veidošanās veicināšanai
Pašnovērtējumskā vērtējoša darbība ir mācību procesanepieciešama sastāvdaļa, jo veicinamotivāciju mācīties;kā refleksija v...
Skolēna pašnovērtējuma pazīmes1) Attieksme pret jautājumiem – tā ir motivācija  redzēt savu iepriekšējo zināšanu saistību...
Skolēna pašnovērtējuma pazīmes3) Jēga un būtiskums – skolēnu centieni integrēt jauno  informāciju palīdz izskaidrot tās ...
Skolēna pašnovērtējuma pazīmes5) Pašvadība, pašiniciatīva apgūt tālāk un dziļāk –  jo lielāka pārliecība par savu mācīšan...
Pašnovērtējuma veidošanās      veicināšana1) Kritēriju noteikšana.2) Pašnovērtēšanas veikšana: prasme  kritērijus pi...
Pedagoģiskie nosacījumipašnovērtēšanas prasmes veidošanās      veicināšanai Nepieciešamības apzināšanās un darbības m...
Pedagoģiskie līdzekļi pašnovērtēšanas prasmes veidošanās veicināšanai Konkrētu pašnovērtēšanas kritēriju izstrāde katrai...
Pedagoģiskie līdzekļi pašnovērtēšanas prasmes veidošanās veicināšanai  Pašnovērtēšanas būtiskākais uzdevums ir  skolē...
eTwining daži ieteikumiPēc projekta Apspriediet ar saviem skolēniem projekta pozitīvos un negatīvos aspektus. Apspriedie...
Pašnovērtējuma metodesAtskaite par pašreizējo un agrāko praksi;Atskaite par pašreizējo praksi un izmaiņuapjomu un virzienu...
Pašnovērtējuma paņēmiens –jautājumi pēc projekta darbaAr kādām problēmām saskāries?Kādus risinājumus atradi?Iedomājies, ja...
Pašnovērtējuma paņēmiensKādas ir Tavas mācīšanās      Kādas ir Tavas mācīšanāsstiprās puses?           vājā...
Pašvērtējuma jautājumi attīstības     plāna izveidei Ko es gribu sasniegt? (izvirza mērķi) Kā es to izdarīšu? (plāno k...
PašvērtējumsReālais – kāds es esmu?Reflektīvais – cita vērtējumsIdeālais – kāds es gribētu būtIespējamais – kāds tiešām, l...
Pašvērtējumsir arī personībasuzvedības motīvs.
T.Dž.Stenlijs. Miljonāra prāts.Attīstīt spējas novērtēt seviIemācīties pareizi novērtēt cilvēkusIemācīties domāt citādi ne...
Paldies par uzmanību!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

R.Andersone, "Pašvērtējuma veidošanās kā viens no eTwinning mācīšanās rezultātiem "

5,215 views

Published on

R.Andersone, "Pašvērtējuma veidošanās kā viens no eTwinning mācīšanās rezultātiem ". Prezentācija no zin.prakt. etwinning konferences „Starptautiskā sadarbība un projektu metode mūsdienīgā mācību procesā" Liepājā 05.11.2011.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

R.Andersone, "Pašvērtējuma veidošanās kā viens no eTwinning mācīšanās rezultātiem "

 1. 1. Pašvērtējuma veidošanās kā viensno eTwinning mācīšanās rezultātiem LU profesore Rudīte Andersone
 2. 2. e Twinninge Twinning ir Eiropas skolu sadarbības programmainterneta vidē. Tās mērķis ir izglītojoša sadarbība starpEiropas skolām, pirmskolas, interešu un arodizglītībasiestādēm, izmantojot projektu kā mācību metodi.Iesaistoties eTwinning, skolotāji var pilnveidot savaspedagoģiskās, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju(IKT) un svešvalodu prasmes, kā arī dalīties pieredzēar Eiropas valstu skolotājiem.Bērni un jaunieši tiek iesaistīti caur eTwinning projektuīpašo vidi - TwinSpace.
 3. 3. Viens no moduļiemMatemātiskie tautas stāsti: kurš ir jūsu mīļākais?Vecuma grupa: 5 - 9 gadiSekojošā īsā aktivitāte ļauj jauniem skolēniem iepazītsavus partnerus jaunā eTwinning projekta sākumā. Armatemātisko tautas stāstu palīdzību jaunie skolēni tiekiepazīstināti ar pedagoģisko priekšmetu, kas ietvers viņueTwinning projektu jautrā un vieglā veidā, kombinējotdaudzus priekšmetus, ne tikai matemātiku. Kā leduslaušanas aktivitāte, skolēni iemācīsies sazināties unjusties brīvi ar saviem citu valstu jaunajiem draugiem.
 4. 4. Viens no moduļiemIešanas sistēmas tūreVecuma grupa: 13 - 15 gadiViegls veids kā iepazīstināt vienam otru arkultūru, kā arī iekļaut priekšmetu projektā (šajāgadījumā – ģeometriju), skolēni no katras skolasorganizē iešanas tūri pa savu pilsētu, uzņemotattēlus un mērījumus, kas pēc tam tiek apspriestiar partneriem tiešsaistē.
 5. 5. Pašvērtējums Pašvērtējums ir cilvēka attieksme pret savām spējām, darbības rezultātiem, savām personīgajām īpašībām R.Hahele
 6. 6. PašvērtējumsPašvērtējums ir- sevis, savu īpašību, savas darbības, rīcības, sava nozīmīguma vērtējums,- atzinums par sevi, sava darba, sevis padarītā vērtību, nozīmīgumu;- pašanalīzes rezultāts.Pašvērtējumā mēdz izmantot testus, paškontroles jautājumus u.c.Pašvērtējumā veidojas atgriezeniskā saite, kas ļauj koriģēt mācību procesu. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca vārdnīca
 7. 7. PašvērtējumsPašvērtējums ir ES koncepcijaspamatkomponents, kas raksturo gan cilvēkaapmierinātību ar sevi kopumā, gan arī ar savāmspējām, īpašībām un sekmēm dažādosdarbības veidos.Pozitīvas pašvērtējums tiek uzskatīts pargalveno pamatu veiksmīgām mācībām,darbam, saskarsmei, attīstībai. Psiholoģijas vārdnīca
 8. 8. Pašvērtējuma veidošanās saistīta ar pašapziņas attīstību Uzkrājas priekšstati par sevi Tiek uzzināts par sevi vairāk Summēšanās procesā notiek interiorizācijas process Rodas sevis, savu īpatnību un oriģinalitātes apzināšanās Veidojas spriestspēja par sevi un savas personības pašvērtējums Ļ.Vigotskis
 9. 9. J.A.StudentsPašvērtības apziņa ir pārliecība, ka mumsir sava vieta un nozīme pasaulē un kamūsos guļ iespējamība savu nākšanu undzīvi attaisnot.
 10. 10. PašvērtējumsPašapziņa Personība
 11. 11. Pašvērtējuma mērķiizvērtēt sasniegto unnoteiktnepieciešamosuzlabojumus;izvirzīt attīstībasprioritātes.
 12. 12. Pašvērtējuma uzdevumiapzināt stiprās puses un nepieciešamosuzlabojumus;noskaidrot cēloņseku sakarības iegūtajiemrezultātiem; noteikt tālākās attīstības virzienus;motivēt un iesaistīt pašvērtēšanas procesāvisas ieinteresētās puses (skolēnus,skolotājus, vecākus u.c.).
 13. 13. Pašvērtējuma jautājumiKāds ir individuālais guvums un izaugsme,sasniedzot mācību mērķi?Kādi personības sasniegumi izpaužas mācībudarba un sociālajā jomā?Kāda pieredze - zināšanas, prasmes - tiekiegūtas?Kā iegūto pieredzi var izmantot jaunā situācijā?Kā skolēns pats var novērtēt savussasniegumus?Kas vēl būtu jādara, lai uzlabotu sniegumu?
 14. 14. Pašvērtējuma veidi Adekvāts:ļauj cilvēkam izturēties pret sevi kritiski, pareizi novērtēt savus spēkus Neadekvāts:- paaugstināts- sevis pārvērtēšana;- pazemināts – sevis pienācīga nenovērtēšana
 15. 15. Paaugstināts (neadekvāti augsts) pašvērtējums ir, ja izvēlas darbības, kas nav pa spēkam; pārdzīvo, ja nesaņem apkārtējo atsaucību; smagi pārdzīvo neveiksmes.
 16. 16. Zems (neadekvāti zems) pašvērtējums ir, jair bailes no negatīvaskritikas, to asi uztver;ir noraidoša attieksme pretcilvēkiem;pārdzīvo katru neveiksmi;negatīvi novērtē sevi;ir pazemināta aktivitāte,pašiniciatīva.
 17. 17. Pietiekami augsts jeb adekvāts pašvērtējums ir, jacilvēks darbojas pēc saviemprincipiem;apzinās savu vērtību;kritiku uzņem mierīgi, to izanalizē;apkārtējo vērtējumam nav būtiskasnozīmes;prot regulēt saskarsmi ar citiemcilvēkiem;interpretē citu cilvēku darbību unpamatoti pieņem lēmumus.
 18. 18. Pašvērtējuma veidošanās 1.solis Skolotājs Skolēns Kritēriji
 19. 19. Pašvērtējuma veidošanās 2.solis Skolēns Skolēns Kritēriji
 20. 20. Pašvērtējuma veidošanās 3.solisKritēriji  Pārnese uz seviPašvērtējums ES
 21. 21. Galvenās problēmas, veicot pašvērtējumuAttiecības starp diviem aspektiem: objektīvo realitātiun subjekta īpašībām un izpausmēm;Attiecības starp “kāds es vēlos būt” un “kāds esesmu”;Citu cilvēku izzināšana un sevis salīdzināšana arcitiem. Tas atkarīgs no tā, ko ir piedzīvojis, kā toizvērtējis un kā izmainījis savu attieksmi;Sasniegumi dažādās darbības jomās. Jo precīzākapzinās savas spējas, jo precīzākus mērķus sevizvirza.
 22. 22. Faktori, kas var veicināt skolēnu neadekvātu pašvērtējumu Pārslodze mācību darbā; Programma par grūtu, jāpiedzīvo neveiksmes, kas satricina pašvērtību; Vienaudžu grupā sākumā “zvaigzne” (pamatskolā), vēlāk (vidusskolā) “zvaigzne” nobāl – rezultātā zaudēta ticība saviem spēkiem, pašvērtībai. A. Bērahs
 23. 23. Neadekvāti zemu pašvērtējumu var mainīt ilgstošas uzvedības izmaiņas; ilgstoši pozitīvi sasniegumi. Ā.Adlers
 24. 24. Pašnovērtējumspedagoģiskais līdzeklis adekvātapašvērtējuma veidošanās veicināšanai
 25. 25. Pašnovērtējumskā vērtējoša darbība ir mācību procesanepieciešama sastāvdaļa, jo veicinamotivāciju mācīties;kā refleksija veicina to mērķuapzināšanos, ko izvirza skolēns, laikonstatētu esošo stāvokli, pilnveidotumācīšanās procesu un veiktu korekcijas.
 26. 26. Skolēna pašnovērtējuma pazīmes1) Attieksme pret jautājumiem – tā ir motivācija redzēt savu iepriekšējo zināšanu saistību ar jauno materiālu un šī jaunā aktīva, kritiska izvērtēšana;2) Mācīšanās integrācija – jauno integrē ar iepriekš apgūtā materiāla pieredzi; jaunās zināšanas var “konfliktē” ar vecajām, tāpēc pašnovērtēšana var palīdzēt sakārtot jaunā un vecā materiāla integrāciju;
 27. 27. Skolēna pašnovērtējuma pazīmes3) Jēga un būtiskums – skolēnu centieni integrēt jauno informāciju palīdz izskaidrot tās nozīmi un jēgu, veicot pašnovērtēšanu, skolēni saprot, kā šis jaunais materiāls ir saistīts ar viņu pasauli, sāk integrēt teoriju un praksi, veidojas motivācija pielietot idejas savā dzīvē;4) Autoritāte un personīgā viedokļa svarīgums – skolēnu darbu vērtē arī skolotāji, vienaudži un vecāki, būtiska loma ir novērtētāju autoritātei skolēnu acīs; skolēns ieklausīsies sev nozīmīgu cilvēku viedoklī;
 28. 28. Skolēna pašnovērtējuma pazīmes5) Pašvadība, pašiniciatīva apgūt tālāk un dziļāk – jo lielāka pārliecība par savu mācīšanos, jo aktīvāka mācīšanās pašvadība, skolēns plāno tālāko mācīšanos, to kontrolē un novērtē;6) Mācīšanās kā sadarbība – skolēni apzinās to, ka spēj kontrolēt un vadīt savu mācīšanos, sāk aktīvāk apzināties savu saistību ar apkārtējo pasauli. E. Kusnic, M.Finley
 29. 29. Pašnovērtējuma veidošanās veicināšana1) Kritēriju noteikšana.2) Pašnovērtēšanas veikšana: prasme kritērijus pielietot.3) Pašnovērtējums.4) Secinājumi, kā palīdzēt skolēniem attīstīt turpmākos rīcības plānus, pamatojoties uz pašnovērtējumu. D.Hahe
 30. 30. Pedagoģiskie nosacījumipašnovērtēšanas prasmes veidošanās veicināšanai Nepieciešamības apzināšanās un darbības motivācija jeb skaidra uzdevuma saņemšana. Darbības motivācija un veicamās darbības secīguma apguve. Praktisko darbību izpilde. Paškontrole, lai noskaidrotu apguves pakāpi. Koriģējoša darbība. Iegūtās prasmes izmantošana tipiskās situācijās. Iegūtās prasmes izmantošana nestandarta situācijās. Iegūtās prasmes papildināšana, padziļināšana un pielietošana ikdienas praktiskajā darbībā. R.Hahele
 31. 31. Pedagoģiskie līdzekļi pašnovērtēšanas prasmes veidošanās veicināšanai Konkrētu pašnovērtēšanas kritēriju izstrāde katrai konkrētai darbībai Nepieciešamā psiholoģiskā noskaņojuma radīšana, ievirzot skolēnus savu mācību rezultātu analīzei Situācijas radīšana, kad skolēniem ir zināmi novērtēšanas kritēriji un viņi patstāvīgi salīdzina tos ar pašnovērtēšanas kritērijiem Secinājumu izdarīšana par savas darbības efektivitāti Skolēnu personīgās darbības programmas izveide turpmākam mācību etapam, ņemot vērā iegūtos rezultātus
 32. 32. Pedagoģiskie līdzekļi pašnovērtēšanas prasmes veidošanās veicināšanai Pašnovērtēšanas būtiskākais uzdevums ir skolēnam veikt pašregulāciju, pašvadību, pašrefleksiju un paškontroli Dominējošās pašnovērtējuma funkcijas:- konstatējošā – veikt sava darba paškontroli, salīdzināt savu veikumu ar izvirzīto mērķi;- mobilizējošā – noskaidrot, kas vēl jāmācās, analizēt savu darbu;- projektējošā- izvirza turpmākai darbībai mērķi, uzdevumus, plāno darbību secību.
 33. 33. eTwining daži ieteikumiPēc projekta Apspriediet ar saviem skolēniem projekta pozitīvos un negatīvos aspektus. Apspriediet viņu pirmās cerības un kā tās ir piepildījušās. Ietveriet ieguldījumus no skolēnu vērtējumiem. Ieguldiet pēc iespējas vairāk darba dažās projekta aktivitātēs, lai realizētu tālākas aktivitātes ar skolēniem. Iedrošiniet skolēnu dalību apmācību kursos, semināros utt, kuros viņi paskaidro savu iegūto pieredzi. Iedrošiniet skolēnus pielietot un izplatīt projekta rezultātus. Organizējiet “atvērto durvju dienas” ar skolēnu vecākiem un lieciet, lai skolēni prezentē projektu. Novērtējiet projekta ieguldījumu skolēnu iegūtajā mācību pieredzē un pārdomājiet kā nākotnē uzlabot šo pieredzi.
 34. 34. Pašnovērtējuma metodesAtskaite par pašreizējo un agrāko praksi;Atskaite par pašreizējo praksi un izmaiņuapjomu un virzienu;Atskaite tikai par konstatētajāmizmaiņām.
 35. 35. Pašnovērtējuma paņēmiens –jautājumi pēc projekta darbaAr kādām problēmām saskāries?Kādus risinājumus atradi?Iedomājies, ja būtu vairāk laika projektam,ko Tu darītu? M.Alena, B.Rosvela
 36. 36. Pašnovērtējuma paņēmiensKādas ir Tavas mācīšanās Kādas ir Tavas mācīšanāsstiprās puses? vājās puses?Laba atzīme, ātra izpratne, Slinkums, motivācijas trūkums,loģiskā domāšana, asociatīvā neprasmes plānot laiku, nespējadomāšana, piezīmju veidošana, koncentrēties, lēna izpratneskoncentrēšanās spējas, interese, veidošanās, grūti iegaumēt,laika plānošana, laba motivācija neprasme veidot piezīmes utt.utt.Vai skolotāja vērtējums atbilst Kā Tu plāno uzlabot mācīšanāsTavam reālajam zināšanu un vājās puses?prasmju līmenim?
 37. 37. Pašvērtējuma jautājumi attīstības plāna izveidei Ko es gribu sasniegt? (izvirza mērķi) Kā es to izdarīšu? (plāno konkrētus uzdevumus) Kas man vajadzīgs, lai es to izdarītu? (paredz nepieciešamos resursus) Kad es to izdarīšu? (plāno laiku) Kā es uzzināšu, ka esmu sasniedzi plānoto? ( zina vērtēšanas kritērijus)
 38. 38. PašvērtējumsReālais – kāds es esmu?Reflektīvais – cita vērtējumsIdeālais – kāds es gribētu būtIespējamais – kāds tiešām, labi gribot,varētu būt
 39. 39. Pašvērtējumsir arī personībasuzvedības motīvs.
 40. 40. T.Dž.Stenlijs. Miljonāra prāts.Attīstīt spējas novērtēt seviIemācīties pareizi novērtēt cilvēkusIemācīties domāt citādi nekā pārējie
 41. 41. Paldies par uzmanību!

×