Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Warsztaty Trenerskie 2 Edycja

766 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Warsztaty Trenerskie 2 Edycja

  1. 1. Warsztaty Trenerskie<br />Druga edycja<br />
  2. 2. Informacje ogólne<br />
  3. 3. Odpłatność<br />Opłata kwartalna- 600 PLN (6 spotkań po 6 godzin szkoleniowych).<br />Opłatę należy wnieść najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego kwartału.<br />Istnieje możliwość rozłożenia opłat na 3 raty.<br />
  4. 4. Ankieta<br />Ankieta zawiera niezbędne komponenty kompetencji trenerskich, tj. umiejętności i wiedzy.<br />Po co ankieta?<br />Po pierwsze,  wyniki dadzą odpowiedź, na co powinno się położyć nacisk podczas spotkań. <br />Po drugie, wypełniając ankietę, każdy uczestnik zorientuje się osobiście, w jakim kierunku ma podążać. Co musi jeszcze poprawić, czego jeszcze nauczyć?<br />Po trzecie, by nie tracić cennego czasu na rzeczy zbędne.<br />
  5. 5. Spotkanie integracyjne<br />Stworzenie właściwejatmosferyna początku współpracy jest niezwykle istotne dla jej dalszego przebiegu. Uczestnicy mają poczuć się bezpiecznie, by mogli dzielić się własną wiedzą i doświadczeniem.<br />Podczas pierwszego spotkania zostanie ustalony wspólnie kontrakt, którego wszyscy uczestnicy będą przestrzegać na kolejnych zajęciach.<br />
  6. 6. Co po 6 miesiącach<br />Uczestnicy, którzy zaliczą dwa pełne kwartały, będą mogli dołączyć do spotkań grup zadaniowych.<br />Celem grup zadaniowych są wspólne spotkania, na których projektuje się szkolenia, ustala strategię promocji własnych szkoleń. Na spotkaniach wykorzystuje się różne metody twórczego rozwiązywania problemów.<br />Grupy zadaniowe składają się, w zależności od potrzeb od 3 do 5 osób. Są to osoby o uzupełniających się cechach, mające podobne zainteresowania (tematyka szkoleniowa).<br />
  7. 7. Korzyści<br />Każdy uczestnik, który uzyska odpowiednią ilość punktów za aktywność, otrzyma certyfikat.<br />Najbardziej aktywni uczestnicy mogą liczyć na współpracę z firmą StepbyStep®.<br />Udział w warsztatach, to świetna okazja by nawiązać cenne kontakty biznesowe.<br />Uczestnicy mogą otrzymać zgodę na asystowanie trenerom podczas ich codziennej pracy.<br />
  8. 8. Więcej informacji:<br />www.e-globus.pl<br />Termin 1 spotkania już w styczniu!<br />

×