Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op)

592 views

Published on

Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan -koulutuksessa edistetään tieto- ja viestintätekniikan strategioiden vaikuttavuutta sekä TVT:n mielekästä pedagogista käyttöä.
Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti TVT-strategiatyön suunnittelemiseen, toteuttamiseen, ohjaamiseen ja arviointiin sekä benchmarkataan ja analysoidaan onnistuneita käytänteitä ja toimintamalleja.

Koulutuksessa suunnitellaan ja sovelletaan strategiatyöhön käytännönläheisiä ja tavoitteellisia, kaikille avoimia työvälineitä. Koulutus edistää vaativaa kehittämistyötä tekevien opettajien keskinäistä verkostoitumista ja osaamisen jakamista ja luo TVT-strategiatyön tueksi verkostoitunutta asiantuntijuutta.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op)

  1. 1. Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan -koulutuksessa edistetään tieto- ja viestintätekniikan strategioiden vaikuttavuutta sekä TVT:n mielekästä pedagogista käyttöä. Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti TVT-strategiatyön suunnittelemiseen, toteuttamiseen, ohjaamiseen ja arviointiin sekä benchmarkataan ja analysoidaan onnistuneita käytänteitä ja toimintamalleja. Koulutuksessa suunnitellaan ja sovelletaan strategiatyöhön käytännönläheisiä ja tavoitteellisia, kaikille avoimia työvälineitä. Koulutus edistää vaativaa kehittämistyötä tekevien opettajien keskinäistä verkostoitumista ja osaamisen jakamista ja luo TVT-strategiatyön tueksi verkostoitunutta asiantuntijuutta. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksutonta. Kohderyhmä: Peruskoulun ja lukioiden kehittäjäopettajat ja TVT-vastuuopettajat. Ensimmäinen toteutus (alustava aikataulu) Orientoiva verkkoluento 29.9.2015 1. lähipäivä 8.10.2015 2. lähipäivä 12.11.2015 3. lähipäivä 8.2.2016 Toinen toteutus alkaa tammi-helmikuussa 2016. KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Orientoiva verkkoluento ja ennakkotehtävä. I LÄHIPÄIVÄ (1 pv): Työvälineitä, ideoita ja innostusta TVT:n strategiatyöhön – Strategian suunnittelu, toteutus ja arviointi – Yhteisöllinen kehittämistyö ja kokeileva toimintakulttuuri – Hyviä käytänteitä ja toimintamalleja ETÄJAKSO: TVT-strategiahankkeiden benchmarking ja ohjattu reflektio II LÄHIPÄIVÄ (1 pv): Digitaalinen tulevaisuus ja koulun kehittäminen – Oppijan ja opettajat digitaidot ja kehittämistarpeet – Kehittämistyön organisoiminen – Opettajien osaamisen kehittäminen ja toisilta oppiminen ETÄJAKSO: Kehittämistehtävän suunnittelu, toteutus ja arviointi III LÄHIPÄIVÄ (1 pv): Verkostoitunut asiantuntijuus strategiatyön voimavarana – Kehittämistyön tärkeimmät ammatilliset tietolähteet, resurssit ja työvälineet – TVT-strategiatyö ammatillisessa yhteistyöverkostossa – Oman ammatillisen verkoston rakentaminen kehittämistyön voimavaraksi Koulutuksesta vastaavat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Otavan Opiston Osuuskunta ja Suomen eOppimiskeskus ry. Ilmoittautumiset 31.8.2015 mennessä. Lisätietoja: http://bit.ly/OP5-Virittajat. OPEN PÄIVITYS 5 VIRITTÄJÄT – TVT-STRATEGIAT TOIMIMAAN (3 OP)

×