Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Daugavpils Saskaņas pamatskolas projekts “Green Missions”

795 views

Published on

Konkursa "Nacionālā eTwinning balva 2016" uzvarētājs kategorijā "Starptautiskais projekts": Daugavpils Saskaņas pamatskolas projekts “Green Missions”

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Daugavpils Saskaņas pamatskolas projekts “Green Missions”

 1. 1. GREENGREEN MISSIONSMISSIONS
 2. 2. Projekts tika realizēts no 2015.gada augusta līdz 2016.gada jūnijam. Piedalījās 80 skolēni no Latvijas, Grieķijas, Polijas un Lielbritānijas.
 3. 3. Projekta galvena ideja  kļūt jutīgākiem pret vidi un mūsu planētas problēmām  domāt par apkārtējās vides aizsardzību tepat savā skolā, mājās, pagalmā, pilsētā  iemācīties veselīgu dzīves veidu
 4. 4. Mūsu starptautiskās komandas :
 5. 5. DAUGAVPILS SASKAŅAS PAMATSKOLA
 6. 6. Katra komanda meklēja informāciju internetā (WebQuest)
 7. 7. Kopīga e-grāmata "Ar dzīvnieka acīm..."
 8. 8. Recycling Mission
 9. 9. Eco Logo Mission
 10. 10. Healthy Lifestyle MissionHealthy Lifestyle Mission
 11. 11. Mēs veidojām kopīgas padlet sienas par savām brokastīm
 12. 12. varoņu dzīves veidiem
 13. 13. atbildējām uz partneru jautājumiem par savu skolas ēdnīcu
 14. 14. Energy Mission
 15. 15. Kopīga e-grāmata
 16. 16. Earth Day
 17. 17. Travelling Mission  sūtījām mūsu varoņus uz partnervalstīm un rakstījām par viņu piedzīvojumiem
 18. 18.  kopā veidojām e-grāmatas izmantojot Story Jumper
 19. 19.  novadījām aptaujas „Kas tu esi vairāk Greennie vai Muddler?”
 20. 20. Talking partners video konferences
 21. 21. online dzejoļu rakstīšana
 22. 22. varoņu Fakebook profilu izveidošana
 23. 23. aktīva komunikacija Forumā
 24. 24. Playful Mission
 25. 25. Evaluation  Visi partneri augsti novērtēja projektu „Green Missions” pašnovērtēšanā un kopējā vērtēšanas tabulā.  Projektā nobeiguma nodaļā ir vērtēšanas uzdevumi skolēniem un skolotājiem.
 26. 26. Dissemination
 27. 27. Projektā tika veiksmīgi izmantotas :  dažādas IKT  aktīvi lietota Twinspace vide  Google dokumenti  Fakebook, Thinglink, VoiceThread, StoryJumper, Padlet, blogi  dažādi prezentēšanas rīki  tiešsaistes konferenču organizēšanas rīks
 28. 28. Mācību programmas integrācija:  Angļu valoda : vārdu krājuma papildināšana, gramatisko struktūru atkārtošana (Webquest, radošā rakstīšana,viktorīnās, aptaujās)  Informātika: dažādu tiešsaistes instrumentu izmantošana, filmu, prezentāciju veidošana  Dabaszinības: informācija par apdraudētiem dzīvniekiem un putniem, enerģijas avoti un veidi, Zemes dienas svinēšana
 29. 29.  Ģeogrāfija: partnervalstu atrašanās vieta, to karogi, galvaspilsētas (videokonferences, talismanu ceļošana)  Vēsture: valsts tradīcijas, valsts izglītības tradīcijas  Māksla: ilustrāciju zīmēšana, projekta logotipu izveidošana, dabas aizsardzības karoga zīmēšana, apsveikumu kartiņu taisīšana partneriem
 30. 30.  Rokdarbi: projekta talismanu veidošana Ziemassvētku rotājumu no otrreizējiem materiāliem taisīšana  Mūzika: projekta dziesma “Going Green”
 31. 31. Komandu punktu skaits:
 32. 32. Mūsu skola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, jau vairākus gadus ir Eko skola
 33. 33. Mēs aktīvi popularizējam apkārtējās vides aizsardzību un veselīgu dzīves veidu ikdienas skolas dzīvē.
 34. 34. Paldies par uzmanPaldies par uzmanīību!bu!

×