Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TVT-strategiat - Vaasan kaupungin sivistystoimi

Teemu Lehtosen esitysdiat Digikilta-seminaarissa 29.11.2016

https://digikilta.fi/

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

TVT-strategiat - Vaasan kaupungin sivistystoimi

 1. 1. TVT-stategiat Vaasan kaupungin sivistystoimi
 2. 2. Ylimmän tason strategia Todellisuus Visio Suunnitelma Pedagogiikka Sisällöt Ohjelmat Laitteet
 3. 3. Pedagogiikka Käännetty opetus Tutkiva oppiminen Ongelma- lähtöinen oppiminen Verkko- pedagogiik ka
 4. 4. Sisällöt Opetus- suunnitelma TVT-opetus- suunnitelma Energia- opetus- suunnitelma Kielten opetus- suunnitelma
 5. 5. Ohjelmat Office 365 ”selkäranka” Wilma Skilli Moodle
 6. 6. Laitteet Toiminta- tavat Joustavuus Hallittavuus Omistajuus
 7. 7. Strategiat Sivistystoimi Oppiaste Oppilaitos Opetuksen kehittämis- ryhmä
 8. 8. Sivistys- toimi Oppiaste Sivistystoimen TVT-strategia Oppiasteen TVT-strategia Koulun TVT- suunnitelma Investoinnit Budjetointi Hankintasuun- nitelma TVT-opetus- suunnitelma Opetussuun- nitelma Koulutussuun- nitelma (arviointi ja seuranta) Oppi- laitos Opetuksen kehittämis- ryhmä eForum Opetuksen kehitys- ryhmät TVT- ryhmä OPS- ryhmä Jne. Tuki- materiaali (eForum) Opettajien kouluttami- nen (henkilö- kohtaiset suunnitelmat) VAASA
 9. 9. Kiitos Teemu Lehtonen teemu.lehtonen@edu.vaasa.fi Opetusteknologiapäällikkö Vaasan kaupunki

×