Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eTwinning mentora programma

1,894 views

Published on

eTwinning, mentorings, IKT, projekti, tehnoloģijas izglītībai

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eTwinning mentora programma

 1. 1. Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. eTwinning mentoru programma
 2. 2. Mērķis Programmas mērķis: –sniegt atbalstu pedagogiem eTwinning projektu īstenošanā
 3. 3. Kas ir mentors? • Skolotājs – eTwinning lietotājs, kurš strādā ar skolēniem vecumā no 3-19 gadiem • Īstenojis vismaz 2 veiksmīgus eTwinning projektus: – Kuriem ir eTwinning Nacionālais kvalitātes sertifikāts
 4. 4. Kas ir mentorējamais? • Skolotājs – eTwinning lietotājs, kurš strādā ar skolēniem vecumā no 3-19 gadiem • Ir motivācija īstenot eTwinning projektu • Nav iepriekšējas pieredzes eTwinning projektu īstenošanā
 5. 5. Programmas soļi Mentors izvēlas mentorējamo un programmai piesakās www.etwinning.lv Mentors slēdz līgumu ar JSPA Mentors patstāvīgi strādā ar mentorējamo, dod padomu un palīdz īstenot eTwinning projektu
 6. 6. Programmas soļi Mentorējamais reģistrē (dibina) eTwinning projektu un to veiksmīgi īsteno Projekta noslēgumā mentorējamais projektu piesaka Nacionālajam kvalitātes sertifikātam (NQL) Ja projekts īstenots veiksmīgi un tam tiek piešķirts NQL, mentors saņem atlīdzību
 7. 7. Mentora pienākumi • Atbalstīt mentorējamo etwinning projekta īstenošanā: – sākot ar projekta partneru atrašanu līdz projekta pieteikšanai Nacionālajam kvalitātes sertifikātam
 8. 8. Pieteikšanās un vērtēšana • Lai pieteiktos, mentoram – Jāiepazīstas ar programmas nolikumu – Elektroniski jāaizpilda mentora pieteikumu tiešsaistē • 5 darba dienu laikā aģentūra izvērtē pieteikumu un informē pretendentu • Ja pieteikums atbilst prasībām, slēdz līgumu ar aģentūru
 9. 9. Atlīdzība • Atlīdzība par viena mentorējamā projekta īstenošanu – 150 EUR • Samaksu par mentora darbu tiek veikta, ja: – mentora vadībā mentorējamais ir uzsācis (reģistrējis) eTwinning projektu kā projekta dibinātājs, – mentoŗējamais projektu ir veiksmīgi īstenojis – par projekta īstenošanu saņēmis eTwinning Nacionālo kvalitātes sertifikātu
 10. 10. eTwinning Nacionālais atbalsta dienests Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra info@etwinning.lv 67358067 www.etwinning.lv www.jaunatne.gov.lv Seko mums: Twitter @eTwinningLV Facebook: eTwinning Latvia Draugiem.lv lapa: eTwinning Latvija Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. Kontaktinformācija

×