Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

“Papīrs man zināmais un nezināmais”

896 views

Published on

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" projekta “Papīrs man zināmais un nezināmais” prezentācija (projekta iesniedzēja Ilze Veidmane)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

“Papīrs man zināmais un nezināmais”

 1. 1. Nacionālais projekts PAPĪRS MAN ZINĀMAIS UN NEZINĀMAIS 2014./2015.m.g.
 2. 2. Projekta partneriDibinātāji • Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde «Zvaniņš» • Talsu novada Pastendes pirmsskolas izglītības iestāde «Ķipars» Projekta dalībnieki - Ilūkstes novada pirmsskolas izglītības iestāde «Zvaniņš» - Talsu novada Lībagu sākumskola Projektā piedalās 179 skolēni vecumā no 2 līdz 11 gadiem
 3. 3. Projekta ideja Projekta ideja Latvijas skolotājas sadarbībā ar skolēniem organizē izzinošu un radošu darbību, izmantojot izlietotu papīru. Izspēlē sadarbības partneru sagatavotās papīra rotaļas.
 4. 4. Projekta aktivitātes TwinSpace vidē • Par mums • Projekta LOGO • Nāc un spēlējies • Rotaļu un spēļu prezentācijas • Radošie darbi • Raiba mana valodiņa • Sveicieni Projekta darbības laiks no 07.10.2014 - 30.05.2015
 5. 5. - Dabas zinības - Mājturība un tehnoloģijas - Mūzika - Integrēti pirmsskolas mācību priekšmeti Mācību priekšmeti
 6. 6. Galvenie uzdevumi • Pievērst uzmanību atkritumu šķirošanai un otrreizējās pārstrādes nozīmei, meklēt jaunus interesantus veidus, kā otrreiz izmantot lietas. • Skolēniem veidot aprakstošus stāstus, dzejoļus un mīklas par izveidotajiem darbiem. • Projekta dalībniekiem jāizspēlē partneru sagatavotās papīra rotaļas. • Partneri piedalās makulatūras vākšanas konkursos (oktobris – aprīlis). • Projekta laikā Izveidot mājas lapu, kurā katru mēnesi publicē Informāciju par aktivitātēm http://papirszinamsunnezinams.blogspot.com/ • Jūrmalas PII «Zvaniņš» mūzikas skolotāja Sandra Šmite sagatavo projekta logo dziesmu par papīra pūķīti Tvinniju, publicē projekta TwinSpace vidē. Sadarbības partneri mācās dziesmu un līdztekus izveido savu papīra pūķīti Tvinniju. • 31. martā Jūrmalas PII «Zvaniņš» organizē sadarbības partneru semināru un atklāj partneru radošo darbu izstādi «Papīra neparastās pārvērtības», kurā arī piedalās «pūķīšu salidojums».
 7. 7. PROJEKTA LOGO – PAPĪRA PŪĶĪTIS TVINNIJS BITĪTES GLIEMEZĪŠI SAULES ZAĶĒNI TAURENĪŠI VARDĪTES MĀRĪTES
 8. 8. LĪBAGU SĀKUMSKOLA
 9. 9. PASTENDES «ĶIPARS» RŪĶĪŠI ILŪKSTES «ZVANIŅŠ» LĀCĒNI
 10. 10. Stiprās puses • Notiek pieredzes apmaiņa starp skolotājām; • Projekts tiek popularizēts masu mēdijos (Talsu Novada Ziņās, Ilūkstes novada mājas lapā, Jūrmalas PII Zvaniņš blogos «Dabas zinības mazajiem» un informatīvajā materiālā vecākiem «Roku Rokā», Facebook, Google+ un izveidotajā projekta mājas lapā «Papīrs man zināmais un nezināmais») ; • Organizēts partneru pieredzes apmaiņas seminārs, kura dalībnieki ir skolēni, vecāki un pedagogi; • Izvēlēta konkrēta tēma, kuras ietvaros skolotāji meklē dažādas metodes, uzdevumus, bet skolēni iesaistās, darbojoties radoši un veidojot savus darbus.
 11. 11. Projektā izmantoti 11 rīki • YOUTUBE • JIGSAW PUZZLES • PADLET • VIMEO • SMILEBOX • ISSUU • MICROSOFT POWER POINT • SLIDESHARE • GLITTERFY • PIZAP • LACT
 12. 12. Ieguvumi • Projekta idejas var īstenot pirmsskolas un sākumskolas skolēni, sekmējot savstarpēju sadarbību un pēctecību; • Skolēns izprot sava darba rezultātu, un ir gandarīts par padarīto; • Atgriezeniskā saite starp pedagogu, bērnu un vecākiem; • Izveidojušās draudzīgas un pozitīvas attiecības starp partneriem; • Mainās attieksme, tiek pievērsta uzmanība otrreizējā papīra izmantošanā; • Apgūta prasme darbā ar jauno TwinSpace vidi; • Uzlabotas prasmes izmantot Web2 rīkus; • Skolotājām iespēja gūt ideju apmaiņu; • Partneri svin kopīgus svētkus un piedalās sabiedriskajā darbā - atbalsta makulatūras vākšanas akcijas.
 13. 13. Ieteikumi projekta uzlabošanai • Projekta ideja ir veiksmīga, to varētu turpināt, iesaistot idejas par citu materiālu otrreizējo izmantošanu. • Projekta plānošanā vairāk iesaistīt bērnus, dodot viņiem iespēju izdomāt spēles, uzdevumus, materiālu otrreizējās izmantošanas veidus, izvēlēties pašiem savu projekta avatāru, varbūt arī izdomāt tā dziesmu patstāvīgi.
 14. 14. Paldies par uzmanību!

×