Projektu metode Rolands Ozols

2,504 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,504
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projektu metode Rolands Ozols

 1. 1. Projektu metode pedagoģijā,eTwinning kā mācību metode eTwinning zinātniski praktiskā konference „Starptautiskā sadarbība un projektu metode mūsdienīgā mācību procesā“
 2. 2. Jautājumi, lai izprastu• Kāda ir Jūsu pieredze, strādājot ar projektu metodi?• Ar kādām grūtībām Jūs saskaraties, strādājot?• Kas Jums ir nepieciešams, lai veiksmīgāk varētu strādāt ar projektu metodi?
 3. 3. Nodarbībā Jūs uzzināsiet:• KĀPĒC?• KUR UN KAD?• KAS?• KĀ?
 4. 4. KĀPĒC RADĀS?
 5. 5. Virzienā uz mūsdienu izglītībassistēmu Izglītībai jābalstās uz racionālā prātaattīstīšanu. Skolotāju galvenā loma ir nodot zināšanas. Izglītība ir motivācijas veids.
 6. 6. Cita ceļa gājēji izglītībā• Izglītība ir pašrealizācijas process.• Viena no būtiskākajām skolotāja lomām ir atklāt katra bērna individualitāti.• J.Pestalocijs, F.Frēbelis, M.Montesori, R.Šteiners, Dž. Djūijs.
 7. 7. KUR UN KAD?
 8. 8. Projektu metodes pirmsākumi Dž. Djūijs – projektu metodes aizsācējs
 9. 9. Projektu metodes pirmsākumi Viljams Kilpatriks
 10. 10. KAS?
 11. 11. Kas ir projekta metode pedagoģijā? IProjektu metode – individuāli vai grupā organizētsdarbs kāda projekta izstrādei vai īstenošanai.Projekta metode tiek izmantota kā līdzeklis skolēnupatstāvīgās mācīšanās aktivizēšanai, tā dodiespēju iemācīties formulēt problēmas, pētīt, meklētun iegūt jaunu informāciju, risināt problēmu u. tml.Grupu projekta darbā apgūst nozīmīgu sociāloprasmju pieredzi. (Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. – 140. lpp.)
 12. 12. Kas ir projekta metode pedagoģijā? IIProjekts ir skolēnu padziļināts pētījums parkādu tematu, kam ir pietiekama vērtība, lai tam veltītu laiku, uzmanību un enerģiju. (L.Katz)
 13. 13. Projekta metodes izmantošana• Projekta metodes trīs fāzes: o Skolēni un skolotājs izvēlas un diskutē par izmantojamo tēmu, plāno darbu. o Skolēni veic pētījumus un atspoguļo pētījumu rezultātus. o Projekta noslēgums un refleksija par projektu.
 14. 14. Projekta metodes izmantošana –skolotāja loma• Izmantojot projekta metodi, skolotājs ir konsultants, jo mudina skolēnus: o Izvirzīt viņu jautājumus par pētāmo tematu. o Izteikt savus pieņēmumus un iespējamās atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem. o Meklēt pieņemamākos veidus savu pieņēmumu pārbaudīšanai. o Pārrunāt dažādus veidus, kā savus atklājumus attēlot. o Veltīt laiku, lai atrisinātu viņu pašu problēmas, tās pārbaudot un kļūdoties.
 15. 15. Par ko jādomā īpaši• Projekta saturs• Process• Rezultāts
 16. 16. KĀDĒĻ ŠOBRĪD unKĀDĒĻ eTWINNING?
 17. 17. Izglītības mērķi Kāds ir izglītības mērķis?
 18. 18. Trīs atslēgas 21.gadsimtaizglītībai Domāšanas prasmes Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Atvērtība (piemēram, pārmaiņām, sadarbībai, saskarsmei, izaugsmei, jautrībai...) un radošums.
 19. 19. KĀ?
 20. 20. Ar ko sākt? I• Solis Nr. 1 – Temata izpratne o Saruna ar skolēniem par tematu. Metode – Prāta vētra vai arī skolotāja veidots stāstījums par tēmu un dažādām tās saturiskajām pusēm
 21. 21. Ar ko sākt? II o Skolēnidalās grupās un katra grupa veido skatījumu par tēmas vienu aspektu Metode – domu karte / zirneklis
 22. 22. Uzdevums skolēniemIzveidojiet domu karti, tajā parādot, arkādiem nozīmīgiem jautājumiem ir saistītaJūsu izvēlētā tēma (ko tā sevī ietver),vienlaikus cenšoties saskatīt, ko tieši varētudarīt, izvēloties šo tēmu!
 23. 23. Temats “Mašīnas”
 24. 24. Ar ko sākt? III• DIVI DARBA MODEĻI: o VISA KLASE KOPĀ AR VIENOTU TĒMU o VISA KLASE/GRUPA AR VIENOTU TĒMU, BET AR DAŢĀDĀM APAKŠTĒMĀM
 25. 25. Projekta gala rezultāts• Solis Nr. 2 – Vienošanās par darba gala rezultātu• Šī posma galvenais uzdevums ir izprast, kāds izskatīsies darba rezultāts, projektu noslēdzot. o Maketi, zīmējumi, videomateriāli, reklāmas klipi, kalendāri, fotogrāfiju albumi, filma, kartes, bukleti, krustvārdu mīklas, spēles, izstāde, pētījums....
 26. 26. Projekta gala rezultāts• Aiciniet skolēnus domāt par šādiem jautājumiem: o Kāds būs mūsu darba rezultāts? o Kāds projekta rezultātā būs ieguvums:  Pašiem projekta dalībniekiem (ko būsim paveikuši, ko būsim uzzinājuši, ko būsim iemācījušies...)  Skolai un/vai citiem cilvēkiem (sabiedrībai kopumā)  Kur šo mūsu darba rezultātu varēsim pielietot? Ko ar to varēsim darīt?
 27. 27. Projekta mērķi un uzdevumi• Solis Nr. 3 – projekta mērķu un uzdevumu izvirzīšana• Šī posma būtiskākais uzdevums ir noskaidrot savas iespējas (resursus), lai vēlamo gala rezultātu varētu sasniegt.• Jomas vai sadaļas, par kurām šeit būs jādomā, ir atkarīgas no formulētās tēmas un gala rezultāta.
 28. 28. Resursu un iespējunoskaidrošana• Visbiežāk nepieciešamās jomas ir: o Zināšanas un informācija (par ko?) o Prasmes (kā paveikt uzdevumu?) o Materiāli o Cilvēki (tai skaitā sadarbības partneri) o Tehnoloģijas o Citi resursi
 29. 29. Joma Ir, lai šo Vajadzīgi , lai šo Kas jādara, lai šo uzdevumu uzdevumu uzdevumu paveiktu paveiktu paveiktu, un ko sasniegsimZināšanas,informācijaPrasmesMateriāliCilvēkiTehnoloģijasCiti resursi
 30. 30. Ir, lai šo uzdevumu paveiktu(Savu iespēju noskaidrošana)• 1. Kādas zināšanas un informācija ir mūsu rīcībā, lai paveiktu šo uzdevumu?• 2. Ko mēs protam darīt, kas mums palīdzēs darbu paveikt?• 3. Kādi nepieciešamie materiāli mums jau ir?• 4. Kādi cilvēki/vai sadarbības partneri mums jau ir, ar kuru palīdzību mēs varēsim šo uzdevumu paveikt?• 5. Kādas tehnoloģijas (kopētājs, dators, tālrunis, u.c.) IT līdzekļi ir Jūsu rīcībā, lai varētu mērķi sasniegt?• 6. Kas vēl ir Jūsu rīcībā, kas varētu palīdzēt sasniegt nepieciešamo rezultātu?
 31. 31. Joma Ir, lai šo Vajadzīgi , lai šo Kas jādara, lai šo uzdevumu uzdevumu uzdevumu paveiktu paveiktu paveiktu, un ko sasniegsimZināšanas,informācijaPrasmesMateriāliCilvēkiTehnoloģijasCiti resursi
 32. 32. Vajadzīgi, lai šo uzdevumu paveiktu(Savu vajadzību apzināšana) • 1. Kādas zināšanas vai informatīvi materiāli Jums vēl ir nepieciešami? • 2. Ko nepieciešams iemācīties darīt, lai plānoto varētu paveikt? • 3. Kādi materiāli mums vēl ir nepieciešami? • 4. Kādi cilvēki/sadarbības partneri būs vēl nepieciešami, lai paveiktu šo darbu? • 5. Kādas tehnoloģijas vēl būs vajadzīgas? • 6. Kas vēl būs nepieciešams?
 33. 33. Joma Ir, lai šo Vajadzīgi , lai šo Kas jādara, lai šo uzdevumu uzdevumu uzdevumu paveiktu paveiktu paveiktu, un ko sasniegsimZināšanas,informācijaPrasmesMateriāliCilvēkiTehnoloģijasCiti resursi
 34. 34. Kas jādara, lai šo uzdevumi paveiktu?(Ceļi kā šie jautājumi tiks atrisināti)• 1. Kādas zināšanas un/vai informācija projekta rezultātā tiks iegūta, u.c.?• 2. Ko projekta dalībnieki būs iemācījušies/pratīs pēc projekta?• 3. Kā tiks iegūti visi nepieciešamie materiāli?• 4. Kādi cilvēki (skolotāji, skolēni, vecāki, u.c.) tiks iesaistīti? Kā projekta dalībnieki strādās – individuāli, pa grupām, visi kopā, u.c.? Kādi pasākumi (izstādes, kino seanss, u.c.) notiks, kas piedalīsies, kas atbalstīs?• 5. Kādas tehnoloģijas tiks izmantotas – darbam, noformēšanai, prezentācijai u.c.?• 6. Kā tiks iegūts viss nepieciešamais?
 35. 35. Joma Ir, lai šo Vajadzīgi , lai šo Kas jādara, lai šo uzdevumu uzdevumu uzdevumu paveiktu paveiktu paveiktu, un ko sasniegsimZināšanas,informācijaPrasmesMateriāliCilvēkiTehnoloģijasCiti resursi
 36. 36. Pienākumu sadale• Solis Nr. 4 – pienākumu sadale un darba plānošana• Šīs daļas būtiskākais uzdevums ir sadalīt līdzīgi pienākumus starp skolēniem un pārrunāt, cik ilgu laiku katram darbam skolēni var veltīt/veltīs?
 37. 37. Pienākumi un laiks• Kas uzņemsies atbildību par katru konkrēto sadaļu?• Kad, kurā laikā un cik ilgi katra daļa tiks veikta?
 38. 38. Darba plānojums Laiks Pasākums Metodes Resursi Atbildīgais Pirmdiena Projektu nedēļas plānošana Domu karte, darbs grupās Papīrs, kopētājs, laiks Skolotājs un visa klase 23.februāris Otrdiena Informācijas meklēšana Darbs ar internetu, Bibliotēka, dators ar Visi grupas dalībnieki 24.februāris enciklopēdijām interneta pieslēgumu papīrs, printeris Darbs ar atrasto informāciju Literatūras lasīšana Marķieris, teksti, tabula, Visi skolēni kur ievadīt nepieciešamo informāciju Trešdiena Grupas saruna par iegūto Darbs grupā, kur visi informē Visi skolēni 25.februāris informāciju cits citu par savu iegūto Materiāli informāciju
 39. 39. Darba izvērtēšana• Solis Nr. 5 – darba izvērtēšanas plāns• Šīs daļas galvenais uzdevums ir vienoties ar skolēniem, kā tiks izvērtēts darbs projekta rezultātā, kādi kritēriji tiks izvirzīti un kādu vērtējumu un par ko varēs iegūt.
 40. 40. Projekta pieteikuma sagatavošana (eTwinning vidē)
 41. 41. Projekta nosaukumsProjekta nosaukumam īsi un kodolīgijāatspoguļo projekta mērķis. Projektanosaukumam ir jābūt atbilstošam projektāparedzētajām darbībām un sasniedzamajamrezultātam.
 42. 42. Projekta nepieciešamībaspamatojums• Risināmās problēmas apraksts (kāpēc Jūsu projekts ir nepieciešams?).• Pamatojiet, kāpēc Jūsu piedāvātā ideja ir vienreizēja un netradicionāla• Droši varat izmantot arī dažādus normatīvos dokumentus, skolā veiktos pētījumus, statistikas datus, ekspertu slēdzienus, tikai jānorāda izmantotais avots.
 43. 43. Projekta mērķisProjekta mērķis sniedz vispārēju priekšstatupar to, ko projekta iesniedzējs vēlassasniegt projekta īstenošanas rezultātā (kasbūs mainījies un kā tas izskatīsies?).
 44. 44. Projekta uzdevumi:(Projekta uzdevumi ir īstermiņa mērķi, kuri tiks realizēti, lai sasniegtugala rezultātu) • 1. Kādi darbi tiks veikti, kā tiks apkopoti un kā tiks noformēti rezultāti. • 2. Kādus darbus Jūs veiksiet, kādi būs sasniegumi, kā tie tiks noformēti un kā Jūs prezentēsiet savu sniegumu. • 3. Kādi sadarbības partneri tiks iesaistīti ( kā dalībnieki vai kā atbalstītāji), kādi sadarbības pasākumi notiks, kādi būs sadarbības rezultāti un kā tie ietekmēs projekta gala rezultātu. • 4. Kādas IT tiks izmantotas, kā tas notiks un kā tās ietekmēs projekta sasniedzamo rezultātu.
 45. 45. Projekta īstenošanas apraksts.Projekta īstenošanas aprakstā jābūt precīziuzskaitītām darbībām, kuras Jūs veiksiet, laisasniegtu projekta mērķi un izpildītuparedzētos uzdevumus, kā arī jānorādatermiņi un atbildīgie.
 46. 46. Darba plānojums Laiks Pasākums Metodes Resursi Atbildīgais Janvāris Iespēju noskaidrošana Aptauja Papīrs, kopētājs, laiks Līga Lapiņa 8.- 26. Saruna ar skolas Ance Auziņa administrāciju, (pašvaldības pārstāvi u.c.) 12.-17. Iepazīšanās ar vietējo Sarunāta tikšanās ar Velta Vilciņa amatnieku darba tradīcijām Novadpētniecības muzeja muzeja darbinieku apmeklējums Februāris 1.-8. Projekta pieteikuma Aptauju un pārrunu Datorklase, Jānis Pētersons un projekta darba plāna informācijas analīze. Interneta pieslēgums, (uzmetuma) Diskusija. Palīglīdzekļi pieteikuma sagatavošana. Lēmumu pieņemšana veidošanai (rokasgrāmata)
 47. 47. Projekta novērtēšanas plānsProjekta novērtēšanas plānā ir jāparāda1.kādi būs rādītāji, kas liecinās par to, ka uzdevumi ir izpildīti un mērķi sasniegti,2.kad notiks vērtēšana un kāda būs vērtēšanas procedūra,3.kā tiks fiksēti rezultāti.
 48. 48. Projekta veicēja raksturojumsProjekta veicēja raksturojumā ir:1.īsi un argumentēti jāpaskaidro, kāpēc tieši jūsu komanda šo projektu var paveikt vislabāk (jūsu rīcībā esošā pieredze, resursi, iestrādes, sadarbības partneri, tehnoloģijas u.c.).2.projekta veicēju CV
 49. 49. JA VĒLATIES PROJEKTU VEIDOT PARSKOLĒNIEM/KLASEI/SKOLAI/SABIEDRĪBAI AKTUĀLAJIEM TEMATIEM...
 50. 50. Projekts “Pilsonis”• 1.posms – Diskusija klasē par vietējās sabiedrības problēmām (klasē, skolā, pilsētā, Latvijā utt.)• 2.posms – Pētāmās problēmas izvēle• 3.posms – Papildinformācijas vākšana par problēmu, kuru klase pētīs• 4.posms – Klases portfeļa veidošana• 5.posms – Portfeļa prezentēšana• 6.posms – Pārdomas par gūto pieredzi
 51. 51. Projektu iespējas• COMENIUS• eTwinning• NORDPLUS JUNIOR• ....
 52. 52. Veiksmīgu Jums darbu ar projektu metodi!

×