Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

European great figures

607 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

European great figures

  1. 1. EUROPEAN GREAT FIGURES eTwinning projekts Aknī stes vidusskolas 5.klase 2012./2013.m.g. Koordina tore : s kolotā ja Līga Ma že ika
  2. 2. 1. IESAISTĪ TAS SKOLAS 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ` ` ` 19. 20. 21. 22. Bulgārija Austrija Baltkrievija Horvātija Kipra Dānija Francija Vācija Itālija Latvija Maķedonija Malta Norvēģija Polija Rumānija Serbija Slovākija Slovēnija Turcija Krievija Lielbritānija Ukraina
  3. 3. P ROJ EKTA IDEJ A eTwinning projektā European Great Figures tika prezentētas 5 izcilas personas no katras dalībvalsts.  Skolēni un skolotāji aizrautīgi prezentēja savas valsts izcilās personas.  Ar interesi iepazinām citu valstu personības – māksliniekus, rakstniekus, politiķus, sportistus, zinātniekus. 
  4. 4. P ROJ EKTA GAITA  Veidojām prezentācijas par savu skolu, pilsētu un valsti  Katra skola izvēlējās 5 nacionālās izcilās personības  Augšupielādēja sagatavotos 5 izcilo personu materiālus eTwinning mājas lapā  Tika veidota e-grāmata  Partnerskolas savstarpēji veica materiālu izpēti  Katra iesaistītā skola rīkoja projekta noslēguma pasākumu “European Great Figures”  Sadarbībā ar pārējām skolām apkopojām rezultātus un publicējām tos projekta vietnē http://europeangreatfigures.wikispaces.com/
  5. 5. E-GRĀ MATA
  6. 6. MŪS U IEGUVUMI Apguvām papildus prasmes darbā ar datoru  Papildinājām zināšanas angļu valodā  Mācījāmies kopā sadarboties un uzņemties atbildību  Veidojām ilustrācijas par slavenībām  Sagatavojāmies un uzstājāmies Noslēguma pasākumā savā skolā, kas tika uzņemtsVideo  Darbojāmies TwinSpace mājas lapā 
  7. 7. AKNĪS TES VIDUS S KOLAS P ROJ EKTA VIDEO
  8. 8. PALDIES PAR UZMANĪBU!

×