Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lībagu sākumskolas projekts „No manis pie tevis: От меня к тебе”

689 views

Published on

Konkursa "Nacionālā eTwinning balva 2016" skatītāju balvas ieguvējs: Lībagu sākumskolas projekts „No manis pie tevis: От меня к тебе” (projekta iesniedzēja Irina Statņuka)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lībagu sākumskolas projekts „No manis pie tevis: От меня к тебе”

 1. 1. «No manis pie tevis» «От меня к тебе» e Twinnig starptautisks projekts 2015./2016.m.g.
 2. 2. Projekta sadarbības partneri • Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš", Latvija 5-6 gadi (10 skolēni) • Tallinas pirmsskolas izglītības iestāde Sitsi Lasteaed, Igaunija 6-7 gadi (2 grupas 44 skolēni) • Talsu novada Pastendes pirmsskolas izglītības iestāde "Ķipars", Latvija 6-7gadi.(17 skolēni) • Talsu novada Lībagu sākumskola, Latvija 9-11gadi ( 22 skolēni )
 3. 3. Projekta ideja • Esi radošs un videi draudzīgs! • Skolēni kopīgi ar saviem sadarbības partneriem sacer pasaku, kuru ilustrē un iestudē leļļu lugā. Pasakas saturs ir vienojošs un vēstošs par četrām dažādām dzīves situācijām - pļavā, mežā, pie jūras un pilsētā. • Lugas sagatavošanā izmanto otrreizējos lietošanas materiālus (lietotu apģērbu, pogas, auduma atgriezumus, makulatūras papīru, dabas materiālus). • Projekta noslēgumā izveido digitālu pasaku grāmatu.
 4. 4. Projekta mērķis • Pievērst skolēnu uzmanību radoši izmantot otrreizējos materiālus. • Atbalstīt saudzīgu attieksmi pret dabu un nostiprināt zināšanas par drošības noteikumu ievērošanu dažādās dzīves situācijās. • Veidojot kopīgu pasakas sižetu, sekmēt valodas un komunikatīvo prasmju attīstību.
 5. 5. Mācību priekšmeti • Vizuālā māksla • Mājturība un tehnoloģijas • Latviešu valoda • Svešvaloda ( angļu, krievu) • Dabas zinības • Sociālās zinības • Datorika • Integrēti pirmsskolas mācību priekšmeti
 6. 6. Darba process • Sadarbības partneri vienojas par pasakas tēmu un sacer savu izvēlēto pasakas sižetu • Zīmē pasakas tēlu skices
 7. 7. Top pasakas logo - tārpiņš
 8. 8. Tārpiņš
 9. 9. Kāds būs tārpiņa vārds?
 10. 10. Darba process • Gatavo lelles no otrreizējiem izejmateriāliem, skolā – skolēni, pirmsskolā – vecāki un skolēni.
 11. 11. Bērnu radošie darbi
 12. 12. Darba process • Animācijas zīmēšana datorā http://www.newart.ru
 13. 13. Pasakas sacerēšana, iestudēšana • TwinSpace vidē katrs partneris ievieto savu pasakas daļu 3 valodās (dzimtajā, krievu un angļu) ar foto reportāžām par katru nodaļas notikumu. • Pirmsskolās pasaku sacer pēc skolotāja dota plāna; lugu izveido kā galda teātri; pludmales imitācijai izmanto kinētiskās smiltis; • Sākumskolas skolēni paši sacer, raksta un iestudē.
 14. 14. Tārpiņa Didi ceļojums pa pastu
 15. 15. Didi jautrie piedzīvojumi Весёлое путешествие Диди Didis exciting adventure Digitāla grāmata
 16. 16. Izmantotie IKT rīki • Tiešsaistes onlain seminārs • TwinSpace video konference • YouTube • Tricider – balsošanas rīks • Padlet – emociju siena • Docs.google.com – google prezentācija grāmatas sagatavošanai. • Smilebox – foto kolāžas • Issuu – gala produkts
 17. 17. Projekta ieguvumi Skolēniem Skolotājām • Skolēni prot radoši izmantot otrreizējos materiālus, veidojas pozitīva attieksme pret apkārtējo vidi • Aktīvi iesaistās visās projekta aktivitātēs, paši zīmē skices, gatavo lelles, paši raksta stāstus. • Nostiprinātas zināšanas par drošības noteikumiem un informāciju par palīdzības dienestu 112 • Uzlaboja dzimtās un svešvalodas prasmes • Gūtas pirmās iemaņas lietot IKT rīkus • Pilnveidotas prasmes sadarboties un uzstāties auditorijā • Atrasti jauni sadarbības partneri • Izmantoti IKT rīki • Projekta ideja īstenota pirmsskolas un sākumskolas skolēniem • Tapis mācību materiāls par drošību, ko var izmantot dažādos vecuma posmos pirmsskolā un sākumskolā
 18. 18. Saites uz projekta rezultātiem • Lībagu sākumskolas prezentācija • Pastendes PII "Ķipars" - kā top ludziņa • Digitāla grāmata • Jūrmalas PII "Zvaniņš" blogs "Daba mazajiem" • Lībagu sākumskolas mājas lapa. Info par projektu. • Talsu novada ziņas
 19. 19. Paldies par uzmanību!

×