Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kvalitatīvs eTwinning projekts

707 views

Published on

Kvalitatīvs eTwinning projekts. Plašāk: http://www.etwinning.lv/saturs/paspilnveide

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kvalitatīvs eTwinning projekts

 1. 1. Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. eTwinning pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kurss "Kvalitatīvs eTwinning projekts" Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
 2. 2. Mērķis Kursa mērķis ir veicināt kvalitatīvu eTwinning projektu veidošanu, izmantojot aktīvās mācību metodes ikdienas mācību darbā.
 3. 3. Ieguvumi Kursa laikā skolotājs: • Apgūst prasmes izmantot aktīvās mācību metodes, tai skaitā projektu metodi; • Iemācās jēgpilni izmantot eTwinning rīkus: – Projekta sagatavošanas procesā – Projekta gaitas un rezultātu atspoguļošanā • Apgūst projekta realizācijai nepieciešamās IKT prasmes – Pievēršu uzmanību drošībai internetā un autortiesībām
 4. 4. Kursa norise Skolotājs eTwinning Live atrod sadarbības partneri Atbilstoši projekta kritērijiem, plāno eTwinning projektu Skolotājs nodibina eTwinning projektu vai iesaistās citu skolotāju dibinātajā projektā (starptautiskajā vai nacionālajā)
 5. 5. Kursa norise Kad projekts veiksmīgi īstenots, izmantojot eTwinning Live, to piesaka Nacionālajam Kvalitātes sertifikātam eTwinning Nacionālais atbalsta dienests izvērtē pieteikumu Ja projekts saņem vismaz 12 punktus, skolotājs saņem apliecību līdz 36h par profesionālās kompetences pilnveidi
 6. 6. Projekta kritēriji Kritēriju rubrika
 7. 7. Kvalitātes sertifikāts Projektu piesakot eTwinning Nacionālajam kvalitātes sertifikātam, skolotājs • Izvērtē savu un citu projektā iesaistīto personu darbību un projekta rezultātus; • Izvērtē savu ieguvumu IKT lietošanas prasmju pilnveidē; • Izvērtē savu ieguvumu profesionālās kompetences pilnveidē. Pamācība, kā pieteikt projektu Nac.kvalit.sertifikātam
 8. 8. Svarīgi • Lai iegūtu apliecību, projektam jāsaņem vismaz 12 punkti (no 18), atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem • Vērtētājs skolotājam nosūta aprakstošu vērtējumu ar komentāriem: – kur nepieciešami uzlabojumi, lai projekts saņemtu nepieciešamo punktu skaitu • Kursu skolotājs apgūst individuāli, nav nepieciešama atsevišķa pieteikšanās
 9. 9. Apliecība Maksimālais pedagogu profesionālās kompetences pilnveides stundu skaits: • Mācību metožu dažādība un integrācija mācību procesā (12h) • Komunikācija un sadarbība (12h) • Drošība internetā, autortiesību ievērošana (6h) • Jēgpilns IKT pielietojums projekta vajadzībām (6h)
 10. 10. Kontaktinformācija eTwinning Nacionālais atbalsta dienests Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra info@etwinning.lv 67358067 www.etwinning.lv www.jaunatne.gov.lv Seko mums: Twitter @eTwinningLV Facebook: eTwinning Latvia Draugiem.lv lapa: eTwinning Latvija

×