Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MPASS-webinaari 11.1.2017: Oulu

234 views

Published on

DigiKilta-hankkeen webinaari 11.1.2017

https://digikilta.fi/2016/12/15/digikilta-webinaari-11-1-2017-mpass/

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MPASS-webinaari 11.1.2017: Oulu

  1. 1. Juha Alatalo Projektisuunnittelija Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelut, ICT-tiimi p. 044 703 8311 juha.pekka.alatalo@ouka.fi Käyttöönoton kokemuksia Oulusta Digikilta-hankkeen MPASS.id-webinaari 11.1.2017
  2. 2. MPASS.id-polku tähän saakka: syksy 2015 MPASS.id-valmiuden saavuttaminen Oulun perusopetuksen oppilaille ja opettajille Lisätietoa: http://www.mpass.fi/fi/oulun-kaupunki-pilotoi-ensimmaisena-mpass-tunnistusta/ http://www.mpass.fi/mpassid-hyodyntaa-kunnissa-olevia-tunnuksia/ • Eteneminen tarpeista keskustelun kautta toteutukseen • Lähtökohtana Oulun kaupungin perus- ja lukiokoulutuksen opettajien ja oppilaiden käyttämien eduouka-tunnusten ja salasanojen hyödyntäminen ensitunnistautumisessa • Kevyellä projektilla saavutettiin tilanne, jossa kaikilla Oulun kaupungin opetuksen AD-käyttäjillä on valmius käyttää MPASS.id-tunnistautumista sitä hyödyntäviin palveluita kohden
  3. 3. MPASS.id-tunnistautumisen pilotointi ratkaisua tukeviin palveluihin Lisätietoa: http://www.mpass.fi/fi/case-oulu-miksi-mpass-ja-miten-kayttoonotto-sujui/ MPASS.id-polku tähän saakka: kevät 2016 • MPASS.id-ratkaisun pilotointi aidossa toimintaympäristössä yhteensopiviin, jo käytössä oleviin palveluihin • Toimijoiden kannustaminen MPASS.id:n huomioimiseen omassa tuotekehityksessään ja osana tarjousasiakirjoja • MPASS.id-kehittämiseen osallistuminen tunnistusmenetelmien monipuolistamiseksi sekä loppukäyttäjäkokemuksen parantamiseksi
  4. 4. Oppijan avain -tunnistautumisen pilotointi oppilaiden kanssa Lisätietoa: http://www.mpass.fi/fi/oppijan-avaimen-pilotointi-oulussa-kaakkurin-koulussa/ MPASS.id-polku tähän saakka: kevät 2016 • Mobiilitunnistukseen perustuvan Oppijan avaimen kokeilu pilottikoulussa • Testiryhmänä oppilaita 2., 4. ja 6. vuosiluokalta • Pilotoinnin kohteena erityisesti heikkolukutaitoisille suunnatun tunnistusratkaisun toimivuus luokkaolosuhteissa • Oppilaiden älypuhelimiin asennetun sovelluksen myötä Oppijan avain mahdollisti MPASS.id-tunnistautumisen oppilaiden käyttämään oppimisympäristöön. • Tunnistustavasta saatiin pienen alkukankeuden jälkeen positiivisia kokemuksia
  5. 5. Uber of Education Sector Authentication -kehittämisprojekti Lisätietoa: http://oulu.demola.net/project/uber-education-sector-authentication MPASS.id-polku tähän saakka: syksy 2016 • Fokuksena loppukäyttäjäkokemuksen parantaminen opiskelijatyönä toteutettavan konseptointityön ja projektissa esiin nostettavien ratkaisuehdotusten myötä • Toteutus ministeriön tukemana yhdessä korkeakoulujen Demola-toiminnan, CSC:n, yhteistyökoulujen oppilaiden ja opettajien sekä kaupungin TVT- suunnittelijoiden kanssa • Tarkastelun kohteina mm. tunnistusprosessin kehittäminen (erit. discovery- osio), eri ikäisille tarjotut kirjautumisen tavat ja menetelmät, tunnusten toimittaminen loppukäyttäjille sekä tunnushallinta.

×