Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digikilta-ennakkotehtävä: Vaasa

80 views

Published on

Ennakkotehtävä
Valmistele iltapäivän työpajaan tiivis mediaesitys (esim. video 1 min, kuvaesitys tai 1 dia) oman strategianne keskeisistä kulmakivistä. Miltä strategianne näyttää arjessa? Ennakkotehtävä toimii virikkeenä pienryhmätyöskentelylle ja tulee osaksi hankeverkoston yhteistä ideapankkia!

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Digikilta-ennakkotehtävä: Vaasa

  1. 1. TVT-strategia Vaasan kaupungin sivistystoimi Tämän päivän oppijasta tulevaisuuden osaajaksi Integroidaan TVT luontevaksi osaksi opetusta • Toiminta • Mittarit • Toimenpiteet Hyödynnetään opettajien vertaisoppimista/kokemusten kautta oppimista Varmistetaan opettajien riittävät TVT-taidot ja tarjotaan valmiudet kehittää opetusta Tarjotaan kaikille oppijoille tasavertainen 2000-luvun taitoja tukeva, koulusta ja opettajasta riippumaton TVT- osaaminen Tarjotaan yhtenäinen uutta pedagogiikkaa tukeva sähköinen toimintaympäristö (verkkoyhteydet) tukemaan oppimisen polkuja varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen

×