Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DigiKilta: Käytännön vinkkejä tutoropettajan arjen työhön - Leena Pöntynen, Kuntaliitto

687 views

Published on

DigiKilta-webinaari 10.5.2017: Tutoropettajatoiminta ja toiminnan hallinnointi
https://digikilta.fi/2017/04/27/digikilta-webinaari-10-5-2017-tutoropettajatoiminta-ja-toiminnan-hallinnointi/

Leena Pöntysen esitysaineisto.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DigiKilta: Käytännön vinkkejä tutoropettajan arjen työhön - Leena Pöntynen, Kuntaliitto

  1. 1. Digikilta 10.5.2017 Käytännön vinkkejä tutoropettajien arjen työhön Erityisasiantuntija Leena Pöntynen Opetus ja kulttuuri -yksikkö
  2. 2. 9.5.2017 Leena Pöntynen KUUMA-kunnat
  3. 3. 9.5.2017 Leena Pöntynen KUUMA-kunnat Strateginen johtaminen (Risku, 2017) MISSIO: Miksi olemme olemassa? Visio B Millainen meidän tulee olla työyhteisönä, jotta pystymme toteuttamaan perustehtäväämme? Visio A Visio C Strategia B Strategia K Strategia G Strategia F Strategia x Mitä meidän tulee tehdä, että saavutamme tavoitetilamme?
  4. 4. Tutortyön tavoitteena… • edistää OPSin toteutumista kouluissa, • tukea opettajia uuden pedagogiikan käyttöön, • järjestää ohjausta tvt:n käytössä erilaisissa pedaogogissa tilanteissa, • mentoroida ja valmentaa • kannustaa innovaatioihin ja kokeiluihin sekä • lisätä vuorovaikutustaitoja ja verkostoitumista. Leena Pöntynen Erityisasiantuntija
  5. 5. Toimenkuva? • Yhteisesti sovittu visio ja toimintatavat • OMA VIRKA-JA TYÖEHTOSOPIMUS • Vahvuuksia hyödyntäen • Samanaikaisopetus, välituntiklinikat, koulutus, yt-aika, kiky-aika, vesot • Interventioita toisen opettajuuteen… Leena Pöntynen Erityisasiantuntija
  6. 6. Käytännön järjestelyt • Esimies – tutortyö/muu työ? • Oman opetustyön järjestelyt? • Tiedottaminen • Paikka purkaa ajatuksia? • Kouluttautuminen Leena Pöntynen Erityisasiantuntija
  7. 7. Hallinnolliset järjestelyt • Kuka hallinnoi hanketta? • Oma kustannuspaikka • Säännöllinen talousseuranta • Jatkuva arviointi ja kehittäminen • Hankkeen jatko? Leena Pöntynen Erityisasiantuntija
  8. 8. Demingin kehä Suunnittelu Tekeminen Arviointi Vakiinnuttaminen Leena Pöntynen Erityisasiantuntija

×